Läror & Debatter: Sverige - Apostlar och Profeter - Magik

<< Tillbaka

Magiska trollformler förhäxar den apostolisk-profetiska rörelsen

Kit för att ta bort förbannelser, kort för att tolka drömmar, och musik för att hela människor har blivit populära produkter i den apostolisk-profetiska rörelsen, även kallad den ”Nya apostoliska reformationen”. Rörelsen, som växer snabbt i karismatiska kyrkor, har länge kritiserats för främjandet av moderna ”apostlar” och ”profeter” som hävdar att de har stor auktoritet och talar för Gud. Den kritiseras nu för att sälja produkter som – många kristna anser – har mer i gemenskap med de magiska trollformlerna som används i ockultismen än med kristendom. Kit för att helga egendom. En organisation som säljer dessa produkter är Elijah List, med bas i Albany, Oregon, vilken är grundad och drivs av ”profeten” Steve Shultz. Elijah List e-mailar dagligen nyhetsbrev som presenterar profetior – och reklam för produkter av denna typ – till mer än 130 000 prenumeranter, enligt Elijah Lists webbsajt >> En av Elijah Lists bästsäljande produkter är ”Portalerna till att rena helgade egendom-kit” – såld för 12 dollar – vilken sägs ta bort förbannelser från hus och ägodelar.

Skapad av Henry Malone, en professionell ”husrenare” och grundare av Vision Life Ministries i Irving, Texas. Kitet innehåller smörjelseolja och trästolpar, med verser ur Bibeln på sig, som man ska driva ner i gränserna av egendomen. “Använd det och driv fienden på flykten! lovade Shultz sina Elijah List-läsare i en annons för kitet, sänd den 16 oktober 2006. Shultz gick personligen i borgen för kitet och sa att han har renat sin egen mark tre eller fyra gånger och har varje gång sett ”en märkbar förändring i atmosfären och omständigheterna”. Han sa att förbannelser är den enda förklaringen för ”speciella åkommor, sjukdomar och till och med död som drabbar väldigt smorda och renhjärtade människor”. En åtföljande bok skriven av Malone – med titeln Portals to Cleansing: Taking Back Your Land from the Hands of the Enemy (Portaler till rening: att ta tillbaka din egendom från fiendens händer) (Vision Life Publications, 2002) – säljs separat från kitet. Den utlovar läsarna att få lära sig ”nycklar till att återvinna sina egendomar, hem, ägodelar och djur från satans makt och hans demoniska krafter”. (Se boken och kitet på eliashopper.com

Boken ger i rekommendation att fira nattvard i centrum av egendomen – där familjen och vänner samlas inuti en cirkel som dragits upp på marken med smörjelseolja – och sedan begrava det oanvända brödet och juicen eller vinet. Efter att följt bokens råd skrev Matthew Spencer en recension på Amazon.com och sa att hans hem hade en ny ”frid” och ”andlig klarhet”. Spencer sa, ”jag känner mig inte ängslig när jag går genom huset i mörkret. Ärligt, det är en skillnad som natt och dag.” Men Marcia Montenegro, författare till boken Spellbound: The Paranormal Seduction of Today’s Kids (Förtrollad: den paranormala förförelsen av dagens barn), Cook/Life Journey, 2006) och grundare av sajten “Christian Answers for the New Age” (”Kristna svar för New Age”) sa att kristna behöver inte bekymra sig om förbannelser eftersom de inte betonas i Bibeln. Även om förbannelser vore ett hot, tror hon kitet skulle vara maktlöst mot dem.

“Hur ska det där ta bort förbannelser?” sa Montenegro, en före detta professionell astrolog och utövare av ockultism som omvände sig till kristendomen. Hon sa till Cook/Life Journal att kitet har mer i gemenskap med en ockult världsåskådning, och jämförde smörjelseoljan och trästolparna med ”amuletter” – föremål som ockultister tror har kraft att skydda dem mot det onda, sjukdomar eller annat skadligt.

“[Med kitet) är det som att du engagerar dig i det ockulta för att skydda dig mot [det ockulta]”, sa Montenegro, och la till att ockult utövande är bannlyst av Bibeln i 5:e Mosebok 18:10-12. Hon anser att ett bibliskt bemötande av hot är bön till Gud – som går direkt till källan för gudomlig kraft – i stället för att förlita sig på magiska trollformler. ”Vart tog vanlig bön vägen?” undrade hon.

