Den senaste tidens turbulens om Lakeland och om det är från Gud eller inte har fått oss att skriva lite grann om lärorna bakom Lakeland och som förkunnades där.

 

Vad säger skriften att vi skall testa? Han säger inte under och tecken!

Skriften säger inte heller att det är en massa känslor hit eller dit vi skall testa.

 

Om vi först tar och läser Ef 1 vers 9-10 så får vi reda på att Guds plan är att sätta Kristus som huvud och få ett folk som är ett under honom.

 

Så när Gud sänder Anden (smörjelsen) har han en uppgift och det är att rasera allting som står emot Kristi herravälde i våra liv och bygga upp oss i lydnad under huvudet Jesus Kristus. Det är Agape!

 

Sen gäller testet också Jesu tillkommelse – HÄR - TESTET

 

Sedan förståss Mt 7

 

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre (HJÄRTAT) är rovlystna vargar.

16 På deras frukt (MUN) skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?

17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

 

Hjärtat och munnen hör samman – vad hjärtat är fullt av talar munnen.

Vad munnen talar och handen gör är frukten

 

Och hans faders vilja och rådslut har vi ju redan visat i Ef 1:9-10

Vi skall underordna oss konungen (Jesus)

 

Det är den som gör det som får Den Helige Ande.

 

Act 5:31 Honom har Gud (PLANEN) med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.

 

Lyder honom = Gk att underordna sig en konungs bud

Och om vi läser Joh 14:21 så är det Agape

 

Så den som bär God frukt i sitt hjärta han skall tala AGAPE med sin mun och det är det som är God frukt (Du måste väl hålla med?)

MANIFESTED SONS OF GOD

 

För att överhuvudtaget kunna förstå vad som hände efter Toronto och vad som nu manifesteras igenom Todd Bentley - CP Wagner – Rick Joyner – Kim Klements – Patricia King – och nästan hela den Apostla – Profetrörelsen i Usa är en lära som heter Manifested sons of God.

 

Latter Rainrörelsen gav rum för nya grenar MANIFESTED SONS OF GOD delades in i 2 grupper The Walk och Body of Christ. The walk kom ut under ledning av ”Apostel” John Robert Stevens som precis som Paul Cain var lärjunge till William Branham. Hans kyrka är the Living Word in Redondo Beach, California.

 

Den karismatiska (Kingdom Now) som uttrycks I olika former av andlig krigföring och de nuvarande undren och tecknen är en utstickare av Manifested sons of Gods läror. Dessa läror är Kingdom Dominion och de tror på ett uppresande av de 5 tjänstegåvorna och en särskild vikt läggs vid att profeter och Apostlar har auktoritet och leder genom starkt ledarskap. När detta kommer till fullhet så inträffar en odödlighet och de troende blir som Kristus i både natur och auktoritet.

 

The Manifest Sons of God läran om Dominionism under starka ändetids profeter och apostlar förnekar ”uppryckandet” i dess klassiska tappning utan byter ut det mot enskilda ”uppryckanden” och kollektiva transformationer till odödlighet redan nu här på jorden.

 

Detta citat är representativt för rörelsen: läran om ett ”uppryckande” var satans list att få kyrkan in i en reträtt mentalitet, Men nu så har majoriteten kastat detta ok och avancerar nu framåt och snart har alla kastat oket. (Rick Joyner, THE HARVEST 1989 /1990 revised booklet on pg.121)

 

Så de har inte Jesu tillkommelse som sitt välsignade hopp längre utan man har bytt ut detta mot att starka ledare på jorden skall inta sina plaster I församlingen och frälsa oss. Men om det inte är något uppryckande så blir det heller ingen uppståndelse för de hör samman.

 

Joyner skrev om vad han sagt först vid nytrycket av skörden 1993.

