Israels frälsning och upprättelse

 

Rom 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

 

Varför är Israel fiende till evangelium och delvis förblindade i denna tidsålder?

Paulus svarar:

 

Rom 9:30 Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte for efter rättfärdighet, har vunnit rättfärdighet, nämligen den rättfärdighet som kommer av tro,

31 under det att Israel, som for efter en rättfärdighetslag, inte har kommit till någon sådan lag. 32 Varför? Därför att de inte sökte den på trons väg, utan såsom något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen, 33 såsom det är skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bli dem till fall; men den som tror på den skall inte komma på skam.

 

Jesus gick till Israel först

 

Rom 1:16 Ty jag blyges inte för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så också för greken.

 

Johannes säger:

 

Joh 1:10 I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville inte veta av honom. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.

 

 Jesus sa till Israels ledare:

 

Mat 21:42 Jesus sade till dem: Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon?

 

Mat 21:43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.

 

Vad kan Guds Rikes frukt vara? Se liknelsen med såningsmannen i Mt 13.

Höra + Göra = Agape

 

Hela Israels plan ligger i Rom kapitel 9-11

I kapitel 9 förklarar Paulus Israels utkorelse i relatering till Guds suveränitet.

I kapitel 10 Israels nuvarande förkastelse i relatering till Guds rättfärdighet.

I kapitel 11 Israels upprättelse.

 

Israels utkorelse Rom 9 innehåller

Adoptionen – Härligheten – Förbunden – Lagen – Tempelgudstjänsten – Löftena – Fäderna – Kristus kom ur Judarna.

 

Trots att man hade allt detta som förebildade han som skulle komma så såg man honom inte utan man snubblade på stötestenen i Sion i otro.

 

 

1Pe 2:6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

 

 

Guds utkorelse till Israel är baserat på Guds suveränitet och utkorelse och gäller även vad vi tycker om saken.

 

Exo 19:5 Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min.

 

Israel har just nu till stor del förkastat Guds rättfärdighet och fallit genom otron. Israel skulle vara ett ljus för andra nationer.

 

Rom 10:1 Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta.2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten.3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.

 

Rättfärdighet är faktiskt en juridisk term som betyder helt enkelt “Frikänd från dom” Vers 3 här säger att Israel behöver komma under rättfärdigheten från Gud.

 

Jesus Kristus är Guds rättfärdighet och hans blod är det enda som kan friköpa oss från domen.

 

Men även den kristne idag riskerar att upphöja sig och igenom egna verk försöka duga inför Gud och nästan alltid så gör man det för “väckelse”

 

I den här tidsåldern så är det inge skillnad mellan Jude och Hedning.

 

Rom 10:12 Det är ingen åtskillnad mellan jude och grek alla har ju en och samme Herre, och han har rikedomar att giva åt alla som åkalla honom.

 

Både Juden och Hedningen måste BEKÄNNA och TRO

 

Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

 

Romarbrevets 11:e kapitel talar om israels framtida upprättelse som nation Rom 11:1-2 Har Gud förskjutit Israel = Nej! Ändå så lär många idag att kyrkan har övertagit hela Israels roll – att alla löften skulle nu bara skulle gälla kyrkan. Men Gud säger att han har sparat en kvarleva för den sista tiden av nåd

 

Rom 11:5 Likaså finns också i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av en utkorelse som har skett av nåd

 

Rom 11:13 Men till er, I som är av hednisk börd, säger jag: Eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt 14 om jag till äventyrs så skulle kunna "uppväcka avund" hos dem som är mitt kött och blod och frälsa några bland dem. 15 Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande ha med sig, om inte liv från de döda? 16 Om förstlingsbrödet är heligt, så är ock hela degen helig; och om roten är helig, så är ock grenarna heliga. 17 Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot 18 så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det inte är du som bär roten, utan att roten bär dig. 19 Nu säger du kanhända: "Det var för att jag skulle bli inympad som en del grenar bröts bort." 20 Visserligen. För sin otros skull blev de bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Ha då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan. 21 Ty har Gud inte skonat de naturliga grenarna, så skall han inte heller skona dig.

