Profetiskt: "JUST NU" ARKIV >> (PDF)

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Läs mer om Parousia Mission HÄR - (Pdf)

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

t

Parousia hyr lokal i Wartagården (Hisingen) Välkomna!

Sång & Musik
Undervisning och Profetisk uppdatering: Elvor & Janne
Nattvard
Personlig förbön
Fika

Vi brukar när vi har tid ha en Profetisk uppdatering av världsläget. Det är viktigt att vi är beredda på världshistoriens största händelse: Jesu Tillkommelse (Grek: PAROUSIA)

VÄGBESKRIVNING: Wartagården ligger på S Sälöfjordsgatan 29 vid Eketrägan på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.
MED BIL: Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på N Sälöfjordsgatan. Du passerar underleden (Hjalmar Brantingsgatan) och ser snart en stor byggnad med texten ”Wartagården” på vänster sida. Parkering finns utanför.

______________________________________________________________________________________

OBS UPPDATERAS LÖPANDE VARJE DAG- Se även vår sida Truereformation News >> / nyheterna arkiveras med jämna mellanrum >> / 2015 1 2 3 4 2016 1 2

_____________________________________________________________________________________

bb

PREDIKNINGARNA FRÅN MÖTET MED PAROUSIA MISSION 22/5 - 16 (Mp3)

ELVOR: Som ett avvant barn
JANNE: Utanför lägret

___________________________________________________________________________________

Bibelstudier av Janne Ohlin >> 2/5 - 16 ANDAKTER (Jannes) >> 1/5-16
Bibelstudier av Elvor Ohlin >> 26/4-16

____________________________________________________________________

hhtt

UNDERVISNING FRÅN TEMADAGEN OM ÄNDENS TID I SALA 19/3 2016 (Mp3)

Elvor Ohlin del 1 del 2
Janne Ohlin del 1 del 2
________________________________________________________________________________________

På mötena med Parousia Mission kommer folk i olika åldrar, en ung tjej vid namn Noomie bad vi skriva ner sitt härliga vittnesbörd, som följer här >> / Vi döpte en syster i Parousia Mission i somras och det blev en stark proklamation inför många vittnen. Här följer hennes vittnesbörd >> / Här är Yvonnes vittnesbörd >> /

_________________________________________________________________________________________

ttt

uu

Kära läsare det blir ett semester break på sidan till slutet av Juni. Men lyssna gärna på de sista Parousia - predikningarna (se ovan) även den här bloggposten är intressant >>

”Friends like these, huh Gary?”
Paul Widen: "...Han menar väl, Westerholm, han menar väl. Och ändå: ”Klagomuren har ingenting med Israel att göra men desto mer för världens judar och judendomen”. Westerholm verkar inte ha fattat att Israel har med världens judar och judendomen att göra, och därmed har Västra muren (Klagomuren) allt med Israel att göra. Det var ju detta faktum som motiverade den historieförfalskande UNESCO-resolutionen: förneka judendomens koppling till Tempelberget, för att därigenom förneka Staten Israels anspråk på denna plats. Westerholms pliktskyldiga känga mot ”bosättarnas framfart” bör inte heller gå oemotsagd, eftersom den visar vidden av hans okunskap. Den plats på Västbanken som är mest ökänd för ”bosättarnas framfart” är förmodligen Hebron, där Kung David, som ju Westerholm själv nämner, kröntes till kung och där dessutom patriarkerna Abraham, Isak och Jakob är begravda. Judarnas historiska band till Hebron är alltså minst lika starka som banden till Jerusalem, men Westerholm försöker alltså intala oss att det finns en sorts historisk koppling som det vore antisemitiskt att förneka, medan en annan historisk koppling lika självklart kan avfärdas med hänvisning till de förhatliga ”bosättarna”...

ggg

Ännu en Video klar i serien
BREACHING THE WALL BY METAL (Pt 21 of the Seven Mountains Heresy)

99

THE TRUMPET NEWS

hhh

One of the biggest and the fastest growing cult in the world is yoga. It is a spiritual pandemic that is contaminating the entire world, including our churches and our people. If you think you have never been exposed to these demonic forces, think again. If you have ever exercised, especially stretching exercises, or involved in any kind of relaxation, meditational, memory improvement, laughter therapy, stress reduction, Pilates or breathing techniques, you have most likely participated in yoga.

