Profetiskt: Jannes funderingar 21/6 - 09

<< Tillbaka

Underbar morgon idag och jag har just förberett mig för att leda det årliga mötet som brukar hållas i det lilla missionskapellet i Ryd som ligger en bit utanför Nödinge. Våran katt Milli brukar ha för vana att gå upp med solen och jag brukar bli offret för hennes tidiga vanor. Hon brukar nämligen "Psyka" mig genom att sätta sig och slå med svansen stenhårt i ansiktet. Får hon inte upp mig då så brukar hon ta sin lilla tass och trycka mot ansiktet. Om inte ens det hjälper så tar hon till det värsta knepet nämligen att krypa in vid fötterna och sätta klorna i dem. Idag körde hon med tassknepet. Så idag blev det att gå upp väldigt tidigt.

Nyss gick jag in på EU Business som är en webbtidning och på deras hemsida kan man läsa att Solana kallar Israel att försöka nå en säkerhet genom fred. >>

Är inte det precis vad profetiorna säger att Israel skall få en kort tid. Israel skall få en fred som är baserat på säkerhet. I den så kallade "Road map för fred" ligger det ett förslag att tempelberget skall läggas under Internationell övervakning med säkerhetstrupper. Så tanken finns redan där att internationella trupper skall komma in i Israel och på så sätt stå som en garant för freden mellan Israel och Palestinierna/Araberna.

Bibeln säger att straxt innan Jesus kommer så kommer också en falsk fred att komma som är baserat på säkerhet. Och då kan vi ju fråga oss på vilken säkerhet? Jo någon mycket stark militärmakt måste stå som garant för den kommande freden. Kan det möjligtvis handla om WEU eller USA eller NATO? >>

1Tess 5:3 Bäst de säga: "Allt står väl till, och ingen fara är på färde" då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan.

I grekiskan så verkar det handla mer om "en fred som är baserat på säkerhet"

Precis samma tanke lägger Hesekiel 38 - 39 fram det som iallafall vi och många med oss tolkar som början på Harmageddon. I den texten så skall Israel vara hopsamlat från folken = 1948 - Nu. Och de skall allesammans bo i trygghet.

Hes 38:8 När lång tid har gått, skall du bli uppbådad i kommande år skall du få tåga in i ett land som då har fått ro efter svärdet, och vart folk då har blivit hopsamlat från många andra folk, ja, upp till Israels berg, som så länge lågo öde, men vilkas folk då har blivit hämtat fram ifrån de andra folken, så att alla nu bo där i trygghet. Eze 38:9 Dit skall du draga upp, du skall komma såsom ett oväder (Som en storm) och vara såsom ett moln som övertäcker landet, du med alla dina härskaror och med många folk som följa dig. Eze 38:10 Så säger Herren, HERREN: På den tiden ska planer uppstå i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda anslag. Eze 38:11 Du skall säga: "Jag vill draga upp mot det obefästa landet, jag vill komma över dessa säkra, som bo där i trygghet, ja, som allasammans bo där utan murar och varken hava bommar eller portar."

Det finns idag 2 stora (Horn) som är involverade i fredsförhandlingarna i Israel. Den ene av dem Javier Solana han har redan ett freds och säkerhetsförbund med Israel. (ENP) Den andra stora aktören är Obama och USA som alltid förut har stått bakom Israel och hotat alla länder som hotat Israel med vedergällning. De båda aktörerna Obama - Solana säger att "Den nya världsordningen" har med fred och säkerhet att göra och man tror att en lösning på Israelkonflikten är knutpunkten för att kunna uppnå en världsfred.

När du nu går till Joels bokens 3.e kapitel så kan vi förstå att de kommer att lyckas med vägkartan till fred för i Joel 3 kan vi läsa följande.

Joe 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, då jag åter upprättar Juda och Jerusalem, 2 då skall jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal, och där skall jag hålla dom över dem, för mitt folks och min arvedels, Israels, skull, därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat (Delat) mitt land.

När det är dags för Israel att bli frälst (Rom 9-11) så kommer Hes 38-39 + Upp 16 att uppfyllas. Men vem har gått före och förhandlat fram den här falska freden innan och delat Israels land?

Hes 38 - 39 ger oss lite ledtrådar för där nämns ordet Tarsis som är Spanien och västmakterna. Och är det inte lite märkligt att Salomo hade Tarsis skepp som hämtade Guld som vägde 666 talenter. Och idag så har vi en man i EU som kommer från Tarsis som har ett 7 årigt freds och handelsförbund med Israel. Hans tjänst heter faktiskt 666 och det kan du läsa >> (Jag tror Gud vill säga oss något)

Dan 9:27 ger oss från vilket folk han skall komma nämligen ur det gamla Romarriket (Tarsis?)

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande (En kommande) furstes (Antikrist) folk förstöra (Romarna - 70) men själv skall denne (Antikrist) få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara förödelse är oryggligt besluten.

Denne furste från Romarriket (Tarsis 666) han skall ha ett 7 årigt freds handels och säkerhets avtal med Israel.

Dan 9:27 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka (7 År) och för en halv vecka (3 1/2 år) ska genom honom (Antikrist mr 666 från Tarsis) slaktoffer och spisoffer vara avskaffade (Jesus som enda vägen till Gud?) och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren."

1 Januari 2007 slöts ett 7 årigt freds och handelsförbund med Israel av en man från Tarshis som har en titel benämd 666 och Juni - Juli 2010 är halvtid för detta förbund. (Kommer vedermödan sedan?)

Du skall lägga märke till att just vid den tiden då förbundet skall omförhandlas så är det alltså 3 1/2 år kvar och då får vi knyta det samman med Upp13 och får på så sätt se 2 horn (Usa - EU:s ledare?)

Där tror jag vi att vi ser svaret på vilka som kommer att garantera Israels fredsförund de 2 hornen (USA - EU)

Väktare! Håll ögon och öron öppna.

MVh / Janne Ohlin - Göteborg