 

Den moderna andliga krigföringen I den nya apostel – profetrörelsen har sina rötter i Latter Rain också. De tror att ”jätteväckelsen” kommer igenom att de driver undan olika demoner igenom andlig krigföring och fasta. Denna andliga krigföring sköts med intensiv lovsång och med hjälp av andliga kartor där man har identifierat olika demonfästen och territoriella andemakter.

 

I den här rörelsen kan du höra att vi skall utöva vår auktoritet och nu starta regera over satans demoner och ta over vad han har stulit. Fästen över parlamentbyggnader och rådhus skall få ge vika för denna nya böneform med corporativ bön av en församling som verkligen vet vad auktoritet innebär.

 

När nu staven går ut från Sion så skakar satan och vi kan driva bort honom från jorden och det är när Guds folk kommer in i detta purpose och gör Guds vilja som gör att Gud kan regera. (Ern Baxter, National Men's Shepherds Conference, Kansas City, Missouri, 1975)

 

Latter Rain apostlarna kommer att styra kyrkan och bygga upp oberoende kyrkor som inte är bundna till korrumperade samfund (Branhams lära)

 

Det som är kännetecknande för Latter Rain rörelsen är att man anser att det är mycket viktigt att man är ett under ett centralt ledarskap. Annars säger man kan inte Kristus bli inkarnerad (manifesterad) i församlingen och ge kraften att övervinna denna värld för Kristus.

 

Så man lär att denna värld skall bli vunnen av en elit trupp av övervinnare som kommer att göra supermirakler som aldrig tidigare skådats inte ens av de första apostlarna. Och detta tror man skall leda fram till den största väckelsen på jorden en ändetidsväckelse där miljarder själar kommer in.

Jorden kommer då att underläggas denna maktelit så att kristus kan komma till sitt rike sedan. Ja väckelsen kommer att vara så stor att ingen kommer att vilja se sig om igen ja man kommer att söga att Herren sparade det bästa vinet till sist. Man sa att Paulus vände världen upp och ner men det är inget mot vad dessa apostlar kommer att kunna göra under smörjelsen. Nationerna kommer att skaka bara man nämner deras namn.

(Rick Joyner, Restoration, may/June 1988, the Harvest)

 

 

Änglauppenbarelser kommer att vara vanliga på den här tiden och Guds härlighet kommer att manifesteras synligen på människor när kraften flödar igenom dem. Då kommer sjukdomar att upphöra (Rick Joyner, The Harvest, 128-129) (Detta är ju vad Lakeland manifesterar)

 

Dessa apostlar och profeter kommer att kunna skicka välsignelser på dem de välsignar och förbannelser på dem de förbannar. Orden de talar kommer att ge resultat. Det är dessa som kommer att slutföra skörden innan kristus kommer tillbaka. Detta övervinnarlag heter Joels Armé en grupp av odödliga varelser som kommer att döma de ogudaktiga och de som inte går in under de nya apostlarna och profeterna som kommer att sätta upp hans rike på jorden.

 

De som följer Apostlarnas och profeternas olika nivåer i uppenbarelse kommer att nå helighet och kommer att nå odödlighet och övervinna döden.

(Rick Joyner, The Harvest, 128-129)

 

The manifestation of the Sons of God

 

Rom 8:19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.

20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om

21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

 

Jorden och skapelsen väntar på manifestationen (falsk tillkommelse) av Guds söner, tiden när de kommer att nå mognad och odödlighet. Tiden när församlingen får ta emot den fulla arvedelen och förlossas och då kommer hela skapelsen att frigöras från förbannelsen. Församlingen har ett ansvar att också tjäna resten av skapelsen. Jorden i sin naturliga skapelse väntar otåligt på att församlingen skall nå mognad och komma till fullt sonskap. Det är när församlingen inser sitt fulla sonskap som den kroppsliga förlossningen kommer. Denna förlossning kommer att utlösa en kedjereaktion igenom hela skapelsen (Bill Hamon p. 385 THE ETERNAL CHURCH)

 

Precis detta är vad New agare kallar för ett Paradigmskifte.