Egoteologin långtifrån biblisk
"Att Gud i sin nåd kan välsigna ekonomiskt och bota sjukdomar är tydligt i Skriften och bekräftat i mångas erfarenhet. Under flera år av tjänst i Sverige och Kenya har jag av nåd fått se Guds ingripanden. Men att det skulle finnas löften eller någon ”andlig lag” som gör bönesvar till en rättighet för alla troende i dag, som egoteologin hävdar, är ogrundat och bygger på ett främmande trossystem som inte har sina rötter i Guds Ord."

Kontroverser kring internationell yogadag
"”Det här är ännu ett försök att överföra en gemensam agenda på de indiska massorna. Vi är emot det. Hur kan du säga till en muslim, sikh eller kristen att uttala 'Om'. För mig som hindu är det inget problem, men hur kan du be personer med annan religion att göra det?" säger han enligt indiska tidningen Deccan Chronicle. Yogadagen uppmärksammades första gången i fjol i Indien. Premiärminister Narendra Modi ligger bakom initiativet, som han presenterade i samband med ett tal i FN:s generalförsamling i fjol. Världssamfundet lät sedan utlysa 21 juni till internationella yogadagen. Världen idag har tidigare berättat om hur Stefan Löfven efter sitt möte med Modi i ett uttalande välkomnade den internationella dagen för yoga och att FN:s generalförsamling kommit överens om att "öka medvetenheten om fördelarna med att praktisera yoga". I Kungsträdgården inleds ”firandet” av yogadagen med tre timmar yoga. En och en halv timme av dessa ansvarar Swami Jyothirmayah för. Han är en känd meditationslärare som åker jorden runt och talar, utför så kallad healing och håller i "välsignelsesessioner". "Swami" är en titel som någon som anses ha uppnått "en högre medvetenhet" kan få." (Världen idag)
OHLINS: VARNING!! Människan är fri att välja men vi måste varna för den ockulta, onda andlighet som yoga står för och leder in i.

Hur stor plats ska yogan få i Sverige?
"Medicinsk yoga är i dag accepterad i västvärlden, och som en självklar metod för avslappning och välbefinnande tas den emot på skolor, vårdinrättningar och även i kyrkor. Men blir vi inte inlurade i en falsk frälsning om vi tror att vi kan skilja yogan från sitt ursprung? Erkända guruer i Indien varnar för fel användning av yoga. Guru Maharaj säger: ”Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är en religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag. När hinduerna säger mantrat ’aum’ i yogan åkallar man guden Shiva oavsett om man vill eller inte.” Hur möter vi denna religiösa tsunamivåg som väller fram i media och på nätet? Vad säger ni kristna bröder och systrar? Det blir ingen Jesusmanifestation i Kungsträdgården i år, men nu måste vi ännu tydligare förkunna Jesus som frälsare och fredsstiftare!" (Claes-Göran Bergstrand)

"Inte heller budskapet i predikningarna är överraskande. Med en grov förenkling av de olika texternas utläggning, skulle ändå huvudbudskapet många gånger kunna summeras i: Gud är kärleken. Detta har så präntas in så att andra sidor av Gud nästan har utplånats. Att Gud är helig och att vi därför också skall vara heliga har skymts undan. Guds kärlek har i stället kunnat uppfattas som att han i sin kärlek inte bryr sig om hur vi lever. Denna felaktiga och snedvridna gudsbild har naturligtvis fått genomslag för en livsstil som inte nämnvärt skiljer sig i stort från andra människors. Nästan enda skillnaden är att man gör gudstjänstsbesök, men i övrigt så är det många gånger inte någon nämnbar skillnad. Vardagslivet med vittnesbörd, både muntliga och genom livsstilen, har försvunnit. Summan av det hela är en sekulariserad kyrka, detta i ett land som många gånger har beskrivits som världens mest sekulariserade." (Holger Nilsson)

Kritiken mot regeringen: ”En farlig signal”
"Sverige röstade för en resolution i FN-organet Unesco där Israels och judendomens koppling till Västra muren och Tempelberget är utraderad. – En farlig signal i en svår konflikt, menade KD:s Sofia Damm i en interpellationsdebatt på tisdagen."