Amuletter har en lång historia, enligt Dr. Ron Rhodes, grundare och ordförande för ”Reasoning from the Scriptures Ministries” i Frisco, Texas, och författare till New Age Movement (Zondervan, 1995). De forntida babylonierna till exempel bar på sig cylindrar som antogs avvärja onda andar, berättade Rhodes för ”JOURNAL. Today”, new agare bär kristaller för att avvärja negativa energier. Syftet med amuletter – som med alla ockulta trollformler – är att tämja och manipulera en gudoms makt eller naturens krafter, enligt Rhodes. Han ser detta som syftet bakom kitet för att helga egendom. ”Det är definitivt ett exempel på hedendom som banar väg in i kyrkan”, sa han.

Smörjelseolja för vision om tredje himlen. En annan bästsäljande produkt för Elijah List är ”smörjelseolja för vision om tredje himlen”, vilken sägs ge visioner om det himmelska väldet. Såld av Tom Panich från Vancouver, Washington, görs den med en bas av olivolja och sex dofter som nämns i Bibeln: kalmus, kassia, rökelseharts, myrra, Sarons ros och nardus. 14 gram säljs för 12 dollar. Smörjelseolja har ofta använts av kristna på sjuka människor – tillsammans med bön – i enlighet med ett ord i Skriften, Jakob 5:14–15. Historiskt har inte kristna uppfattat att oljan skulle ha någon särskild makt, utan de såg helt enkelt användandet av den som ett agerande i tro på Gud. De använde inte heller oljan för att framkalla visioner eller rena hem från ondska, på det sätt som den används i den apostoliska profetrörelsen.

I denna rörelse framställs olika märken av olja som ”smorda” och är därför mer kraftfulla än andra ”icke-smorda” oljor. Till exempel sa Shultz i Elijah Lists första annons för ”smörjelseolja för vision om tredje himlen”, skickad den 22 mars 2004, ”Vi har tidigare haft olika smörjelseoljor. Men jag försöker alltid ha smörjelseolja med verklig smörjelse i sig. Denna olja uppfyller den smörjelse’standarden’.”

Panich – utexaminerad från Norvel Hayes New Life Bible College i Cleveland, Tennessee – hävdar att Gud 2003 sa till honom att framställa oljan. Panich sa att han senare var i duschen en dag när han träffades av ”en åskvigg av Guds Härlighet”, och den Helige Ande gav honom namnet, ”Vision om tredje himlen”. Panich sa, ”varje gång jag blandar ihop en sats [av oljan] träffar en stark smörjelse mig och jag skakar våldsamt… Och vid de tillfällen när jag har satt en full låda (144 flaskor) med smörjelseoljan i händerna på två enskilda starka förebedjare har de träffats av kraften och smörjelsen från Herren, nästan så att de fallit i backen.”

Panich rekommenderar också att smörjelseoljan hälls över trästolparna från Malones kit för att helga egendom, något som Panich sa att han testat. ”Efter att jag kört ner den första stolpen i marken kände jag Herrens Närvaro komma tvärs över gården, träffa mig, och sedan föll jag nästan omkull”, skrev han på Elijah List (16 oktober 2006).
Sådana beskrivningar av smörjelseolja (som om de har magisk kraft) gör Montenegro bekymrad. Hon sa att det är en sak för kristna att använda oljan symboliskt, ”men det är något annat om du tror att själva oljan på något sätt ska skydda dig magiskt”. ”Att tro att ett föremål i och av sig själv har makt är [att tro enligt] en ockult världsåskådning”. Ett sådant användande av smörjelseolja påminner Montenegro om new age-bruket att bränna salvia för att rena och välsigna hus, sa hon.

Drömkort. Elijah List säljer också ”drömkort”, skapade av Barbie Breathitt vid ”Breath of the Spirit Ministries”, med bas i North Richland Hills, Texas. De laminerade korten innehåller vanliga drömsymboler – som siffror, färger och djur – och deras uttydning. De säljs för 10 dollar styck eller i set om sex och tolv – för respektive 50 och 96 dollar.
Breathitts drömkort rekommenderas av Patricia King, grundaren av ”Extreme Prophetic Television” med Patricia King – ett halvtimmesprogram som presenterar välkända ”profeter” som visas på Canadas ”Miracle Channel”.
“Så många troende har betydelsefulla drömmar men förstår inte alltid symbolernas inneboende innebörd”, sa King. ”Barbie Breathitt har gjort ett oerhört jobb med att göra i ordning drömkort som ett fantastiskt redskap att hjälpa till i denna process”.

Förutom drömtydning listar ett av korten färger och tonarter som antas föra med sig helande för specifika kroppsdelar. Användandet av musik och färger för helande främjas också i ockulta kretsar, som på spiritisten Ellie Crystals webbsajt >>

Rhodes sa att drömkort som liknar Breathitts är vanliga i new age-butiker: ”Tanken att [drömtydning] nästlar sig in i den kristna kyrkan är skrämmande”, sa han och tillade att detta representerar en växande acceptans mot mysticism bland kristna.

