Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 10/4-10

<< Tillbaka

Kära syskon i Herren! - Här är länken till Todd Bentleys Comeback >> 18-21 April

Här kommer ytterligare en varning för ett sammanhang som "inte står rätt till” och som är förmedlare av New Age manifestationer och doktriner...Tro mig, jag skulle mycket hellre syssla med annat än att behöva göra detta...hellre ta en härlig skogspromenad än att spendera massor av tid till att översätta och varna...och inte ens få det perfekt översatt – vilket jag ber om ursäkt för!

Men när detta nedan kom till min kännedom så kände jag inom mig att detta kunde jag inte bara ignorera, speciellt inte när Ulf Ekman är involverad! Vilket kommer att påverka Sverige...och jag fruktar att många kristna pastorer och ledare har åkt dit för att få ”impartation” och ”hämta hem det” precis så som det var 2008 under ”Lakeland väckelsen”...

Detta ”annonserades” i det nyhetsbrev som J. Lee Grady skickade från Charisma Magazine den 17 mars i år... Man kunde tro att J. Lee Grady var mer insatt om New Age och villoläror med tanke på att han faktiskt skrev många artiklar angående Todd Bentley och Lakeland väckelsen 2008 där han ifrågasatte obibliska manifestationer m.m., men här upphöjer han ett sammanhang som är lika illa som Lakeland...

Jag känner ansvar - eftersom jag fått insikt om detta - och vill härmed varna för denna kongress som började igår (8-10 april) i Tulsa, Oklahoma, USA.  P.g.a. tidsbrist och datakrångel så har jag, tyvärr, inte kunnat skicka det tidigare...men bättre sent än aldrig! Detta faciliteras (främjas) av det Internationella Centrat för Andlig Förnyelse i partnerskap med Oral Roberts Universitet. Det luktar New Age omedelbart!

Oral Roberts, som gick bort i december 2009, var djupt involverad inom New Age...och som hade den avlidne ”New Age-aren” Norman Vincent Peale som sin mentor... Norman var också en 33:e gradens Frimurare!

Länkar >> & >> & >> Oral Roberts hade också djupt samarbete med William Branham som jag skrivit om i tidigare e-mail... >> Todd Bentley, som jag skrivit om förut, upphöjer Oral Roberts…vilket i sig borde ge varningar till kristenheten! >>

För mer information om ”Det Internationella Centrat för Andlig Förnyelse” se slutet av detta mail. Där finns även andra länkar för vidare förståelse i ämnet och definition av ”Emerging Church”.

Ja, läs och ta del av nedanstående...översättning, ”markeringar” & kommentarer gjorda av mig i svart text! Det finns mycket mer att tillägga, men...detta är långt nog...en lång lista av namn, men fortsätt för det finns viktig information efteråt! Tyvärr är en del länkar på engelska och de har jag ej översatt... OBS! Länkarna innebär inte att jag håller med om allt som skrivs eller finns på dessa webbsidor.

Detta är vad Ulf Ekman involverar sig i – en världsvid Ande-bemyndigad (kraftfull/utrustad) rörelse – och kommer med sannolikhet att föra in mer av detta i Sverige tillsammans med sina Katolska inslag...

VARNING! Ta inte del i detta! 

Mark Rutland, rektor på Oral Roberst University säger själv: ”Eftersom vår Kansler, den avlidne Oral Robets spelade en sådan signifikant/betydande roll i den världsvida spridningen av denna rörelse. Så finns det verkligen skäl till denna varning!

Det enda som vi ska vara delaktiga i, eniga med och ha enhet med är den Kristi Kropp som hänger sig till det ofelbara Guds Ord och som vill och vågar stå upp för den!

När en människa blir Guds barn genom att komma till Gud på Hans villkor; bekänner sina synder, vänder om och blir född på nytt – då tar Guds Helige Ande sin boning i denna människa. Den ”auktoritet och kraft” som vi behöver är oss redan givna genom Den Helige Ande! Vi behöver inte åka på konferenser för att få denna ”auktoritet och kraft” av andra männsikor utan genom att läsa och tro på Guds Ord och när vi lever därefter så får vi kraft att vara levande vittnen för Kristus mitt i vår vardag – oavsett omständigheter och situationer! Gud tillhör äran!

Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och ni skall vara mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och sedan intill jordens ände. Apostlagärningarna 1:8

Längre ned kan ni läsa om ”Pingströrelsens Ursprung” – klart intressant!

Låt oss våga granska dagens kristenhet och jämföra med vad Bibeln lär ut!
Vi är uppmanade att gå på den smala vägen som leder till evigt liv!
Bibeln varnar för falska lärare, profeter och för villoläror, vilket florerar idag och sprids som en löpeld alltmedan namnet Jesus Kristus används!

Vi kan inte längre vara ignoranta och ”neutrala” – vi måste ta reda på hur det förhåller sig och ta ställning för eller emot!

För Sanningen!
Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8

OBS! Denna e-mail går till mitt arbete och har inget med mina personliga åsikter att göra!

_________________________________________________________________________________

Empowered 21:A LIVE EVENT THAT WILL HELP SHAPE THE FUTURE OF THE SPIRIT-EMPOWERED MOVEMENT AROUND THE WORLD = ETT LEVANDE EVENEMANG SOM KOMMER ATT HJÄLPA TILL ATT FORMA FRAMTIDEN AV DEN ANDE-BEMYNDIGADE (KRAFTFULLA/UTRUSTADE) RÖRELSEN RUNT I VÄRLDEN.

APRIL 8-10, 2010
Tulsa, Oklahoma - f
ör att bättre förstå ”empower” / ”empowerment” – finns en definition längst ner i detta e-mail.