Tacksam för fin fredsgudstjänst
"På grund av en oturlig svår fotvrickning på pingstaftonskvällen fick jag på söndagsmorgonen ge sent återbud till den pingstgudstjänst där jag skulle ha medverkat. Det gav mig i stället tillfälle att följa tv-gudstjänsten/fredsbönen från Fisksätrakyrkan, arrangerad av de katolska och svenskkyrkliga församlingarna i Fisksätra tillsammans med muslimska församlingen, granne med Fisksätrakyrkan. Gudstjänsten, som presenterats både som fredsbön och ekumenisk laudes, hade freden som tema och kyrkoherde Carl Dahlbäck anknöt till pingstdagens text om andeutgjutelsen på pingstdagen, med betoning på att alla kunde förstå sitt eget språk. Anknytningen till det invandringstäta Fisksätra, där mer än 60 språk talas, var näraliggande." (Nils Holmberg) 
OHLINS: Att en pastor kan upphöja "en främmande ande" som förnekar JESUS och Bibelns klara budskap är mer än skrämmande. Kanske det är dags för den nämnda pingstförsamlingen att fråga sig hur denne pastor kan få medverka i deras kyrka? Vill man behaga Gud eller människor? Att bekänna Jesus som den han är, hindrar inte att vi möter människor med respekt. Detta är istället den ekumenikens frukt, som inte bygger på Guds ord och Andens enhet utan på mänskliga påfund. Den interreligiösa ande som utgör sig för att stå för det goda är redan avslöjad genom Bibelordet. Religionssynkretismen kallas (andlig) otukt och det beskriver "skökan Babylon" i Uppenbarelseboken. 
Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! 
Upp 19:2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod."
Gal 1:10 Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Trofasthet och tro
"På senare tid har massmedierna uppmärksammat att kristna utsätts för utfrysning, kränkningar och misshandel även i Sverige, i första hand på Migrationsverkets förläggningar. Det kan röra sig om att kristna barn misshandlas, därför att de i matsalen tar av mat med svinkött eller hot från vuxna: ”Din Gud befaller dig att vända andra kinden till. Min Gud befaller mig att döda.” 
Nu har blicken också riktats mot kristna barns förhållanden i skolan. 
Här är det ofta lärare, som gör sig skyldiga till övergrepp. Eleven får en fråga och svarar osäkert att han i alla fall tror att det förhåller sig som han säger. Då säger läraren: ”Tro får du göra i kyrkan. Här tror vi inte, här vet vi.” Att läraren är bedragen av sin egen okunnighet anar han givetvis inte. Saken är den att tro har två helt olika innebörder på svenska. Det kan betyda antagande: ”Jag tror att det blir regn i morgon.” Det kan också betyda förtroende: ”Jag tror på dig, när du lovar att hjälpa mig.” Den senare innebörden kommer fram i flera sammansättningar, till exempel trogen, trohet och trofasthet. 
När en lärare på detta sätt kränker en kristen elev, vet han inte heller att ordet tro i kristna sammanhang har fått sin innebörd av Bibelns grundspråk, hebreiska och grekiska. Det hebreiska ordet för tro har i en avledd form kommit in i svenskans, nämligen Amen. Det kan enklast översättas ”säkert, förvisso”. Ordstammen har att göra med det som är fast, bestående och tillförlitligt."

Alfred vann tv-tittarnas hjärtan
"Alfred Steinzer från Hunnebostrand har inte missat ett enda avsnitt av Postkodmiljonären. När han själv fick sitta i heta stolen vann han tittarnas hjärtan med sin berättelse om frälsning från tungt drogmissbruk. ...När programledaren Rickard Sjöberg frågar vad Alfred tänkt göra för vinstpengarna kommer svaret snabbt: först ska han betala av ett par skulder, därefter ska han skänka pengar till Stadsmissionen, som bedriver social hjälp för behövande. – Jag har själv varit helt utslagen en gång i tiden. Jag var totalfördärvad och blev frälst 1975, då vägde jag 47 kilo och var sönderstucken överallt. Jag fick injicera i tungan för att få i mig något, säger Alfred i programmet. Sedan fortsätter han med att berätta om hur de kristna hjälporganisationerna LP-verksamheten, då LP-stiftelsen, och Hela människan hjälpte honom till ett nytt liv. – Jag har inte haft ett återfall sedan dess. Jag är så lycklig. Jag är den lyckligaste människa som finns på denna jord, säger han och möts av publikens applåder."

