OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

 

Kapitel 13 av 13 "Ett avfall i Ändens tid "

Medan hela världen håller på att sjunka allt djupare in i mörkret så skyller Emerging Church-folket på att det är kyrkans fel. Med det menar man dessa som inte vill förändra sitt trossystem. Världens problem är ju djupare än bara fattigdom och sjukdomar mm, för det är i grund och botten synden själv.

Därför är vår huvuduppgift att predika evangeliet för världen, så att de skall få en chans att kunna tro och vända om och bli upprättade. Men Satan hatar budskapet i evangeliet och han hatar även budbäraren som skall vara församlingen. Det är därför inget att förundra sig över att ju mer den här rörelsen växer, ju mer fientliga blir de mot dem som förkunnar det äkta evangeliet om Jesus Kristus.

Det är ironiskt att Emerging Church som talar så mycket om att hjälpa fattiga och sjuka och att ta bort alla världsproblem, inte alls visar vägen till Jesus och till hans kropp. Istället förkastar de försoningen och går armkrok med Katolska Kyrkan. De lär rättfärdighet genom gärningar och inte genom tro. Och deras budskap är mysticism och målet att nå " ett högre medvetande" och på det sättet drivs de förlorade ännu längre bort från det enda som har makt att frälsa dem. De leder inte människor till en personlig gemenskap med Herren Jesus Kristus och förklarar vem han är.

Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: "Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

 

Neale Donald Walsh

Neale Donald Walsh en New Age -ledare har också en reformation i åtanke. " Vi föreslår att människor idag skall vara som Martin Luther och ta några steg i frid och spika upp budskapet på Kyrkans dörrar som Martin Luther gjorde i Wittenburg 1517. Och som därmed startade den 1:a reformationen. Vi vill stimulera till en 2:a reformation och det är vårt mål och mening. Ja, vi vill inspirera en andra reformation en världsreligion. "

Walsh är inte ens kristen men han talar om en religiös reformation som han vill se. Men Walsh religion utelämnar Jesus. På hans hemsida Group of 1000 säger han. " Den nya andligheten är en global rörelse som skall skapa rum för mänskligheten att få uppleva hennes naturliga impuls mot Gudomligheten, på en väg som inte gör någon annan människa något fel. "

Walsh reformation är samma som Thomas Merton och Leonard Sweet. Merton tror att Gud bor i alla människor och inte bara det, för vi har alla del i det Gudomliga och det gör ju oss till Gudar själva.

Den här reformationen är tydligen inte någon som pekar på Jesus Kristus som den enda vägen och frälsningen. Han som göt sitt eget blod för att köpa loss människan från evig dom. Den här nya reformationen säger att Gud bor i alla människor och det enda de behöver göra är att få en upplysning om det. Och när människan nu når sin högsta mognad, så är det slut med de globala giganterna, sjukdom och fattigdom mm.

Ser ni de här tankarna är ett spel av Satan att hålla människor borta från det sanna evangeliet och evigt liv. Det här är en superförförelse som kommer att bedra de stora massorna. Men Herren fortsätter att locka sitt folk för det här och ut från det här, genom att varna och förmana.

Heb 3:12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. 14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. 15 Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. 16 Vilka var det då som väckte förbittring, fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla de som Mose hade fört ut ur Egypten? 17 Vilka var han vred på under fyrtio år? Var det inte de som syndade och blev liggande döda i öknen? 18 Och vilka gällde eden han svor, att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? 19 Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Vi måste ställa oss frågan om Emerging Church reformation verkligen är ny och driven av Den Helige Ande? Eller är den lik Walsh och Thomas Mertons? Den som lär att människan är i centrum och blir gudomlig? Sanningen är ju den att världen fortsätter att sjunka ner i förtvivlan framför oss trots de här ansträngningarna att hjälpa fattiga och stoppa sjukdomar och alla brott och terrorism. Alla regeringar och ledare har ju redan bestämt att Bibelns Jesus Kristus inte är svaret.

Emerging Church har gjort det här ännu tydligare genom sina försök att föra in riket på jorden redan här och nu. (Kingdom Now - Dominion) Och därigenom gjort, att det sanna evangeliet mer och mer försvinner.

Jag inser att de flesta kristna skulle gapskratta om någon påstod att de var på väg emot den andlighet som Neale Donald Walsh står för. De flesta skulle se på sig själva som ortodoxa och bibelgrundade och inte alls sådana som var på väg mot någon slags reformation som säger att alla är Gud.

I den här boken har jag försökt att visa hur Emerging Church är en bro som " kopplar" sann kristendom över till denna "Nya Andlighet". Du tvingas här själv svara på frågan: Är det här en bro som jag vill gå på?

Sanningen är den att jag ser många ledare idag som tar emot och förespråkar många av de personer som jag har varnat för i denna bok, och därmed börjat följa den här reformationen i sin blindhet utan att ifrågasätta läran.

