Profetiskt: EU ekonom varnar!

<< Tillbaka

Sammandrag från artikeln >> EU Presidency economist warns EU

Constantino de Miguel, Euronews: “Professor Niño Becerra, Du säger att det kommer en ekonomisk krasch 2010. Men hur är det möjligt aktiemarknaden och de ekonomiska prognosen ser ju bättre ut.

Professor Niño Becerra, economist: Den krashen jag förutser är en följd av den processen som startade redan 2007 när huslånekrisen startade. Den väg man har valt att lösa det här på har bara ledit till en utbrändhet i både kreditmarknaden som konsumtionen och nu har skulderna nått den yttersta gränsen.

Aktiemarknaden har höjts bara genom de pengar som flutit in i den genom spekulationspengar. Jag tror att flödet in i den marknaden kommer att stanna av om max 2 - 3 månader sedan kommer det fria fallet.

Euronews: Hur lång tid dröjer det innan vi kan förvänta oss en riktig katastrof? I vilken månad tror du?

Becerra: Jag tror att denna situation kommer att uppstå ungefär mellan Juni - Augusti 2010.

Euronews: Då är det bäl lika bra att glömma semestern i sommar?

Becerra: Jag tror ärligt talat att semestern detta år komer att bli mycket mycket komplicerad. Inte bara för kraschens skull utan för det resultat som det kommer att föra med sig. Familjer kommer helt enkelt inte ha råd att åka på semester. För att inte tala om företagen som inte längre kan ge några krediter. Det kommer att bli tufft att ens få ihop kontanter för att köpa småsaker. En undersökning gjord här i Spanien visar att 60 % av hushållen har problem att få budgeten att gå ihop i slutet av månaden.

Euronews: En sista punkt: Du sa att det här kommer att bli det avgörande testet för Europa, För om EU inte klarar detta så kommer varenda person att bli utlämnad åt sig själv. Är det verkligen så här illa?

Becerra: Sedan Romfördraget så har EU gått runt i cirklar och försökt att få saker att fungera. Man har uppnått några saker som en EURO marknaden. Men nu är situationen väldigt allvarlig. Det finns för mycket produktionkapacitet och en överkapacitet då det gäller arbetsstyrkan och det måste samordnas.

Som jag ser det så klarade inte EU att samla sig när det gick bra. Inte heller klarar man av detta när det går dåligt. Jag tror att nu när det håller på att gå väldigt dåligt så kommer så kommer det också att bli EU:s avgörande test. Det här blir Europas sista chans antingen förenar man sig nu eller också kommer de aldrig att göra det.

Ohlins: Det här är ju en väldigt intressant tidpunkt han talar om. Det råkar vara ENP:s beryktade mittpunkt som han nämner som en möjlig tid för en ekonomisk katastrof. Se faktum 5 >>

Givetvis är det här en vädigt profetiskt intressant artikel för oss som följer EU:s profetiska utveckling. Det ser ut som om man försöker att jämna vägen för en stark ledare som kan ena EU.

Skall man tro det här nyhetsbrevet >> så kan krisen vara planerad och det kanske till och med är så att vår citerade ekonom vet om det.