 

Jag ser ett stort jubileumsår när vi skall gå innanför förlåten in i själva närvaron av fullheten av Gud för att bli fyllda med hans fullhet och gå ut för att proklamera frihet till hela skapelsen. Rom 8 kallar det Manifestation of the Sons of God” och säger att hela skapelsen väntar på denna dagen. Detta är den ultimata smörjelsen. Det är Andens fullhet och det är anden utan mått som Jesus talar om I Joh 3:34 och som han sparat till ändens tid för sina bröder.(EAGLE SAINTS ARISE, Bill Britton)

 

 

Hela deras lära har man utgått ifrån en förvrängning av Rom 8:19 som talar om en “Manifestation of the Sons of God.” man lär att man skall uppnå inkarnation av Jesus själv och odödlighet genom en manifestation (som man kallar tillkommelse)

 

Den vanliga kristna tron lär att skapelsen väntar på att få bli befriad från förbannelsen som är lagd på den sedan Adams fall.

Man fullkomligt ignorerar sammanhanget det är skrivet i.

 

Rom 8:22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

 

 

När kommer då denna adoption vår kropps förlossning? Och hur?

 

 

Phi 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

 

 

1Th 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.

16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.

17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

 

1Co 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas,

52 i ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.

 

 

Efter Jesu himmelsfärd så sa änglarna till apostlarna

 

Act 1:11 Och de sade: Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.

 

Den Helige Ande blev sänd straxt efter hans himmelsfärd för 2000 år sedan och det är ingen ny Andesändande över kyrkan för Anden är redan given inte heller finns det något annat sätt som Jesus Kristus kan komma tillbaka på.

Han måste komma tillbaka i samma kropp som han for upp med.

 

Detta bekräftar 2 Johannesbrevets 7 vers också. Han kommer inte att komma tillbaka I KYRKAN som Latter Rain profeterna påstår – bibeln är solklar: DET ÄR ANTIKRISTS ANDE!

 

Heb 9:28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

 

 

Det är Jesus Kristus som måste komma hit till oss och förvandla oss och ingen annan händelse separerad från denna. Vi måste vänta på hans tillkommelse för vi kan inte förvandla oss själva.

 

Det är Jesus själv som måste komma hit för att sätta upp sitt rike här på jorden, det är när han kommer hit och sätter sina fötter här på jorden som förbannelsen kommer att släppa och allt förvandlas.

 

Men dessa som förespråkar Manifested Sons of God har en annan agenda för dem så väntar denna skapelse på att de sanna Guds söner skall förstå ”Vad de är i Kristus” att de är övervinnarna som kommer att komma in i Guds härlighet och in i den fulla smörjelsen och detta för med sig att skapelsen förvandlas.

 

De lär att de kommer att vara dessa som kommer att ta bort förbannelsen från jorden och övervinna alla Guds fiender och även döden själv.

 

Den sanna kyrkans hopp har i alla tider varit att vänta på att Jesus Kristus i egenskap av 100% människa och 100 % Gud skall äntligen ta sin stora makt som sonen Gud och gripa in på jorden.

 

1:a tillkommelsen ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden

Men vid 2:a tillkommelsen kommer han som Gud sonen.

 

I Jewel Van der Merwe's bok Joel's Army så citerar hon Earl Paulk en betydelsefull “Kingdom Now” pastor. Han förklarar sin syn på Romans 8:19

“Den sista fienden som skall övervinnas är döden” VEM SKALL ÖVERVINNA DÖDEN DÅ? Jo en församling som nått sin mognad och fått auktoritet och som kommer att stå emot Satans ansikte. När kyrkan nått denna nivå av auktoritet och mognad kommer Gud att säga: Denna generation är den generation som inte behöver dö, För hon har nått upp till en sådan mognad och denna mognad kommer att behaga mig.

 

Paul Cain:

Inte bara kommer de inte att ha några sjukdomar alls utan de kommer också att övervinna döden. De kommer då att få sådana kroppar som det står talas om i 1 Korintierbrevets 15 kapitel. Denna armé är oövervinnerlig.

