Profetiskt: "JUST NU" ARKIV >> (PDF)

6

0

"Föreningen Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras. (Mark 16:15)* Läs mer om Parousia Mission HÄR - (Pdf)

Organisationsnr: 802473-0841
Bankgiro: 192-7946

Parousia hyr lokal i Wartagården (Hisingen) Välkomna!

Sång & Musik
Undervisning och Profetisk uppdatering: Elvor & Janne
Nattvard
Personlig förbön
Fika

Vi brukar när vi har tid ha en Profetisk uppdatering av världsläget. Det är viktigt att vi är beredda på världshistoriens största händelse: Jesu Tillkommelse (Grek: PAROUSIA)

VÄGBESKRIVNING: Wartagården ligger på S Sälöfjordsgatan 29 vid Eketrägan på Hisingen i Göteborg. Med spårvagn mot Biskopsgården respektive Länsmangården från centrum gå av vid hållplatsen Sälöfjordsgatan.
MED BIL: Om du kör Hjalmar Brantingsgatan i riktning västerut (från Wieselgrensplatsen mot Biskopsgården) tar du av till höger in på Långströmsgatan (korsningen är nära hållplatsen Eketrägatan). Sväng därefter direkt vänster in på Baltzersgatan. Fortsätt rakt fram och ta vänster in på N Sälöfjordsgatan. Du passerar underleden (Hjalmar Brantingsgatan) och ser snart en stor byggnad med texten ”Wartagården” på vänster sida. Parkering finns utanför.

______________________________________________________________________________________

OBS UPPDATERAS LÖPANDE VARJE DAG- Se även vår sida Truereformation News >> / nyheterna arkiveras med jämna mellanrum >> / 2015 1 2 3 4 2016 1 2

_____________________________________________________________________________________

bb

PREDIKNINGARNA FRÅN MÖTET MED PAROUSIA MISSION 22/5 - 16 (Mp3)

ELVOR: Som ett avvant barn
JANNE: Utanför lägret

___________________________________________________________________________________

Bibelstudier av Janne Ohlin >> 2/7 - 16 ANDAKTER (Jannes) >> 26/7-16
Bibelstudier av Elvor Ohlin >> 20/7-16

____________________________________________________________________

hhtt

UNDERVISNING FRÅN TEMADAGEN OM ÄNDENS TID I SALA 19/3 2016 (Mp3)

Elvor Ohlin del 1 del 2
Janne Ohlin del 1 del 2
________________________________________________________________________________________

På mötena med Parousia Mission kommer folk i olika åldrar, en ung tjej vid namn Noomie bad vi skriva ner sitt härliga vittnesbörd, som följer här >> / Vi döpte en syster i Parousia Mission i somras och det blev en stark proklamation inför många vittnen. Här följer hennes vittnesbörd >> / Här är Yvonnes vittnesbörd >> / Här är en tjej som sökte Allah men fann Jesus >> /

_________________________________________________________________________________________

gg

De europeiska bankproblemen fortsätter

Under fredagskvällen släpptes resultaten av det senaste stresstestet för de viktigaste europeiska bankerna. Den italienska banken Banca Monte dei Paschi di Siena SpA klarade inte de europeiska tillsynsmyndigheternas stresstest utan fick sitt kapital utplånat i testet. Monte Paschi:s kärnprimärkapital, ett mått på dess motståndskraft, sjönk till negativa 2,2 procent i det använda scenariot. >> Samtidigt kan vi notera att Nordea värderas till tre gånger mer än hela det italienska banksystemet. >> Tidigare i veckan redovisades den senaste bekräftelsen på att den tyska bankjätten Deutsche Bank inte kan, som Zero Hedge uttryckte det, navigera i grumliga vatten med negativa räntor. Banken meddelade att andra kvartalets nettovinst sjönk med hela 98 procent jämfört med samma period föregående år. >> Mvh Runes Hörna

66

WEEKLY WATCHMAN

 

