OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 7 av 13 Munkar, Mystik , Urgammal vishet

Kommentarer av Janne med blått

Utan undantag så är det den mystiska kontemplativa andligheten som ligger till grund för den teologi man har i Emerging Church idag. Det är elementet som binder den här rörelsen samman. Man talar om en mystisk formation som även är känd som en urgammal visdom och den är helt klar ockult i sin natur.

Den här visdomen har genom Emerging Church tagit över andligheten hos massor av liv. Och det är oroande, för mystiken är rotad i Panentheism (Gud är i alla ting) och Pantheism (Allt är Gud).

I Bubers bok " Ecstatic Confessions: The heart of Mysticism, så säger han: " Det är ingen Gud förutom vår värld, Och ingen värld utan vår Gud. Det är vårt Egos högsta mål att bekänna att det har blivit Gud - ja varför inte ? Det är ju ingen skillnad mellan världen och mig själv. Jag har ju blivit Gud. Varför inte? "

Frukten av Mysticismen är Interfaith. Och i det område där allting blir ett och förenas där antar man att varje människa skall förenas. Gud och skapelse samexisterar här men inte Jesu Kors, tydligen. Förkastelsen av försoningen och Jesu offer är dit den här Interfaith-rörelsen leder.

Tony Jones

Tony Jones >> fann nya vägar att tillbe Gud på och det märkliga är att han påstår att han kom ut i ljuset från mörkret när han kom in i mysticismen. Nu vill han vara en evangelist för sin nyvunna andlighet.

Jones kallar den här bönen för "Jesusbönen" och förklarar hur vi skall göra: " Slå dig ner i ett svagt upplyst rum med huvudet nedböjt och ge noga akt på hur du andas. Börja nu att be i takt tillsammans med din andning. Andas in: Herren Jesus Kristus Guds son! och andas ut: Förbarma dig över mig! Vakta nu dina tankar från alla störningar. Bed helt fokuserat på varje repetition du gör och på meningen av orden. Bed dem nu i hjärtat och från hjärtat och för att du skall kunna hålla ordning på repetitionerna kan man använda ett bönerep".

Jones säger att dessa rep görs i kloster i Grekland och att de har 100 knutar. Och varje knut har 9 kors inbunden i den. Nu är alltså Jones en evangelist för den nya urgamla visdomen. Att komma in i ett högre vetande i trance genom att repetera fraser och att koncentrera sig på sin andning har alltså blivit en del av det nya evangeliet.

Robert Bell skrev 2004 i en artikel i Christianity Today: Emerging Mystiken har återupptäckt Kristendomen som en religion från östern och det är en väg till livet. Försöker Bell vara Postmodern när han säger det? Eller tror han verkligen att Kristendomen är en religion från östern? Ja låt oss kolla om vi kan finna svaret.

 

Robert Bell

I Bells bok "Velvet Elvis" skriver han i slutnoterna att han rekommenderar Ken Wilber och säger: " En Mindblowing introduktion till en Emergence teori och Gudomlig kreativitet. Ta dig 3 månader och läs Ken Wilbers bok " A breaf history of everyting".

Ken Wilber är uppvuxen i en konservativ kristen kyrka, men vid en tidpunkt lämnade han tron och är nu en av huvudpersonerna i Buddistisk Mysticism. Wilbers teori (alltings historia) är exakt samma som Leonard Sweets teori. Man menar med detta att Gud är i allting. Det är precis vad Bell menar när han säger "Emergence teori och Gudomlig kreativitet".

Bell: "Då sa Gud: Låt landet producera växter, plantor med säd och träd på landet som bär frukt med säd enligt de olika arterna och det blev så. Nästa vers är viktig Och landet producerade sin säd. Obs han sa inte Gud producerade säden. Gud hade gett landet kraft att göra något. Det hade nu kapacitet att producera träd och örter och buskar och frukt. Gud gav kraften till landet att föröka sig själv. "

Vad menar Bell? Jo han menar att det här är ett exempel på Guds kreativitet. Skapelsen inklusive människan är samskapare med Gud för hela skapelsen är ju gudomlig, ja allting är Gud.

I ett samtal från en orolig läsare i en av landets största församlingar delade en Pastor ut böcker med Robert Bell till några ungdomar i församlingen. Jag kom att tänka på att jag hört liknande tankar hos Naturlig Församlingsutveckling NFU >> (Video nr 3) som så många församlingar följer. (Varning - Jesus reduceras till noll) På länken får du höra hur Christian A Schwartz presenterar en plan som mer liknar New Age-tankar än bibliska. Tillväxtkraften man talar om här tenderar att bli en opersonlig kraft, istället för personen Jesus Kristus som skall växa upp i den troendes liv. Det här verkar vara ännu ett koncept som gör vägen bredare >> & >>

NFU talar om ett kommande "Paradigmskifte" och när man har läst den här boken Faith Undone så börjar jag mer och mer tro att det är precis samma "Paradigmskifte" som Emerging Church talar om.

Mars 2009 kom en dominikanersyster på besök i kyrkan. Hon kom från ett Center som praktiserade mycket mystiska övningar och böner. En av dessa övningar var Reiki (Kraftberöringar) i Reiki tror man att allting i universum är länkat samman genom energi. I Japan är Reiki samma sak som Ockult (eller onda andars maktenergi). Det är andekrafter eftersom man får kontakt med dessa när man utövar Reiki.

