Varför är Latter Rains Kingdom Now – Dominion läran farlig?

 

Denna lära har blivit populär de sista 20 åren och det verkar som om de flesta är tysta och undrande när de ”konstiga väckelserna” dånar förbi en efter en i vårt land, Men det finns faktiskt en gemensam nämnare: Latter Rain -läran. Se studie 1 HÄR

 

Vi är tacksamma till Gud för att hemsidan har öppnat ögonen på så många människor. Kommentarer som: Nu äntligen förstår jag varför osv

Det skall också i ärlighetens namn sägas att många bara använder en del Latter RainKingdom Now -fraser och inte har en aning om vad läran egentligen står för.

 

Tricia Tillin:

 

Just nu är denna lära den som påverkar mest i engelska kyrkor och den attraherar många ärligt pånyttfödda kristna att följa med i dess läror och mål. På ett sätt eller två är den karismatiska rörelsen påverkad av dessa läror. De här lärorna är en del av den nu framväxande ”shepherding” (dicipling) gemenskapen och huskyrkorna (i västvärlden).

 

Inget säger att en lära skulle vara riktig bara därför att många har tagit till sig den.

 

Latter Rain -läranKingdom Now” är rotat i jorden för att leda människan in i ett nytt tankesätt. Grunden till läran är en lögn, nämligen den att människan måste ta Dominion över jorden och förändra den till det bättre innan Jesus kan komma tillbaka. Se studie 1 HÄR

 

Redan här kommer det allvarliga felet. Uppmärksamheten har nu skiftat från ”att vara hjälpbehövande och titta uppåt” till ”att pumpa upp vår egen kraft” och börja bygga ett Guds rike i vår egen kraft.

 

Om vi fångas av ett sånt tankesätt går vi ut i världen - HÄR Och gör vi det går vi emot Gud

 

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

Grundtextens ord = andlig otukt.

 

Här följer 10 starka själ att akta sig för Latter RainKingdom Now.

(hämtat från Tricia Tillin)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Orsak 1: Det kräver ett universellt Guds Rike på jorden.

För att man skall kunna förändra samhället och föra in de bibliska lagarna för nationerna så kommer det att krävas en världsregering och en övervakning av dessa lagar genom ”Kingdom Now” -kristna (Man har försökt i de mörka dagarna (The dark age) att ha ett sådant system med fruktansvärda följder)

 


Orsak 2: Det tar ifrån judarna dess rätt.

 

För att kunna förse sig med bibliska bevis för sin roll som världsfrälsare och att kunna ha rätt till Riket på jorden så har Latter Rain – ”Kingdom Now” helt enkelt stulit löftena gällande Israel som nation ur GT och satt dem på församlingen. De säger helt enkelt att Israel inte har någon mer plats i Guds plan. Inte heller kommer löftena om riket till Israel längre att gälla utan nu är det kyrkan som styr. Men Gud har löften till Israel och han varnar andra för att upphöja sig över grenarna Rom 11 se även löftena i Jer 31: 35-37.

 

Latter Rain läran är full av GT bibelord tagna ur sitt sammanhang och givna en helt annan innebörd än vad de ursprungligen stod för.

 


Orsak 3

Den här tanken att vi måste bygga Guds rike innan han kommer tar ju fullständigt bort vaksamheten inför Herrens ”sanna” tillkommelse. Om man lägger tyngden i en sådan förkunnelse vad blir då resultatet? Ingen behöver ju leva vakande och bedjande längre!

 

Det finns en liknelse som vi tror fullkomligt beskriver den här lärans utbredning i ändens tid och det är Matt 24

 

Matt 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.

43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid,

46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer.

47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger.

48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer

49 och han börjar slå de andra tjänarna (uppträder som ledare) och äter och dricker med dem som är druckna, (se 2 Tim 2:26 – högmod)

50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till

51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

 


Orsak 4:

De förnekar de skriftliga profetiorna om ändens tid. Eftersom Latter Rain, ”Kingdom Now” först placerar ett bindande av det onda och dominans av de rättfärdiga vid Jesu första tillkommelse så får det en farlig konsekvens av förståelsen av Uppenbarelseboken och de andra profetiorna om ändens tid.

 

Enligt deras schema blir vedermödan, antikrist och avfallet och så vidare placerat som något som redan skett eller är bara en symbolisk tolkning.

Latter Rains förståelse av profetia är i huvudsak Post millenialism. Och de placerar Jesu tillkommelse efter de rättfärdigas styre i fred.

 

Vad de väntar sig i en vedermöda är triumf, och det är väldigt farligt för Jesus själv kommer tillbaka under en tid då en som är en falsk messias regerar. Jag är rädd för att ”Kingdom Now” för folk till den falske messias.

 

 


Orsak 5:

Latter Rain/ “Kingdom Now” förnekar Gud som huvudet. Eftersom de lär att Jesus inte kan komma tillbaka igen innan församlingen har lagt alla hans fiender (även döden) under sina fötter.

