Profetiskt: Pastor Brian 18/7-10

<< Tillbaka

Uppdatering: En kollekviv frälsning med Islamistiskt "stuk"

Mina Tankar

Vi har talat om Mr Obama:s kollektiva frälsning, och i dak skal vi tala lite om den Islamska inriktningen som den amerikanska presidenten har. Mr Obamas förflutna är omringat av Islamistiska tendenser, men det gör honom inte Islamsk, men att han nu följer många Islamska lärosatser visar att han har Islamska influenser när han tar sina beslut idag. Den Amerikanske Presidentens behandling av viktiga Judiska och Kristna personer visar hans förakt för den Judisk - Kristna etiken. Hans behandling av Islamska extremisters ideologier visar att han väljer hellre att stå på Islams sida än den Judisk - Kristna. Man kan kalla det här för en Marxistisk ideologi med en Islamiskt "Stuk".

Obamas kollektiva frälsning säger att alla människor måste acceptera en version av frälsning som skall gälla för alla människor på jorden, och det är väldigt populärt inom liberalismen. Den här andliga synen på frälsningen utesluter ju den traditionella kristna synen som säger att frälsningen är en individuell sak och att det är en väg som inte många vandrar på. Vare sig man trycker på en sekulariserad eller kollektiv modell av frälsning så är det här en New Age eller en Islamistisk syn. Och de har en båda en sak gemensamt och det är att ta kontrollen över människors sinnen och liv för den gemensamma helhetens bästa.

Och om nu några människor står i vägen för att hela världen ska bli frälsta så måste de rensas bort. Islam har en historia av att reducera de otrogna till en 3:e världens status eller också dödas de. Därför har Islam och kollektiv frälsning samma syn på de otrogna som måste rensas bort för att samhället skall bli bättre och avancera. Båda 2 kan se olika ut men de är rotade Satans plan att radera ut Guds vittnen på jorden.

Kommer Obama att vara den pådrivande i Satans plan i den sista tiden att rensa bort de sant troende och de Judiskt troende? Ja tiden får avgöra detta, men hitills så har Obamas beteende varit obehagligt för mig. Den kollektiva frälsning som Obama förespråkar säger att Jesus är annorlunda för olika slags människor. Och Obamas Islamistiska framhävande kan visa att den amerikanske presidenten kan ha en militant sida att kunna föra fram den här kollektiva fräslnings teologin i handling. Men en sak är säker jag och mitt hus vill tjäna Herren Jesus Kristus Guds enfödde Son som kommer att komma tillbaka för sina heliga. Den tron som jag har kommer inte att finna någon plats hos Obama och hans New Worls Order plan. Men det gör inget för jag är skapad till en mycket bättre värld där mitt hem är skapat av den Allsmäktige den Gamle av dagar. Broder Brian.

NEWS LINK

Under sin ungdom var Obama >> uppväxt och uppfostrad som Muslim. Hans far och styfvar var Muslmer. När Obama >> gick på en katolsk skola i Indonesien var han där inskriven som en Indonesisk medborgare och Muslim. I den allmänna skolan praktiserade han Islam och gick under namnet Barry Soetoro. Han gick på dagliga Koranstudier och böner. Han läste även Arabiska och hans kamrater och lärare kommer ihåg att han var hängiven muslim.

Till exempel Rony Amir, en barndomskamrat till Barry beskrev Mr. Obama en "hängiven muslim" Vi brukade bjuda in honom till bönerummet nära vårt hus sa Mr. Amir said. Och han bar då Sarong (muslimska kläder)

Men Mr. Obama's sympatier för Islam är inte bara begränsat till hans ungdom. I en intrevju i New York Times sa Mr. Obama att en muslimsk bön är "one of the prettiest sounds on Earth at sunset."

The Times sa även att Mr. Obama sa på klockren Arabiska: Öppnings orden i en Muslimsk bön:

Here are the first few lines: Allah is Supreme! Allah is Supreme! Allah is Supreme! Allah is Supreme! I witness that there is no god but Allah I witness that there is no god but Allah I witness that Muhammad is his prophet ...

Mr. Obama säger nu att han praktiserar kristendom. Men ingen kan förneka att han har ett Muslimskt förflutet som påverkar hans tankesätt >>