Profetiskt: Born To Watch 9/6-10

<< Tillbaka

Kommer vi att se de Två Vittnena dyka upp i Jerusalem

Vi tror att den frågan måste synas i ljuset av när vi tror att den Stora Vedermödan startar. Vad är det som får den att starta?

Daniel 9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

David och jag tycker att ’vi har all anledning att tro’ att ENP faktiskt är det ’förbund med de många’ som versen ovan talar om. Det har fastställts att gälla för en sjuårsperiod, baserat på den gregorianska kalendern, från 1 januari, 2007, till 31 december, 2013.

Orden ’mitt i veckan’ indikerar precis mitt i veckan, sjuårsperioden. Det hebreiska ordet som används innebär ’två halvor’. ENP har designats med en mittpunkt den 1 juli, 2010, då det  roterande ordförandeskapet går över från Spanien till Belgien.

”Vi vet att det går 365 dagar på ett gregorianskt kalenderår, såvida det inte är ett skottår. 2008 var ett skottår, och hade en extra dag, så det blev 366. Skottår som har samma veckodag på samma datum infaller bara vart 28:e år mellan 1904 och 2096. År 2008 var ett skottår. Om du tittar på en kalender från 2008, ser du att februari har fem fredagar – månaden börjar och slutar på en fredag. Februari hade fem fredagar 1980 också, och nästa gång blir 2036.” >>

Så om vi tittar på en sjuårsperiod som baseras på den Gregorianska kalendern, som innehåller en extra skottårsdag, så har vi totalt 2556 dagar. 6 x 365 = 2190, + 1 x 366 = 366, 2190 + 366 = 2556. Om vi nu delar den perioden på hälften, så får vi två perioder på vardera 1278 dagar. Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2009 har det gått 1096 dagar. Om vi sen tar 1278 och drar ifrån 1096, så har vi 182 dagar, som måste gå under första delen av 2010 innan vi når den exakta mittpunkten av den här specifika sjuårsperioden. Den 1 juli är den 182:a dagen av år 2010.

Vad kommer att hända den dagen?  Han ska ”avskaffa slaktoffer och matoffer”. ”Han” här, är samma person som stadfäst ”förbundet med de många”, och Skriften kallar honom för ’Syndens Människa’. Kommer ’han’ att sätta stopp för det fysiska offrandet av ett djur? Kanske, och kanske inte.

Det finns en djurskyddslag inskriven i ENP som ska verkställas runt mittpunkten av detta sjuårsförbund. Vi har sett en rörelse i länder världen över att förbjuda den judiska ’Kosher- metoden’ att slakta djur. Det senaste landet att införa förbudet var Nya Zealand.
Koshermetoden innebär att djuren inte får bedövas innan de slaktas. För över ett år sedan övervägde även EU att förbjuda den här slaktmetoden. Det verkar så mycket mer humant att bedöva djuret innan man slaktar det. Men det verkade som om den ’rätta tidpunkten’ ännu inte var inne.
Kommer vi återigen att få se hur EU agerar för att förbjuda denna typ av judisk ’kosherslakt’?… Vi misstänker det. Skulle detta uppfylla orden i vers 27?… Ja, det är mycket troligt. Vi kan gå in lite djupare på detta vid ett senare tillfälle. Men nu till de Två Vittnena. ’Syndens Människa’ kommer att tillåtas att krossa det Heliga Folkets makt för en period av 1260 dagar.

Daniel 12:7
Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt är krossad, då skall allt detta vara fullbordat.

Från skriften förstår vi att det handlar om dag ett av hans 1260 dagar, och dag ett på den Stora Vedermödan. De Två Vittnena kommer att ’tjänstgöra’ i 1260 dagar.

Uppenbarelseboken 11:3-6
Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg." 4 Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. 5 Om någon vill skada dem, kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. 6 De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.

De kommer att tillåtas att bli dödade på den 1261:a dagen och deras kroppar ska ligga på Jerusalems gator i 3 ½  dagar innan de väcks till liv igen, och tas upp till himlen, rakt i människors åsyn.

Uppenbarelseboken 11:7-13
Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. 8 Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, den stad där deras Herre också blev korsfäst. 9 Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. 10 Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. 11 Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp, och de som såg dem blev skräckslagna. 12 Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. 13 I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud.

Dagen då de väcks upp till liv igen – är det den sista dagen för ’Syndens Människa’? …Från denna passage och flera andra, så verkar det vara fallet. Om detta stämmer, borde vi då förvänta oss att de ska dyka upp i Jerusalem tre och en halv dagar innan mittpunkten för ’förbundet med de många’?  Om ’mitten av veckan’ är den 1:a juli, 2010, kommer vi att se dem dyka upp lördag den 26 juni eller söndag den 27 juni? Lördag är förstås Sabbat i Israel. Kom ihåg, att en judisk dag börjar vid solnedgången, inte vid midnatt. Om vi inte ser dem träda in på scenen inom denna tidsram, så kan det säkerligen inte dröja länge. En sak är säker, om vi alla håller oss vakna och spanar, så kommer vi att få se. Låt det bli känt – allt detta är till Guds ära!  - Scott

Jesaja 46:9-10
Kom ihåg det som har hänt i det förgångna,
ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud,
ingen som jag.
10 Jag förkunnar från början vad som skall komma
och långt i förväg det som inte har skett.
Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan,
allt vad jag vill kommer jag att göra.

Ordspråksboken 9:10
Att frukta HERREN är början till vishet,
att känna den Helige är förstånd.