Gå till Empowered 21 >>

EMPOWERED 21: THE GLOBAL CONGRESS ON HOLY SPIRIT EMPOWERMENT IN THE 21ST CENTURY WILL CALL THE INTERNATIONAL BODY OF CHRIST TO: BEMYNDIGAD21 (KRAFTFULL21/UTRUSTAD21):

(Svenska) DEN GLOBALA KONGRESSEN OM HELIGE ANDE BEMYDNIGANDE (KRAFTFULLHET/UTRUSTANDE) UNDER 2000-TALET KOMMER ATT KALLA DEN INTERNATIONELLA KRISTI KROPP ATT:

Unite together in an intergenerational gathering for the purpose of seeking a fresh empowering of the Holy Spirit for 21st century life

(SV) Enas tillsammans i en generationsöverskridande samling för ändamålet att söka en fräsch utrustning/kraft/bemyndigande av den Helige Ande för 2000-talets liv

Discover contemporary methods and vocabulary needed for engaging new generations in Spirit-empowered living

(SV) Upptäcka nutida metoder och ordförråd som behövs för att engagera nya generationer i Ande-bemyndigade (kraftfulla/utrustade) liv

Provide a platform for discussion of issues facing the Spirit-empowered church today

(SV) Förse med en plattform för diskussion av frågor/ämnen som möter den Ande-bemyndigade (kraftfulla/utrustade) kyrkan idag

Present an opportunity for greater dialogue and cooperation between new emerging ministries and historic Spirit-empowered movements in hopes of greater Kingdom advancement and impact.

(SV) Presentera ett tillfälle för större dialog och samarbete mellan nya “emerging” (spirande/framväxande) ministries och historiska Ande-bemyndigade (kraftfulla/utrustade) rörelser i hopp om större framåtskridande och inflytande för Kungariket.

Focus the energy of ministry leaders, scholars and youth from the various streams of the Spirit-empowered church on the harvest and challenges before us.

(SV) Fokusera energin av ministry ledare, lärda män/forskare och ungdom från de olika strömmar av den Ande-bemyndigade (kraftfulla/utrustade) kyrkan på skörden och utmaningarna framför oss.

Witness the convergence of the worldwide streams of the Spirit-empowered movement into a united river of blessing that will flood the earth.

(SV) Bevittna sammanstrålandet av de världsvida strömmar av den Ande-bemyndigade (kraftfulla/utrustade) rörelsen till en enad flod av välsignelser som skall översvämma jorden.
_______________________________________________________________________________________

Empowered 21 >> E21 SCHEDULE = E21 SCHEMA

Be a part of history when you join us at Empowered21:
Global Congress on Holy Spirit Empowerment in the 21st Century from April 8-10, 2010 in Tulsa, Okla. at the Oral Roberts University Mabee Center.

(SV) Bli en del av historien när du ansluter/förenar dig med oss på ”Empowered21” / ”Bemyndigad21” (Kraftfull21/Utrustad21): Global Kongress om Helige Ande Bemyndigande (Kraftfullhet/Utrustande) under 2000-talet den 8-10 april i Tulsa, Oklahoma vid Oral Roberts Universitet Mabee Center.

Purity = Renhet

Thursday Evening's General Session will begin the Congress with a sacred assembly that is designed to draw participants to the cross. This session will feature next gen, emerging voices including:

(SV) Torsdag Kvälls Allmänna Session/Möte kommer att börja Kongressen med en helig samling som är designad att dra deltagarna till korset. Denna session kommer att presentera nästa generation, ”emerging” (spirande/framväxande) röster inklusive:

Joyce Rodgers, grundare och VD av Primary Purpose Ministry, Inc. evangelist med “the Church of God in Christ” >>Timothy Ross – pastor för ”unga vuxna” – The Potter’s House >> DETTA ÄR T.D. JAKES MINISTRY / KYRKA >>

Joel Stockstill – pastor, Bethany World Prayer Center Rodgers  >>

Honoring Previous Generations = Hedrande av Tidigare Generationer

The Congress will take time to honor the Spirit Empowered Movement's fathers and mothers in a session led by: Kongressen kommer att ta tid att hedra den Ande Bemyndigade (kraftfulla/utrustade) Rörelsens fäder och mödrar i en session/möte ledd av: Mark Rutland, rektor, Oral Roberst University >>

Den Ande-fyllda världen finner sig själv vid en grundligt historisk vägkorsning.
Eftersom vår Kansler, den avlidne Oral Robets spelade en sådan signifikant/betydande roll i den världsvida spridningen av denna rörelse, är ORU den logiska mötesplatsen för Empowered21. Detta är den perfekta tiden att överväga/tänka på den nästa fasen/skedet och ORU välkomnar de tusentals som will leda och deltaga.”

Passion   = Passion
Moderated and led by Ron Luce and Teen Mania, this 21st century style interactive session will be enriched by the dynamic ministry of Lou Engle and Jentezen Franklin.

(SV) Modererad och ledd av Ron Luce och Teen Mania, denna 2000-tals stil interaktiva (dialogforms) session/möte kommer bli berikad av den dynamiska ministreringen (betjäningen) av Lou Engle och Jentezen Franklin.

Ron Luce – grundare och president för Teen Mania Ministries.Youth ministers" like Ron Luce – a regular on TBN steeped in the Word Faith heresy – are leading your youth back into the spiritual bondage of contemplative spirituality >> which flowered through the anti-biblical monastic traditions of apostate Roman Catholicism >> & >>

Lou Englemedgrundare av TheCall and Justice House of Prayer.

Lou Engle, grundare av ”TheCall and Justice House of Prayer”, som sponsrar evenemanget, tror att denna samling av böne-krigare kommer att vara effektivare än hans senaste sju sådana evenemang, som började i Washington DC 2000. Den här är annorlunda, förmodar han, på grund av de profetiska ord den har fått och på grund av betydelsen av datumet 07-07-07.

Han skriver: "År 1993 profeterade Bob Jones, ’The Houston Oilers skulle flytta till Nashville, och Nashville skulle bygga åt Gud ett stadium. Och 100.000 människor, särskilt ungdomar, skulle samlas till en stor mobilisering av Guds armé.’ Med denna profetia i praktiken, bad jag om att få halla/anordna ”TheCall” i Titan Stadium i Nashville den 07-07-07."