Om du lever i gemenskap med Gud så kan de inte döda dig. ( Paul Cain, “Joel's Army,”  1990 p. 218) [mera om Paul Cain's uppenbarelser om Joels army]

 

Jack Deere säger: De kan aldrig döda denna armé

John Wimber sa: de som är med i denna armé kommer att ha en sådan smörjelse att de som vill döda dem måste dö – detta är Joels armé

Bill Hamon skriver: Kyrkan kommer att vinna seger över den sista fienden döden I de sista dagarna så kommer de troende att föra krig emot döden och besegra den. Den sista generationen heliga kommer att överföra tron in i förberedelsen för den sista förvandlingen (The Eternal Church, P.349)

 

Sjukdom och annat även den andliga döden och fattigdom och allting som djävulen har stulit från oss skall vi nu Bless God! Börja regera över för detta är the day of Dominion (Kenneth Hagin, “Rejoice! This Is the Day Which the Lord Hath Made!” The Word of Faith, Sept. 1996)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

När Guds söner blir manifesterade så kommer de att ta riket och ha det för evigt ja JHWH:S söner som är lika människosonen, inte bara den välsignade Jesus från Nasaret ensam utan den totala kompletta kroppen av söner.

JHWH:s mästerskapelse Jesu Kropp – det är huset byggt utan människohand. Min faders hus har många boningar varenda en ensam eller kollektivt en boning av JHWH genom Anden .. Dessa söner är ETT som Människosonen (NEW BEGINNINGS, George Hawtin )

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

På tal om festerna I bibeln (Passover, Pentecost, and Tabernacles) som visar hela kyrkans period med början med Jesu död på korset och slutar med uppenbarelsen i Manifestationen av Guds söner. Det är dessa som är övervinnarna som kommer att nå full mognad och gå in i odödlighet för att sätta upp Guds rike här på Jorden (George Warnock, The Feast of Tabernacles 1951 pp. 14-20)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ett falskt Guds rike

 

 

Det här är ju en fruktansvärd läsning istället för att ödmjukt vänta på att Jesus Kristus att han skall komma och sätta upp riket Upp 20:6 + Dan 12:12-13

 

Deras Guds rike kan omöjligt vara samma Guds rike som det som Jesus kommer hit till jorden för att sätta upp – deras rike handlar om makt och kraft och ansträngning från församlingens sida att inta positioner och strida själva.

 

När Jesus kommer så är hans tillkommelse brudens ända hopp! Gå inte på detta bara för att det låter nytt och häftigt vare sig Jesus eller apostlarna lärde någonsin ut något sånt här.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Huvuddelen i Manifest Sons of God läran kommer genom högre uppenbarelser via de nya Apostlarna och Profeterna. Man lär att man måste gå igenom olika stadier av mognader. 1.a säger de är Guds tjänare och nästa är Guds vän och nästa är Guds son och inse att du är kristus. (Det är precis New Age och deras potential lära)

 

 

Skriften säger att vi är tjänare I Gal 3:10 och Guds vänner Joh 15:14-15 men inte på något ställe sägs att Paulus skulle vara minst bland apostlarna eller att någon skulle gå från tjänare till sonskap. Ingenstans står det att Paulus eller någon annan av apostlarna skulle stiga i nivåerna och bli som Gud. Den här läran kommer dold och smyger sig in i församlingarna idag genom trosrörelsen som lär att vi kan tala ut saker och ting och skapa dem precis som Gud gör (Rom. 4:17)

 

Kristi tillkommelse är i Kyrkan och sker innan Jesus kommer för kyrkan lär man. Och precis det kännetecknar antikrists ande i 2 Johannes 7

Man lär att kyrkan bokstavligen blir kristus på jorden och övervinnare av döden. De kommer att gå till nationerna och styra nationerna med järnspira.

 

Några tror att kyrkan måste ta dominion över nationerna för att Jesus skall komma tillbaka och de skall ge honom riket.

