Profetiskt: Pastor Brian 3/9-10

<< Tillbaka

UNDER SAMMA HIMMEL

MINA TANKAR

Nyheterna som kommer ut från mötena ger oss en aning om vad vi kan förvänta oss. Förhandlingsteamen kommer att arbeta för ett ramavtal, vilket kommer att leda till ett permanent avtal. Jag tror att målet för det kommande året är att få till stånd ett ramavtal. Vissa nyheter som framkommit de senaste dagarna gav en vink om att ett ramavtal skulle undertecknas. Sedan efter runt, tio år, eller som Bibeln säger, sju år, kommer avtalet att, när det löper ut, vara designat att leda in i ett permanent avtal. Det sägs också att president Obama planerar att var en viktig världsfigur efter det att han lämnat presidentposten. Om Obama spelar en nyckelroll i att få tillstånd ett ramavtal, så kan hans profetiska roll komma att växa väsentligt.

Jag tror fortfarande enligt Bibeln att Antikrist kommer att komma ur den Europeiska Unionen, av två viktiga skäl. För det första, för att Antikrist ska komma från de tio kungar som uppstår ur det forna Romarriket. Och EU, som till sin kärna består av tio nationer kallade den Västeuropeiska Unionen, ser ut att passa bäst in. Dessutom visar statyn i Daniels dröm det sista Romarriket, som är det fjärde och sista riket. Daniels dröm stannar vid det fjärde odjuret, det fjärde riket, och eftersom Rom var det fjärde utav Babylon, Persien och Grekland, så är det på sin plats att anta att Antikrist kommer från ett återuppstått fjärde rike, alltså den Europeiska Unionen, det återuppståndna Romarriket. Liksom Israel återuppstod 1948, så återuppstod Rom 1950 i nuvarande EU.

Irans fientlig samröre med Hizbollah och Hamas uppfyller Skriften, för i de sista dagarna kommer Iran att spela en stor roll i en massomvändelse av judar efter Gog/ Magogkriget. Syrien, som stöder terrorism mot Israel, och som är frånvarande i dagens möten (vilket visar att Syrien inte uppvaktas för fred), kommer att få Damaskus, sin huvudstad, förstörd av en trolig kärnvapenattack från Israel i en framtida konflikt. Jordanien finns inte med som en av Israels fiender i den sista tiden, vilket vi ser idag, då Jordanien (antikens Ammon), inte är känt som någon huvudmotståndare. Egypten kanske Antikrist får sätta på plats vid mittpunkten, och med Mubaraks sviktande hälsa, så kanske en ny ledare för Egypten in på en mer fientlig väg än de redan är, gentemot Israel.

Vi ser hur världshändelserna sammanfaller. Psalm 83, Uppenbarelseboken 13, Matteus 24 och så många andra bibelställen vi skulle kunna titta på. Med tanke på tiden, så verkar denna fredsprocessen vara sista chansen till fred. Om ENP-avtalet inte är vårt fredsavtal, och Solana inte är Antikrist, så kommer någon annan från Europa att stiga upp i processen. Jag tror att Tony Blair skulle kunna vara någon som stiger i inflytande. Han är Kvartettens Utsände, och är viktig för att föra de båda sidorna samman. Han var där idag, Solana verkade vara frånvarande, och Blair har varit en nyckelperson för institutionsbyggande i de palestinska områdena. Kanske Blair kommer att vara en nyckelperson i det nya ’särskilda styret’ som ska övervara de Heliga Platserna, för han har alla sidors förtroende, han kommer från ett av de Tio, och är inte en av ledarna för den Västeuropeiska Unionen, vilket gör honom till den elfte. Kan vi sätta svansen på Antikrist? Absolut inte, men vi måste utforska alla möjligheter. Antikrist och den Falske Profeten är där ute någonstans. De ser samma himmel som du ser idag, de läser samma nyheter som du läser idag, och, om tiden nu är inne, finns de med någonstans i den här processen. Snart kommer allt att klarna, och till dess kommer det att bli väldigt intressant de närmaste veckorna. Som George Mitchell sa, så kan vi ha ett ramavtal så tidigt som innan årets slut. Tiden får utvisa. Broder Brian.

 

NYHETSLÄNK

Efter ett tvåtimmarsmöte i Washington, rapporteras Netanyahu ha sagt till sina närmsta medarbetare att vad förhandlingarna behövde nu, var ”inte en massa rådgivare, utan ledare som tar beslut. Tidningarna vill ha rubriker, men jag vill ha ett avtal.” Det var också införstått att samtalens innehåll skulle förbli diskreta, och att båda sidor skulle avhålla sig från att läcka information till media. Efter att de två mötts, höll Mitchell en presskonferens, där han berättade att Netanyahu/ Abbas hade mötts i Clintons rum. De två diskuterade flera frågor, och var överens om att, för att förhandlingarna skulle fungera, var det bäst om de sker bakom lyckta dörrar. >>