Profetiskt: Ohlins funderingar 8/8  - 09 - Fredsplan och Vägvalet

<< Tillbaka

Vi skrev en rapport idag om läget angående nya fredsförslaget från USA. Du kan läsa det under de profetiska nyheterna 7/8 - 09.

USA:s nya fredsfördrag drar upp en tydlig ordning för hur freden skall kunna genomföras. Precis som vi har anat kommer man att börja med att dra upp Israels och palestiniernas gränser och låta Jerusalemfrågan komma upp strax efteråt. Förslaget  kommer att presenteras för FN (Den kommande världsregeringen?) nu i september. Man sätter här alltså upp en bestämd tid för genomförandet på 1 1/2 år.

Vi har därmed fått 2 olika möjligheter för den profetiska 7 årsperioden, Är det  nu ENP avtalet som gäller eller öppnas det ett nytt scenario på 7 år? Om det är ENP ( 7 år) kan vi förvänta oss en katastrofutveckling av något slag i världen, som en ekonomisk krash eller krig eller något i den stilen som hastigt skyndar på händelseutvecklingen i världen. 

Men den här nya utvecklingen innebär att freden i Israel inte kan bli en mölighet före år  2011 om man följer det nya tidsschemat. Frågan är vad som händer om Israel inte kommer att följa det uppsatta schemat?

Vi får inte glömma påvens och Solanas uttalande om ett starkt FN strax innan USA kommer med detta förslag. Vi kan gissa att FN kommer att med våld, om så behövs, gå in i Mellanöstern för att upprätthålla sina intressen.

När man intog Irak, sa Bush, att Irak står i vägen för den nya världsordningen. Man ljög om dess förstörelsevapen för omvärlden. Man drog även lögner om hur stark och farlig Iraks armé var. Man vare egentligen ute efter att neutralisera Iraks inflytande i mellanöstern som steg 1 i planen mot fred i området.

Med den senaste tidens "hätska" uttalanden mot Israel så förstår vi vem som står i vägen nu för en ny världsordning - nämligen Israel. Intressant att Gud har satt det här lilla pyttelandet där för sitt eget namns skull. Han kommer att döma varje nation som kommer att ansluta sig till dem som går emot Israel.

Fundera över betydelsen av det profetiska ordet i Sak 12 och tänk på Sverige och dess folk.

Sak 12:3 Och det skall ske på den tiden att jag skall göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk; var och en som försöker lyfta den skall illa sarga sig därpå. Och alla jordens folk ska församla sig mot det. (Under FN:s flagg?)


Sak 12:9  Och jag skall på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem.

Det är starkt att läsa Psalm 2 ihop med det. När detta upproret kommer som inte bara gäller det naturliga Israel utan också det andliga Israel (församlingen av både frälsta judar som hedningar).

Vad gör Gud då? Jo han ler! Vi ser vart mänsklig visdom håller på att leda. Den leder nämligen till att bli Guds fiender. Världen är i fiendeskap mot Gud och de falska profetern har gått ut i världen 1 Joh 4:1 och de har fått med sig många, som Jesus förutsa.

Hur går det då med dessa som följer världen och den mänskliga visdomen istället för att lyda sanningen (Guds vilja)? Villfarelsens (ande)makt kommer, enligt Bibeln, att vända dem emot den sanna församlingen. Precis som Israel i Mellanöstern, kommer Kristi brud att bli anklagad för att stå emot detta drömrike och dess nya världsreligion och förföljelsen startar. Herren har redan varnat oss för att det kommer att ske även i vårt land Sverige.

Vad är det som pågår ibland oss? En rörelse mot Rom inom stora delar av den evangelikala kristenheten! Mystikens framfart och tillbakagången till ikoner, Mariadyrkan och annan död religion.

Vilket tror du kommer först? Domen över världen eller domen över Guds hus? Domen som betyder avskiljning börjar i Guds eget hus (församlingen). Om vi har kommit så långt i tiden som vi beskriver så är vi nästan framme vid den slutliga domen över världen. Vi måste ställa oss frågan: Kan vi idag ana en stor splittringstendens som är global?

Ja, det kan vi. Eller hur? I så fall måste det vara domen över Guds hus, för den kommer att vara global och ske före domen över nationerna.