 

Det här är ingenting nytt utan Charles Taze Russell lärde ut detta redan för 100 år sen och grundade Jehovas vittnen.

 

Vår kallelse är stor så mycket större än vad vi människor kan förstå vi talar om att vi skall bli nya skapelser inte längre mänskliga men delaktiga av gudomlig natur. Och vi håller fast vid att vi är Gudomliga varelser och att alla är Gudar. Så vi är därför Guds familj. Nu ser vi ut som människor och vi dör naturligt, men i uppståndelsen så kommer vi att resa oss upp som Gudar. Då skall hela familjen både huvud och kropp vara benämd som en

(Watchtower, 10 & 11/1881, p. 10, Reprints, p. 301)

 

Denna lära har skiftat genom tiden men den har behållt huvuddelen och nu fört över den på de smorda 144:000 (låter detta bekant?)

 

Detta är ju precis exakt vad man lär ut idag igenom de nya Apostla – Profeterna att vi är tvungna at komma in under deras ledarskap för att bli till en enda mäktig armé som skall dra fram över jorden i dessa sista dagar.

 

Vi hånar gärna Jehovas vittnen men faktum är att dess läror är nästan exakt samma som i Latter Rain väckelsen

 

Warnocks manifesto: Kristus kommer att besöka de heliga under de sista stora festerna och manifestera sitt liv ”Hemligen” innan han kommer synligen. Många kristna tycker det här är hemskt att Kristi tillkommelse talas om på detta sätt. Men när en kristen når den plats när han förstår och kan uppleva andiga saker, då kan han jubla i det faktum att kristus kommer tillbaka igen och manifesteras i kroppen (THE FEAST OF TABERNACLES, George Warnock, Bill Britton 1951 p 108).

 

När han här talar om Kristus så är det tydligt att han menar att Kristus är en ”Smörjelse” och inte en person.

 

William Branham: Då var det Gud I människan hans son Jesus Kristus. Gud var i Kristus. Gud var i Människan Guds fullhet bodde kroppsligen i människan. Men nu är Gud i människan ja Guds fullhet är nu kroppsligen i hans kyrka och manifesterar sig där och uppfyller sitt ord. (THE MIGHTY GOD UNVEILED BEFORE US p.20)

 

Här har vi Manifested sons läran I ett embryo Branham's missuppfattning av hur Gud var I Kristus. Och han tar detta och för över till församlingen och så säger han Gud har alltid haft skinn på sig. (ibid.21)

 

Earl Paulk har sagt I flera år att ”vi är guds uträckta armar för att avsluta det jobb han påbörjade” Vi är egentligen Guds substans hans pågående inkarnation i världen (Earl Paulk, Held In The Heavens, 1985, p.   125).

 

 

Kyrkan är inte och kommer aldrig och bli Guds fullhet på jorden för det förnekar Guds enfödde Son och gör kyrkan på samma nivå som honom och vi blir som många söner då likställda med honom Guds själv.

 

Slutförandet av denna inkarnation av Gud i världen måste ske i kyrkan Jesus Kristus är den förstfödde, men utan den pågående skörden så kommer inte inkarnationen att bli komplett. (Earl Paulk The Wounded Body of Christ, p. 43).

 

Det levande Guds ordet Jesus Kristus växte i moderslivet hos en jungfru. Ordet blev kött I Gudamannen Jesus Kristus (John 1:1). På samma sätt så måste Guds ord bli kött I kyrkan för att vi skall bli vittnen för Guds rike som Gud kallat os att demonstrera (Earl Paulk, Held In The Heavens, 1985, p.60)

 

