Profetiskt: Born to Watch analyserar EU valet 19/11-09

<< Tillbaka

Sammandrag ”Born to Watch” >> 20/11-09

EU: s ledare har nu valt Belgiens premiärminister Herman Van Rompuy att vara den första ordföranden för Europeiska rådet. Medan brittiska handelskommissionären Catherine Ashton blir blockets utrikespolitiske talesman. Van Rompuy är utbildad ekonom och har jobbat i Belgien mindre än ett år. Catherine Ashtons namn dök upp relativt sent i valett om att bli EU: s högsta diplomat. Hennes namn dök upp efter det att Storbritanniens utrikesminister David Milliband som var en önskad kandidat i början men hoppade av . Ms Ashton är handelssekreterare sedan oktober förra året, har ingen utrikespolitisk erfarenhet och har aldrig haft en hög ministerpost.

Ingen panik nu kära väktare

Det scenario som nu inträffar kan vara helt enligt skriften. Att be Solana att avstå från att dra sig tillbaka och be honom att stanna kvar på sin post och tjäna EU i denna nya superposition som utrikesminister kanske till och med inte går enligt skriften.

Dan 11:21 And in his estate shall stand up a vile person to whom they shall not give the honour of the kingdom but he shall come in peaceably and obtain the kingdom by flatteries.

Skriften berättar att han inte kommer att ges "äran av riket". Att nominera honom nu för denna mycket framskjutande plats skulle vara en "ära"

Vi vet följande.
 
Dessa personer är nominerade de har inte officiellt jobbet ännu. De kommer fortfarande att behöva gå igenom en "grillning process" i början av januari. Om valen är inte godtagbart för EU som helhet, antingen en av kandidaterna, eller båda kan de ersättas med en annan kandidat som är lämpligare. Detta tillvägagångssätt kan ta en stund att slutföra.

Saker att fortsätta att komma ihåg: Javier Solana, i detta ögonblick fortfarande den högste representanten för den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken samt generalsekreterare för Europeiska unionen.

Den position han just nu innehar är skapat av ett dokument som har benämningen artikel 666 som innebär att:

I december Europeiska rådet i Wien uttryckte åsikten att generalsekreteraren och den högste representanten för CFSP bör utses så snart som möjligt och vara en person med en rekommendation 666 som är den myndighet som är ansluten till den här förut nämnda positionen

Låt oss nu kolla upp vad Rekommendation 666 egentligen innebär

Det gäller säkerhets och försvarspolitiken i Europa och WEU (10 hornen?) det är en artikel som säger att WEU:s generalsekreterare och ordföranden i CFSP även skall tilldelas makt att sammankalla EU rådet i händelse av en nödsituation.

Varför är nu detta så viktigt? Jo för WEU är 10 nationer inom EU som har full rösträtt i EU. Och det är just i dessa 10 nationer som den militära makten finns inom EU.

När skulle då rekommendation 666 kunna sättas in? Jo det skulle det kunna göra vid en kris.

Vem bestämmer om den krisen är tillräckligt stor för att ge utrikesministern diktator makten 666  i EU? Jo det gör de 10 fullvärdiga medlemmarna i WEU. Detta finns dokumenterat på papper i Bryssel avtalet och det har också blivit skrivet i Lissabon fördraget.

Inom 48 timmar vid en stor kris av något slag så måste WEU medlemmarna komma samman till möte enligt fördraget. Det är de 10 fullvärdiga medlemmarna av WEU (10 hornen) som då kommer att ta beslutet om de vill ge Rekommendation 666 till den som innehar positionen att agera för hela EU hur han vill i förhållande till krisen som uppstått.

Alltså om en stor kris nu sker i världen så kan Javier Solana få rekommendation 666 auktoritet över EU och all makt inom försvaret 10 hornen för att bemöta denna kris.

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme

Kan det vara så att vi står inför en världskris? Ja vi tror att vi mycket väl kan göra det. Vad skulle då ske med den som nyss valdes till den nya utrikesministerposten? Jo den skulle inte insättas för makten har då redan getts till Solana.

Man valde en extremt oerfaren vek person som utrikesminister nu. En ”Ja” person som inte kommer att stå emot rörelserna som EU har. Vi kommer att fortsätta hålla ögonen på utvecklingen och vi kommer nog inte att behöva vänta länge. Hur somhelst så kommer vi nog att få se Javier Solana agera på ett ”fridsamt sätt” och fortsätta”smickret” ända tills mittpunkten på det förstärkta 7 åriga ENP avtalet.

Ohlins: Med tanke på allting som nu sker i världen och de nästan dagliga varningarna för en ekonomisk global kris så kan faktiskt rekommendation 666 bli en skrämmande verklighet. Och då kommer sannerligen slutet som en flod eller som en snara plötsligt över jordens alla innebyggare.