1Pe 4:17  Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus; men om begynnelsen sker med oss, vad bliver då änden för dem som inte hörsammar Guds evangelium? (Agape) 18  Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, "hur skall det då gå den ogudaktige och syndaren?"

Läs David Wilkersons bok Synen där han ser världskyrkan under påven >> Vi är på väg dit med raska steg. 
Många bedjare kan bara bekräfta den här utvecklingen som sker. Vi måste själva välja sida.

Aletheia har bloggposter om den nya ekumeniken som kan vara intressant att studera >>
Gud kommer snart att tvinga oss att ta ställning. Om vi inte har fått lära känna Jesus personligen genom att gå korsets väg, så kommer vi istället se med våra egna själiska ögon som Lot gjorde. Hans namn betyder "täckelse". Han kunde inte se klart utan valde Sodom (världen).


Ju mer man pushat Israel till fred, desto starkare tidstecken har vi sett. Den utvecklingen tror vi kommer att fortsätta framöver och bli ännu tydligare. Vi ser redan nu tecken både i solen och stjärnorna (planeterna). Jupiter och Venus uppvisade tecken på samma dag.

Samtidigt rasar bränder på många platser på jorden, vilket bekräftar det profetiska ordet som står i Joelsboken. Kap 2: 31-31 + Joel 3:1-2 Kapitel 3 visar vad tecknen skall vara bra för. De visar oss att Jesu återkomst är nära.

Delningen av landet (Israel) - tvåstatslösningen - står beskrivet där. Det kommer att leda fram till Harmagedon och Herrens dag med Jesu återkomst. Han skall sätta sina fötter på Oljeberget. Sak 14 Han hämtar alla dem som gjort sitt val och stått utanför upproret mot honom och som inte velat ta vilddjurets märke. Matt 24:31

Vi kommer snart att se att striden om Jerusalem kommer att hårdna och det är troligen den "lyftestenen" som drar igång nationernas vrede under dess konung. Men den slutliga stridens segrare kommer den här gången inte att komma till Jerusalem på en åsna. Han kommer från himlen på en vit häst Upp 19.

Nationerna kommer att få tillåtelse att regera och styra först under en begränsad tid som är satt till 3 1/2 år. De har även ett religöst system som kallas för skökan eller för Babylon. Det systemet kommer att vara det naturliga att gå med i för den som följer mänsklig visdom istället för Guds visdom. (Upp 13)

Danielsboken bekräftar att systemet råder tills Jesus kommer. Daniel 7 säger oss att "systemet" (Upp13) skall råda tills Jesus kommer tillbaka igen och domen kommer. Intressant är att även  Dan 7 knyter samman "det lilla hornet" (antikrist) med 2 Tess 2 och Uppenbarelseboken.

Vi läser hur det lilla hornet (antikrist) kommer att förgöras i eld och samma sak säger Upp 19. Vi läser i Dan 7:21-22 hur hornet "Den laglöse" (2 Tess 2) (Upp 13) och hans konungar strider mot Jesus när han kommer tillbaka (Upp 19)

Dan 7:21 Det hornet som jag ock hade sett; föra krig mot de heliga och bliva dem övermäktigt, 22  till dess att den gamle kom (Jesu återkomst ) och rätt blev skipad åt den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning.

Upp 19 bekräftar det också.

Upp 19:6  Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: "Halleluja! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung. (Jesu Tillkommelse)
7 Låt oss glädjas och fröjda oss och giva honom äran ty tiden är inne för Lammets bröllop (Upp 10:5-7)  och dess brud har gjort sig redo. (Genom att helga sig och säga nej till lögnen och systemet 2 Tess 2 - Upp 13)
8  Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet (Frikännande från Dom) (De har alltså hållit sig utanför systemet i 3 1/2 år)
9  Och han sade till mig: "Skriv: Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Ytterligare sade han till mig: "Dessa ord är sanna Guds ord."
10 Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: "Gör inte så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.
11  Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst och mannen som satt på den heter "Trofast och sannfärdig" och han dömer och strider i rättfärdighet. (Jesu tillkommelse = De dödas uppståndelse)(Nu först hämtas bruden Mt 24:31 för nu ljuder basunen och alla heliga får arvedelen = Evigt liv)(Upp 10:5-7)
12  Hans ögon voro såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv.
13  Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är "Guds Ord".
14  Och honom följde, på vita hästar, de himmelska härskarorna, klädda i fint linne, vitt och rent.
15  Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
16  Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: "Konungarnas konung och herrarnas herre."
17  Och jag såg en ängel stå i solen, och denne ropade med hög röst och sade till alla fåglar som flögo fram uppe i himlarymden: "Kom hit, församlen er till Guds stora gästabud,
18  för att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar, kött av hästar och deras ryttare, ja, kött av alla, både fria och trälar, både små och stora."
19  Och jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina härskaror, samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskara.
20  Och vilddjuret blev gripet, därjämte ock den falske profeten, som i dess åsyn hade gjort de tecken med vilka han hade förvillat dem som hade tagit vilddjurets märke, och dem som hade tillbett dess bild. Båda blevo de levande kastade i eldsjön, som brann med svavel.

