Profetiskt: Ekonomiskt övervakningssystem 666 (Upp 13)

<< Tillbaka

En man från EU skall sluta ett förbund med många i 7 år.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande (Heb: kommande) furstes (Antikrist) folk (Romarriket - 70) förstöra; men själv skall denne få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara; förödelse är oryggligt besluten. 27 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka (7 år) och för en halv vecka (3 1/2 år) ska genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren."

Eu och J Solana (Mr 666) har redan ett freds och handelsförbund med Israel som löper i 7 år >> (Läs och förundras)

Enligt profetian i Upp 13 så skall ett system komma som kommer att hålla på i 3 1/2 år. Det systemet kommer att vara politiskt religöst och ekonomiskt. Ledaren för systemet ska vara förknippat med talet 666 och ledaren måste enligt tidsangivelsen då vara samme man som i profetian i Danel 9:26-27.

Eftersom denne starka man 666 från EU kommer att ha ett globalt ekonomiskt digitalt övervakningssystem som han kommer att införa så måste ju någonting hända med det system som råder. Annars behövs det ju inte.

Är det nu så att EU:s man 666 är den så kallade Antikrist och det 7 åriga avtalet är ENP så skall det uppgraderas med Israel 2010 i Juni - Juli. Då är vi nu framme vid uppenbarelsebokens 13 kapitel.

Vi borde då ha en global ekonomsisk kris! Vi borde samtidigt kunna se ett nytt ekonomiskt system komma ifrån denne man från EU. Samtidigt som krisen förvärras så kommer vi att se hur en annan mäktig man stiger fram som tydligen är så skicklig att tala så att han kommer att övetyga hela världen att gå in i systemet (Den falske profeten)

När man idag den 10 Juni - 09 Läser det här så är man ju färdig att tappa hakan. Eu har utvecklat ett ekonomiskt digitalt övervakningssystem. Se >>

Och på EU:s egen hemsida kan man läsa följande >>

Här följer ett litet stycke från sidan som talar om att ett totalt nytt digitalt övervakningssystem som skall vara i bruk just 2010 för att tydligen både kontrollera smått som stort.

The Council CONSIDERS that the Commission should present all necessary proposals by early autumn 2009 at the latest. The draft legislation for the setting up of the ESRB and the ESAs should specify i.a. the above-mentioned organisational and structural aspects, and the mechanism through which the ERSB and the ESAs should work in close cooperation. The aim should be to have the new European Financial Supervision system, comprising both macro-prudential and microprudential components, fully in place in the course of 2010. The present conclusions do not prejudge the choice of legal basis for the establishment of the financial supervisory structures, which can only be determined in the light of the content and objectives of the legislative proposals. The Council AGREES that the functioning of the ESRB and ESFS should be reviewed no later than three years after their establishment.

2010 är just det datum som då skulle vara då det 7 åriga avtalet med Israel kommer till sin halvlek. Och om det är det så är vi också framme vid Upp 13 och profetian om ett nytt ekonomiskt system för att köpa och sälja.

Glöm inte bort vad David Wilkerson såg i synen - Ett ekonomiskt kaos och en man från Europa som inför en digital ekonomi >>

3 1/2 år kvar är också datumet för vedermödan och den är i sin tur knuten till händelser på västbanken. Och händelserna på västbanken har med en 2 statslösning att göra. Och just denna 2 statslösning kommer att trigga igång hela tidsålderns avslutning med Harmagedon och Rysslands anfall och Jesu tillkommelse.

Om du nu har följt våra profetiska nyheter så har du kanske sett att USA redan har överlåtit mycket av sin ekonomi och planering till EU och integrerat den >>

Så helt naturligt så kommer USA:s starke man med den smorda munnen Mr Obama att tala för detta system vilket han redan har börjat göra. Ja varenda kotte inklusive påven själv talar nu för detta system och man är ETT.

Vet du varför? Gud tillåter denna ENHET. Och denna enhet kommer att dra varenda en som inte är fast rotad i Jesus Kristus till sig.

Upp 17:1 Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: "Kom hit, så skall jag visa dig, hur den stora skökan (falsk religion avfallen kristenhet) får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, 2 hon som jordens konungar har bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare har druckit sig druckna. 3 Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn och det hade sju huvuden och tio horn. (Upp 13:1) 4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. 5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. 6 Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne. 7 Och ängeln sade till mig: "Varför förundrar du dig? Jag skall säga dig hemligheten om kvinnan, och om vilddjuret som bär henne, och som har de sju huvudena och de tio hornen. 8 Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är inte mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse är skrivna i livets bok, ska förundra sig, när de få se vilddjuret som har varit, och inte mer är, men dock skall komma. 9 Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De är ock sju konungar 10 fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu inte kommit, och när han kommer, skall han bli kvar en liten tid. 11 Och vilddjuret som har varit, och inte mer är, det är självt den åttonde, och dock en av de sju, och det går i fördärvet. 12 Och de tio horn som du har sett, de är tio konungar, som ännu inte har kommit till konungavälde, men som för en kort tid tillika med vilddjuret, få makt såsom konungar. (3 1/2 År) 13 Dessa har ett och samma sinne, och de ger sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De ska giva sig i strid med Lammet men Lammet jämte de kallade och utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas herre och konungarnas konung.