1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 3 och som förbjuder folk att gifta sig * och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

Behöver vi mer bibelställen ? Se ut över kristenheten och ställ dig frågan: Sant eller Falskt? Hur är det då i ditt sammanhang? Vi kunde inte tror att vårt sammanhang skulle påbörja den här resan mot "reformationen" men redan på 90 -talet varnade oss Gud för att detta kommer att ske. Både Rick Warren och Bill Hybels är ju påväg mot denna reformation med stormsteg och många, särskilt yngre ledare, följer blint efter utan att ifrågasätta någonting. Att båda dessa rör sig i möten med New Agare och talar om en "Ny Reformation" tycks inte bekymra många.

 

Rick Warren och Obama

Det är just nu över 400.000 kyrkor som har gått Rick Warrens "Purpose Driven Program" och blivit påverkade av Rick Warrens tankegångar, som bland annat säger tvärtemot Bibeln: "Ändetidens scenario skall inte vi hålla på med, det är inte vår sak !"

De har kopplats till ett tåg som nu går mot en "Ny Reformation" som skall radera ut alla globala problem och sätta upp Guds Rike på jorden i sin egen kraft. Och enligt Warren så kan detta bara lyckas om vi gör det tillsammans.

Detta tänkesätt, att den måste vara i samma "Tankesätt och Kommunitet" är exakt samma budskap som New Age -profetissan Alice Bailey refererar till som "rätta mänskliga relationer". D et är precis detta som Emerging Church hoppas skall fånga in alla folk på jorden. Man ser det som att en individuell relation med Jesus Kristus, är att anse som en självcentrering. Man menar att vi nu måste se på det stora gemensamma goda. Kommunitetens andlighet är nu förespråkad som den enda väg som kan rädda mänskligheten.

Redan när cellgruppstanken kom in i kyrkan så var den till för att vi skulle göra allt för det gemensamt bästa (visionen). Det pågår en hjärntvätt av församlingen att få den att "reformeras" till New Age -agendan. >>

Hur tänker då de här nya "Reformatörerna" (hjärntvättarna) ?

Kyrkan är den enda delaktigheten i det fulla, den stora kommuniteten som gäller hela världen. Det är kyrkan som är målet för Guds skapelse. Walter Bruegggerman - " An Emergent Manifesto of Hope . " (Typiskt Pantheistiskt uttalande >> Denna skapelse har Gud lagt under förgängelsen tills Jesus återvänder, Rom 8)

Kyrkan i alla dess uttryckssätt Katolsk - Pingst - Ortodox - mm har 2,3 miljarder medlemmar. Låt oss därför använda gräsrotsrörelsen i nätverk som redan finns. Det är nu dags att lägga åt sidan allt som skiljer oss i läran och börja arbeta tillsammans. Rick Warren - " Forbes Magasin" (mot vilket mål då och för vilken Jesus, mr Rick Warren?) Jag menar skall vi mot den eukaristiska Jesus mål eller den bibliska Jesus?

Vi utvecklas nu (Emerge) fram till en "ny tid" i den Kristna Kyrkan, precis som en färg som blir levande och det är "den globala kommuniteten" Ja det är fullständigt klart att en sån här utveckling (Emerging) måste leda till en sammanstrålning och till en gemenskap som vi förut aldrig tidigare har skådat. Brian Mc Laren

 

Emerging Chuch: En global "hjärntvätt" av kristenheten

Den här kroppen man menar skall stråla samman till att bli ett, som man så ofta talar om i Emerging Church, är olyckligtvis inte Kristi kropp. Utan det är den världskyrka som skall komma samman från alla trossystem. Precis som Neil Donald Welsh sa: " Det här är en global rörelse som inte skadar någon annan genom det den gör. "

Det senare uttalandet skall du lägga på minnet, för redan har man diskuterat i FN att man inte får tvinga på någon annan sin tro. Och en sådan lag kommer troligen i NWO att hamna under "världsmedborgarnas rättigheter". Den som följer Jesus kommer här att anses splittrande för helheten och bör rensas ut. Dessa tankar har redan förts in i Rick Warrens Cellgruppskyrkor. Läs gärna den här serien om Cellgrupper och det Sociala evangeliet på sidan >>

Så det här som sker med Emerging Church och den stora Interfaith rörelsen globalt, är starka tidstecken på att Jesu tillkommelse närmar sig med hast. (Avfallet och Antikrist kommer precis innan 2 Tess 2)

Den sanna tron kommer att vara sällsynt (LK 18:8) Genom just detta avfall (Jud 3-4; 2 Tess 2) Precis som i liknelsen om de tio jungfrurna (Mt 25).

Lägg noga märke till att Jesus talade aldrig om en jätteväckelse där massorna skall vända sig till det sanna evangeliet. Istället varnade han dem (För att det fanns en annan Jesus som skulle dra folk till sig innan han kom).

