OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

 

Kapitel 3 av 13 "Ny tro för 2000-talet"

Emerging Church ledare brukar ofta berätta hur de kom med på den här resan att "förändra" kristendomen. Dough Pagitt beskriver att: " Han kände ett behov av att finna ett nytt uttryckssätt för kristendom som var helt olikt den som var förut. "

Han skriver att han ville komma in i en kristendom som passade bättre i den värld han levde i. Inte en gammal kristendom som var för en gammal tid.

Pagitt upplevde samtidigt detta:

" Nu har vi fått förståelse för att vi själva bara är en del av en global gemenskap. Vi måste uttrycka den kristendomen lokalt, i harmoni med alla dessa runt om i världen. Vår tro och vår lära i den västerländska kyrkan får inte gå över eller nedvärdera den tron som levs av alla andra runt om i världen. Samtidigt som vi ser vår kristendom i vår kultur så måste vi öppna upp oss för vad Guds hand gör i den globala församlingen i tron. "

Lägg märke till att han nämner den stora globala församlingen i tron. Med det medvetna valet så menar han att Guds hand gäller alla sorters kristen tro. Man menar att Kristendom skall öppna upp sig för en ny sorts tro. Brian Mclaren kallar detta för en "generös ortodoxi"

 

En ung Tony Blair

I del 1 >> kunde vi ju läsa om vilka krafter som står bakom det här redan från början. Krafterna i New Age nöjer sig inte med att bara ena alla i kristendomen, utan man vill ena hela världen för att nå ett Paradigmskifte och kunna förändra jorden i en ny världsordning. Här Passar Tony Blairs Faithfoundation in som handen i handsken >> Tony Blair konverterade till Katolicism >> Det är alltså ingen slump att Rick Warren plötsligt slutit sig till Tony Blairs Faithfoundation. >> Det här styrker våra misstankar om att det här var planlagt redan från början, för den Nya Världsordningen skall in under FN. * Rick Warrens Peaceplan är exakt som FN:s plan >>

* Därför är nyheten som kom idag om FN mycket Profetiskt >> NEW WORLD ORDER är det sista VILDDJURET

Visste du att även Obama har startat en "FaithBased" organisation? >> Du vet väl vilken Pastor som Obama valde att be för honom under invigningen. >>

"Kompisarna" Obama - Warren i Saddleback

Det är alltså så, att meningen med de nya influenserna att byta bort allt "Gammalt" mot "Nytt" som började komma in i kyrkorna i början på 90- talet, ingår i en större agenda och det är Världskyrkan i Uppenbarelseboken 13.

Det råder ingen tvekan om vad det är för krafter bakom dessa manifestationer där alla skall vara ett om ni följer med i den här bokens tankegångar. Det är den "Kosmiske Kristus" som står vid rodret på den ekumeniska skutan.

Världskyrkan den organiserade ekumenikens mål

Jag reser ju runt och talar på massor av konferenser världen över och då möter jag många människor som berättar hur deras kyrka blivit totalt förändrad. Deras pastor ger inte längre predikningar och undervisning ur Bibeln på söndagarna. Istället har detta bytts ut mot en massa berättelser och historier. Bibeln verkar ha blivit mer eller mindre en förbjuden bok. Det finns även de som läser lite ur Bibeln, men de är mer ett undantag.

Ja precis samma sak händer här i vårt land och vi får många mail till oss från människor som förvånat undrar vad som sker i deras kyrka. De säger att predikningarna består av historier och själiskt inspirerat tal som har ersatt Andens liv. Det här tankesättet verkar ta över alltmer och sprider sig snabbt, genom olika konferenser och ledarskaps seminarier.

Man kallar det "förnyelse" men om det inte är Anden och Ordet som får väcka och ge liv är det ingen "förnyelse", utan kommer att leda till likformighet och yttre former utan inre liv.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse (Genom Anden och Ordet ) så att ni kan pröva vad som är Guds vilja (Heb 4:12) det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Du får ofta höra ifrån Emergent Church folket att Budskapet är detsamma men metoderna måste förändras. Det måste bli mer relevant för den här generationen. Måttet för succé idag är hur många som besöker kyrkan. Men Bibelns mått är om det blir förändringar i människors liv till lydnad för läran.

Dough Pagitt använder inte Guds ord för att det skall forma den troende. Snarare lär han att den kristnes upplevelser skall forma Bibeln.

Solveig Hendriksen >> beskrev detta för oss i ett möte förra våren. Man låter alltså den mystika upplevelsen forma sin teologi. Det grekiska ordet för laglöshet är anomia och det hebreiska avon och det beskriver att vi tar och förvrider Skriften så att den passar oss. Det vi ser ske nu stämmer perfekt in på 2 Petrus kap 3.

Om vi lyssnar till Emerging Church - folket så kommer du att höra att man säger: Vi skall inte konfrontera otroende med Guds ord. Nej vi skall lägga ner detta med Guds ord och att vittna. Nej det viktigaste är att vi upprättar relationer istället, med dem som inte går i kyrkan. (Man får inte säga "ofrälsta" här)

 

Dan Kimbell på besök i Willow Creek

Dan Kimball skrev 2007 en bok som heter: They like Jesus but not the church. I ett kapitel i boken som heter: Kyrkan predikar högmodigt att alla andra religioner är fel.

