Profetiskt: Möjligt scenario Daniels 70:e årsvecka

<< Tillbaka

President Obama och Benjamin Netanyahu möttes för 2 veckor sedan för deras första samtal sedan ledarna kom till makten. Under deras möte pressade Obama Benjamin Netanyahu att föra Israel in I en tvåstats lösning med Palestinierna. Som jag misstänkte så gick inte Netanyahu på denna plan för att Palestinierna och Hamas inte erkänner Israels rätt att existera.


Hamas har upprepade gånger hotat Israel med utplåning och ingen förändring har skett där ännu. Netanyahu har rätt att inte gå på någon tvåstatslösning innan Palestinierna erkänner Israel och att de har rätt att finnas till utan hot om utplåning från deras sida. Det här problemet har ju ledarna försökt att lösa i 60 år och får mig att lägga fram de tankar som jag har om problemet idag. Men kom ihåg att dessa tankar jag lägger fram här är mina spekulationer och jag kan ha fel.


Om nu European Neighbourhood Policy (ENP) är det 7 åriga avtal som Daniel 9 beskriver så kan vi förvänta oss följande. Med det nuvarande ENP avtalet mellan EU och Israel redan inne på 2 ½ år av de 7 så väntar halvtid Juni – Juli – 2010. Och det är just den händelsen som jag tror kan tvinga Israel in i den 2 statslösning som bibeln talar om. För som en del av ENP avtalet >> ligger just att Israel i avtalet är tvingad att göra förberedelser för en tvåstatslösning med Palestinierna. Läs mer om ENP >>

Här är en intressant sida >> som tar upp Enp mm

Jag misstänker att Israel under Netanyahus ledarskap inte har tänkt sig någon tvåstatslösning till nästa sommar eller förbereda Israel för detta. Inte ens om man utsätts för internationell press. Netanyahu inser att denna lösning med Palestinierna hotar Israels existens. Detta kommer att tvinga EU att agera. Med uppbackning av FN och USA och resten av världen kommer EU att kraftfullt försöka tvinga Israel till att ENP avtalet hålls. Jag tror att detta kommer att bli den snöboll som kommer att rulla igång alla de händelser som bibeln talar om skall ske i ändens tid. Då kommer de sista 3 ½ åren som kallas för den stora vedermödan att kunna dra igång straxt efter.

Om det nu är så att ENP verkligen är det 7 åriga förbund som bibeln talar om så kommer det en fortsatt ekonomisk kris som kommer att kraftigt förvärras straxt innan tiden för mittpunkten i det 7 åriga avtalen alltså Juni – Juli – 2010.

Kan det vara just denna kris som kommer att få Israel in i avtalet eftersom Antikrist kommer att kunna bestämma och kontrollera vilka som köper och säljer. Precis som jag sagt tidigare så kan jag ha fel och bara Gud känner till omständigheterna kring hans sons återkomst. Men jag tror att ENP mycket väl kan vara det 7 åriga avtal som bibeln beskriver och jag kan inte se något som skulle motsäga det.

Av Curt Meilli

Följ gärna kommentarerna på den här sidan >> Och så Constance Cumbeys >>  Fullfilled Prophecy >>


Ohlins: Vi tror att det här verkligen är det scenario som är tänkbart för att Joelsbok 3 talar om en delning av landet som kommer att leda fram till Harmageddon. David Wilkerssons profetior om en kommande ekonomisk kris ligger också inom tidsramen. Du kan även se hur man redan nu gaddar sig samman mot Israel från hela världen. Ryssland är rustat och väldigt aggresiva tongångar kommer ifrån Kreml. Även Kina rustar upp som aldrig förr. Att det pågår en uppbyggnad av en världskyrka och ett stort avfall från tron är ju helt uppenbart. Hela totalsumman av händelser som nu sker talar för att det mycket väl kan vara slutet som vi börjar att kunna se nu.

ENP avtalet som handlar om fred handel och säkerhet är ju gjort med EU. Samma folk kan vi skåda i Hesekiel 38 - 39 också för där nämns Tarsis som är Spanien. Lägg märke till att även i Hesekiel så nämns en falsk fred. Och profeten Joel tillägger i 3 Kapitlet att det kommer en delning av landet innan harmageddon alltså ett tvåstatsförbund.

Det är detta 2 statsförbund som nu Obama och Solana med flera talar så hätskt om att Israel inte vill gå med på. Nu hotar man med sanktioner mm. Vad är det dessa santioner kommer att handla om? Jo först och främst ekonomi = Att köpa och att sälja. Sedan kommer man att tvinga Israel att ge tempelplatsen till det internationella samfundet, det kommer att öppna upp för "förödelsens styggelse" vad detta nu egentligen är kommer vi ganska snart att få svar på.

Vi har fått från Herren flera gånger att det ligger en väldigt smal passage framför oss. Beror det på att vi fakiskt är så långt framme att vedermödan ligger bara en liten bit framför oss i tiden?