Profetiskt: Elvors funderingar 19/6 - 09 - Släpp inte fokus på Jesus

<< Tillbaka

Nu gäller det att ha rätt fokus – på JESUS! Han vet allt och har kontroll över världsläget och det behöver vi landa i varje dag. När Guds folk står inför omöjliga situationer gör Gud de största undren. Han vill att vi ska lära oss att förtrösta på honom och han har aldrig övergett sina barn.

Laglöshet innebär bland annat att vrida Guds ord (så att det passar det man vill). Det är ett flummigt landskap där allt kan blandas om det bara låter bra. På det sättet får man till det mesta, men då älskar man sig själv mer än Jesus. Människan kommer i centrum. Tyngdpunkten läggs på människor/församlingen. Församlingen är världens svar. Vi måste göra något. Med den utgångspunkten får människor äran.

Storhet, mängd och starkhet är det som hägrar. Om vi är många blir vi starka…allt det som går att mätas och ses med ögonen. Men den andliga synen blir allt sämre. Sven Reichmann sa vid ett tillfälle att ”när kristna börjar imponeras av det som är stort, skrytsamt och maffigt då har vi redan förlorat visheten”. (Han jämförde med kung Salomos avfall).

Jes 31:1 Ve dem som drar åstad ned till Egypten [en bild på världens system och lösningar] för att få hjälp, i det de förlitar sig på hästar [mänsklig styrka – Jes 30:16, 31:3, Hos 14:4], dem som sätter sin förtröstan på vagnar, därför att där finnas så många, och på ryttare, därför att mängden är så stor, men som ej vänder sin blick till Israels Helige och inte frågar efter HERREN!

Israels folk sökte på den tiden hjälp och lösningar än här, än där, istället för att helt vända om till Gud och lita på honom. Vänta in Guds lösningar. Vänta efter Herren. Många är imponerade av snabbt växande kyrkor i USA. Man söker METODERNA att lyckas. Under lång tid har man vant sig vid att blanda in en förvriden undervisning - framgångsteologin. Självförverkligande, förverkligande av dina drömmar och planer, storhet, inflytande, större position, människoupphöjelse…erbjud människor det de vill ha. Evangeliet går inte att kompromissa med. Det handlar om att överlåta sig och lägga ned sitt liv, sina planer och drömmar. Om de är från Gud kommer han sedan att förverkliga dem på rätt sätt och i rätt tid. Om de inte är från Gud är det bäst att lämna dem.

Svaret för oss är att överlåta oss mer till Jesus och hans ord. Bara där finns sann enhet för enheten måste vara grundad på SANNINGEN. Där finner trossyskon varandra – inte beroende av samfundstillhörighet. Där är JESUS i centrum. Där leder Guds Ande och där Anden är, där är frihet. Desto mer av Jesus i våra liv, desto mer kärlek, barmhärtighet och utgivande till andra.

Där finns inga metoder och mänskligt resonerande för att ”räkna ut hur andlig en församling är”, företagsstrukturer (anpassning efter världen) eller organiserad enhet där läran är sekundär (i bästa fall). Allt det där för sakta människor bort från nåden [Guds kraft att göra Guds vilja] och friheten och in i slaveri och egenrättfärdighet där den egna förträffligheten är i högsätet. Den som får äran är ingen annan än pastorn/aposteln och hans/hennes metod. Det är med andra ord en modern ”fariseism” och det var fariséerna som var med och förföljde och dödade Jesus. Mönstret upprepas.

Hebr 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.

Många tror att allt det här går att blanda samman och att Anden sanktionerar. Men det tilltalet jag fick för många år sen glömmer jag aldrig. ”Du kan inte blanda min Ande med världens ande!” Det är samma sak som att försöka tjäna två herrar, Gud eller Mammon, som Jesus sa. Förr eller senare måste man välja! Jag hoppas och ber att så många som möjligt ska vända om i tid och rensa ut allt det som Gud har förkastat. Om inte, kommer man att följa med strömmen och bli en fiende både till Guds folk/församlingen och det judiska folket/Israel. När man väl har börjat kompromissa är det svårt att dra sig ur eftersom människofruktan binder.