Israels ambassadör rasar mot SR-korrespondent
"Bachman säger sig ha eftersökt liknande publiceringar från Uddén där den israeliska versionen av historien får framkomma, men det har han inte funnit. “Min fråga är, kommer liknande blodstänkta videos postas här till minne av, exempelvis, de många israeliska civila offren för terror som mördats kallblodigt under den senaste vågen av knivmord?”.

444

dd

SPIRIT OF ERROR
Bill Johnson Lies to Christianity Today Magazine?
Charismatic Day of Infamy

rrr

NY FUNDERING: VARNING "AZUZA NOW"

55

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

Jesus tiger om det Piltz pratar om
(Debatt) "När jag, i mitt tidigare svar till Anders Piltz (Dagen 3 maj), visade att Rom 2:15 inte handlar om människor utanför nåden utan om alla som är i nåden, i Kristus, genom att citera Rom 8:5–8, så hoppar Piltz bara förbi detta (Dagen 11 maj). Eländigt och trist! Om man har en sådan människosyn som att alla människor är Guds avbilder, oavsett om bibeltexten säger att ”… de genom sin natur är vredens barn…” (Ef 2:1–4) eller att de är Guds barn, och försöker förstå detta i relation till Guds givna lag i koncentrat av tio Guds bud, så blir det naturligt att tänka, precis som Piltz gör, att lagen är något som människan kan hålla­. Paulus: ”Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd” (Rom 3:19–20)." (Sven Degerfeldt) 
OHLINS: Katoliken Piltz har som katoliker brukar inte kunskap om vad Bibeln säger, utan följer en mänsklig tradition. Människan skapades till (eller i) Guds avbild och är tänkt att vara det men föll i synd och förlorade härligheten från Gud (Rom 3:23). Därför kom Jesus som ÄR Guds sanna avbild och den som tror på honom blir en "ny skapelse" i honom - i Kristus upprättas Guds avbild men utanför och utan Kristus är man "vredens barn", Ef 2:1-4 (som mycket riktigt artikelförfattaren skriver). Vi måste bli "födda på nytt" för att komma in i rätt gemenskap med Fadern genom Jesus och bli det som vi är skapade att vara.

Vi behöver mer av Gud, inte mer av kyrkoledare
"...Jesus sa till sina lärjungar: ”Se till att ni aktar er för fariséernas och sadducéernas surdeg­” (Matt. 16:5). Att hierarkiskt styra upp ett teologiskt­ ledarskap där ledarna får religiös­ makt att styra verkar Jesu varna mycket strängt för. I stället för fokus på teologiskt ledarskap finns möjligheten för församlingar och församlingsledare att rikta sitt fokus på honom som har lovat att där två eller tre är tillsammans i hans namn, där är han mitt ibland dem. Varför inte göra som judarna i Berea (Apg. 17)? De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det förhöll sig så som Paulus predikade. Fäst blicken på Jesus Kristus i stället för på teologi. Vi har fått Guds ord, Bibeln, av Herren. Varför inte läsa och studera den och be att Herrens Ande får upplysa och öppna våra ögon så att vi förstår det han vill att vi skall förstå? Då går vi garanterat inte vilse i samtiden." (Mats Olofsson)

99

TRICIA TILLIN: 10 SKÄL ATT FÖRKASTA NAR (NEW APOSTOLIC REFORMATION)

88

”Jag måste höra från Gud.” Vart är vi på väg? Vart är landet och Kristi kropp på väg? Detta ringde i mig under det senaste halvåret. När man behöver orientera sig ska man återvända till utgångspunkten. För oss som familj var det i en karismatisk gemenskap i åttiotalets England där Colin Urquhart var ledare. En dag i februari fick jag ett mejl om en evangelisk konferens i Rom (av alla ställen) med bland annat Colin Urquhart. Jag kunde inte släppa tanken att åka, och från första minuten i konferensen talade Herren. Så fick jag en profetia – märkligt nog genom Colin – och den gällde Sverige. Herren talade om hur en stor dörr i landet har stängts, men att hans vilja är att en större dörr ska öppnas och att Herren fritt ska kunna röra sig i landet, och återställa de saker som under de senaste åren gått förlorade. (VÄRLDEN IDAG) >>