Vi talar här om systemet i Upp 13 - 2 Tess 2 vars ledare kommer för att bedra dem som inte ger kärleken till sanningen rum i sina hjärtan, så att de kan bli frälsta.

I grundtexten står det att sanningen ger kärleken (Agape) vilket är mer belysande. Sanningen handlar om att Den helige Ande lyser upp betydelsen av vad Jesus gjort för oss på Golgata. Men inte bara det, utan sanningen befriar oss genom Anden från vårt egoistiska liv som gör att vi sätter oss själva först i alla sammanhang.

Det globala antikristliga systemet kommer att erbjuda en väg som, med mänskliga ögon sett ser bra ut, men i Guds ögon är det en väg som leder till katastrof. På 90 -talet förberedde Herren oss på att detta vägval kommer. Genom ett profetiskt tilltal sa han då: När den tiden kommer så välj då mig!

För ett tag sedan fick vi tilltalet att överlåta all vår ekonomi till honom. Omständigheter kommer snart som kommer att tvinga oss troende till ett vägval. Om vi inte frivilligt väljer att gå korsets väg idag hur skall vi då kunna göra det i den tid då det kostar på?

Här får du se samma sak som 2 Tess 2 beskrivet men med andra ord om vad frälsningen innebär.

1Petrus 1:1  Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien, 2  utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos er. 3  Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4  till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt er, 5  I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. 6  Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar, 7 för att, om er tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld blir beprövat detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

Här står det om en tro som skall sättas på prov innan Jesu tilkommelse.
Hur gör då Gud när han skall pröva oss?

Ett prov från Gud är helt enkelt att han ställer oss inför ett vägval där vi frivilligt får välja. Om vi älskar honom så kommer vi att välja och följa hans vilja, vilka svårigheter vi än möter. Det kan du se i Paulus liv. Han sa att Kristi kärlek tvingade honom att gå Herrens väg trots motstånd och svårigheter.

NT säger att vi skall se på Israel för att kunna förstå hur Gud kommer att döma oss (avskilja) som lever i ändens tid.
1 Kor 10:1-11

Ju närmare domen man kom i Israel ju mer falska profeter kom det.
Sven Reichman säger : Lägg märke till hur falska profeter alltid står på makten och systemets sida medan de sanna profeterna alltid är utlämnade åt svaghet (åt förlitan på Gud)

De falska profeterna var Guds redskap i GT för att utföra en dom över Israel, så förebilden finns där.

Så här står det i GT.

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under 2  och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen 3  så skall du ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN er Gud, sätter er därmed allenast på prov för att förnimma om I älskar (Agape) HERREN er Gud av allt ert hjärta och av all er själ.
4  HERREN, er Gud, ska I efterfölja, honom skall I frukta, hans bud ska I hålla, hans röst ska I höra, honom ska I tjäna, och till honom ska I hålla er. 5 Men den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land och förlossat dig ur träldomshuset; och han ville förföra dig till att övergiva den väg som HERREN, din Gud, har bjudit dig att vandra. Du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är.

Gud har inte övergivit sitt mönster. Han tillåter falska profeter att pröva våra hjärtan. 2 Tess 2 säger oss att de som inte älskar Herren kommer att förledas genom villfarelsens andemakt till att tro och följa en lögn.

Gud låter alltså systemet och märkningen ske i Uppenbarelseboken i 3 1/2 år för en enda sak: Han vill pröva våra hjärtan och se vilken väg vi väljer precis som Adam och Eva fick göra. Antikrist och den falske profetens uppdrag är tydligen att vara en prövning.