Frangipane säger så här – När Kristi ande kommer i den fysiska världen så måste han först gå in i en fysisk kropp. När Kristus först gick in i vår värld som ett barn så var det Maria som Gud valde att föda Kristus. Marias liv symboliserade de kvalitéer som kyrkan måste ha för att vandra i Kristi fullhet. Gud förbereder oss precis som han gjorde med Maria för att föda fram hans sons tjänst. Och nu i den andliga livmodern i jungfrukyrkan så växer Kristus i sitt syfte och väntar på mognad för att bli helt klar att födas fram i kraft i Guds tid. Jag säger er att jungfrun är i ”födslovånda” klar att föda Upp 12:1 Ja satan skakar och himlen står i förundran för jag säger er att jungfrun är havande med ett barn. INNAN JESUS KOMMER TILLBAKA så skall den sista jungfrun kyrkan bli havande med Guds löften. Ut ur denna födslovånda skall Kristi kropp födas fram upprest till samma nivå som huvudet – Herren Jesus Kristus. Corporately manifesterad i helighet kraft och kärlek ja Kristi brud skall resa sig upp. (Francis Frangipane, 'In the Presence of God” Now Wine Press, 1994. Chapter: The Virgin Shall Be With Child)

 

Detta är Manifested sons doktriner det kanske inte sägs rent ut men om du nu känner till rötterna så är det mycket lättare sedan att känna igen läran.

 

 

 

Kenneth Hagin tror samma sak men med en annan vinkel han säger: VI (kyrkan) är Kristus (As Christ is -- So are we, (Tape #44H06)

 

Varje människa som har blivit född på nytt är en inkarnation och kristendom är ett mirakel. Den troende är lika mycket en inkarnation som Jesus från Nasaret var det (Kenneth Hagin, “The Incarnation,” The Word of Faith, p.13, Dec. 1980).

 

Kenneth Copeland håller med sin mentor: Människan var skapad I likhet med Gud och kunde stå i Guds närvaro utan samvetsnöd att känna sig underlägsen för gud gjorde oss så lika honom som det var möjligt. Ja han gjorde oss i samma klass som honom själv, ja människan levde i Guds sfär han levde ett liv på samma nivå som Gud så den troende är kallad Kristus och det är vad vi är Kristus (Zoe: The God-Kind of Life, pgs. 35-36, 41, 1989)

 

Copeland sa; Jesus är inte längre den enda förstfödde sonen (Now We Are In Christ Jesus, p.24,1980) Och då menar han att Jesus bara var en mönsterbild inte unik bara en första bild prototyp för de som skulle komma efter.

 

Rod Parsley säger: I GT så hade vi inte Jesus I köttet men I NT så är Jesus manifesterad I köttet. I nästa förbund så är Jesus manifesterad i köttet på många olika sätt och former. (Breakthrough  9/19/2000)

 

Denna tolkning med 3 förbund gör att kyrkan blir vad Jesus är.

 

Hagin Copeland och Hinn säger nästan samma sak varför? Jo därför att Trosrörelsen härstammar från Latter Rain rörelsen. Dessa villoläror sprids nu med rasande fart genom böcker och konferenser i världen. Det vi har försökt att gjort är att lägga grunden så att du kan pröva andarna bakom.

 

 

D.R. McConnell skriver om denna uppenbarelse kunskap så här: När dessa sanningar griper tag i oss så kommer de att lyfta oss och göra oss till andliga supermänniskor mästare över demoner och sjukdomar. Det betyder slutet för svaghet och misslyckande. I närvaron av dessa sanningar kommer vi att stiga upp till vår plats, vi kommer att gå ut och leva som supermänniskor med gud inneboende. (A Different Gospel, P. 21, D.R. McConnell, 1988.)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Latter Rain läran uppfyller med god marginal det som kan vara den villfarelse som kommer att bedra många kristna.

 

Du finner här en ”falsk tillkommelse”

Du finner även ett ”falskt Guds rike” (utvändigt istället för invändigt)

 

Man riktigt våndas i sitt innersta när man tänker på att både New Age och Katolska Kyrkan och som vi själva läst Jehovas vittnen har nästan identiska tankar när det gäller ändens tid.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

www.elvorochjanne.se                                                                                  

Mail:  jan.ohlin@crossnet.se

 eller elvor.ohlin@crossnet.se