99

TRUMPET NEWS

Inte möjligt att vägra köra med Prideflaggan
"Får en enskild busschaufför av religiösa eller privata skäl säga nej till att köra med Prideflagga? – Nej, absolut inte. Att samarbeta med Pride är ett beslut som företaget har fattat. Är det så att det skulle komma till ledningens kännedom att en busschaufför vägrat skulle vi kalla in honom till chefen och göra det till en rättslig grej. Det är lika med arbetsvägran. Man förbinder sig att följa våra regler och rutiner när man anställs, säger hon. Kan man bli av med sin tjänst? – Vi följer en särskilt arbetsgång, men det kan absolut sluta med det. Om det är så att vederbörande vägrar köra med flaggan börjar man med att ha en dialog och förklarar varför vi gör det här. Det är något vi kräver att man supportar. Man kan ju inte göra som man vill bara för att man har en annan åsikt." (Världen idag) 
OHLINS: Att påtvingas att köra buss med prideflaggan visar hur lågt Sverige har sjunkit i intolerans. Ingen ska tvingas att sympatisera för någon speciell åsikt i ett land med åsiktsfrihet. Bussbolagen borde därmed rimligen tvingas att flagga för Pro-life, en fråga som ställdes till dem (artikeln) och som avslöjar hur snedvridet hela deras tankesätt är. Att stå upp för alla människors lika värde är en annan sak och kan visas på många andra sätt, utan att blanda in Pride. Bussbolagens agerande är maktmissbruk.

Intersektionalitetsteorin – ett viktigt verktyg för den nya intoleransen
"Annorlunda uttryckt: Åsiktskorridoren krymper. Och en av de grupper som drabbas hårdast råkar vara just kristna som har en konservativ syn på de frågor som debatteras i samhället i stort. Faktum är nämligen att man enligt intersektionalitetsteorin inte ens behöver lyssna på en sådan grupp. Särskilt inte om den börjar peka på sedan länge överspelade argument som ”sanning”, ”vetenskaplighet” och ”majoritetens bästa”." (Olof Edsinger)

 

tt

DET KOMMER NÄRMARE OCH NÄRMARE SVERIGE
Islamic State called for attacks on churches and synagogues
Islamic State fanatics threaten to RAMP UP attacks against France in latest chilling video
Catholic Priest In France Executed By ISIS Islamic Terrorists Was Beheaded On Church Altar

"However, as we have seen, Daesh (IS) and other terrorist groups have targeted Christian as well as Jewish and other faith groups in the West and beyond. "Following recent events in France, we are reiterating our protective security advice to Christian places of worship and have circulated specific advice today.

OHLINS: Fruktan kommer att driva oss vart? I armarna på Herren och helt i förtröstan på hans ledning eller Superkyrkan där vi är många och där vi sätter vår säkerhet i människor. Kom att tänka på det här bibelordet som blev verkligt idag.
Ord 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.

Islamiska statens har i klara verba uppmanat muslimer i västvärlden att gå till attack. Även om bara en promille skulle hörsamma uppmaningen så kan det leda till mycket död och lidande. ”Slå in hans skalle med en sten, eller slakta honom med en kniv, eller kör över honom med din bil, kasta honom från en höjd, stryp eller förgifta honom”, sade IS talesman Abu Muhammad al-Adnani. >>

Vi vet att det heliga kriget, jihad, är ett centralt inslag i Koranen såväl som i profeten Muhammeds liv och lära. Detta har självklart inspirerat yxjihadisten i Bayern. Men det kan vara intressant att påpeka att yxan som vapen faktiskt nämns specifikt i en hadith, en berättelse om Muhammed. Den återfinns som hadith nr 1033 i den kända samlingen Bulugh al-Maram. I hadithen berättas det om en muslimsk man som ägde en slavinna. Denna slavinna häcklade profeten Muhammed. Hennes husbonde befallde henne att tiga, men hon fortsatte med sitt respektlösa tal. Han tog då en yxa och högg ihjäl henne. När Muhammed fick höra talas om händelsen sade han till sina följeslagare att denna blodspillan var ”halal”, det vill säga tillåten och oklanderlig. Mannen som högg ihjäl sin slavinna med en yxa hade gjort rätt. Mohamed Omar

ddd

KINGDOM NOW OCH DOMINIONISM= ETT FALSKT GUDSRIKE

We are coming to see that the kingdom of God in Christ’s conception never means anything less than a righteous human society … He has come not alone to save people out of the world and fill them for a far-away heaven, but to make a heaven here. He has come not to patch up human society and make the world a little less intolerable for men, but to make all things new and create a new social order.”

