Profetiskt: Ohlins funderingar 19/7 - 09

<< Tillbaka

THE IRON - DOME

Tänk dig att du har ett robotsystem som klarar av att skjuta ner alla raketer som kommer in över Israel från 7 mils avstånd. Ja ett sådant system skulle kunna leda till att Israel till slut vågar sluta ett fredsavtal med sina grannar. Netanyahu behöver detta system för att få folkets stöd för en fred. Detta system kan vara lösningen på frågan och därmed också svaret på varför man senare vågar att montera ner säkerhetsbarrikaderna (muren) man nyss har byggt upp. Rapporter säger nu att efter en dålig start så har detta robotförsvar nu verkligen blivit så effektivt att man beräknar att det skall vara operativt redan år 2010. Man beräknar med 90-95 % beskydd för inflygande robotar.

Jag tror att Iron Dome kommer att passa som handen i handsken för det profetiska ordets uppfyllelse. Och tidpunkten är ju inte direkt dåligt timat 2010 är ju ett profetiskt laddat år enligt många.

http://www.youtube.com/watch?v=8HpFCFRAW_s 

http://www.imemc.org/article/59627

http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1077622.html

Hesekiel säger ju:

Eze 38:11 Du skall säga: Jag vill dra upp mot det obefästa landet, jag vill komma över dessa säkra som bo där i trygghet, ja, som allasammans bor där utan murar och varken ha bommar eller portar.

Det är ju rent otroligt vad pusselbitarna börjar ramla på plats i vårt profetiska pussel eller hur? Särskilt när Israel nu också har ett robotförsvar kallat Arrow som kan ta hand om robotar från långa håll. >>

Men i takt med dessa sytem så kommer ju behovet av Guds beskydd att minska och man förlitar sig på mänsklig visdom istället för Gud. Men bibeln säger att den mänskliga visdomen kommer att komma på skam. Israel kommer att komma i ett läge då inga robotar i världen hjälper. Bara Messias och han kommer till deras frälsning.

Mvh Janne Ohlin - Göteborg