OHLINS: Älskade vänner bibeln säger att vi skall pröva allt, och det särskilt nu när villfarelsens andemakt tycks vara helt lössläppt. Vilken "väckelse" gäller nu den här profetian ogräsets eller vetet det är frågan?
En annan Jesus del 1
En annan Jesus del 2
En annan ande del 1
En annan ande del 2

Intressanta uppgifter om Colin Urquhart är att han tycks gilla den Eukaristiske jesus (den Katolska). Vilket definitivt inte är samme som bibelns Jesus. Det här verkar istället bekräfta Ohlins fundering ovan och vad många bedjare senaste tiden upplevt: Villfarelsen ökar i kraft!
ALL OVER THE WORLD THE SPIRIT (?) IS MOVING (Men vilken?) >> (Den här verkar dra till Påvens)

Han är ledare för Kingdom Faith och det tycks höra samman med "Kingdom Now" "Dominionism" som tycks sprida sig så oerhört fort. >> / >> /

 

För vem vajar flaggan?
"Den egentliga innebörden i allt detta tal om lika värde avgörs dessutom av vilken grundläggande världsbild man följer. Om människan enbart är resultatet av slump och naturligt urval äger människan inget objektivt värde alls. ”Alla människors lika värde” blir här i princip lika med noll. En darwinistisk värld erbjuder knappast heller något som kan kallas för likvärdighet. Evolutionens spel drivs utifrån kampen för överlevnad, där alla rensas ut utom de som är bäst på att överleva och fortplanta sig. Om människan däremot är skapad till Guds avbild med ett specifikt syfte, då äger varje människa en mycket hög värdighet. Det är endast i en biblisk världsbild som orden ”alla människors lika värde” har någon reell substans. Därför, nästa gång du postar ett brev – kom ihåg att frimärket på kuvertet skickar med ett budskap som är tydligare än du kanske tror." (Världen idag)

OOO

EN SKRÄMMANDE LÄSNING.

TRUMPET NEWS

”Svenskt bistånd ska inte finansiera zambisk korruption”
"Det är förståeligt att biståndsminister Isabella Lövin (MP) har annat att tänka på i dagarna, men min fråga är ändå: Vad tänker du vidta för åtgärder för att se till att svenska journalister kan undersöka hur våra skattebetalares pengar används i Zambia, och hur ska du se till att dessa medel inte bidrar till att upprätthålla korrupta strukturer och därmed hämmar utvecklingen i landet?"

USA ska försvara Europa
"I dag startar USA`s kontroversiella missilförsvar för Europa på allvar när den första landbasen officiellt invigs i Rumänien. USA säger att den syftar till att försvara Europa mot anfall från främst Iran men i Moskva hävdar man att det verkliga skälet är att kunna stoppas ryska kärnvapenmissiler. ...Redan när det europeiska missilförsvaret presenterades kom Kreml med stark kritik även om relationerna då var hyfsade mellan Ryssland och Väst. Nu är de bottenfrusna så dagens invigning riskerar att följas av ryska motåtgärder. USA säger att av både geografiska och tekniska skäl är det principiellt omöjligt att systemet kan användas mot de ryska kärnvapenstyrkorna. I Moskva är man misstänksam och säger att missilförsvaret kan komma att förses med nya mer avancerade robotar än idag."