Joh 12:42 Dock fanns jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom; men för fariséernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli utstötta ur synagogan.

När allt detta närmar sig vet vi att Jesu återkomst är nära. Så har man trott många gånger i historiens gång när profetior gått i uppfyllelse. Javisst! Kanske är det just så Gud vill att det ska vara, för att vi ska vara redo i alla tider.

Många saknar glädjen och längtan efter Jesu återkomst. Det var ”skrämselpredikan” på 70-talet och man var rädd att bli lämnad kvar i vedermödan, sägs det. Idag har man valt att inte tala särskilt ofta om Jesu återkomst.
Men vissa gör som då: man läser om allt hemskt som nämns i Uppenbarelseboken om ändens tid och drar slutsatsen att det kan Gud inte tillåta att vi ska vara med i. Nej vi ska ryckas upp till himlen innan allt det hemska. Konsekvensen blir att vi ska fira bröllop i himlen medan judarna slaktas på jorden. Halva bruden hämtas hemligt och resten sen. Det finns många bibelord som bevisar att ”bruden” är alla på Jesus troende, jude som grek (hednakristen). Paulus t ex var jude och tillhörde bruden! Bilden av bruden fanns redan i Gamla Testamentet och gällde Israel.


Här går man bakvägen i eskatologin och drar slutsatser och sen gör en teologi utifrån det – som inte stämmer med helheten i Bibeln. Att börja i Uppenbarelseboken och tolka utifrån en uppenbarelse med mycket bildspråk och utifrån det försöka förstå resten av profetiorna är omöjligt. Följden blir att man feltolkar och försöker tvinga in sin tolkning i andra bibelord.

Först bör man ha grunden och bakgrunden klar. Man måste förstå Guds frälsningsplan och förbundstanken för att förstå något av det övriga, tror jag. Det finns inte ett enda bibelord som talar om en osynlig ankomst. Den tanken har sina rötter i  1800-talets Darbyism (ersättningsteologin).

Jag läste nyligen att en pastor påstår att de som inte tror så (pre-trib) ”väntar på att Antikrist skall komma istället för på Kristus!” (Det är kanske för dumt för att kommenteras). Om man älskar Jesu återkomst och längtar och väntar efter honom i sitt hjärta – det vet GUD! Däremot tror jag inte någon kristen går och väntar och längtar efter antikrist! Det är en väldig skillnad att vara beredd på de tidstecken som ges i Bibeln.

Så här skrev Paulus som tydligen var säker på att Jesus inte kunde komma vilket ögonblick som helst utan vissa saker måste ske innan, som t ex att Antikrist ska träda fram (!):

2 Tess 2:1-5 I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och hur vi skall församlas till honom, ber vi er, käre bröder, att ni inte - vare sig genom någon "andeingivelse" eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss - så hastigt låten er bringas ur fattningen och förlorar besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och "Laglöshetens människa", fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, medan jag ännu var hos er?

Tiden kommer att utvisa! Det vore skönt att slippa vedermöda! Vem vill inte det?! Men Guds ord säger något annat och det är bäst att vara förberedd på det. Jesu uppmaning till vaksamhet och bön gäller framför allt för att inte bli bedragen och gå vilse.

1Petr 4:1 Då nu Kristus har lidit till köttet, så väpna också ni er med samma sinne; ty den som har lidit till köttet har inte längre något att skaffa med synd. ”Att väpna sig med samma sinne” är enligt Sven Reichman att ha inställningen ”hellre dör jag än kompromissar med det jag vet är sant”.

Den som tror att vi rycks bort och slipper vedermöda riskerar istället att tro att den världsregering som kommer är något bra. Det är ju ändå inte det listigt djävulska som Bibeln varnar för. Då skulle vi ju inte vara här…det skulle Gud väl inte tillåta? Hela globaliseringen är en förberedelse för antikrist. Men antikrists ande är verksam och vill ena alla religioner [kristna vill man få in under påven först och främst] i en världskyrka och en världsregering som har kontroll över alla ekonomiskt och politiskt. Det är bara genom att vara avskild och överlåten till Jesus som vi kan stå fasta genom den helige Andes kraft och vittna om Jesus - enda vägen till Fadern.

EO