Profetiskt: Ohlins Funderingar 27/7-09

<< Tillbaka

Israels osynliga fiende !

Efter nyheten om att ett fredsgenombrott är nära i Syrien >> så anländer snart de amerikanska fredsmäklarna till Israel >> Israel fortsätter att pressas av fredsförhandlare från USA. Samtidigt pågår en andlig attack från fienden.

Vi nämnde i våra funderingar om nyheten att Eufrat torkar ut. Vi skrev att eftersom östern är det vädersträck som symboliserar Babylon så tog vi det som ett tecken inte bara på en kommande armé utan också ett förökat mått av villfarelse på jorden. >> Sanhedrin i Israel och dess ledare håller inte bara på med Bibeln om du nu trodde det utan mest med Judiska traditionen i Talmud och i andra skrifter. Och så den ockulta kabbala mystiken förståss.

En sak är ganska säkert och det är att den babylonske konungen i Jes 14 symboliserar Satan som vill ha en plats för tillbedjan inte bara i oss människor utan också på tempelberget i Jerusalem.

De flesta av Sanhedrin är också hängivna mystiker i Kabbala. Ledaren för dem Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz) beskrivs som en stor mystiker och en stor kabbalamästare. När Aletheia släppte nyheten om det tempelbygge som man vill göra på tempelplatsen ihop med Adnan Oktar >> så slog det oss här kan den gemensamma nämnaren vara mysticism.

Mysticismen är samma sak som den Babylonska mysteriereligionen och som härstammar från östern. Och därifrån den babylonska kvinnan och hennes barn kan man spåra varenda falsk religion i hela världen. (Predikaren 7:27)

Hesekiel var en profet som fick se vad Israels Sanhedrin höll på med. Ja inte var det Bibelns Gud man tillbad! Nej det här var frågan om mystik och österns andemakter. Kan du se likheten idag?

Hes 8:11 Och framför dem stod sjuttio av: de äldste i Israels hus, och Jaasanja, Safans son, stod mitt ibland dem, och var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och vällukt steg upp från rökelsemolnet. 12 Och han sade till mig: Du människobarn, ser du vad de äldste i Israels hus bedriva i mörkret, var och en i sin avgudakammare? Ty de säga: HERREN ser oss icke, HERREN har övergivit landet. 13 Därefter sade han till mig: Du skall få se ännu flera, större styggelser som dessa bedriva 14 Och han förde mig fram mot ingången till norra porten på HERRENS hus, och se, där satt kvinnor som begrät Tammus. 15 Och han sade till mig: Du människobarn, ser du detta? Men du skall få se ännu flera styggelser, större än dessa. 16 Och han förde mig till den inre förgården till HERRENS hus, och se, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod vid pass tjugufem män, som vände ryggarna åt HERRENS tempel och ansiktena åt öster och som tillbad solen i öster.Den här artikeln om Adnan Oktar eller hans synonym Harun Yahya visar en del av vad han står för. >>

Saxat från artikeln: Adnan was mixing mysticism with scientific rhetoric and presenting it gently.

Och så någonting väldigt intressant: After discovering his intention and his deep belief that he was the promised MAHDI, I cut my relationship with him in 1988

Adnan är tydligen en mystiker och han tror att han är Mahdi (Islams Messiasfigur)

När vi läste på Aletheia om denna otroliga sammanslagning mellan Judiska Sanhedrin och Adnan Oktar är frågan: Undrar om det är mystiken som är den gemensamma nämnaren här?

Om vi googlar lite så kommer vi ganska snabbt att finna att ledaren för Sanhedrin är en förespråkare för judisk mystisism – Kabbala. Han har skrivit 58 böcker om Judisk mystisism. Kabbala >>

Artikeln här i Menorah är upplysande >>

Det är alltså samma gud i Kabbala som är så typisk för de mystiska religionerna, nämligen en opersonlig gud som man inte kan lära känna. >>

Citat av Nils-Olof Nilsson (en predikan):

En av de största farorna jag kan se just nu är den ingången som mystiken fått i våra kristna församlingar i Sverige.
Den kommer så smygande att många känner inte riktigt till vad som händer och när jag berättar för folk vad som egentligen sker just nu så tror knappt folk att det här är sant...Hans Kock (präst) sa i en radiointervju: Gud är ingenting, nej, ingenting och absolut ingenting. Vad i hela friden menar en präst när han säger så här?
Jo han berättar i detalj om sina upplevelser under meditation, andningsövningar och kroppslig avslappning. I den mystiska upplevelsen så fann han gud som var avskalad från alla mänskliga ord och föreställningar.
Det första som han tackade gud för var att han var frälst ifrån fundamentalismen.
Om vår frälsning och Golgata och det viktigaste i den kristna tron hade han ingenting alls att säga om.

Genom Bibeln kan vi lära känna Gud personligen. Det är totalt främmande för en invigd mystiker, vars gud är en opersonlig kraft som t ex i Kabbala.