Här får vi ännu mer fakta att när vedermödan startar så sitter den en sköka (en avfallen Kristenhet) på vilddjuret. Och det är precis vad det hela handlar om en avskiljning av ogräs från vete.

Det stora avfallet i 2 Tess är länkat till att någonting som hindrar tas bort. Och om skrift skall förklara skrift så är det länkat till Dan 12:1 Där Mikael på Heb: Träder tillbaka och vedermödan börjar.

För att göra det här lite levande så har Herren flera gånger varnat oss för att en stor olycka är pågång där med munnen bekännande kristna kommer att sjunka ner i en stor grop (skökan)(det stora avfallet)

Dan 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp (Heb: träda tillbaka) den store fursten som står som försvarare för dina landsmän och då kommer en tid av nöd (3 1/2 år)(Upp 13 - Systemet: Nya världsordningen) vars like inte har funnits, allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden ska av ditt folk alla de varda frälsta som finns skrivna i boken. (För att alla andra skall tillbe vilddjuret Upp 13)

2 Tess 2:1 I fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse, och hur vi ska församlas till honom ber vi er, käre bröder, 2 att I inte vare sig genom någon "andeingivelse" eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlora besinningen som om Herrens dag redan stod för dörren. 3 Låt ingen bedra er om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett (bestämd form) och "Laglöshetens människa" fördärvets man, ha trätt fram, 4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. 5 Kommer I inte ihåg att jag sade er detta, medan jag ännu var hos er? 6 Och I vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. (Upp 13 vid 3 1/2 år kvar) 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. (Mikael i Daniel 12:1) 8 Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken (Agapen) till sanningen rum så att de kunde bli frälsta.

Avfallet eller upproret står här i bestämd form alltså skökan drar sig självmant bort från fundamentet, Och det gör hon ju helt av frivillja så att skökan rider på vilddjuret är en bild på vad hon har för en ny fundament efter det att hon lämnat Herren. Skökan har nämligen av fri vilja tagit vilddjurets märke och gått in i dess ekonomiska system.

Den "mystika upplevelsen"som så många talar om idag och som öppnar oss för en falsk enhet och fred tror vi är den villfarelsens makt som gör att så många kommer att sluta sig till vilddjuret och dess fred som kommer. >> Se även >>

Det finns ett bibelställe i Daniels boken som så klart visar att detta system kommer att råda ända tills Jesus kristus kommer att komma tillbaka när tiden är slut och den 7:e basunen ljuser.

Dan 2:42 Och att tårna (10) på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl inte ska hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. 44 Men i de konungarnas (de 10 hornen) dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall bli överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen 45 ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget (Jesu Tillkommelse) dock inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.

Dan 7:17 "De fyra stora djuren betyda att fyra konungar ska uppstå på jorden. 18 Men sedan ska den Högstes heliga undfå riket och ta det i besittning för evig tid, ja, för evigheters evighet. 19 Därefter ville jag ha tillförlitlig förklaring angående det fjärde djuret, som var olikt alla de andra, det som var så övermåttan förskräckligt och hade tänder av järn och klor av koppar, det som uppslukade och krossade och sedan trampade under fötterna vad som blev kvar 20 så ock angående de tio hornen på dess huvud, och angående det nya hornet (antikrist) det som sedan sköt upp, och för vilket tre andra föll av, det hornet som hade Ögon, och en mun som talade stora ord, det som var större att skåda än de övriga, 21 det hornet som jag ock hade sett föra krig mot de heliga och bli dem övermäktigt, 22 till dess att den gamle kom och rätt blev skipad åt den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning.

New World Order får regera i 3 1/2 år och man kan ju fråga sig av vilken anledning Gud låter detta komma. Det finns bara en enda anledning och det är att de oäkta skall skiljas från de äkta och att det äkta skall renas och helgas.

Vi får mail från många människor och deras fråga är för det mesta varför är det ingen som talar om det här i våra församlingar? En natt kom Herren (till Elvor) med ett mycket starkt tilltal som upprepades gång på gång. Herren sa: O att mitt folk vill höra min röst!

Han menade troligen att vi är mer intresserade av våra egna händers verk än att lyssna till vad som verkligen är viktigt i den här tiden. Och här får varenda en av oss faktiskt peka på sig själv först och främst för det är en svår tid att leva i.

Tillslut ett bibelord som gång på gång är levande.

Luk 21:34 Men ta er till vara för att låta era hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på er oförtänkt 35 ty såsom en snara skall den komma över hela jordens alla inbyggare. 36 Men vaka alltjämt, och bed att I må kunna undfly allt detta som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.

Ordet undfly handlar inte alls om något hemligt "uppryckande" utan här börjar det grekiska ordet med EX >>

Ordet bestå handlar om att förbli rak och uppriktig i tron och läran. Lägg märke till det gänget i Mt 7 som säger Herre Herre de har blivit bedragna av de falska profeterna och får gå ifrån Herrens ansikte vid hans tillkommelse.