Profetiskt: Jannes funderingar 8/6 - 09 Uppdaterad 10/6-09

<< Tillbaka

Tydligen så kommer slutet av denna tidsålder över jorden precis lika smygande som Jesus sa att det skulle göra. i kristenheten så tycks de flesta vara inställda på en slags räddningsaktion genom en evakuering av bruden innan allting brakar lös. Men visst tror vi på att Herren kommer att på ett särskilt sätt beskydda de sina rakt igenom den här svåra tiden och genom detta få äran. Det har ju altid varit på det sättet att ju omöjligare saker Guds folk fått gå igenom ju större härlighet och pris har Gud fått.

Kan det verkligen vara så att Daniels 70:e årsvecka kan vara den med Solana och ENP? Ja det har jag verkigen funderat och bett över. Faktum är att man nog ändå får låta tiden utvisa detta.

De flesta tror ju att det skall byggas upp ett Judiskt tempel och att när Antikrist kommer så kommer han just med ett fredsförbund som skall råda i 7 år. Under tiden så ska templet byggas upp och offren startas men 3 1/2 år in i veckan så kommer Antikrist att visa sitt verkliga ansikte och då först så skulle vedermödan starta.

Frågan är ju bara om detta verkigen skulle bedra så många sant troende människor egentligen. För det verkar som om den här tolkningen är den som de flesta håller för trolig.

Jag vet att det förekommer andra tolkningar när det gäller detta tempel och att en hel del tror att det är vi som Guds tempel som Antikrist kommer att inta. Hur som helst så går det ju i dagens läge att få upp ett tempel på ganska kort tid. Vi vet att man till och med har förarbetat allting till templet.

10/6-09 Nytt

Något mycket intressant håller på att dyka upp som kan ge lite svar på vår fråga om templet för idag kom denna artikel in i världen idag >> artikeln heter EU:s väg till helvetet av Mats Tunehag.

Artikeln handlar om att man skall införa nya dokument i Europa nämligen Equal Treatment Directive, ETD. AOC har nämligen länge sagt att man håller på att ta fram regler för varje religion för hur man skall och bör tro med andra ord.

Jag tror att det kan ligga en profetisk uppfyllelse i det här. Som kanske ger oss svaret på frågan hur antikrist skall sitta i templet och föregiva sig vara Gud. Jag tror att han kan uppfylla detta igenom att göra lagar som går emot och ändrar Guds lagar. Om du läser vad Gud - Elohim betyder på Hebreiska så får du ljus över detta >>

Gud är den som sätter upp lagar och själv bestraffar olydnaden - Antikrist kommer att ta Guds plats genom att förändra hans lagar och döma efter dem.

Vi kan se en sådan utveckling i Ps 2

Psa 2:1 Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet? 2 Jordens konungar resa sig upp, och furstarna rådslå med varandra, mot HERREN och hans smorde: 3 "Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss." 4 Han som bor i himmelen ler, HERREN bespottar dem. 5 Då talar han till dem i sin vrede, och i sin förgrymmelse förskräcker han dem: 6 Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg." 7 Jag vill förtälja om vad beslutet är HERREN sade till mig: "Du är min son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. 9 Du skall sönderslå dem med järnspira, såsom lerkärl skall du krossa dem. 10 Så kom nu till förstånd, I konungar; låt varna er, I domare på jorden. 11 Tjänen HERREN med fruktan, och fröjden er med bävan. 12 Hyllen sonen så att han inte vredgas och I förgås på er väg ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som taga sin tillflykt till honom.

Vers 3 man gör sig av med Guds lagar och undervisning och sätter upp sina egna i den nya världsordningen i Upp 13.

Vers 10 så varnar han dem för att uppträda som domare

Läs nu riktigt noga i Danielsboken så får du se att det är precis detta som Antikrist kommer att göra. Så vi kan alltså förvänta oss att Antikrist förändrar heliga lagar och förbjuder kanske Jesus som enda vägen till Gud.

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar ska uppstå i det riket och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar. 25 Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar och de ska givas i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid. (3 1/2 år - Vedermödan)

Jag undrar jag om inte detta rent av kan vara "förödelsens styggelse"

Men omständigheterna runt detta ENP avtal som EU:s Javier Solana nu har, som startade 1 Januari 2007 och kommer att ha sin halvtid runt Juni - Juli - 2010 är så profetiskt starkt så vi gör väl i att hålla ögonen på utvecklingen. Se >>

Kanske har Herren i sin stora visdom sett till att det kan vara så här för att vi inte skall kunna vara 100 % säkra på den exakta tidpunkten för hans tillkommelse. Utan det kommer att ljusna mer och mer för dem som vill följa hans väg. Samtidigt så kommer det att bli mörkare och mörkare för dem som inte vill gå hans väg.

Jes 60:1 Stå upp var ljus ty ditt ljus kommer och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker övertäcker jorden (De världsliga) och töcken folken (Villfarelse över hedningarna) men över dig (Sion - de förkrossade) uppgår HERREN, och hans härlighet uppenbaras över dig.

Mvh Janne Ohlin / Göteborg