Profetiskt: Ohlins funderingar 20/7 - 09 - Hotet från ÖST

<< Tillbaka

Efter dagens stora nyhet >> att Ryssland – Kina hotar med världskrig om Israel anfaller Irans kärnanläggningar, så kan vi klart se en våldsam aggression från Gog – Magog blocket. Bibeln säger ju att Iran (Persien) skall vara allierat med Ryssland vid tiden för Harmageddon.

Men vi får tack vare artikeln reda på att Syrien och Iran är militära bundsförvanter och att Syrien skulle gå på offensiven om någon sådant skulle ske.

Basunen kan väl inte ljuda högre än den gjort den senaste tiden. Något kommer att hända i framtiden som drar igång Harmageddon. Gud säger att det är han som kommer att dra GOG och hans allierade till Israels berg (Harmageddon).

Hes 38:3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal. 4 Jag skall locka dig åstad, jag skall sätta krokar i dina käftar och föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, allasammans i präktig rustning, en stor skara, väpnad med skärmar och sköldar, och allasammans med svärd i hand. 5 Perser, etiopier och putéer är, med dem, allasammans med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk ifrån den yttersta norden och alla dess härskaror; ja, många folk har du med dig.

Det här uttalandet om världskrig är inte det vanliga diplomatiska uttryckssättet, som brukar uttryckas med mildare ord. Nej här är den aggressiva inställningen som tydligt slagit rot i framför allt ryssarna mot västmakterna. När Obama var på besök i Ryssland senast så hälsade man inte på honom ens. Vilket visar det hat och motstånd som nu reser sig upp mot västmakterna. Video >>

Nyheterna om att Eufrat torkar ut har vi ju tidigare skrivit om >> och Kina är faktiskt den enda makten i världen som kan ställa upp en armé som motsvarar den siffra som nämns i Uppenbarelseboken 9.

Upp 16:12 Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från Östern. (Bl a KINA med en armé på 200 milj man).

Det finns flera bedjare som upplevt varningar från Herren om ett fientligt anfall som kommer över vårt eget land. Ja vi själva har upplevt en sådan varning >> 

Vänner och läsare, det är dags att ta hotet från Öst på fullaste allvar och glöm inte hur David Wilkerson såg i Synen hur järnridån åter stängs igen >>

Även år 2001 var David Wilkerson och predikade i Ryssland och fick ett profetiskt budskap till de kristna i Ryssland att tiden är kort innan det stängs igen >>

Är det möjligen så att Gud genom nyheten att Eufrat torkar ut vill ge oss en signal om att Kina och Ryssland håller på att rusta sig för Harmageddon? Vi har tidigare skrivit om en annan stark basun, nämligen fredskonferensen i Annapolis och bränderna i Kalifornien och Kometen Holmes 17 p i samband med fredskonferensen. Allt detta står i samband med Joel 3 som också handlar om Harmageddon. >>

Så här beskriver en bloggare världsläget och om han har rätt så är vi ganska nära tidens slut. När du läser detta hade inte Ryssland – Kina kommit med något hot ännu:

Det vi nu ser är ett väldigt ovanligt utspel av ett USA som stött Israel förut, men förut så hade heller inte USA en sådan man som Obama som president.

Det internationella samfundet har gett Iran tid på sig till september 2009 och de har alltså 2 ½ månad på sig att komma till ett drastiskt beslut i frågan om kärnanläggningarna. Man har även beräknat att den 1 januari 2010 så har Iran tillräckligt med Uran för att framställa sina egna kärnvapen. 

Nu vill jag kasta ut en mycket vågad spekulation som kan vara helt fel men jag vill kasta ut den ändå. Om Solana och Obama nu vill ha en bestämd tidsgräns för fredsprocessen så kommer vi nog efter Gates besök i Israel den 27:e Juli att få höra en annonsering av en sådan tidsgräns. Jag undrar om inte denna tidsgräns kommer att reflektera den tid som Iran har kvar till sin bomb nämligen 6 månader.

Kan det vara så att världssamfundet kommer att pressa Israel att försöka uppnå fred inom 6 månader? Jag vet inte om denna tanke är riktig, men då öppnas ett ändetidsscenario framför oss som är ganska intressant. Och om Israel inte kommer att följa detta fredsförslag så kommer antagligen ett krig att bryta ut som kulminerar någon gång runt mitten av 2010.

Eller om en falsk fred uppnås inom ENP politiken så kan ett krig bryta ut ungefär mitt i 2010. Båda dessa scenarier kan leda till ett krig. Det är ännu för många frågor kvar för att kunna se klart men svaren på frågorna kommer vi att mycket snart få och det är spännande.

Elvor och Janne Ohlin