Profetiskt: Pastor Brian 10/9-10

<< Tillbaka

(Sammanfattning) Uppdaterat KÄRLEK

MINA TANKAR

Ibland så behöver vi slå oss ner och fokusera våra tankar på vad det innebär att vara kristen. Media har fest när de ser en Pastor i Florida som skall bränna Koranböcker om några dagar. Som en troende på Jesus skulle jag tro att Jesus skulle ha agerat annorlunda. Jesus skulle ha fokuserat mer på den allsmäktiges frälsande nåd. Men media fortsätter ialla fall att måla upp fundamentalistiska kristna eller evangelikala kristna som lite udda typer. De vill tydligen ha den här Pastorn i Florida på en affisch för hela Kristendomen.

Vi ser folk idag som inte står för de Kristna principerna men säger ändå att de är sanna Kristna. De bekänner att de känner Jesus men med sina gärningar förnekar de honom. Vare sig du är Kristen och bränner böcker på ett fel sätt, eller om du är en liberal Kristen som bekänner att det finns många vägar till himlen så är det inte den Kristendomen Gud ställer sig till. Titus varnar oss att det skall komma Kristna som säger att de är Kristna men deras verk säger annorlunda. Det är frukten som visar om de är Kristna eller ej. Låt oss inte oka oss samman med varenda en som säger att de känner Jesus som en Kristen. Media försöker göra den här Pastorn som en representant för den evangelikala Kristendomen, Men vi måste förstå att precis så här skall det bli ända till slutet av tiden.

Nästa vecka så skall Israelerna och Palestinierna mötas igen i Egypten och i Jerusalem. Det har sagt att Israel inte tänker utsträcka frysningen av bosättningar men agera i tystnad. Detta kommer att få fredsprocessen att gå framåt. Nästa vecka kommer det att vara fullt av nyheter från Mellanöstern. Vi håller er informerade genom Twitter och Hemsidan. Jag kommer att sätta upp C-Span på hemsidan för uppdateringar när ledarna möts den 14-15 september.

Jag vill inte spekulera för mycket men om frysningen av bosättningarna kan lösas, då kan denna fredsprocess få en knuff framåt. Om Clinton får rätt och det här verkligen är den sista chansen till fred, så kommer det att komma intressanta profetiska nyheter veckor och månader framåt. Som Herb Peters brukade säga "Stay Tuned". Bro. Brian

BIBELORD

Tit 1:15 För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. 16 De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning.

Gal 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

NYHETER

President Mahmoud Abbas har sagt att direkta samtal kommer att gälla den här månaden ut. Om Israelerna löser bosättningsfrågan så fortsätter vi men om inte frågan löser sig så drar vi oss ut. >>