2 Mos 33:13 Om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig se dina vägar och lära känna dig jag vill ju finna nåd för dina ögon. Och se därtill, att detta folk är ditt folk.

I ändens tid kommer det att komma en stark andemakt från Satan över hela världen för att bedra dem som inte älskar sanningen. Om sanningen är en personlig Gud som gav sitt liv för oss på Golgata, är lögnen i 2 Tess 2 denna "mystiska gud" som beskrivs som en kraft av mystikerna.

Vi skulle kunna länka till otaliga ställen där människor som har gjort "mystika erfarenheter" senare har ändrat sin teologi och utbrister att: Jesus är inte längre den enda vägen till Gud!

Citat av Solveig Hendriksen:

“Vid sidan av den teologiska polariseringen inom kristenheten i dag finns det en mindre uppmärksammad mystik polarisering som är svårare att upptäcka p g a en gemensam kristen terminologi. Ytterst handlar det om ett val mellan Bibelns Jesus eller ”den inre resan”, om vi når gemenskap med Gud genom att ta emot Jesus Kristus eller genom att borra oss in till djupet av vårt inre, där han redan finns som ett högre, gudomligt ‘Själv’ gemensamt för alla människor och alla religioner. Med valet följer två vitt skilda världsåskådningar, den bibliska eller den ockulta. “

2Pe 2:1 Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. 2 De ska få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bli smädad.

Det här bibelordet stämmer in på dem som slagit in på den mystika vägen. Den mystika vägen leder till att man öppnar sig för den andemakt som ger den mystika upplevelsen. När man har nått den mystika upplevelsen genom att följa olika tekniker så förändras snabbt också ens tankar. Mystiken är en smygväg som leder till att människan hamnar i mörker. Den opersonliga kraften som man kallar gud är den energi som new agare påstår flödar genom universum och är i allt. Följden är att alla är gudar/gudomliga.

I Jes 2 säger Gud till sitt folk Israel att de är fulla av "Österlandets tänkande... de ingår förbund med främmande folk". Israel hade avgudar och tillbad sina egna händers verk. Härifrån har även tillbedjan av och att söka kontakt med de döda, "himmelens drottning" och mycket annat sina rötter. Det "tänkesättet" ledde Israel att göra tvärtemot det Gud hade bjudit dem.

PÅ det sättet smädas sanningens väg och man förnekar den ende Herren som köpt oss med sitt blod, nämligen Jesus Kristus. Vi behöver istället läsa Bibeln så att vi kan genomskåda lögnen och fortsätta på sanningens väg.

Den mystika erfarenheten gör alltså att man börjar tro på en opersonlig gud som man inte kan lära känna personligen. När man vet detta om mystiken så är det mycket lättare att kunna förstå Sanhedrins och Adnan Oktars – tempel för alla religioner på tempelplatsen.

Daniel ger oss en liten ledtråd vem som egentligen blir frälst så vi kan förstå hur stark den här lögnen i mystiken (om en opersonlig gud) kommer att vara i ändens tid.

Dan 11:31 Och härar, utsända av honom ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. 32 Och dem som har kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall men de av folket som känna sin Gud ska stå fasta och hålla ut.

Med dagens utveckling inom nyandlighet och mysticism så kan ”styggelsen som orsakar förödelsen” kanske vara mysticismen för den tar bort tron på en personlig Gud som offrade sig själv för våra synder på Golgata. För mysticismen kanske snart får en symbol på den plats där templet en gång stod som skulle vara en helig plats.

Så här skriver Pastor David Crisp om Sanhedrin och Adnar Oktar. På Joelstrumpet >>

Vi sammanfattar en del av punkterna:

Man kan inte annat än förundras över detta dokument och de ord som står skrivna där. Den som har öron att höra med och ögon att se med kan lätt urskilja vad den här vägen kommer att leda fram till. Jag känner en skräck inför vad jag nu börjar att förstå kan kunna utvecklas ur detta.

Här kommer några paragrafer från Sanhedrin som understryker orden från båda parter. Det är förvånande hur deras nya vision om en ny världsordning så perfekt stämmer med de tecken som skall ske när antikrist kommer att komma fram till makten.

Man kan lätt här fatta hur lurig den här visionen kommer att vara för hela världen och hur de som står emot den kommer att beskrivas som människor som behöver bli eliminerade. Maranatha!

Sanhedrin: Precis som vi nu ser fram mot Messias tidsålder när fred och harmoni kommer att vara rådande så förstår vi att den bilden av världen är just den som Mahdi har, i vilken alla nationer skall vända om till i underordnande till den allsmäktige skaparen och han som regerar i universum.

Vår gemensamma agenda är klar: Vi lever I en tid av konflikter och av extreme fanatism och extrem oansvarighet. Religiösa judar och inte judar måste gå emot denna nedgång.

(Mystiken)

Oordning och konflikter är bäst bemötta av ett ledarskap. Gud utvalde sina ledare från tid till tid. Och vi såg upp till dessa ledare som ledde folket likt en herde för att föra dem in i förbundet som Gud gjort med hela mänskligheten.