“We are coming to see that the kingdom of God in Christ’s conception never means anything less than a righteous human society … He has come not alone to save people out of the world and fill them for a far-away heaven, but to make a heaven here. He has come not to patch up human society and make the world a little less intolerable for men, but to make all things new and create a new social order.” (THE NEW WORLD ORDER)

OHLINS: Det slutliga i det ekumeniska ogrässamlandet blir den Superkyrka D Wilkerson profeterade om. Du ser den förebildad i Guds ord:
Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. (VÄRLDSKYRKAN) Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets (NWO) hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.

Låt inte bedra dig för detta är samma rike NAR/Latter Rain apostlarna och profeterna försöker att dra in dig i. Länkar att läsa. Karins Nyhetsbrev >> Truereformation.Net >> / >>
A Review of Bill Johnson—When Heaven Invades Earth

55

Senare tids överdrivna tro på att en växthuseffekt – orsakad av människans utsläpp av koldioxid – leder till ökad temperatur, kan starkt ifrågasättas. Termiterna producerar mer än dubbelt så mycket metangaser som den aktuella förbränningen av fossila bränslen. Det kan tilläggas att metan är 23 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären äger rum kontinuerligt och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04% (nära 400 ppm = parts per million) koldioxid i atmosfären. Människan andel är cirka 1% av dessa 400 ppm. Mätningar har visat att koldioxiden i atmosfären stiger – men den är inte på väg mot höga rekordnivåer. Ökningen är snarare på väg bort från rekordlåga nivåer. En ynklig förändring av balansen mellan hav och luft skulle orsaka betydligt större klimatförändringar än någonting som människan är i stånd att producera. >>

OHLINS: Men världsregerinen NWO kommer använda detta i agenda 2030. Likväl som terrorattentaten kommer att leda fram till mer kontroll av jordens innebyggare. Vi kan alltså förvänta oss en massa lögner av globala mått.

2 Tess2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

yy

Vid niotiden tog två beväpnade män med knivar fem människor som gisslan i en kyrka i Rouen i Frankrike. Prästen dödades genom att få halsen avskuren, uppger en poliskälla för flera nyhetsmedier. Ännu en i gisslan ska vara allvarligt skadad, enligt inrikesdepartementet. Förutom prästen hölls två nunnor och två kyrkbesökare som gisslan. Enligt Le Monde sköts kidnapparna till döds av den nationella insatsstyrkan BRI som sedan tidigare har personal i staden. Enligt det franska nyhetsmagasinet Le Point ska även en polis ha skadats i gisslandramat. Polisen söker nu igenom kyrkan med en bombgrupp och letar efter eventuella bomber eller minor, skriver RTL. (SVT) >>

OHLINS: Motivet oklart säger man, men det ligger ju i linje med allt det andra så ?????
Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas.

Luk 21:25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, (GK: TERROR) and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.

RR

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS

88

NY ATTACK!!!

Police said 12 people were wounded, including three seriously, in the attack in Ansbach, a small town of 40,000 people southwest of Nuremberg that is also home to a U.S. Army base. The incident will add to growing public unease surrounding Chancellor Angela Merkel's open-door refugee policy, under which more than a million migrants have entered Germany over the past year, many fleeing wars in Afghanistan, Syria and Iraq. Bavarian Interior Minister Joachim Herrmann told reporters at a hastily convened news conference on Monday that it was unclear if the man had planned to commit suicide or "take others with him into death", according to news website Nordbayern.de. Herrmann, whose remarks were confirmed by a ministry spokesman, said the Syrian man arrived in Germany two years ago and had tried to commit suicide twice before. The man was carrying a backpack filled with explosives and metal parts that would have been sufficient to kill more people, Herrmann said. He said he could not exclude the possibility of an Islamist-inspired attack, but said that would have to be confirmed by an investigation.

rr

NY Video i serien klar : PROFITS OF MAMMON - Pt 25 of Seven Mountains Heresy

66

Uppdraget föranleddes av larm om brand vid en byggarbetsplats intill 4000 de La Courneuve, en samling stora hyreshus i ett utsatt område. När polispatrullen kom fram hamnade den i bakhåll. Ett trettiotal hotfulla personer ska ha agerat, enligt polisuppgifter. (DN >>)

