Profetiskt: Pastor Brian 8/9-10

<< Tillbaka

JERUSALEM

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

Det blir ett viktigt möte i Sharm-el-Sheikh, Egypten, den 14 september, och i Jerusalem den 15 september, för fredsprocessen. Säkerhet och gränsdragningar är vad som ska förhandlas, men jag tror att andra frågor också kommer att diskuteras på djupet, och en av dem är Jerusalems status. Både stor optimism och djup pessimism flödar från världens huvudstäder över den senaste fredsansträngningen. Jag tar det hela med en nypa salt, för denna konflikts verkliga spelare vet säkert, och något kommer att skynda på förhandlingarna. Vi kan inte gissa deras intentioner, eller sannolikheten för framgång just nu. Vi får utgå från nyheter från huvudaktörerna som bevis.

Bevisen pekar på att det verkar pågå en seriös fredsansträngning. Motstånd finns från Liebermann, Israels utrikesminister, och från vissa palestinska element, som Hamas. Vi får hålla ögonen på hur det här utvecklar sig. En sak att uppmärksamma, om Liebermann inte ändrar sig, så kanske Netanyahu får fråga det mer moderata Kadima att ingå i koalitionen för att fortsätta fredsprocessen med palestinierna. Det kommer att bli förvecklingar längs vägen, så vi får inte reagera för känslomässigt. Allt kommer att hända enligt Guds tidtabell.

Tanken om ett särskilt styre för Jerusalem har kommit upp tidigare i sommar, och har fått mig att fundera. Antikristfiguren kan träda fram i några få sammanhang, och ett av dem är det särskilda styret (regimen) för Jerusalem. Om och när någon utses, så får vi med stort intresse ta oss en titt på den individen, huruvida han kan vara Antikrist eller inte. Det särskilda styret kan uppfylla Skriften.Vad jag förstår, så skulle det särskilda styret ge en individ ansvaret att se till att de Heliga Platserna lyder under internationell lag, vilket förbjuder radikala, religiösa element. De Två Vittnena från Upp.11 skulle anses radikala enligt internationell lag.

Fredsprocessen är mer kraftfull än tidigare ansträngningar. Irans nukleära klocka som tickar på tolv månader stämmer kusligt samman med tidsramarna för ett ramavtal. Allt detta kan nå sin kulmen nästa år. Om man når ett ramavtal, så kommer radikala element att försöka påverka Mellanöstern av olika skäl. Det kommer att ge Iran en öppning för sina onda avsikter att förgöra Guds folk. För de Två Vittnena blir det ett tillfälle att sprida Guds Ord. Är detta ett avtal att hålla koll på? Kanske. Vi måste se till alla inblandade aktörer, och låta Guds Ord tala för sig självt. Broder Brian

BIBELLÄNK

Malaki 4.1-6 Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den skall lämna kvar varken rot eller kvist. 2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. 3 Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot. 4 Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. 5 Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.

NYHETSLÄNK

Barak sade i en intervju till tidningen Haaretz att en delning av Jerusalem hjärtat av den palestinsk/israeliska konflikten – skulle inkludera ett ’särskilt styre’ med ansvar för stadens Heliga Platser. >>