OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 10 Att omintetgöra tron

Kommentarer av Janne med blått

"Mitt mål är att förstöra Kristendomen som en värdsreligion och bli en katalyst för en Jesus Kristus -rörelse. Några kanske blir upprörda på mig därför att detta låter som om jag är Antikristlig. Ja kanske de har rätt," Erwing Mc Manus.

 

Erwin Mc Manus

Frukten som kommer ut ifrån Emerging Church är att man tydligt skapar en fientlighet mot bibeltroende (inte ont anande) Kristna.

Visste man vad han står för när man kallade honom som talare i Filadelfia Kyrkan i Stockholm 2009? Han var talare på en Willow Creek -konferenens >> Är det dessa tankar man släpper in i samfunden? Undervisningen och eskatologin måste ju bli därefter.

Emerging Church ledaren Erwing Mc Manus säger alltså att hans mål är att förstöra Kristendomen som en världsreligon och samtidigt blien katalyst för en Jesus-rörelse. Han menar att största hotet mot Jesus-rörelsen är "kristna". Vad menar han med detta påståendet? I sin bok Barbarian Way talar han om en "urgammal längtan" som ligger redo att bli förlöst i varenda Kristi efterföljare.

Det är ju märkligt att han talar om något som skall bli förlöst i Jesu efterföljelse. Om inte det handlar om att följa korset så är det ju från mörkret, någonting blir förlöst.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: "Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn." När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Denna term "Jesu efterföljare" eller "Kristus -efterföljare" används frekvent av dessa som förespråkar Emerging Church -andligheten. (mysticismen)

 

Lee Strobel

Rick Warren använder sig av uttrycket frekvent och likaså Lee Strobel i sin bok: Case for Christ. Just det uttrycket "Kristus - efterföljare" används inom den Kontemplativa bönerörelsen idag. Där menar man att genom att använda sig av vissa tekniker, kan du bli lik Kristus.

Beth Moore säger i en reklamfilm för rörelsen så här: " Om vi inte är stilla inför honom så kommer vi aldrig att få lära känna vad som finns i djupet i vår benmärg, att han är Gud. Ja det måste bli en stillhet ".

Du kan lätt se att rakt igenom den här kontemplativa bönerörelsen menar man att denna stillhet (som man kommer till genom tekniker och mantra) och att vara en " Kristus - efterföljare " är precis samma sak. Men nu är det så här, att Rickard Foster lär att man kan bli lika Kristus även om du inte är en troende.

Det är alltså en tydlig skillnad på att vara en Kristen och att vara en Emerging Church-kristen.

En person som verkligen följer Jesus Kristus (Joh 12:35-36 ovan) och blir född på nytt, har Jesus Kristus boende inom sig och just det ger kraften att bli mer och mer lik Jesus (när ljuset ökar = helgelse).

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Kraften och visheten kommer genom Jesus kristus för en människa som tror på honom. Och han anstränger sig inte för att uppnå någonting av det här, för det är en fri gåva.

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Men det är skillnad i dagens progressiva Emerging Church för där är bara Jesus en modell som man kan följa som exempel. Meditations-sympatisören Ken Blanchard säger till exempel att Jesus är den perfekta modellen att följa.

 

Ken Blanchard

På hans egen sida kan man läsa: " Ken såg Jesus som den största ledarskaps- modellen. Och han grundade 1999 LED SOM JESUS. Och nu är detta en mission - inspirera och utrusta folk att leda som Jesus ".

När Jesus talas om på det här sättet, är det därför att de ser honom som en modell för att nå ett "högre medvetende" istället för att de ser honom som Guds unika Son som bor i oss och som kom för att dö för oss och vara vår Frälsare.

I Österns religioner är Buddha en modell och hans efterföljare imiterar honom. Men i sann kristendom så bor Jesu Ande inom oss, genom tron. Så Jesus är mycket större än någon modell. Han är levande och verksam i vårt innersta.