Den Bob Jones som Engle citerar är samme Bob Jones som var en av de ökända Kansas City profeterna som blev till skandal för att han använde sin så kallade profetiska gåva som ett knep för att få kvinnor att KLÄ för sitt nöje. En annan av de Kansas City Profeterna, Paul Cain, var utsatt för homosexuellt beteende och det var den sista droppen som knuffade dem alla i bakgrunden för det senaste decenniet. Nu verkar det som om, under ledningen av den framlidne John Wimber:s före detta kompanjon C. Peter Wagner, de alla har kopplats samman i fortfarande hopp om en manifestation av vad de kallar den "New Breed" (”Nya Avkomman”) av profeter som skall vara den efterlängtade "Joel’s Army” (”Joels Arme”) som kommer att ta nationerna för Kristus och härska och regera utan att behöva Has synliga återkomst.

Jentezen Franklin – senior-pastor, Free Chapel

TBN - Trinity Broadcasting Network, Apr 8, 2010 - Kingdom Connection Hosted by Pastor Jentezen Franklin >> För att få vara med på TBN så är en promotare för Trosrörelsen eller liknande rörelser som verkar för ”enhet”...
Kan Kristna Köpa Ett Mirakel Som Så Många “Kristna” Ledare Lär?
>>

Empowering New Generations  = Bemyndigade (Kraftfullandet/Utrustadet) av Nya Generationer

Today's spiritual fathers and mothers will unite in affirming future generations in a uniquely blessed session led by:Jack Hayford,


(SV) Dagens andliga fäder och mödrar kommer att enas i bekräftande av framtida generationer i en unik välsignad session/möte ledd av:Jack Hayford, kansler, The King’s College and Seminary and Chair of Congress Ministry Team

Jag tror djupt på den profetiska betydelsen av Empowered21. Precis så som Azusa Street Celebration firade det förflutna för flera år sedan, når Empowered21 uppåt himmelen på ett passionerat sätt så att vi ska kunna nå framåt i en Helige Ande dirigerat sätt. Förena er med oss!”

Jack W. Hayford – här finns flera artiklar som varnar & förklarar >> Denna artikel tar bl.a. upp ”Gamaliel positionen” - klart läsvärt >>

Bruce Wilkinson, författare till Jabes Bön, gör sitt bidrag till att föra in denna ny andlighet i kristenheten genom att acceptera universalisten Robert Schullers inbjudan att tala vid Robert Schuller Leadership Institute senaste januari. Bill Hybels, senior-pastor i församlingen Willow Creek och Foursqure presidenten Jack Hayford förenade sig med Wilkinson vid detta årets evenemang. Förresten, Hayford har inga problem att placera sitt namn på omslaget av Richard Foster's Strömmar av levande vatten, där Foster citerar universalisten Thomas Kelly som säger att alla människor har ett Gudomligt Center >>

”The Message (Budskapet) är den djärvaste och mest provokativa tolkning/framställning av Nya Testamentet som jag någonsin läst ", skriver Dr. Warren W. Wiersbe, generaldirektör för ”Back to the Bible” ("Tillbaka till Bibeln") radioprogram och före detta pastor i Moody Bible Church.
"The Message (Budskapet) är säkerligen förutbestämd/destinerad att bli en andakts klassiker – för att inte nämna ett kraftfullt pastoral verktyg,” tillägger pastor Jack W. Hayford
(The Message är en parafrasöversättningen av Bibeln)
>>
_______________________________________________________________________________________

Nedan ser vi Ulf Ekman – som en en av talarna…. Purpose = Ändamål

The Congress will close with an INTERNATIONAL IMPARTATION SERVICE led by Empowered ministries from every continent.

Speakers will include E.A. Adeboye representing Africa, Claudio Friedzon representing South America, Ulf Ekman representing Europe, Niko Njotorahardjo representing Asia, Margaret Court representing Australia, Arthur Blessitt representing Antarctica and Tommy Barnett representing North America.
At the conclusion of the evening the entire Congress Ministry Team will unite in commissioning participants for 21st century world evangelization.

(SV) Kongressen kommer att avsluta med en INTERNATIONELL “IMPARTATION” GUDSTJÄNST ledd av Bemyndigade (Kraftfulla/Utrustade) ministries från varje kontinent.

(SV) Talare kommer att inkludera E.A. Adeboye representerande Afrika, Claudio Friedzon representerande Syd Amerika, Ulf Ekman representerande Europa, Niko Njotorahardjo representerande Asien, Margaret Court representerande Australien, Arthur Blessitt representerande Antarktis and Tommy Barnett representerande Nord Amerika. Vid avslutningen av kvällen kommer hela Kongress Ministry Teamet att enas i ”commissioning” (att ge fullmakt/bemyndigande/utrustning) av deltagarna för 2000-talets världsevangelisation.

IMPART = MEDDELA, VIDAREBEFORDRA, FÖRLÄNA, SKÄNKA

Tommy Barnett Kenneth Copeland dedicates new church--House of God… During the dedication video clips from Oral Roberts Tommy Barnett were shown, both giving their blessing to this ministry and wished they could be there for the dedication. Barnett stated that Word of life Christian has been one of his greatest contributors. >>

>> Rick Warren Connections, especially to the ecumenical Third Wave New Apostolic Reformation (NAR) and "Positive Thinking" Movement….Top Influencers and their ministries: T.D. Jakes, John C. Maxwell, Stormie Omartian, Joyce Meyer, Beth Moore, Kenneth Hagin Sr., Rick Warren, Tommy Barnett, Jack Hayford, Andy Stanley, Jamal-Harrison Bryant, Loren Cunningham, Ted Haggard, Eddie L. Long, C. Peter Wagner, Jim Cymbala, Bill McCartney, John Bevere, Joel Osteen

>> Ulf Ekman är också direktor för och grundare av >> som har ett filialavtal med Oral Roberts University (ORU) i Tulsa, USA. Därtill är han ledamot i ORU:s Board of Regents sedan 1997 och mottog titeln hedersdoktor under våren 2002.

Undervisningen från Kenyon har dock inte bara blivit undervisning av Kenneth Hagin, men genom honom även undervisning av Kenneth Copeland, Kenneth Hagin Jr, Fred Price, John Osteen, T.L. Osborn, Norvel Hayes, Jerry Savelle, Charles Cowan osv (McConnell 1993, 85). Det är undervisningen från Livets Ord i Sverige ledd/coachad av Ulf Ekman, ytterligare en utexaminerad student från Hagin’s Rhema Bible Training Center i Tulsa, Oklahoma. Det är troligen undervisningen av alla utexaminerade studenter från detta utbildningscentrum, som grundades av Kenneth Hagin 1974.