 

Om Gud inte sparade de i Israel som inte trodde – varför skall han då behålla den avfallna kyrkan? Det är bara genom tro som Israel kan ”inympas” i olivträdet.

 

Rom 11:24 Ty om du har blivit borthuggen från ditt av naturen vilda olivträd och mot naturen inympats i ett ädelt olivträd, hur mycket snarare ska då inte dessa kunna inympas i sitt eget äkta olivträd, det som de efter naturen tillhöra!

 

Om vi tar och studerar Teologin bakom Toronto väckelsen och Latter Rain rörelsen så

uppfyller de med råge Rom 11:18 + 20. Det märkliga är att Latter Rain rörelsen startade 1948 samtidigt som Israel blev en nation.

 

Undervisning av ED TARKOWSKI - Leder denna väckelse till CORPORATE CHRIST? (Joels Army)(Manifested sons of God)

1   2   3   4   5    6    7    8 

 

Den är på Engelska tyvärr men den som kan läsa det här får en ovärderlig insikt i hur man förhäver sig ”över Israel” och tar över Israels löften och kallelse på ett helt felaktigt sätt.

 

Man tar skrifter ur GT och NT och använder helt felaktigt på församlingen och upphöjer sig över de andra grenarna. Den här rörelsen Latter Rain tror vi är den som kommer att bedra oskyldiga människor in i ett stort avfall som kommer att sluta med en stor falsk världskyrka som kommer att ”huggas bort”

 

 

Pro 16:25 En väg kan synas rätt för en människa, men dess slut kan leda till döden.

Pro 16:25 There is3426 a way1870 that seemeth6440 right3477 unto a man,376 but the end319 thereof are the ways1870 of death.4194

 

En väg = Tankesätt och handling – Jesus säger att han är vägen (joh 14:6)

Ordet väg = Derek som också kan betyda en resa + att vara passagerare.

 

Därför är det intressant att notera att ordet omvändelse på hebreiska = Att vända tillbaka till startpunkten.

 

David Wilkerson berättar i en predikan om en FD Satanist präst i New York som nu är frälst och tillhör hans församling och arbetar där. Satanist prästen satt på sitt kontor och la fötterna på bordet och sa: Jesus om du är större än den Herre jag tjänar så visa det. Samma natt hade han en dröm att han befann sig på en tågresa som passagerare mot en bestämd destination, och tåget fylldes av människor som också skulle åka mot samma slutstation. Han började känna sig orolig att allt inte stod rätt till på det här tåget. Men ur högtalaren hörde han: Sitt lugnt kvar resan går så bra så bra det är ingen fara.. När tåget kom till slutstationen så såg han en fruktansvärd otäck varelse som kom emot honom och sa: Jaha nu skall jag ta hand om dig! Då ser han ett stort kors och ett starkt ljus som lyste upp allting så allt det onda och hotande försvann. Då vaknade mannen och böjde sina knän och blev frälst. Han förstod att Jesus är starkare än Satan

 

2 Petrus 2:1-2 Beskriver falska profeter och lärare i Kristi kropp som får många att följa dem på deras väg (EX = Ut) i fördärvet (andlig - död)

 

Parafraserat: Falska lärare och profeter i Kristi kropp skall starta en tågresa och kommer att få många passagerare på resan som leder ut ur Kristus och i olycka rakt ner i fördärvet till andlig död. (Ord 16:25)

 

I 2 Petrusbrevet 3 så kan du se att ”avfallet” kommer att handla om ett evangelium vars rätta tolkning är förvriden så att den passar människor.