THE TRUMPET NEWS

WEEKLY WATCHMAN

Nio döda i masskjutning i München
"Den misstänkte gärningsmannen, en tysk18-åring med iransk bakgrund som var bosatt i staden, ska enligt polisen ha skjutit sig själv utanför köpcentrumet. Mannen tros ha agerat ensam, och han var inte känd av polisen sedan tidigare."
Försiktig forskare: Jihadister och högerextrema agerar på detta sätt

Låt oss inte hylla okunskapen
"Ödmjukhet är viktigt men att tro innebär att ta konsekvenserna av det vi faktiskt kan veta, skriver Stefan Gustavsson i ett svar till onsdagens tre debattörer. ...Tro handlar om att låta det bli sant för mig, som redan är sant i sig, och träda in i en personlig relation av tillit och överlåtelse till en person man kan veta något om." (Stefan Gustavsson)

rr

Min gissning är att till Sverige migrerande människor från icke-sekulära stater, generellt har svårast att förstå svensk eller västerländsk syn på hur ett sekulärt samhälle ska fungera, skriver ungdomspedagogen Jonas Andersson.
(AB >>)
OHLINS: Intressant bibelord!
1 Mos 16:11 Sedan sade HERRENS ängel till henne: Se, du är havande och du skall föda en son. Honom skall du kalla Ismael, ty HERREN har hört hur du har lidit. 12 Han skall vara som en vildåsna. Hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom. Och han skall bo mitt emot alla sina bröder."

Sträva inte efter acceptans
"Inte heller motsätter jag mig socialt engagemang och hjälp till nödställda och förföljda kristna. Det jag ifrågasätter är den krav-, rättvise- och acceptansmentalitet som lätt spirar när motgång och lidande drabbar församlingen. Vi ska inte kämpa för att bevara våra liv utan vara beredda att vandra den väg Jesus gick, korsets och lidandets väg. Bibelläraren Sven Reichmann har sagt att han vänder sig mot det vedertagna antagandet att den kristna församlingen växer trots förföljelse och lidande. Istället menar han att det är just på grund av detta som äkta väckelse ofta bryter fram. Värt att betänka, tycker jag." (Fredrik Näsberg)

Kairos – en teologi för Israelbojkott
"Som jag läser dokumentet är det i sin teologiska ansats och konklusion en modern variant av den gamla ersättningsteologin som förnekar Bibelns specifika löften till det judiska folket och deras framtid i det som Guds ord benämner som ”Israels land”. I likhet med ersättningsteologins historiska konsekvenser för relationen mellan kristenheten och det judiska folket hotar dokumentet Kairos Palestina att förgifta kyrkornas relation till Israel och ge näring till antisemitiska strömningar." (Sven Nilsson)

Turkiet: ”Kan bli svårare för kristna”
"Det ser inte ljust ut för Turkiet. Inte om man frågar Sören Disby, Ibra-medarbetare som bott många år i landet. Försöket till statskupp tror han kommer leda till ett tuffare klimat. – Om islamiseringen fortsätter kommer det bli svårare för de kristna, säger han."
Erdogan: Tre månaders undantagstillstånd i Turkiet

Motvärn mot ryskt missionsförbud
"Ledare för protestantiska samfund och församlingar har agerat aktivt för att förmå Putin att inte skriva under den lag som i princip förbjuder all kristen förkunnelse utanför kyrkportarna. Presidenten lät sig dock inte rubbas, och Ryssland anno 2016 bär nu stora likheter med Sovjetunionen för 50 år sedan."

77

VAD HÄNDER SEDAN?

Försvars- och utrikesministrar från ett 40-tal länder träffas under två dagar i Washington – för att diskutera slutstriden mot IS samt hur Irak och Syrien ska återuppbyggas efter terrorrörelsens fall. USA:s försvarsminister, Ash Carter, berättade på onsdagen att de allierade har kommit överens om en plan för att slå ut IS militärt.

 

33

KOMMER SKAPA MER KAOS OCH SPELA NWO RAKT I HÄNDERNA

Ahmet Davutoglu told European parliamentarians that his country could end border control cooperation with the EU unless Brussels delivers visa-free travel to mainland Europe for Turkey’s 75 million citizens by the end of June. The deal with the EU to try to stop the surge of migrants across the EU’s eastern borders came into force only in March.