1979 invigdes ett tros samfund med namnet International Convention of Faith Churches and Ministers (ICFCM = Internationella Konventionen av Tros Kyrkor och Ministrar). Den består av omkring 100 kyrkor och 700 ministrar som representerar olika para-kyrko ministries >> Parachurch organization >> Para betyder bredvid, vid sidan om, i jämförelse med, något liknande eller falskt >>

What is impartation >>& >> Se här video från Lakeland >>

_________________________________________________________________________________________

Formningen av Empowered 21 >>

Empowered21 is being formed by the Commission on Holy Spirit Empowerment in the 21st Century, which is a broad Kingdom coalition facilitated by the International Center for Spiritual Renewal in partnership with Oral Roberts University. Three ongoing conversations have been established through the Commission and include a leadership track, a scholars track and a next generation track. These groups incorporate leaders from around the world in addressing questions and solutions for the future of the Spirit-filled movement. Their findings and conclusions will inform the congress program.

(Sv) “Empowered21” / ”Bemyndigad21” (Kraftfull21/Utrustad21) formas av Kommissionen av Helige Ande Kraftfull under 2000-talet, som är ett brett Rike coalition/sammansmältning faciliterad (främjad) av den Internationella Centrat för Andlig Förnyelse/återuppväckande i partnerskap med Oral Roberts Universitet.
Tre pågående konversationer har etablerats genom Kommissionen och inkluderar en ledarskaps kurs, en forskar kurs och en nästa gererations kurs. Dessa grupper inkorporerar ledare från runt i världen adresserande frågor och lösningar för framtiden av den Ande-fyllda rörelsen. Deras upptäckter och slutsatser kommer att informera kongress programmet.
>>

Empowered21 is being overseen by the Commission Cabinet. The cabinet members include:
(SV) Empowered21 överses/övervakas av Kommitté/kommissions-kabinettet. Kabinettsmedlemmarna inkluderar: Mary Banks >>

Lisa Bevere  >>  Lisa är fru till John Bevere. Deras undervisningar är starkt påverkade av Trosrörelsen och Benny Hinn...jag har själv läst böcker av John & Lisa och vet att detta är så! Men här kommer en länk som kan påvisa detta bättre  >>                  

Billye Brim >> Michael Coleman >> Billy Joe Daugherty (Posthumous) >> Mart Green, Vice-chair >> Jack Hayford >> Här finns en länk med ytterligare information om Jack Hayford >> Robert Hoskins >> Ron Luce >> Thomson Mathew >> Överst i detta e-mail finns länkar om Oral Roberts, men här finns ytterligare information >>

Jerry Macklin >>
PCCNA

Sam Rodriquez >>


Mark Rutland >>

Russell Spittler >>
Länkar för ytterligare information om Fuller Theology Seminary: >>

Dexter Sullivan
Student Representative

Vinson Synan >>

Caleb Wehrli >>

Billy Wilson, Chair >>

Richelle Voth
Student Representative

Operations Team = Verksamhets Team

The following people are on the team working to make Empowered21 a success.
Följande personer finns i teamet och arbetar på att göra ”Empowered21” till en succé.

J. Scott Gillum, operating officer, Chris Belcher, Nancy Brainard, Jeremy Burton, Scot Carter, Angie Classen, Jed Cravalho, Dan Guajardo, Jerry Isaacs, Bill Lee, Ron Lee, Cindy Lewis,
Crispen Ngenda, Tim Philley, Deana Spyres, David Wagner, Tony Winter

_______________________________________________________________________________________

Empowered21 Congressional Ministry Team = Empowered21 Kongress Ministry Team

Carlos Annacondia
Mensaje de Salvacion (Message of Salvation)

Carlos Annacondia - Detta globala perspektiv från kyrkan med en stark betoning på världsmission är en stöttepelare i de nya apostoliska kyrkorna. I New Life Church i Colorado Springs, är det praxis för ungdomsgruppen att göra minst två internationella uppdragsresor varje år. Detta syftar till att stärka deras förståelse för den globala kyrkan liksom värdet på deras tionde och offergåvor för att uppfylla kallet till tvärkulturella missionsuppdrag. I Syd-och Centralamerika är de nya apostoliska reformation kyrkorna till stor del avsvariga för vad Väst har kommit att erkänna/känna igen som en ”outpouring” (utströmmande) av väckelse.
I spetsen för denna rörelse är folk som Ed Silvoso, Claudio Freidzon, Sergio Scattaglini, Pablo Bottari och Carlos Annacondia bland andra.


Dessa nya apostoliska kyrkorna har tydligt identifierat behovet att bli mer relevanta för kulturen och den tid vilken vi lever i. De utforskar ständigt nya vägar att uttrycka Bibliska sanningar som är interkulturella och tar till fullo fördelar av tekniska framsteg för att öka spridningen av evangeliets budskap. Det är genom användningen av sådan modern teknik som människor som George Otis Jr. har kunnat definiera ”spiritual mapping” (andlig kartläggning).  Andlig kartläggning förbättrar vår förmåga att be särskilt för nationer och folkgrupper, och samtidigt mäta effektiviteten av vår riktade strategiska bön genom insatser som att be igenom 1040 Fönster 1 till 4
>>

Carlos Annacondia finns med i en av ”Transformations” filmerna från George Otis Jr.: George Otis Jr, C Peter Wagner and the Transformations Revival >> George Otis and his Fallacious Teachings >>

Dennis Balcombe
Chinese Ministries International

Mary Banks
W.O.W. Consulting Group

Fedlyn A. Beason
Church of God (Caribbean)

David Bernard
New Life Church, Austin

Dr. Corinthia Boone

Happy Caldwell
Agape Church

Alan Chambers
Exodus International

Joe Champion
Celebration Church

Rev. Mike or Trudy Chapman
City Church of Chattanooga

Frank Chikane
Apostolic Faith Mission International


Rick Ciaramitaro
Windsor Christian Fellowship

Malcolm Coby

Keith Craft
Celebration Covenant Church

Raymond Culpepper
Church of God

Billy Joe Daugherty (Posthumous)
Victory Christian Center

Gerald Derstine
Israel Affairs Intl; Strawberry Lake Christian Retreat Church Inc.