William Le Rand som jobbar vid hennes Center säger: "Det finns höga resurser till vår hjälp som vi kan ropa på. Änglar, ljusvarelser och Reiki-andar för ledning. Ja, så har du ju även ditt upplysta jag som kan hjälpa dig. Ju mer du kan öppna upp för Reikis sanna natur som är ett osjälviskt hjärta centrerat på att hjälpa andra, desto fler Reiki-andar står till ditt förfogande".

Den nya spirituella formationen lär att om man bara brukar vissa andliga tekniker, så kan man bli lika Jesus. Men man lär inte ut att man måste födas på nytt och ha Jesus i sitt hjärta genom tron. Så den här rörelsen presenterar en annan väg till frälsning.

Här är problemet att sökaren kommer i kontakt med någonting, som känns som "Gud" och han förnimmer att han kommer nära Gud. Om man blir introducerad till meditation så producerar detta en falsk känsla av lycka och välmående och han kommer att tro att det är Guds närvaro. Han kommer nu att bygga sitt liv - inte efter Guds ord utan efter den här känslan. Detta är orsaken till att så många i den kontemplativa rörelsen inte trycker på vikten med andliga sanningar i Bibeln.

Tony Campolo växte upp i ett kristet hem och gick på många möten. Han berättar att han var framme på förbön på väckelsemöten men han upplevde sällan något. Han oroade sig senare för sin frälsning. Nu skriver han i en bok att nu har han minsann upplevt "Jesus" så här: " Min upplevelse i Jesu närvaro har utvecklats med åren genom det katolska mystiker kallar för "Centering Prayer". Varje morgon när jag vaknar upp så tar jag en halvtimme och så centrerar jag mig på Jesus. Jag säger hans namn om och om igen för att driva bort de andra 101 sakerna som kommer upp i mitt tankeliv. Jag öppnar mina ögon och Jesus är mitt mantra".

Tony Campolo

Syftet med att rabbla en fras eller bön är att tvinga bort alla andra tankar, så att man kan höra från Gud. Buddhister och hinduer praktiserar exakt samma teknik för att tömma sitt sinne. Och när de gör det, når de en slags trance där de blir upplysta om deras egen gudomlighet. Skriften förbjuder oss att be så här.

Att använda sig av mantra för att tvinga Gud att manifestera sig är trolldom och magi >> När man använder sig av ritualer eller knep och knåp för att komma in i en trance för att höra något från Gud, så är det inget annat än andemakter man möter.

Campolo kommer med hjälp av Mysticismen till en plats han kallar för "Den tunna Platsen". Han säger: "När jag repeterar hans namn ständigt så renas mitt huvud och hans närvaro kommer och den driver bort all oro. Nu är jag redo att skapa vad de gamla Keltiska Kristna kallade för "Den tunna platsen". Det är ett tillstånd där separationen mellan jaget och Gud blir så tunn att han kan bryta igenom och omfamna själen".

Campolo nämner att han gillar Ignatius av Loyola och hans skrifter. Campolo kallar Henri Nuowen den störste kristne av alla tider.

 

Buddhistiskt Radband och Katolskt

Jag har varit i Burma två gånger. Jag såg då hur Buddhister och Katoliker bad tillsammans. De rabblade och repeterade ord som böner. Och de gjorde det genom att samtidigt räkna pärlor i ett radband. Ja, både Katoliker och Buddister använder sig av radband för att hålla reda på hur många gånger de repeterat en viss bön. Jag har frågat dem varför de gjorde på det här sättet? Svaret jag fick var att de gjorde detta så att de kunde koncentrera sig för att tränga in i andevärlden. Att hålla på att rabbla olika fraser för att komma nära Gud är inte bibliskt - det är sataniskt."

1Th 5:5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade.

Brian McLaren beskriver att han har mött 3 olika Jesusfigurer. Den Protestantiske och den Pentacostala och den Romersk Katolske Jesus. Han sa: Den Protestantiske var för begränsande. Men så fann han den Romersk Katolske och han skriver: " Jag ser inte på de här 3 som olika frälsare. Men jag var hittills otillfredställd, speciellt eftersom jag förstod att om Jesus var världens frälsare så var han inte bara min utan frälsaren av hela Kosmos".

 

Den tredje Jesus McLaren upptäckte är samma som Merton och Nuowen upptäckte och de kom alla att tro att Gud lever i alla människor och att alla vägar leder till Gud. Den här tredje Jesus är exakt lik den New Age talar om. McLarens resa har format hans tankar till att tänka exakt samma som hans mästare, de mystiska munkarna >>

2 Kor11:2 Ty jag nitälskar för er såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat er med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. 3 Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till äventyrs också era sinnen fördärvas och dras ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. 4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån en annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

Böcker med de här mystikerna + några svenska ligger helt öppet på våra konferensers bokbord till försäljning idag. Det tycks vara precis samma sak idag som Paulus var bekymrad över då = men ingen tycks bry sig!

 

Kommentarer: Janne Ohlin - Göteborg