Profetiskt: Obama - Den falske profeten?

<< Tillbaka

Javier SOLANA, EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Jag skulle vilja gratulera Barack Obama för hans imponerande seger i valet, Val handlar om politisk förnyelse, Kampanjen har varit spännande och upplyftande och utgången imponerande. Den här förnyselsen innebär nu transatlantiska relationer (Nya världsordningen) Europeer och Amerikaner är nu öppna för ett nytt kapitel i deras relationer. Den nu valda Obama hade som valfråga - en förnyelse. Och detta är nu välkommet i världen idag för nu behövs förändring och låt oss utföra den tillsammans. Europa välkomnar den och är villigt att hjälpa till.

Det finns idag ett stort antal mycket komplexa problem från Mellanöstern till Iran och Afganistan och Pakistan och även klimatförändringarna. Vi måste gå emot och lösa de här problemen tillsammans med beslutsamhet och kreativitet.

President Obama personifierar vad som är bra och gott med Amerika. Han personifierar också dagens komplexa och globaliserade värld där förändringar pågår konstant. När vi nu är tvungna at gå emot de här problemen så är det bra att göra det tillsammans med en som satt förändring empati och en god bedömningsförmåga i centrum av sin kampanj. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Obama och hans organisation.

Om nu Javier Solana är den som jag misstänker att han är och vi är i det profetiska skeendet där jag misstänker att vi är så kommer vi att få se ett mycket nära samarbete mellan dessa två.

Må Gud hjälpe oss alla! Constance Cumbey 5 November 2008