Jeff Deyo
Pure Worship Institute

Mitre Djakouti
Togo Assemblies of God

Dick Eastman
Every Home for Christ

Miguel Angel & Irene Escobar
Terraglobe Ministries

Gene Evans
Full Gospel Fellowship of Churches and Ministers International


Ralph Fagin
Oral Roberts University


Felipe S. Ferrez
Capitol City Foursquare Church, Manila

Claudio Freidzon
Iglesia Rey de Reyes

Steve Fry
The Gate; Messenger Fellowship

Alton Garrison
Assemblies of God USA

Mary Glazier
Windwalkers International

Leo Godzich
National Association of Marriage Enhancement

Mart Green
MARDEL Inc.

Becca Greenwood
Christian Harvest International

Prince Guneratnam
Calvary Church; World Assemblies of God Fellowship

Cornell & Ginger Haan

Hale Harris
Binai Ephraim International; Messianic Israel Alliance

Larry Hart
Oral Roberts University

Stephen L. Hill Heartland World Ministries Church; Steve Hill Ministries Stephen Hill var med och lanserade “Pensacola Väckelsen”, vilket de kallade den 2:a vågen...”Lakeland Väckelsen” var den 3:e vågen och ”Toronto-välsignelsen” var den 1:a vågen... För mer information: >> & >>

Randy & Bess Howard
Church of God of Prophecy

Scott Howard
Oral Roberts University

Eddie and Sue Hyatt
Hyatt International Ministries

John Ishmael
Revival Literature Fellowship

Cindy Jacobs
Generals International
Cindy Jacobs är från Profetrörelsen (tillsammans med Peter Wagner, Bill Hamon, Mike Bickle m.m.) där man lär ut “Latter Rain” >> - When is a Prophet NO Profit? >> För mer information/länkar: >>

Gunnar Jeppestol
Pentecostal World Fellowship

Gregg Johnson
J12 Ministries

Chuck King
Heritage UMC, Van Buren, AR

Byron Klaus
Assemblies of God Theological Seminary

Rob Koke
Shoreline Christian Center

William and Angela Lamb
Lee University

James Leggett
Holmes Bible College; Int'l Pentecostal Holiness Church

Lynette Lewis
Stop Child Trafficking Now

Ron Lewis
Morning Star NY: King's Park International Church

Don Lyon
Faith Center; National Association of Evangelicals

Grant Mcclung
Missions Resource Group

Terry W. Millender
Victorious Life Church

Keith Morrison
Gateway Church

Sergio Navarrete
Southern Pacific Distric Assemblies of God

Pavel Nikoliovich Okara
Russian Church of Evangelical Christians

Michael Ordonez, Sr.
Heritage COGOP

Titus Imoite Papa
World Harvest Christian Centre

Nick Park
COG; Solid Rock Church

Dr. Glenda Payas
Oral Roberts University; Laser & Cosmetic Dentistry


David Perkins
World Prayer Center; Desperation Conferences

Oreste Pesare
International Catholic Charismatic Renewal Services

Ben Pirtle
Gateway Church

Fred Price
Crenshaw Christian Center

Ramiro Quiroz
Northern Pacific Latin American District of A/G

David Ramirez
SEMISUD

Larry Reichardt
South Coast Fellowship

Jose and Olfa Reyes, Sr.
Compartiendo el Pan de Vida (Sharing the Bread of Life)

David G. Roebuck
Dixon Pentecostal Research Center; Society for Pentecostal Studies; Lee University

Mark Rutland
Oral Roberts University


Adam Sanders
Victory Christian Center

Charles Scott
Pentecostal Church of God, Inc.

David Shibley
Global Advance

Russ Spittler
Fuller Theological Seminary

Benjamin Stephens III
West Angeles COGIC, Intl Youth Department of COGIC

Joel Stockstill
Bethany World Prayer Center


Vinson Synan
School of Divinity, Regent University

Rev. Dr. Ronald Warford
Intimate Life Ministries

Mark Williams
International Church of God

Bob Yandian
Grace Christian Fellowship

Daniel de Leon
Templo Calvario

Join These and Many More at Empowered21 = Förena er med dessa och Många Fler på Empowered 21

Paul Adefarasin, Estrelda Alexander, Kimberly Alexander, Carlos Annacondia, Don Argue, Dennis Balcombe, Paul Baloche, Mary Banks, W.P. Bartlett,

Mark Batterson, Fedlyn Beason, Harold Bennett, David Bernard, Jay Betz, Lisa Bevere, Corinthia Boone, Freddy Boswell, Sterling Brackett, Billye Brim, Stanley Burgess, Christine Caine, Happy Caldwell, Matteo Calisi, Chris Capehart, Ron Carpenter Jr., Ron Carpenter Sr., Cesar Castellanos, Andrew Castillo, Juanita Cercone, Alan Chambers, Joe Champion, Mike Chapman, Frank Chikane, Rick Ciaramitaro, Malcolm Coby, Cody Cockerham, David Cole, Shawn-Marie Cole, Justice Coleman, Michael Coleman, Bobby Collins, Phil Cooke, Robert Cooley, Byron Copeland, Scott Cordray, Keith Craft, Timothy Cremeens, Wayne Crook, Ronnie Crudup, Ronnie Crudup Jr., Raymond Culpepper, Abe Daniel, David Daniels, Daniel de Leon, Danny de Leon Jr., Ryan Delling,


