Profetiskt: Ohlins funderingar 26/6 - 09

<< Tillbaka

Eftersom vi tror att vi nu är framme vid världshistoriens avslutning och att det största religösa bedrägeriet någonsin kommer att ske så känner vi oss manade att skriva det här. När både en ortodox biskop och påven är inblandade så kan det vara värt att notera iallafall. Nyheten är den att man påstår att arken finns i Etiopien. >>

Det passar ju som handen i handsken med tempelplatsen eller hur? Du kanske har lagt märke till att nyheterna senaste dagarna har koncentrerats just dit >>

Kan heller inte låta bli att nämna Indiana Jones filmer heller i detta sammanhanget eftersom det är filmer som förespråkar New Age och där arken finns med >>

Påven själv har ju också nyss (i Maj) varit i Israel och Peres har lagt fram ett förslag att Vatikanen och påven skall ha hand om de heliga platserna >>

Det som gör oss misstänksamma är dels varningar som vi och många andra har upplevt från Herren att det kommer att släppas lös en stark villfarelse, bl a >> 22/6 Dels är det själva nyheten som säger att arken skall ha hållits gömd i en Etiopisk kyrka hela den här långa tiden. Men att det nu är dags att visa den för hela världen. Varför är det dags just nu?

Om det finns någon sanning i det här över huvud taget så är Arken kopplad till det Judiska folket och tempelplatsen på ett särskilt sätt. Och om vi verkligen är så långt framme i tiden som vi tror så skall "förödelsens styggelse" mycket snart sättas upp. Kanske den här mystiska arken rent av kan vara knuten till den händelsen? Det är för tidigt at speklera om det ännu vi får helt enkelt vänta.

Men håll med om att det är mycket skumt som sker just nu precis som Jesus sa: Se till att ingen bedrar er!

På tal om skumt så står det i en del forum att Obama lär ha sagt att han har bestämt en speciell dag då han skall "vila". Man nämner detta i ett nyhetsbrev från Last Trumpet Ministries >> På ett annat forum säger man att det märkliga är att den dagen verkar samanfalla exakt med den dagen då han ska träffa påven.

Det finns lite tankar om det i det här forumet >> Det är i alla fall ett märkligt sammanträffande. Ska bli intressant att följa upp om han liksom Bush och Tony Blair går in under påven. Ja det lär i så fall komma rapporter om detta i juli.

En sak vet vi säkert och det är att den gammmaltestamentliga arken bara var en förebild på JESUS.

Jer 3:16 Och det skall ske, att när ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger HERREN, då skall man inte mer tala om HERRENS förbundsark eller tänka på den; man skall inte komma ihåg den eller sakna den, och man skall inte göra någon ny sådan.

I GT stänkte Översteprästen offerdjurets blod på arken i det allra heligaste en gång om året på Försoningsdagen. Han var den ende som fick se arken. Jesus offrade sig själv, sitt eget blod, till en fullkomlig frälsning. Förhänget i templet brast därför att vägen öppnades för oss alla till Gud genom Jesus Kristus, den verkliga "arken".

Hebr 9:11 Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu är, 12 gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.

Därför finns inget behov av något föremål från det Gamla Testamentets tabernakel. Vi minns säkert kopparormen, Nehustan, som Mose fick hänga upp i öknen. Det var en förebild på Frälsaren som tog syndens förbannelse på sig för att ge förlåtelse och läkedom. Senare blev man tvungen att förstöra kopparormen. Den var inte längre bara en förebild. Folket hade böjat tillbe själva kopparormen. Den blev en avgud. Om man påstår sig hitta arken i vår tid är det med säkerhet inte den äkta arken och den tjänar definitivt inte Guds syfte.

Därför är vi förbjudna att göra beläten eller bilder. Gud vet att vi människor alltför lätt ger bilden/ikonen avgudastatus! (Varför togs det här budet bort från "våra" tio budord?!)

2 Mos 20:4-5 Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud...

Elvor o Janne Ohlin