Här skriver Kimball att Jesus stannade och frågade kvinnan frågor (Joh 4). Han hoppade inte in direkt och sa: Ni samariter har totalt fel!

Men Kimball har totalt fel för Jesus gjorde precis det motsatta. Han frågade henne inga frågor alls, utan han konfronterade henne rakt på sak. (Joh 4:21-24) Och det säger Kimball är en fruktansvärd sak att göra mot en otroende. (Och kommer troligen att betäcknas som ett hatbrott i den nya världsordningen)

Korset är en stötesten i alla generationer även den sk Postmoderna. Evangeliet utan korset är inget evangelium alls, för då blir det bara mänsklig visdom. Så fort man vill berömma sig av någonting yttre så måste man gömma korset och det är märkligt att det ofta göms bakom draperier och annat i en del kyrkor över hela vårt land idag. Det är ett tecken på avfall för mig och att man har anammat den teologin som leder till avfallet.

Gal 6:12 Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.

Will Sampson ledare för Emergent Village säger så här: " En annan stor sak är den protestantiska reformationen. Tron på att rättfärdiggörelsen genom tron räcker, har gjort att en stor del av kyrkan har brytits loss från den stora globala förenade kyrkan ".

Även Rick Warren talar så här: "Jag ser fram emot en andra reformation, för den första handlade om tro, men den andra handlar om hur vi uppträder. Den första handlar om religion och bekännelse medan den här handlar om gärningar. Det här kommer inte att handla om vad kyrkan tror, utan om vilka gärningar den gör ".

 

Reformatorn Martin Luther

Före reformationen på 1500- talet var Bibeln en ganska förbjuden bok. Men tack vare reformationen blev den översatt och spridd på de flesta språk. Ljuset började lysa upp och frigjorde sig från den kontroll och korruption som Katolska Kyrkan haft över den kristna tron. Ordet frigjorde sig från Påvar och Präster och började som en gåva från Gud att upplysa människor om sanningen. Man började nu att förstå att Jesu offer var offrat en gång för alla på Golgata.

Så fort vi börjar att undertrycka sanningen så kommer mörkret in och får auktoritet att verka. Läs vad som hände i Doug Pagitts kyrka (har hört att man även börjat göra korstecken i andra kyrkor även i Sverige).

" Under en konferens här så övade vi på en massa kristna ritualer. Vi började att praktisera och föra in korstecknet i vår kyrka. Varenda en av oss gjorde detta på oss själva i fyra veckor. Detta blev en väldigt stark upplevelse för mig. Detta är rikt på mening och historia och är ett enkelt sätt att proklamera och be min tro med min kropp."

Ortodoxa Korstecknet

Det var just kraftiga upplevelser man hade i den mörka tiden och som nu gör att man återigen överger Bibelns läror. Glöm nu inte vad man sagt om att Kristendomen måste ändras. Och om man skall tolka dem rätt så är det Guds ord som är hela fundamentet som måste bytas bort mot sand. Det finns inget annat sätt att tolka det på.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Om man följer Emerging Church tankesätt kommer man att gå ut från Kristus och in i Världen och bli fångad i ett Pyramidtänkande igen >> & >>

När jag skrev och förklarade det här för Berndt Isaksson en gång svarade han så passande: "Vad bra att ni sätter fingret på det som lägger sig som en blöt filt över kristenheten och kväver all eld "

Det råder ingen tvekan om vad laglösheten är för något, som skall kväva Agapekärleken den sista tiden. Den mystika upplevelsen som man får genom de här kontemplativa böneteknikerna öppnar upp sinnet för en Pantheistisk världsbild >> Exakt den som mysteriet Babylon byggde på.

Upp 17:4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. 5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.

Upp 17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.

Hes 8:16 Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster. 17 Han sade till mig: "Ser du detta, du människobarn? Är det inte nog för Juda hus att bedriva de vidrigheter de har bedrivit här, eftersom de också har fyllt landet med våld och ännu mer väckt min vrede? Se hur de sätter kvisten för näsan!

Upp 17:5 säger att det är Babylon som är moder till detta antikristliga uppror som nu sker mot honom.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Jag tror att många oskyldigt kristna kan luras in i det här igenom olika österländska metoder som nu fått ett Kristen namn. Man öppnar upp sig för den här bedrägliga antikristliga anden utan att ha en aning om det.

Vad var det Gud var så arg på i Hes 8? Jo exakt vad man gör i Kristna kretsar över hela vårt land oskyldigt (tror man) vänder man sig österut (andligt talat) och tillbeder exakt samma ande som grundlade Babylon. Och man upplever en "ny livsåskådning" nämligen den Panteistiska (OneNess) >>

1Kor 10:14 Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. 15 Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. 16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd. 18 Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret? 19 Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud skulle betyda något? 20 Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna. 21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. 22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?

Det var exakt samma makter Elia mötte när han stred mot Baalsprofeterna. Han sa då också ni kan inte halta på båda sidorna.

Janne Ohlin

Gå till del 4 >>