De lär att hans tillkommelse inte är på en tidpunkt bestämd av Gud Apg 1:7 utan måste vänta på att kyrkan måste göra sitt jobb först.

Förberedelsen av bruden är Andens verk och sker inte igenom några ”supersmorda” kristna ledare. Luk 18:8/Matt 7:14

 


Orsak 6: Det här kräver en religiös stor enhet!

 

Eftersom den här läran säger att “Kingdom Now” -evangeliet ska ut till alla folk och jorden sedan skall bli rensad på oliktänkande så kan det här inte ske genom individuella kyrkor. Utan här måste alla komma samman för att utföra jobbet.


I den här planen för världsevangelisation ligger att kasta undan alla lärosatser som skiljer sig åt t o m läran om ”rättfärdighet genom tron endast”

för att tillåta katolska kyrkan och liberaler att hjälpa till att ”kristna hela världen”, men så säger inte skriften. 2 Kor 6:14


Orsak 7: Det hela vilar på mänsklig möjlighet och visdom

Istället för en visdom och en kraft från den helige Ande så handlar denna s kkristianisering” av världen om att vi måste utveckla vår själsliga skicklighet och kunskap att organisera och att leda och att kunna övervinna fienden.

Du kan se idag hur ”Kingdom  Now” kristna blir uppmuntrade att inta sin fulla potential för att kunna förändra världen.

 

Herrens lilla hjord har i alla tider till den största delen varit de mest ointellektuella de med sämst utbildning och deras största behov har alltid varit att få del av Kristi kraft genom Kristi kors. Aldrig någonsin har Jesus uppmanat de sina att gå in i världen i sin egen kraft för att kunna förändra den genom sociala insatser. 1 Kor 2:1-5

 

Istället för “Kingdom Now” kommer det en kraftig varning från Herren själv

 

Matt 16:24 Därefter sade Jesus till sina lärjungar: Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig så följe han mig.

25 Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det men den som mister sitt liv (själ) för min skull, han skall finna det.

26 Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ?

27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.

 

Vad hjälper det en människa att utveckla sina själsegenskaper i olika ledarkurser för att ”kristna” hela världen?

 

Det är kusligt men det är precis exakt vad som sker nu! Varför är företagsledare och världsliga ledare med i ledarskapsträningarna?


 

Orsak 8: Detta kräver ett strikt kontrollerat kyrkosystem baserat på mänskligt ”starkt själsligt” ledarskap. För att upprätta världsherravälde så måste ”Latter RainKingdom Now-läran spridas över hela jorden och detta kan inte ske utan absolut lydnad av dess lärjungar.

 

Därför måste ett strikt system av ”ledarskapsträning” (dicipleship) införas för att försäkra sig om att de som är underordnade deras ledarskap inte kommer ur ”lärosystemet”.

 

Detta innebär att de som inte håller med om dessa läror om ”ett kristet världsrike” blir exkluderade från andra kristna i Kristi kropp.

Med andra ord, dessa läror skapar en stor splittring i Kristi kropp – som även är profetiskt förutsagt i Bibeln.

 

Redan nu förekommer det i Latter Rain-influerade kyrkor att ledarskapet där predikar att deras kyrka är den enda och att den är dörren till frälsning. Jesus är inte dörren längre utan kyrkan har tagit över rollen som frälsare. Precis samma sak som ett annat jättestort kyrkosystem säger.

 

Konsekvensen av att lära att Guds rike är utvändigt och något synligt blir ju att om du inte är med i kyrkan eller systemet så är du inte med i Guds rike.


Orsak 9: Detta lärosystem ersätter Jesus med kyrkan.

 

Konsekvensen av läran om det synliga Gudsriket och dess felaktiga lärosystem om ”ledarskap” blir att ”kyrkosystemet” ersätter Jesus.

 

Jesu auktoritet och hans egenskaper som huvudet för församlingen tas bort genom att man lär att han har överlåtit detta till sin synliga kropp på jorden och där gett ”det nya ledarskapet” sina funktioner som huvud och regering.

 

Rollen som herde och konung är nu överlåten till kyrkans äldste lär man.Konsekvensen av denna lära blir att ansvaret för kyrkan att rensa ut de onda (enl deras syn de som inte går in under systemet) och resa upp Gudsriket på jorden i egen kraft.

 

Detta kommer att leda till högmod och arrogans och maktkamp och byter ut lydnaden till Gud mot underkastelse under kyrkan och dess ledarskap.

 


 

Orsak 10 Hela lärosystemet är en förvanskning av den rätta betydelsen av Bibelns budskap.

 

Det är hämtat från Latter Rain -rörelsens obibliska rötter – HÄR – Och har genom dess progressiva uppenbarelser utvecklats till denna falska dröm att bli världsherrar och Manifested sons of god. Utan att tveka ett dugg så säger jag att i dessa system finns det många goda kristna som inte förstår konsekvenserna av läran och som nu lever farligt när Uppenbarelsebokens babyloniska system sätts upp med makt.

 

Men Herren ropar: Kom ut ur henne mitt folk!

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________