OHLINS: Hur skall EU reagera då blir frågan? Jodå man kommer nog att släppa in dem konsekvensen av detta har vi ju redan sett. IS anhängare kommer in med flyktingströmmarna (Planerat?) Ja vi vet att upp 13 säger att ett kontrollsystem kommer att upprättas. Med den ökade otryggheten så kommer vi faktiskt att kräva att något görs. Det kommer en lösning = Välkommen till en världsregering.

666

NY RUNES HÖRNA: DEUTSCHE BANK I FOKUS BLAND STRESSADE EUROBANKER

ff

TOTAL DIKTATUR PÅ VÄG I TURKIET

”Gäng omringade flickorna under övergreppet”
"Tre tjejer omringades och antastades i folkhavet efter Gothia Cup-invigningen på Ullevi i Göteborg. Enligt en av flickornas mamma fick de slåss för att freda sig. – Det var väldigt traumatiskt för dem, säger hon. Åklagare Stefan Lind bekräftar att en ledare till ett Gothia Cup-lag anhållits misstänkt för sexuellt ofredande"

Who were the Philistines? New Archaeological Discovery (Eng) 
"Bibeln förbinder filistéerna med ön Kreta (Kaftor "i Jeremia 47: 4; Amos 9: 7). Eftersom det har gjorts många gånger tidigare, som så många gånger tidigare visar nu arkeologiska bevis att Bibeln är korrekt - att de verkligen hade kommit till Canaans kuster från de grekiska öarna, men det är fortfarande oklart om de var kretensare av ursprung, eller bara hade varit bosatta där. Hur som helst, är det klart för arkeologerna att filistéerna inte var hemmahörande i Kanaan utan kom från Egeiska området, vilket framgår av keramik, arkitektur, gravskick och keramik fortfarande med icke-semitiska skrifter på dem (inklusive en skärva av keramik med en Cypro-minoiska manus, dating till omkring 1150-1000 f.Kr.) [2].
Det finns en stor spänning i världen bland arkeologer över denna nya upptäckt, och det är värt att notera att de hade misströstat om att någonsin hitta vad de letade efter. Men det var bara en man som vägrade att ge upp, och han blev väl belönad.
"

rr

ÄNNU EN ATTACK

En handmålad IS-flagga har hittats hemma hos den 17-årige pojke som gick till attack med yxa och kniv på ett regionaltåg i staden Würzburg i Tyskland, enligt den bayerska inrikesministern Joachim Herrman.

Självmordsbombning avvärjd i Jerusalem
Paul Widen: "En palestinsk terrorist med tre rörbomber i sin väska greps strax efter klockan 9:30 på morgonen igår söndag vid en spårvagnshållplats i centrala Jerusalem. En säkerhetsvakt som befann sig vid samma hållplats fattade misstankar när han såg mannen och bad honom därför öppna sin väska. När mannen vägrade trycktes han upp mot en vägg och blev fråntagen sin väska med våld, varpå de tre bomberna upptäcktes. Flera knivar ska också ha hittats i väskan.
...Det andra som möjliggör mångfalden är kanske inte lika uppenbart men förmodligen ännu viktigare, och det är just känslan av gemenskap och solidaritet, att människor på ett konkret sätt känner och visar att de har ett ansvar för varandra. Det finns en omsorg och en tillit som ständigt gör sig påmind och som jag själv får uppleva tiotals gånger om dagen, och jag tror att det är mot bakgrund av detta som man bör förstå säkerhetsvaktens agerande vid spårvagnshållplatsen på söndagsförmiddagen, när han utan att tveka riskerade sitt liv för att förhindra att andra skulle dödas eller skadas."

Polisens dödsskjutningar ökar
"– Det man kan konstatera är poliser upplever fler situationer där man känner sig tvingad att använda skjutvapen för att hota med det. Det man möjligen kan sätta det i samband med är att det varit en hel del skjutningar och att det är mer vapen bland kriminella och att poliserna därför upplever en högre hotbild.

kk

Om uttalandet från Melih Gokcek, som själv företräder regeringspartiet AKP, speglar den officiella synen på incidenten med jaktflyget tyder detta på att regimen i Turkiet har för avsikt att närma sig Ryssland geopolitiskt. Det är i sådana fall goda nyheter för Rysslands president Vladimir Putin som är i starkt behov av handelspartners, inte minst vad gäller olja och gas.