Rhodes erkänner att Bibeln redogör för tillfällen när Guds folk, som Daniel, tydde drömmar. Han säger att i de fallen klargjorde de dock alltid att Gud gav dem uttydningen, inte drömkort.
Montenegro som kände drömtydare innan hon blev kristen sa att tillskrivandet av betydelser till symboler är subjektiv. ”Vem ska säga vad som representerar vad? Du kan få vad som helst att vara en symbol för vad som helst”, sa hon, och tillade att människorna hon kände inte kunde komma överens om symbolernas innebörd
Förutom att vara slöseri med tid kan drömtydning uppmuntra till självförgudning, enligt Montenegro. ”Om du börjar fokusera så kraftigt på dina drömmar och tror att allt har en betydelse leder det till självupptagenhet”, sa hon.

Profetiska lovsångscd-skivor. En annan växande industri är ”profetiska” lovsångscd-skivor – kombination av musik, undervisning och profetior som sägs bringa helande, visioner och övernaturliga möten bara genom att lyssna på dem. Många av cd-skivorna är inspelade live, där musikerna och ”profeterna” uppträder spontant, utan förberedelse. Efter vad som påstås tas de över av den Helige Ande – komponerar musik och texter som kommer från ”Guds tronrum”.

En av dessa cd-skivor, såld av Elijah List för 15 dollar, heter ”Invitation to Intimacy” (Inbjudan till intimitet). Den spelades in av James W. Goll, medgrundaren av ”Encounters Network” i Tulsa, Oklahoma, medan han ”fördes upp till ett annat rike”, enligt reklamen. Cd-skivan innehåller över en timme med ”profetisk, spontan lovsång och undervisning med keyboard och instrumentering i bakgrunden”. Gudomliga möten erbjuds av Ryan Wyatts cd-skiva med titeln ”The Overshadowing” (Den överskuggande). Wyatt – grundare av ” Abiding Glory Ministries” I Seymour, Tennessee – uppmanar sina lyssnare att ”sitta ner och koppla av när du tas in i de ’öppna himlarymderna’ och upplever visioner från Gud! Vila under Guds vingar när Han överskuggar dig och mättar dig med Sin tjocka, tunga, berusande närvaro!”

Cd-skivor som erbjuder fysiskt helande inkluderar en av den ”profetiska väckelsepredikanten” Matt Sorger från Seldon, New York, med namnet ”Healing in His Wings” (”Helande i Hans vingar”). Annonsen säger att cd-skivan kombinerar instrumentell musik och många andra ”himmelska ljud, skriftställen om helande, spontana böner för helande och profetisk sång”. Den påstås vara en ”mäktig kombination av både det bibliska helandeordet och den påtagliga helande närvaron av Kristus”. En annan cd-skiva av den kanadensiske ”profeten” Todd Bentley, med namnet ”The Voice of Healing” (Helandets röst), utlovar att ”föra med sig den överförbara, påtagliga helandesmörjelsen och atmosfären till ditt hem, sjukhussal eller helandetjänst”.
Idén om musik eller undervisning som är direkt komponerad av den Helige Ande oroar Rhodes. ”Hela den idén förutsätter en direkt pipeline till Gud”, sa han, och tillade att om någon hävdar att han fått uppenbarelse från Gud måste den vara i perfekt överensstämmelse med Bibeln. ”Men ofta är den inte det”, sa han. Rhodes reagerar också mot tanken att en smörjelse skulle kunna överföras genom en cd-skiva och säger, ”Det finns definitivt en hednisk anknytning där – en överföring av smörjelse, kraft eller energi”.

Rhodes sa att new agare också har släppt musik som de hävdar var inspirerad av den Helige Ande, men de omdefinierade den Helige Ande i icke-kristna termer – som en opersonlig kraft i stället för en av de tre personerna i Gudomen. På samma sätt omdefinierar människor i kyrkan ibland den Helige Ande la Rhodes till. ”Bara för att någon pratar om den Helige Ande betyder det inte att det är den Helige Ande som du och jag känner från Bibeln”, sa han.

Hokus Fokus. Rhodes misstänker att många av personerna som säljer drömkort, profetisk musik och likartade produkter drivs av kärleken till pengar – något som Bibeln varnar för på sådana ställen som 1 Timoteus 6:10. ”Människor utnyttjar, och skörtar upp lättlurade folk”, sa han. Men Rhodes anser att den största faran för kristna inte är att bli lurade på pengar utan att bli bedragna av en magisk världsåskådning som avleder deras fokus. ”Deras uppmärksamhet vänds bort från Gud och vänds till föremål och magiska drycker”, sa han.

— Holly Pivec / Översatt till svenska av Majlis Seppänen