Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 22/6-10

<< Tillbaka

Guds Frid vänner! Fick denna länk av en syster i Herren häromdagen >>

Kan detta vara ännu ett bevis på att Livets Ord närmat sig ”Romersk Katolska doktriner” tro...

 Vill härmed starkt uppmuntra varje individ som vill ”förbli i Kristus” (1 John 2:27–28) att verkligen ta reda på skillnaderna mellan RKK (Romersk Katolska Kyrkan) och Biblisk Kristendom!

1Jn 2:27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Jag rekommenderar starkt denna bok som på ett enkelt sätt visar skillnaderna! Evangelium enligt Rom - James McCarthy >> Kan beställas här på Gospel media >>

Stig Andreasson, missionär i Frankrike i många år, har också skrivit en hel del om ämnet: >> Flera häften kan beställas här >>

Var och en måste själv se till att ”låt ingen bedra er” (1 John 3:7) – vi kan inte skylla på andra – vi har eget ansvar!

1Joh 3:7 Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig, likasom Han är rättfärdig.

Vi måste även förstå skillnaderna för att kunna hjälpa andra att vända om för att endast anamma Kristi Evangelium!

 Märk väl; det är RKK systemet med obibliska läror/doktriner som ifrågasätts – inte individer som blivit indragna och vilseförda... Individerna ska vi älska och söka nå med Kristi Evangelium som är Guds Kraft till Frälsning! (Rom 1:16)

Rom 1:16 Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

1Joh 2:28 Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

 

För Sanningen, Karin Jansson