Profetiskt: BTW 2/7-10 Förbud mot Kosher slakt

<< Tillbaka

Artikel från den 20 juni: EU diskriminerar Shechitah

Shechitah är termen som beskriver den judiska, föreskrivna slaktproceduren, för att kött ska anses vara kosher. Det används också om föreskrifter för judiska rituella slaktoffer. ”EU Parlamentets godkännande av det nya lagförslaget gör det ännu inte till lag inom EU.

Förslaget måste också fortfarande passera en votering i EU Kommissionen, som ska äga rum ’inom en snar framtid’.” ”Europa tar ännu ett steg mot att diskriminera mot koshermat: Varningsskyltar kan snart märka kött som producerats genom shechitah. Europaparlamentet stödde ett förslag från i onsdags om att kräva särskild märkning av kött som producerats genom judisk rituell slakt, så kallad shechitah.

Enligt den nya resolutionen skulle köttet märkas som ’kött från slakt utan bedövning’. Detta skulle göra sådant kött – av vilket en del säljs på icke kosher- marknaden – oattraktivt för icke kosher-konsumenter.”

Den här nyheten är redan 9 dagar gammal. Jag hade av någon anledning missat den när den kom. Men våra kära bröder i Kristus på Unsealed Propehcy >> fick kännedom om den och publicerade den. Allihopa nu, ett, två, tre, ”Tack!”

Jag misstänker att vi inte kommer att behöva vänta så länge tills EU Kommissionen röstar om det här. Om de röstar ja, så kommer det att bli lag. Och jag tror att de kommer att rösta ja, efter vad jag ser i Skriften. Kom ihåg att ENP inkluderar Israel, jämte många andra nationer.

Daniel 9:27
Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

Glöm inte vem som skapade ENP från början, Javier Solana. Detta 7 års förbund hade redan en djurskyddsklausul inskriven för dess mittpunkt, långt innan det trädde i kraft den 1 januari, 2007.

Den 17 Tammuz (29/6)

Varför är det ett så viktigt datum i den judiska kalendern?

”Detta är dagen då Nebukadnessar och hans babylonska styrkor bröt sig igenom Jerusalems murar 422 fKr, efter 18 månaders belägring, på sin väg för att förstöra det första Templet. De ’Tre Veckorna’ av gradvis ökat sörjande över templens förstörelse och Israels exil börjar idag (tisdag) med fastan den 17 i den hebreiska månaden Tammuz. De Tre Veckorna avslutas den 9 Av – Tisha B’Av – det datum då både det första och det andra Templet förstördes, för runt 2500 och 2000 år sedan.

Den 17 Tammuz markerar även andra katastrofer i den judiska historien. Det är det datum då Moses, efter att ha stigit ner från Sinai för första gången, såg hur folket syndade med Guldkalven och slog sönder de första stentavlorna med de Tio Budorden. Dessutom, så tvingades prästerna vid det första Templet, ett år innan det förstördes, att sluta offra det dagliga offret på det här datumet, på grund av brist på lamm.

Talmud lär också att på detta datum några årtionden tidigare, så hade den onde kung Menasheh ställt en avgud i Templets Heliga rum. Senare, under tiden för det andra Templet, så satte en romersk general en avgud på samma plats, och brände Torah offentligt.

Läs mer här >>

Born to Watch.