Gerald Derstine, Desperation Band. Jeff Deyo, Ron DiCianni, Mitre Djakouti, Hal Donaldson, Derek Dunn, Dick Eastman, John Eisenring, Clayton Endecott, Miguel Escobar, Jun Escosar, Angela Evans, Gene Evans, Jeff Farmer, Douglas Fears, Rick Fenimore, David Ferguson, Felipe Ferrez, Mary Fisher, Claudio Freidzon, Steve Fry, Alton Garrison, Nick Garza, Scott Gillum, Jonas Gonzales, Mary Glazier, Leo Godzich, Wayne Graham, Stuart Greaves, Derek Green, Doug Green, Mart Green, Becca Greenwood, Allen Griffin, Prince Guneratnam, Mike Guzzardo, Cornell Haan, Peter Haas, Kenneth Hagin, Jr, Michael Hammer, Kenneth Haney, Jeff Hanson, Hale Harris, Larry Hart, Jack Hayford, Preston Heath, Larry Hess, Steve Hill, Monty Hipp, Chris Hodges, Al Hollingsworth,


Billy Hornsby, Rob Hoskins, Randy Howard, Scott Howard, Clyde Hughes, Brian Hunter, Eddie Hyatt, Cosmos Ilechukwu, John Ishmael, Cindy Jacobs,
Jivko Jeliazkov, Phillip Jenkins, Gunnar Jeppestol, Kari Jobe, Sujo John, Todd Johnson, Curtis Jones, Lai Yu Kai, Walt Kallestad, Tsang Shing Kei, Yengil Choe Kimpo, Chuck King, Byron Klaus, Rob Koke, Kim Catherine-Marie Kollins, Wirachai Kowae, Marcus Lamb, William Lamb, Steve Land, Samuel Lau, James Leggett, Douglas LeRoy, Luke Vandari Levis, Lynette Lewis, Ron Lewis, Edward Long, Ron Luce, Don Lyon, Frank Macchia, Jerry Macklin, Robert Madu, Duana Malone, Benison Mathai, K.O. Mathew, Thomson Mathew, Jeanne Mayo, Grant McClung, TJ McCormick, Gary McIntosh, Charles McKinney, Terry Millender,


Jesse Miranda, Jay Mooney, S. David Moore, Pete Morse, George Mozor, Charles Mulli, Martin Mutyebele, Sergio Navarrete, Jonathan Nelson & Purpose,
Pavel Nikoliovich Okara, Chris Okotie ,Michael Ordonez, Sr., Luis Orellana, Ayo Oritsejafor, Glenn Packiam, Imoite Papa, Titus Papa, Nick Park, Glenda Payas, Benny Perez, Pablo Perez, David Perkins, Oreste Pesare, Doug Petersen, Wes Peterson, Harges Pittman, Fred Price, Mike Rakes, David Ramirez, David Ramos, Barry Ray, Larry Reichardt, Trevor Reid, Jose Reyes, Sr., Ken Reynolds, Daniel Rios, Dino Rizzo, Oral Roberts, Samuel Rodriguez, David Roebuck,
Joyce Rogers, Wanda Rolon-Miranda, Gene Roncone, Tim Ross, Mark Rutland, Daniel Sanabria, Pete Sanchez Jr., Adam Sanders, David Schmidgall, Paul Schmidgall, Charles Scott, Kim Sharp, James Shelton, David Shibley, Jonathan Shibley, Ed Silvoso, Drew Smithson, Russ Spittler, Robert Stearns, Benjamin Stephens III, Joel Stockstill, Larry Stockstill, Cameron Strang, Steve Strang, Dave Sumrall, David Sumrall, Greg Surrat, Vinson Synan, Dennis Tanner, Phyllis Thompson, Kenneth Ulmer, George Varghese, Lamar Vest, Eldin Villafane, Grant Wacker, Dale Wafer, Ronald Warford, Chuck Warnock, Devin Webb, Caleb Wehrli, Charles Whitehead, Mark Williams, Ashley Wilson, Billy Wilson, Marcos Witt, George Wood, Bob Yandian, Amos Yong, JP Young.

____________________________________________________________________________________

Utställare betalar endast $1,200.00 och annonserare $1,800.00!!!   >> & >>

THE ORIGINS OF THE PENTECOSTAL MOVEMENT =  PINGSTRÖRELSENS URSPRUNG
by Vinson Synan, Ph.D. (Dean Emeritus of the School of Divinity at Regent University) >>

Introduction = Introduktion / Inledning

The Pentecostal movement is by far the largest and most important religious movement to originate in the United States. Beginning in 1901 with only a handful of students in a Bible School in Topeka, Kansas, the number of Pentecostals increased steadily throughout the world during the Twentieth Century until by 1993 they had become the largest family of Protestants in the world. With over 200,000,000 members designated as denominational Pentecostals, this group surpassed the Orthodox churches as the second largest denominational family of Christians, surpassed only by the Roman catholics. In addition to these "Classical denominational Pentecostals," there were over 200,000,000 "Charismatic" Pentecostals in the mainline denominations and independent charismatic churches, both Catholic and Protestant, which placed the number of both Pentecostals and charismatics at well over 420,000,000 persons in 1993. This explosive growth has forced the Christian world to pay increasing attention to the entire movement and to attempt to discover the root causes of this growth.

(SV) Pingströrelsen är i särklass den största och mest betydelsefulla religiösa rörelse med ursprung i Förenade Staterna. Med början år 1901 med endast en handfull studenter på en Bibelskola i Topeka, Kansas, ökade antalet Pingstvänner stadigt i hela världen under nittonhundratalet fram till 1993 då den hade blivit den största familjen av protestanter i världen. Med över 200,000,000 medlemar utmärkta med kyrkosamfundet Pingst, överträffar denna grupp de Ortodoxa kyrkorna som den näst största samfundsfamilj av kristna, bara övertäffad av de Romerska katolikerna. I tillägg till dessa “Klassiskt kyrkosamfunds Pingstvänner”, fanns det över 200,000,000 “Karismatiska” Pingstvänner i de största (huvud-) samfunden och oberoende karismatiska kyrkor, både Katoliker och Protestanter, som gjorde att antalet av både Pingstvänner och karismatiker var gott över 420,000,000 personer 1993. Denna explosiva tillväxt har tvingat den kristna världen att ge ökad uppmärksamhet på hela rörelsen och att försöka upptäcka de bakomliggande orsakerna till denna tillväxt.