OHLINS: Vi har nämnt detta förut att Turkiet troligen kommer att sluta sig mer till Ryssland (Hes 38-39) Det finns en del i den hebreiska texten i Hes 38-39 som talar för att just Putin kan vara den som startar kriget på Herrens Dag.

yy

Köttätande flugor har invaderat sex lägenheter i ett bostadshus i Kallinge. När experter undersökte arten visade det sig att arten var helt ny i Sverige och en högst oönskad nykomling. – Den är väldigt, väldigt svår att bli av med, i bland går den på människor och lägger sina ägg i sår vilket skapar infektioner, de är riktigt obehagliga, säger Yngve Brodin, flug- och myggexpert på Naturhistoriska riksmuseet. (Kvällsposten >>)

OHLINS: Man kommer nästan att tänka på Egyptens plågor. Det går verkligen mot slutet med en väldig hastighet. Må Gud bevare oss för det som kommer över världen nu. Allt det här leder ju fram mot sitt klimax det vet vi.

yyy

KINGDOM NOW TEOLOGINS "TRUMP"

White is part of a bastardization of the gospel known as “prosperity doctrine,” the “name it and claim it,” and the “blab it and grab it” false doctrine which teaches that if your faith is great enough and you say the right words repeatedly you can have all the riches and material possessions your heart desires — a perfect fit for someone advising the greedy Donald Trump on “spiritual” matters.

YY

En jordbävning skakade Japans huvudstad Tokyo på söndagsmorgonen. Skalvet hade en magnitud på 5,0, enligt Japans meteorologiska myndighet och den amerikanska geologiska myndigheten USGS. >>

Luk 21:11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

tt

OROLIGA ÖVER MOTSÄTTNINGAR

En majoritet av amerikanerna, 63 procent, tycker att relationerna mellan etniska grupper i landet är dåliga överlag. 55 procent tycker att läget förvärras. Det visar en opinionsundersökning som Washington Post och ABC News har gjort, där drygt 1000 amerikaner tillfrågats.

OHLINS: Det är givetvis tråkigt att det ska behöva vara så här. Men glöm inte bort att ETNISKA GRUPPER MOT ETNISKA GRUPPER samtidigt är ett tidstecken.
Luk 21:9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart." 10 Vidare sade han till dem: "Folk (GK:ETNOS) skall resa sig mot folk (GK:ETNOS) och rike mot rike.

Terrorforskare: Nytt normalläge
"Frankrikes president François Hollande påminde i ett tv-sänt tal på fredagsmorgonen om terrorattackerna som drabbade Paris i januari och november förra året. – Hela Frankrike är hotat av islamistisk terrorism, sa han. Ingen organisation har på fredagseftermiddagen tagit på sig dådet, men Magnus Norell har svårt att tänka sig att det dådet handlar om något annat än islamism. Han menar att det kan finnas flera anledningar till att just Frankrike än en gång har drabbats av terrorn. – Frankrike sedan lång tid haft en väldigt hög profil i både Mellanöstern och Nordafrika. Det finns också en ganska stor pool av potentiella rekryter att dra ur, säger han och fortsätter: – Sedan får det en stor effekt när ett attentat riktas mot Frankrike. Många européer har en relation till landet. Jag har själv gått på Promenade des Anglais flera gånger."

Inga sexuella ofredanden på Gullbrannafestivalen
"Peace and love, Putte i parken och Bråvallafestivalen. Alla har de haft problem med sexuella ofredanden. Men på kristna festivaler verkar brotten lysa med sin frånvaro. Nykterhet och det kristna levnadssättet tros vara förklaringen."

