Profetiskt: Elvors funderingar 25/6 - 09

<< Tillbaka

Flera vi har varit i kontakt med den senaste tiden har uttryckt en stor oro över utvecklingen i kristenheten. Både när det gäller den ekumeniska utvecklingen och när det gäller olika lärofrågor. Dopfrågan är aktuell. I SKR har man skrivit under och på det sättet redan accepterat varandras dop.

Senaste i SKR >> När man går in på "Vadå Ekumenik" kommer man till kärnområdet för ekumenisk teologi. >>

Och där står det bland annat:

Vi förbinder oss
- att följa Efesierbrevets apostoliska uppmaning och ihärdigt anstränga oss att nå en gemensam förståelse av Kristi frälsningsbudskap i evangeliet,
- att i den heliga Andens kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst."

(Ur Charta Oecumenica. Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa. SKR:s skriftserie Nr 1, 2001)

Det är skillnad på att respektera och att acceptera. Man kan respektera utan att kompromissa med det bibliska dopet (troendedop genom nedsänkning) eller öppna för något annat dop i sin församling. Om man accepterar, öppnar man upp för andra dop Jag har hört flera pingstvänner undra ”vad kommer härnäst”? Vad blir nästa kompromiss?

För undervisning om dopfrågan hänvisas till Sigvard Swärds sida Urbaptistiskpingst >>

Vi är i födslovåndan?

Jesus tog bilden av födslovärkar när han beskrev den yttersta tiden. Mycket händer på en gång och sen verkar det lugnt ett tag. Sen ökar de och blir intensivare och tätare. Allt kunde ha rullat på i hög hastighet men jag får ibland känslan att Gud låter saker bromsas in ibland (och skyndas på ibland). Om t ex Tzipi Livni hade vunnit valet i Israel hade fredsförhandlingarna och delningen av Israel nog skyndats på. I stället vann Benjamin Netanyahu och det bromsades upp igen. Det är många bitar som ska läggas på plats. Stora ledare styr och ställer i världen men allt får till sist tjäna Guds syften. Kampen om Israel och Jerusalem är andlig. Kommer Israel tvingas till en delning av landet? Gud har varnat alla som försöker röra Jerusalem.

Sak 12:1-3 En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

I Israel delas än en gång gasmasker ut. Nu på grund av hotet från Iran. Israelerna tror att Israel kommer att anfalla Irans kärnvapenanläggningar i år, hösten 2009. Om det sker kommer omvärldens kritik vända sig emot Israel, som vanligt. Men om ett land hotas av utplåning med kärnvapen är det ganska logiskt att det landet måste slå till först och försvara sig!

Alla folk kommer att vända sig mot Israel enligt Bibeln. Det märks redan att Barak Obama har en mer kritisk hållning mot Israel. Det enda positiva med det är kanske att de som tror att Obama är kristen, inser vad han egentligen står för och arbetar för. Eller gör de det?

En artikel i Time har överskriften Barak Obama´s New World Order. >>

På det religiösa området betyder New World Order en världsreligion då det blir lagbrott att säga att Jesus är enda vägen. All sådan fundamentalism skall bekämpas. Vad hjälper det om en kristen tror allt gott om Barak Obama? Verkligheten är som den är. I artikeln står det att Obama sa till en grupp studenter i Frankrike att ”Amerika har misslyckats med att se Europas ledande roll i världen”. Maktcentrat kommer att ligga i Europa enligt Bibeln och det skyndas på av Amerikas president. Vem kunde tro det för några år sedan!

Elvor Ohlin/Göteborg