Although the Pentecostal movement had its beginnings in the United States, it owed much of its basic theology to earlier British perfectionistic and charismatic movements.
At least three of these, the Methodist/Holiness movement, the Catholic Apostolic movement of Edward Irving, and the British Keswick "Higher Life" movement prepared the way for what appeared to be a spontaneous outpouring of the Holy Spirit in America.

(SV) Även om Pingströrelsen hade sin början i Förenta Staterna, så har den mycket att tacka för sin grundläggande teologi till tidigare Brittiska fullkomlighets- och karismatiska rörelser.
Åtminstone tre av dessa, Metodistkyrkan/Helighetsrörelsen, den Katolska Apostoliska rörelsen från Edward Irving, och den Brittiska Keswick ”Högre Liv” rörelsen förberedde vägen till vad som verkade vara en spontan utgutelse av den Helige Ande i Amerika.

Katolsk-apostoliska kyrkan eller Irvingianerna >>

Perhaps the most important immediate precursor to Pentecostalism was the Holiness movement which issued from the heart of Methodism at the end of the Nineteenth Century.
From John Wesley, the Pentecostals inherited the idea of a subsequent crisis experience variously called "entire sanctification,"" perfect love," "Christian perfection," or "heart purity."

Kanske den mest omedelbart betydelsefulla föregångaren till Pingst var “Holiness” Helighetsrörelsen som utfärdades från hjärtat av Metodismen i slutet av artonhundratalet.
Från John Wesley, ärvde Pingsten idén om en påföljande krisupplevelse som med varierande namn kallades ”fullkomlig helgelse”, ”fullkomlig kärlek”, ”kristen perfektion” eller ”hjärtats renhet”.


It was John Wesley who posited such a possibility in his influential tract, A Plain Account of Christian Perfection (1766). It was from Wesley that the Holiness Movement developed the theology of a "second blessing." It was Wesley's colleague, John Fletcher, however, who first called this second blessing a "baptism in the Holy Spirit," an experience which brought spiritual power to the recipient as well as inner cleansing. This was explained in his major work, Checks to Antinominianism (1771). During the Nineteenth Century, thousands of Methodists claimed to receive this experience, although no one at the time saw any connection with this spirituality and speaking in tongues or any of the other charisms.

Det var John Wesley som placerade en sådan möjlighet i sina influerande traktat (broschyrer), A Plain Account of Christian Perfection (1766) = En Enkel Redogörelse av Kristen Fullkomlighet (1766). Det var från Wesley som Helighetsrörelsen utvecklade teologin om en ”andra välsignelse”. Men det var Wesleys kollega, John Fletcher,  som först kallade den andra välsignelsen ett ”dop i den Helige Ande”, en upplevelse som medförde andlig kraft till mottagaren samt inre rening. Detta förklarades i hans största verk, Checks to Antinominianism (1771). Under artonhundratalet, gjorde tusentals Metodister anspråk på att ha mottagit denna upplevelse, även om ingen vid den tidpunkten såg något samband med denna andlighet och att tala i tungor eller något av de andra karismer.


In the following century, Edward Irving and his friends in London suggested the possibility of a restoration of the charisms in the modern church. A popular Presbyterian pastor in London, Irving led the first attempt at "charismatic renewal" in his Regents Square Presbyterian Church in 1831. Although tongues and prophecies were experienced in his church, Irving was not successful in his quest for a restoration of New Testament Christianity. In the end, the "Catholic Apostolic Church " which was founded by his followers, attempted to restore the "five-fold ministries" (of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers) in addition to the charisms. While his movement failed in England, Irving did succeed in pointing to glossolalia as the "standing sign" of the baptism in the Holy Spirit, a major facet in the future theology of the Pentecostals.

(SV) Under det följande århundrandet, föreslog Edward Irving och hans vänner i London möjligheten till ett återupprättande av karism i den moderna kyrkan. Som en populär Presbyritansk pastor i London, ledde Irving det första försöket till ”karsimatisk förnyelse” i sin kyrka Regents Square Presbyterian Church år 1831. Även om tungor och profetior upplevdes i hans kyrka, var Irving inte framgångsrik i sin strävan efter ett återupprättande av Nya testamentets kristendomen. I slutet, försökte "Catholic Apostolic Church" ("Den Katolska Apostoliska Kyrkan”) som grundades av hans anhängare, återställa den "femfaldiga tjänsten" (av apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare) utöver karismerna. Medan hans rörelse misslyckades i England, lyckades Irving peka på tungomålstalande som det "stående tecknet" på dopet i den Helige Ande, en viktig aspekt i den framtida teologin hos Pingst.


Another predecessor to Pentecostalism was the Keswick "Higher Life" movement which flourished in England after 1875. Led at first by American holiness teachers such as Hannah Whitall Smith and William E. Boardman, the Keswick teachers soon changed the goal and content of the "second blessing" from the Wesleyan emphasis on "heart purity" to that of an "enduement of spiritual power for service." Thus, by the time of the Pentecostal outbreak in America in 1901, there had been at least a century of movements emphasizing a second blessing called the "baptism in the Holy Spirit" with various interpretations concerning the content and results of the experience. In America, such Keswick teachers as A.B. Simpson and A.J. Gordon also added to the movement at large an emphasis on divine healing "as in the atonement" and the premillenial rapture of the church.

(SV) En annan föregångare till Pingsten var Keswick ”Higher Life” (”Högre Liv”) rörelsen som blomstrade i England efter 1875. Först ledd av Amerikanska helighets lärare såsom Hannah Whitall Smith och William E. Boardman, Keswicklärarna ändrade snart målet och innehållet av den ”andra välsignelsen” från den Wesleyanska betoningen på ”hjärtats renhet” till det av en ”utrustning av andlig kraft till tjänst”. Således, vid tiden av Pingst utgjutelsen i Amerika 1901,  hade det åtminstånde varit ett århundrande av rörelsens betoning av en andra välsignelse som kallades ”dopet i den Helige Ande” med olika tolkningar angående innehållet och resultaten av upplevelsen. I Amerika, bidrog sådana Keswicklärare som A.B. Simpson och A.J. Gordon också till rörelsen i stort en betoning på gudomligt helande ”som i försoningen” och det premillenniala >> uppryckandet av kyrkan (=före tusenårsriket).