Alla barn som föds är bundna till denna universella tro. Men senare så tog man på sig egna seder och bruk efter deras föräldrars religion. Denna universella tro har bara olika namn.

Detta kommer att ske genom att forma en allians av alla conscientious people (människor som gör och tänker det rätta) och det gäller då de rättfärdiga bland de kristna och bland muslimerna. Men även alla hängivna judar som vill kan komma tillsammans och förena sig i den här saken.

Efter en upplevd känsla av en kollektiv ansvarskänsla för världsfred för hela mänskligheten har vi nu upplevt att tiden är inne att sända en kallelse ut i världen för att ropa ut att det finns en utväg för alla folk. Det finns ingraverat i kallelsen till hela mänskligheten:
Vi är alla söner till en fader och alla komna från Adam så därför är mänskligheten en enda familj. Freden bland alla nationerna kommer att uppnås igenom att vi bygger upp ett hus för Gud. Där kan alla tjäna honom, bedja till honom och offra till honom helt i enlighet med profeternas syner. Ja precis som Konung Salomon bad i sin invigning till det första templet.

Kom nu och låt oss älska och respektera varandra, och i kärlek och respekt hålla vår himmelske fader i vördnad. Låt oss nu bygga upp ett bönens hus i hans namn för att tillbe och tjäna honom för hans stora barmhärtighets skull.

Han vill inte att blodet skall spillas i sin stora skapelse, utan han föredrar kärlek och fred bland alla människor. Vi ber nu till den allsmäktige att ni skall lyssna till vår kallelse. Tillsammans och där varje del gör det som den har möjlighet till så skall vi nu arbete tillsammans för att bygga upp ett bönens hus för alla nationer på tempelberget i fred och förståelse.

Harun Yaha eller Adnan Oktar sa: Vi alla tror på en ALLAH. Vi alla har samma förståelse om vad som är lagligt och vad som är olagligt. Vi älskar samma profeter, vi är alla ättlingar till Profeten Abraham. Vi älskar och fruktar Allah och vi strävar efter att vinna hans behag och barmhärtighet och komma till hans paradis.

Det är utan tvekan för oss viktigt att samarbeta i en tid då ateister och materialister och icke religiösa har börjat att sätta upp ett sådant mäktigt motstånd mot de troende. Vi skall förståss arbeta tillsammans för att berätta för människor om deras existens och enheten (oneness) av Allah. Och vi skall kalla dem till hans kärlek. Vi skall också berätta om hur fel Darwin hade.

(Ohlins: Detta har förberetts under åtskilliga år då man påstår att alla kan tillbe Allah eftersom det betyder gud. Men "Allah" är inte Bibelns Gud!)

Så vad skulle nu vara enklare för oss än att samarbeta och vara vänner. Vi har så många gemensamma värderingar så hur skulle vi inte kunna vara annat än just vänner.

Vad som kommer att göra muslimer glada är att försäkra dem att judar kan fritt utföra det som krävs av deras religion i deras förfaders land. Och det på det sätt som de väljer själva och försöka hjälpa dem att få leva i sådan vila som de aldrig förut har upplevt.

Det som Islam kan erbjuda är just en fred och en säkerhet för judarna. Vi vill insistera på fred och ett broderskap insha’Allah. Om vi gör någonting av den kunskapen att vi alla är bröder så kommer dessa murar inte att behövas i Israel. Både palestinier och judar kommer att kunna slappna av. Detta kommer även att föra med sig en otrolig rikedom i området.
Det kommer att komma en tid av frihandel i området. Precis som det var förr. Det kommer då att bli lätt att återuppväcka den otroliga skönheten som fanns på den tiden.  insha’Allah.

Om en sådan union kunde bildas så skulle Allah skänka Muslimer Judar och Kristna fred. All fruktan och oro skulle då komma till sitt slut. Konsten och tekniken skulle blomstra och skapa överflöd och rikedomar. Och alla krig och konflikter skulle upphöra.

När den Turkisk – Islamska unionen är grundad så kommer Judarna att kunna leva fritt i sitt land och dessa murar kan tas ner. Palestinierna kommer också att kunna nå den friheten och handel och tillbedjan kunna bli fritt i landet. Vi alla både kristna judar och muslimer vill kunna ge Allah tack. Hela världen kommer då att bli som en enda stor festival insha’Allah.

Det här är något som alla mystiker och new agare kommer att gilla och samtycka till. Det verkar som om Israel inte bara pressas utvändigt genom politiken. De förförs invändigt samtidigt av en kvinna (villolära) från Babylon. Politik och religion går sida vid sida.

Vi skrev för ett par dagar sedan om vad vi trodde Sak 5 handlar om >> Kanske är det här början till den största förförelsen jorden har sett någonsin(?).

Tidpunkten då alla mystika upplevelser som inte är från sanningen kommer att dras tillsammans till den gud som de verkligen tillber. Nämligen den babylonske konungen från Öster (Baal - Nimrod - Satan) Jes 14.

Elvor o Janne Ohlin

Göteborg.