 

2Pe 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

 

Ø      Vad väntar vi på? Ny himmel och Ny jord

Ø      Ordet för Ny = Kainos = Kvalitativt ny

Ø      Detta sker vid Jesu tillkommelse

 

Vers 17 På grekiska är Pro – Ginosko = NU HAR NI KLART FÅTT REDA PÅ DETTA I FÖRVÄG.

 

Var därför på er vakt ”så att ni inte dras med i” Grekiska ordet = 4879 Sunapago = Att börja transporten tillsammans med. Eller man skulle kunna säga börja tågresan tillsammans med….

 

Herren har visat att detta är precis exakt vad Latter Rain läran och dess nya teologi gör den leder folk på en väg som leder till fördärvet till slut.

 

Ø      Det är helt klart vad villfarelsen handlar om.

Ø      Villfarelsen handlar om ”Denna jord”

Ø      Villfarelsen handlar om ”Jesu tillkommelse”

Ø      Detta förpackat i ett annat förvridet evangelium

Ø      Med en ”annan jesus

 

Vi har en suverän Gud som varnar oss när fara är på färde i kristenheten men vår erfarenhet är att folk särskilt ledare inte lyssnar till varningar från ”små folket”

 

Om vi nu lever i ändens tid och denna falska fred i mellanöstern som är så klart profetiskt förebildat i bibeln håller på att läggas i ordning och antikrist skall träda fram så är det helt klart att ”Det stora avfallet måste komma först”

 

2Th 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

 

Det här avfallet är ju exakt samma avfall som vi talar om i 2 Petr 3

Även här kan vi ana en falsk tillkommelse i ”Parousia” Ännu klarare blir det att det är frågan om en falsk Jesu tillkommelse blir man om man till det vi sagt även lägger till

 

2Jo 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

 

Vers 7 Kan vi studera HÄR och det har med den falska tillkommelsen att göra.

(Det här är livsviktigt för oss idag att förstå)

 

Det du kanske inte visste om är att det är oerhört allvarligt vem vi gör reklam och talar väl om. Gör vi det med en som predikar ett falskt evangelium så gör vi oss faktiskt ett med honom.

 

V11 Grekiska = Den som upphöjer och talar väl om en som går utöver Kristi lära han gör sig till ett med hans onda gärningar.

 

Villfarelsen kommer i huvudsak gälla

Ø      Något som gäller denna förgängliga Jord som hoppet

Ø      Något som gäller Jesu tillkommelse (Falsk)

 

Om vi kan hitta en lära som är populär idag som gäller denna jorden som hopp och inte den som Jesus skall göra ny vid sin tillkommelse. Om den läran dessutom innehåller en undervisning som säger att Jesus inte skall komma tillbaka på det sätt som han säger i 2 Johannes 7 så är vi rätt.

 

Det råkar finnas en lära som till 100 % stämmer in på ovanstående 2 punkter och det är Latter RainKingdom Now + New Age HÄR – Katolska kyrkan)

_______________________________________________________________________________

Påstående nr: 1

Ø      Latter Rain lär att kyrkan har tagit över Israels roll att upprätta Guds Rike på jorden och detta rike är utvändigt och synligt ”Kingdom Now

Ø      New Age – Alice Bailey – lär precis likadant.

Ø      Romersk katolska kyrkan har också samma lära.

_______________________________________________________________________________

Påstående nr: 2

Ø      Latter Rain lär att de troende kommer att bli gudamänniskor på jorden

Ø      New Age tror likadant

Ø      Katolska kyrkans profeter talar nu i samma termer.

_______________________________________________________________________________

Påstående nr: 3

Ø      Latter Rain tror att Jesu tillkommelse blir en ”manifestation” i kroppen

Ø      New Age – tror exakt samma sak

Ø      Även katolska kyrkan tror det – The reign of the eucharist christ

_______________________________________________________________________________

Påstående nr: 4

Ø      Latter Rain tror att de har tagit över Israels utkorelse

Ø      New Age lär samma sak

Ø      Katolska kyrkan lär samma sak.

_______________________________________________________________________________