_________________________________________________________________________________________

Aprils ”Digital Issue of Charisma” fortsätter att “promota” Empowered21 och Oral Roberts Universitet!!! >> Det Internationella Centrat för Andlig Förnyelse >> & >>

Purpose The International Center for Spiritual Renewal is a kingdom-based ministry focusing on spiritual renewal for the individual, the church and the world in both the vertical and horizontal dimensions. Specific emphasis is given to: restoring Spiritual Integrity pursuing Scriptural Unity and demonstrating Social Responsibility

Ändamål / Avsikt

Det Internationella Centrat för Andlig Förnyelse är en kingdom-baserad (kungarike-baserad) tjänst som fokuserar på andlig förnyelse för individen, kyrkan och världen både i de vertikala och horizontella dimensionerna. Specifik betoning läggs på: - återställande av Andlig Integritet - eftersträvande av Skriftlig Enhet- Och visa samhällsansvar

>> The Awakening America Alliance is uniting Evangelical, Pentecostal and Charismatic movements for an increased awareness of the deep spiritual need in today’s America and to pursue a new Christ awakening in our nation.
(SV)
The Awakening America Alliance enar Evangeliska, Pingstvänner och Karismatiska rörelser för en ökad medvetenhet om det djupa andliga behovet i dagens Amerika och eftersträvar ett nytt Kristus uppvakande/väckning i vår nation.

För vidare förståelse; läs följande länkar: >> - Läror & Debatter: Katolska kyrkan & Emerging Church >> ”Emerging Church” & villoläror - Emerging Church part 1

Lyssna till Roger Oaklands föreläsning om den nya stora rörelsen för avfall i kristenheten "Emerging Church". Det här är MYCKET allvarligare än vad du kan ana. Här får du höra sanningen om sådana förkunnare som Brian McLaren och Rick Warren. Föreläsningen ligger på YouTube och är på engelska. Den ligger där i 6 delar.

The Emerging Church — emerging, but not with the Gospel of Jesus Christ - >>

Emerging Church — A Road to Interspirituality through mysticism - >> Through Which Avenues is this New Mystical Spirituality Entering the Church? - >> Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi >> "Allt är inte Gud som glimmar" av Sven Reichmann – jättebra förklaringar om Trosrörelsen >> Babels torn i vår tid >> Tankar om postmodernitet och emerging churches >>

Definition “Emerging Church” >> Emerging Church eller Emergent Church (ungefär Den spirande kyrkan eller Den framväxande kyrkan), även kallat The Emerging Conversation, är ett samlande namn på vissa strömningar inom nutidens kristendom.


Det är inte fråga om ett samfund eller en kyrka i traditionell mening utan snarare om ett ekumeninskt samtal och en reformrörelse som diskuterar vad kristen tro är och hur det kristna livet kan levas ut i en postmodern miljö. Samtalet började i USA och Storbritannien och har under en tioårsperiod spridits över västvärden.

 Den ”Emergng” Spirande/Framväxande kyrkan gynnar den enkla användningen av berättelser och berättande. Medlemmar av rörelsen sätter ofta ett högt värde på goda gärningar eller sociala aktiviteter, inklusive missionalt liv eller ny-monastisism. Medan vissa Evangelicalas betonar evig frälsning, betonar många i den ”emerging” Spirande/Framväxande kyrkan här och nu.

Vissa har noterat en skillnad mellan begreppen "emerging" och "Emergent". Medans emerging är en bredare, informell, kyrk-baserad, global rörelse, hänvisar Emergent till en officiell organisation, Emergent Village (Emergent Byn), som har i samband med Brian McLaren, och har också kallats för "Emergent strömmen."

 Brian McLaren - New Age/Mystic/Contemplative >>

Definition ”Empowerment”:

>> “Empowerment” – som inte är möjligt att översätta till Svenska – syftar till att hjälpa klienter att tillägna sin förmåga (power) att besluta om och att agera i sitt eget liv.

Det görs 1) genom att reducera det som hindrar klienten att använda den förmåga hon/han har, 2) genom att öka kapaciteten och självförtroendet att utnyttja förmågan och

3) genom att överföra makt från omgivningen till klienterna (Payne, 1977).

 Ordet empower betyder översatt till svenska bemyndiga, befullmäktiga eller sätta i stånd. (Empower 1987).

Med empowerement strävar man efter att:

-          öka individernas, gruppernas och/eller gemensamheternas möjligheter att självständigt påverka sin livsmiljö och sina förhållanden

-          förbättra livskvaliteten genom att stöda individerna, grupperna och/eller gemensamheternas att uppnå sina målsättningar

 Det centrala begreppet empowerment

-          hänvisar till handlingskraft (motsats kuvad, undergiven)

-          innehåller en politisk dimension

-          betyder inte enbart att man får makt utan också att makten förändras

 Empowermentbegreppet används nuförtiden förutom inom socialt arbete också inom andra vetenskaper och yrkespraxis, bl.a. inom hälsofrämjandet, teologi, pedagogik och olika självhjälpsgrupper.

 Att bli empowered innefattar att individen:

1)       har makt över eller bemästrar sin egen livssituation

2)       litar på sin handlingsförmåga då hon sköter ärenden och situationer som är viktiga för henne

3)       har en förmåga att känna igen och utveckla sin handlingskraft

4)       är medveten om sina val och att hon har möjlighet att välja

5)       är oberoende av andra människor i sina val och sin verksamhet

 >> Enligt Starrin (1997) är det svårt att klargöra vad empowerment innebär, eftersom det är en term som i första hand används i USA och saknar en översättning till svenska. Men en viktig aspekt av empowerment är att individen aktivt tar kommandot enskilt eller kollektivt, individer måste betraktas som subjekt och därmed också i princip kapabla att styra sina egna liv. För att vara förenligt med idén om empowerment brukar man ibland påtala att det språk som används inte får reflektera ett över- och underordningsförhållande.
Författaren menar att det förefaller lättare att säga vad som inte är empowerment, exempelvis står hjälplöshet, maktlöshet, hopplöshet som motsatser till empowerment.