Orsaken till att meditation har en sådan central roll i Emerging Church är följande. Om inte det sanna evangeliets budskap blir förkunnat (Tron kommer av att höra) i den här rörelsen, så kan heller inte Jesus Kristus bo där genom tron. Men man längtar efter honom och man vill framför allt uppleva hans närvaro. Så vad gör man? Energin måste ju komma in från någonstans. Man menar nu att meditatonen är svaret. Men att repetera bibelord och mantra är helt obibliskt. Så istället för att man kallar fram Jesus Kristus så kommer andra demoniska makter fram. Och en ande som bibeln kallar för antikrists ande. Man ger Satan auktoritet att förleda >>

 

Trång är porten och smal är vägen, sa Jesus!

För att vara en Kristus - efterföljare så behöver man inte ens tillhöra kyrkan (Guds församling) enligt många mystiker.

Kimball säger: Folk gillar Jesus, men inte kristna. Vad menar han egentligen? Ja vilken Jesus menar han? Är det bibelns Jesus eller är det den världens tankesätt har format fram? Bibelns Jesus förde inga dialoger utan han sa bara.

Joh 8:23 Han sade till dem: "Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder."

Låt oss nu se på hur Emergent Church ser på Mission. Brian McLaren säger: " Jag tror att göra lärjungar inte behöver betyda att det nödvändigtvis måste gälla den Kristna religionen. Det kan vara ett gott råd många gånger att hjälpa folk som blir efterföljare till Jesus att förbli i deras Buddhistiska, Hinduistiska, eller Judiska sammanhang. "

Här har vi alltså en som kan anses som en Apostel inom Emerging Church, uttala sig så uppåt väggarna tokigt att man kan undra hur det står till.

Det var inte Apostel Paulus kallelse i den Kristna Kyrkan för han sa:

Act 26:17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Så här sa Rick Warren vid ett Interfaith möte 2005 " Jag talar inte om religion den här morgonen. Du kan vara Katolik eller Mormon eller Baptist eller Muslim eller Judisk eller vara utan religion. Jag är inte intresserad av era religösa bakgrunder för Gud skapade inte världen för att vi skall ha någon religion ".

Charisma berättar att det står i ett nyhetsbrev: " Messianska muslimer" som fortsätter att läsa Koranen, och besöka sina moskéer och läsa sina dagliga böner, men accepterat Kristus som frälsare är produkten av den nya strategin som nu testats, i så många nationer. YWAM (Ungdom med uppgift) är en av de inblandade organisationerna ".

Rick Warren " Jag känner människor som är "Kristus-efterföljare" i andra religioner " .

 

Allahs lärjungar och Jesu Kristi lärjungar

Peter Kreeft: " Allah är inte en annan Gud utan vi tillber samma Gud. Densamme Gud vi tillber i Kristus, är Judarnas Gud och Muslimernas som vi tillbeder. "

Mat 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Billig "frälsning" till salu

Ormens frestelse till Eva i Eden är forfarande kvar. Att vi kan bli som Gud, finns kvar bland mänskligheten idag också. Satan försöker radera gapet mellan honom och Gud. Följande ger en god förklaring.

Det är viktigt att vi förstår att Satan inte bara försöker dra människor in på den mörka sidan i konflikten mellan ljuset och mörkret. Han försöker att radera ut gapet mellan sig själv och Gud och mellan gott och ont. När vi börjar att kunna förstå det, så är det enklare att se varför Thomas Merton sa: "Alla är redan förenade med Gud ". Och vad Jack Canfield sa: " Jag upplevde att Gud bara flödade igenom allt ". Sådana uttalanden innebär att Gud redan har givit sin härlighet till hela skapelsen. Och Satan råkar ju vara en del av den skapelsen tillsammans med dig, så nu är ni " Som den högste ".

När Emerging Church talar om att försöka bygga broar mellan Kristus -efterföljare och Icke Kristna. Så menar de inte att de skall nås med evangelium genom evangelisation. De vill att de skall nå ett samtycke på en lika nivå.

Det här leder fram till en världsreligion där man skall ena alla religioner på en gemensam grund. Faith House Projekts hemsida: " Vi söker att föra progressiva Judar och Kristna och Muslimska och andliga ledare utan tro till en Interfaith gemenskap för världens gemensamma goda ".

Allt tycks handla om Interfaith idag och på mystikens Pantheistiska livsåskådning >> byggs sakta men säkert Babylon-systemet upp. Här är en mycket intressant artikel av Jackie Alnor som är värd att läsas. Thomas Merton: The Contemplative Dark Thread >>

Kommentarer: Janne Ohlin - Göteborg