Ännu en antijudisk resolution från UNESCO?
"En UNESCO kommitté sammanträder i Istanbul från 10 till 20 juli (Finland finns med i kommittén). Jordanien och "Palestina" har lagt fram ett resolutionsförslag som helt raderar ut den judiska kopplingen till Tempelberget i Jerusalem. Palestinierna har haft en del svårigheter att få tillräckligt många ja röster bakom förslaget, därför uppsköts omröstningen om förslaget i sista stund." (IRSAELNYHETER)
OHLINS: Om vi läser profetian i Joel och i Sakarja bok om en påtvingad delning av Israel och Jerusalem, är det möjligt att också Hesekiels ord är högaktuella. När det är ett medvetet förakt och medveten ondska bakom handlandet, kommer också konsekvenserna att bli därefter.
Hes 36:2 Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: "Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom",...6 Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger Herren, HERREN: Se, i nitälskan och i vrede har jag talat, eftersom ni hånas av folken. 7 Därför säger Herren, HERREN så: Jag lyfter min hand och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva bli förödmjukade.

 

rr

MILITÄRKUPP I TURKIET

Flera turkiska mediehus stormades under kuppförsöket i landet. Skottlossning hördes i direktsändning när tv-kanalen CNN Türk stormades av soldater.
EU: Vi stödjer Erdogan
Erdogan i CNN: Gå ut på gatorna

THE TRUMPET NEWS

WEEKLY WATCHMAN

 

”Sekulär muslim”? Ain’t no such animal.
Paul Widen: "Derakhtis organisation heter för övrigt numera kort och gott Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet: tydligen var för få muslimer i Malmö intresserade att gå med i en organisation mot antisemitism för att det skulle vara meningsfullt för organisationen att existstera. Namnbytet liksom bekräftar problemet som organisationen bekämpar. Håhå jaja. Den västerländska fascinationen för personer som Sadiq Khan och Siavosh Derakhti grundar sig i en desperat förhoppning att de miljontals muslimer som flytt eller migrerat till Europa de senaste åren på något magiskt sätt ska förvandlas till ”sekulära muslimer”, dvs. postreligiösa västerlänningar. Man hoppas alltså att muslimer i allt väsentligt ska upphöra att vara muslimer (vilket för övrigt både Khan och Derakhti har anklagats, och dödshotats, för). Krister Thelin är inte ensam om att uppfatta detta som ”ett steg i rätt riktning”, men frågan är kanske om detta verkligen är en realistisk förhoppning."

Minst 84 döda i attentat i Nice
Klas Andersson: Jag såg flera livlösa kroppar ligga på strandpromenaden
"Först närmare två timmar efter det att dådet inträffade bröt franska tv-kanalen TF1 de ordinarie sändningarna. Märkligt kan tyckas. Märkligt också att en stor lastbil kunde ta sig in på ett avspärrat område och därmed starta detta blodbad. Nu på morgonen stiger dödssiffran stadigt. Först nu börjar vi ta till oss vad vi varit med om."
OHLINS: Ett fruktansvärt terrordåd har än en gång skett i Frankrike och många oskyldiga människor är drabbade. Undantagstillstånd och ökad militär bevakning följer i spåren och därmed ökar kontrollen över människor, vilket i sig är profetiskt. Den enes hat tjänar den andres maktambitioner men inför Gud är allt avslöjat som döljer sig i mörkret.

Sverige behöver uppenbarelse
Den största faran
för församlingarna i Sverige i dag är absolut inte fanatism, utan ljumhet. Och det problemet kan inte avhjälpas av präster och pastorer som formats till liberalteologer i akademiska miljöer. Det behövs mer än exegetik och teologiska doktriner för att förstå Guds ord. Det behövs apokalyps, uppenbarelse, från den helige Ande. Till skillnad från vad David Nyström anser är profeter och ”Jesus kommer snart” precis vad Sverige behöver i en tid som denna. (Per-Arne Imsen)

Hotet från Gaza lika allvarligt som förr
ISRAELNYHETER: "Det är två  år sedan det senaste kriget mellan Israel och Hamas i Gaza bröt ut. Kriget pågick i 50 dagar och det är ett av de längsta krigen Israel utkämpat. Under kriget utsattes större delan av de israeliska städerna för raketattacker från Gaza. Under de senaste två åren har Hamas har gjort allt för att nästa krig med Israel skall bli så framgångsrikt som möjligt. Israel i sin tur har försökt utveckla metoder för att förhindra Hamas attacker som planeras komma från luften (raketer, granater) från havet och från underjorden (attacktunnlar under gränsen). Eldupphöret har hållit ganska bra de senaste två åren men alla vet att med stor sannolikhet är ett nytt krig på väg."