Inför Pingsten: Ef 5:17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. 20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. 

oo

En bil som stod parkerad utanför en kyrka i London har slukats av ett slukhål >>

Riksdagen: Ställ tydligare krav på Palestina
""Sverige måste ställa krav på att den palestinska myndigheten bättre uppfyller demokratiska principer, bekämpar korruption och respekterar mänskliga rättigheter för att få bilateralt svenskt bistånd". Så lyder delar av texten i den så kallad motivreservation som lämnats in av fyra moderater, en liberal och en kristdemorkatisk ledamot i samband med utrikesutskottets betänkande om Mellanöstern och Nordafrika, vilket behandlades på onsdagen. ... – Efter det svenska erkännandet av Palestina trodde regeringen att man skulle bli en relevant part i fredsförhandlingarna, men istället förpassades man till åskådarplats när relationen Israel skadades, säger Sofia Damm (KD), som är en av dem som lämnade in motivreservationen. – Med erkännandet kom också kraftigt höjda biståndsanslag, som vi inte sett har lett till några resultat i fråga om minskad korruption, ökad demokrati och respekt för mänskiliga rättigheter. Eftersom det handlar om skattemedel så är det rimligt att börja ställa krav nu, annars försvinner allt ut i ett stort svart hål av korruption. Riksdagen hade dessförinnan på utskottets förslag avslagit flera motioner om Israel, Palestina och fredsprocessen. Bland annat en kommittémotion från Sverigedemokraterna, där man yrkat på att ställa hårdade krav på det palestinska biståndet. Nu ställde sig alltså riksdagen bakom ett yttrande som som inledningsvis konstaterar att "uppvigling till våld, indoktrinering och hatpropaganda har blivit vardagsmat i regionen"." (Världen idag) 
OHLINS: Ett litet steg i rätt riktning MEN biståndet borde stoppas helt eftersom det ständigt hamnar i fel fickor.

Viktigt att våga ta ställning
"Menar Sverige allvar med sitt engagemang för de extremt­ utsatta minoriteterna i Mellanöstern? Det är dags att bevisa­ det, skriver Lars Adaktusson, Annika Borg och Nuri Kino. ...Sverige och svensk kristenhet måste nu med en röst erkänna folkmordet som pågår på kristna (kaldéer/assyrier/syrianer), jezidier och andra etno-religiösa minoriteter i Mellanöstern. Ropen från människor som kämpar för sina liv och för vårt gemensamma kulturarv är ihållande och höga. Det är en stor besvikelse och bedrövligt att utrikesutskottet den 28 april inte kunde samla sig till att kalla den utrensning som sker vid dess rätta namn: Folkmord."

Överläkare: Chakra som vetenskap är nonsens
"Sjukdom beror på obalans i chakran, hävdar Danderyds sjukhus men möter nu stark kritik. – Aningslöst eller direkt vilseledande, säger Tomas Seidal, överläkare och docent i Halmstad. ... Förbluffad över slutsatserna kring yogisk filosofi på Danderyds sjukhus är också Tomas Seidal, docent och överläkare i Halmstad. – Att i medicinska sammanhang hänvisa till ”chakra”, utan att tydligt markera att det ur vetenskaplig synpunkt är av nonsenskaraktär, är anmärkningsvärt, säger han. – Sjukvården är en kunskapsorganisation och ska inte okritiskt hänvisa till sådant som helt saknar faktaunderlag. Det måste anses som antingen aningslöst eller direkt vilseledande och det skadar sjukvårdens anseende."

Miljontals döda i Afrikas världskrig
"Stort som Västeuropa och med enorma naturtillgångar. Demokratiska republiken Kongo, även känt som Kongo-Kinshasa, skulle kunna höra till världens rikaste länder, men är i stället ett av de allra fattigaste – och platsen för världens blodigaste krig sedan andra världskriget."

Ecce Homo-bilderna hädar och provocerar
"Först och främst kan man fråga sig om Wallin hade vågat avbilda Muhammed på samma sätt. Med tanke på de kostnader för samhället och för honom personligen, som Lars Vilks bild har medfört, vore det inte tillrådligt. Dessutom är det fel att häda andra religioner. För det andra saknas all historisk grund för att Jesus skulle tolerera utlevd homosexualitet. Det är fundamentalt för kristen tro och Jesu förhållningssätt att alla människor har lika värde och att all diskriminering är förkastlig. Men från historisk synpunkt finns ingen anledning att tro att Jesus skulle se annorlunda på homosexualitet än judendomen i stort gjorde. Än mindre praktisera det själv. Jesus är mycket radikal när det gäller sexuell synd. När han räddar livet på den så kallade synderskan, riktar han udden mot de män som vill stena henne på ett sätt som får dem att lomma i väg. Men det hindrar inte att han ger henne en klar riktlinje: Gå och synda inte mer! Synd är synd för Jesus, och det ändras inte med tidsandan. ...Nu blir det ytterligare ett sätt att göra sig en egen jesus – en annan jesus. Men det är inte den sanne Frälsaren, utan en karikatyr. En kristendom som bara gör honom till någon man kan hantera hur som helst har inte bara mist sitt evangelium om befrielse från synden, döden och djävulen. Den har också förrått honom som dog för oss, den historiske Jesus om vilken Pilatus sa: Se människan." (Anders Gerdmar)