Mat 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Många ledare vägrar trotsigt att se de klara tecken som idag händer framför våra ögon. Man struntar i dessa starka varningar, för vad ormen Satan är kapabel att göra. Även om korintierna fått så mycket smorda bibelstudier så sa ändå Paulus:

2 Kor11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (öga >>) fördärvas >> och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Man kan inte förringa Emerging Church -rörelsen för den kommer att påverka kristendomen globalt, precis som deras ledare har sagt att den ska.

De liknar den förändring som den kommer att ha på kristenheten med Reformationen. Men det skrämmande är att det kommer att bli en omvänd reformation (Till den här andre eukaristiske Jesus). Det vi ser ske nu är att man istället för att peka på bibeln som svaret, leds många in i fångenskap under metoder och dogmer och in i utombibliska uppenbarelser och upplevelser.

Det kommer att vara en kvarleva som håller fast vid den sanna läran men dessa bibeltroende kristna kommer att vara en minoritet. Och precis som det alltid har varit i historien, så kommer man att förfölja och förlöjliga dessa som förkastar Kingdom Now och detta "drömrike".

När världen nu förbered för mannen som skall komma med fred, kommer samtidigt dessa bibeltroende att anses som trångsynta, udda varelser som orsakar problem och är motståndare till den kommande världsregeringen. Ta bara nyheten om koranbrännaren i Florida >> Man överdriver detta för att vända det mot oss.

När nu världen i ändetiden blir mer och mer motståndare till Israel, så kommer teologin att församlingen (Kingdom Now) har tagit Israels plats - för att de inte längre har några löften (säger de) - att öka i den stora kristenheten.

Ekumenikens slutmål: Alla religioner är ETT

Och dessa som tror på Uppenbarelsebokens scenario kommer att anses farliga för samhället och motståndare till dessa som nu för in riket på jorden. Den ekumeniska biten hos Emerging Church som innebär en full sammanslagning med Rom, har redan börjat och är på väg. Massor har redan tagit emot och accepterat dessa kontemplativa/mystiska tekniker och upplevelser.

Upplevelserna baserade på Ordets fasta grund kommer att ersättas av utombibliska uppenbarelser och mystiska upplevelser som ger en panteistisk livsåskådning >> som gör att man tolkar om min teologi. (förlorar tron)

 

Maria -uppenbarelserna ökar

Vi kommer se mer och mer manifestationer i den andliga dimensionen. Falska under och tecken kommer att öka. Mer och mer så kommer Maria, den eukaristiske Jesu moder att visa sig. Och uppenbarelserna av "denne jesus" kommer att sprida sig runt jorden tillsammans med mycket helande och andra mirakler.

De här meditativa krafterna kommer att bli så kraftiga och dessa under och tecken också, så att de orsakar att alla världens religioner dras samman för en enda orsaks skull: världsfreden. Denna nya Kristus som Alice Bailey kallar för "The coming one" skall upphöjas i Guds namn och för honom (Baal) måste alla böja knä.

Det är bara genom Andens ljus och Guds ord som man kommer att kunna urskilja sanningen från lögnen. Så stark kommer villfarelsen att bli. Men de som ser, har en skyldighet att fortsätta predika det sanna evangeliet.

2 Ti 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Herren har predikanter och församlingar därute som fortfarande står för Guds ord. Försök att ta reda på var de finns och understöd dem. Om du bor där detta inte är möjligt, så försök att få tag i material från rena bibliska tjänster på nätet eller på annat håll. Använd materialet och ha bibelstudier i hemmen.

När Jesus kommer tillbaka igen så kommer den här jorden att vara i fullständigt kaos, full med våld och ofrid, säger Bibeln. När Jesus kommer hit, kommer han inte till en drömvärld som vi människor byggt upp och han kommer heller inte att tacka de människor som nu skryter över att de har upptäckt sitt "kristusmedvetande". Nej, han kommer attt komma som en domare och en kung över sitt eget rike.

Det måste komma svåra tider, säger Bibeln.

2Ti 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Men samtidigt så kommer det att finnas en segrande kyrka byggd på Klippan, som inte fienden kommer åt.

Mat 16:13 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem säger folket att Människosonen är?" 14 De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." 15 Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" 16 Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." 17 Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen."

Grekiska texten här handlar om att vi får SE vad som är löst och vad som är bundet. Det handlar alltså om det rätta sättet att tolka skriften på genom Anden. Så smörjelsen är nycklarna !

Till skillnad från Emerging Church och mystikerna som låter den mystika upplevelsen från "dödsriket" tolka deras teologi. Dessa mystiker upplever att de är ett med världsalltet och det är Antikrists ande >> se 1 Joh kap 2-4

Lägg märke till att den som ser sig ett med världsalltet även ser sig som ett med Gud och själv blir Gud.

 

 

 

Kommentarer Janne Ohlin - Göteborg.