000

JAN MARKELL NEWS

Labour i antisemitism-skandal
"I går valde London en ny borgmästare efter den konservative Boris Johnson, förgrundsfigur för EU-motståndet. Allt tyder på att Labour vinner, även om valkampen har kantats av skandaler liknande de inom svenska Miljöpartiet."

Behandlades med yoga: ”Jag blev lurad”
"På smärtmottagningen vid Danderyds sjukhus fick Deborah löfte om att yoga inte ingick i behandlingen. Det visade sig vara felaktigt. – De blåljög för mig, menar kvinnan som är mycket kritisk. ...Många upplever ju att yogan hjälper dem. Varför tror du att du upplevde detta så negativt? – För att jag tror på Bibelns Gud. Yoga och mindfulness handlar om buddism, hinduism och österländsk religion. Att delta i detta strider mot allt jag tror på. Upplevelsen på Danderyds sjukhus beskriver Deborah som ett övergrepp, andligt och själsligt. Man måste som patient ha möjlighet att värja sig mot yogan, menar hon. – Det fick inte jag, fastslår Deborah och berättar att händelsen gjorde henne mycket upprörd. – Jag gick till sjuksköterskan och sa till henne: ”Varför sitter du här och blåljuger för mig?” Men det kunde hon inte svara på.

yhy

66

SKRÄMMANDE NYHETER - DJUREN I HAVEN DÖR!

ooo

Video Nr 18 i Serien är nu klar >>
Du hittar länkar till övriga här på Truereformation.net

1 Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda,

Vi tror på Andens dop och gåvor men inte på det "överdrivna" som presenteras just nu på olika håll. Framför allt genom Bill Johnsons kyrka mfl....

Att sätta dig in i det här kanske är bland det viktigaste du kan göra just nu för Jesus själö sa:
Mat 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

iiii

Dominionism Taught By Forerunners of the New Apostolic Reformation Since the Late 1940s
The NAR Apostles and Manifest Sons of God Theology: Training the Army of the Lord

OHLINS: NAR (New Apostolic Reformation) och Latter Rain läran genomsyrar nu nästan alla sammanhang. De samlas i nätverk och smider planer för att ta över de 7 bergen" (Se Karins Nyhetsbrev >>) för oss råder det ingen tvekan detta är det falska guds rike och "väckelse" Jerry Potter profeterade om >> som kommer samla ihop till världskyrkan. (Kommer att bli en Fredsrörelse) Se Video >> Nu har vi kommit fram till en tid då skiljelinjen kommer att gå rakt igenom familjer.

1 Tess 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Mat 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig.

Detta kommer att orsaka strora splittringar (Det har redan skett) och det är dessa som orsakar dem:
Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av.17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär." 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

 

88

Whose Agenda are You Following?
Big Brother Has Grown – and is Watching
The Coming Collapse of Culture and Economy
Is the Church in America Prepared for Harassment and Persecution?

Anna-Lena Laurén: Vårt gemensamma europeiska historiska arv finns i Babij Jar
(Krönika) "Ungrare, polacker och ester som själva nätt och jämnt har överlevt en totalitär stat tycker inte att de behöver undervisas i solidaritet. Om EU vill leka humanitär stormakt får de göra det utan oss, anser det politiska ledarskapet i Central- och Östeuropa, skriver Anna-Lena Laurén."

TRUMPET NEWS

77

VIDEO: Despite his lifestyle - he found hope in Yeshua-Jesus!

OHLINS: Ännu ett bevis på att Herren kan frälsa vem som helst.

ii

MOTSTÅNDET RESER SIG UPP

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS