Profetiskt: Nionde Av - Kometer, stjärnor och planeter o NWO

<< Tillbaka


Det finns ett budskap i himlen, säger Herren Gud, som kan trösta oss när vi känner oss små inför det stora väldiga som nu håller på att utvecklas i världen. Ett vilddjur håller på att resa sig upp och Uppenbarelseboken ställer frågan: Vem kan strida mot det?

Upp 13:4 Och de tillbad draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet de tillbad och vilddjuret och sade Vem är lik vilddjuret och vem kan strida mot det? 5 Och det fick en mun sig given som talade stora ord och vad hädiskt var och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader. (3 1/2 år)

Hela världen kommer samman både religiöst och politiskt för att bygga upp ett Babylon som skall få råda över jorden. Men dess tid är bestämd av Gud. Och det är märkligt att tiden motsvarar samma tidsrymd som Jesus verkade här på jorden. Nästan dagligen hör vi hur vi behöver en världsregering för att kunna lösa de globala frågorna och det låter så väldigt bra mänskligt sett. Det är just nu en febril aktivitet att flytta makten uppåt i den stora globala pyramiden.

Lyssna vad Gud säger till sitt folk Israel när de kände sig övergivna och hade tappat modet och såg de yttre problemen större än de högsta berg.

Jes 40:25 Vid vem vill ni då likna mig, så att jag skulle vara såsom han? säger den Helige.
26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade (numrerade) hopar han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt så väldig hans kraft, att inte en enda uteblir. 27 Hur kan du säga sådant, du Jakob, och tala så, du Israel: Min väg är fördold för HERREN, och min rätt är försvunnen för min Gud"?

Jim Barmlett skriver att kometen Shoemaker-Levy träffade planeten Jupiters yta den 16 juli (9 Av) 1994 klockan 11:11 Jerusalem tid. >>

”July 16 and the 9th of Av do not always coincide. Friend Randy Bullock has discovered that the first fragment of Shoemaker-Levy hit at exactly 4:11 p.m. eastern time, or 11:11 p.m. Jerusalem time, July 16 exactly five hours into the 9th of Av.”

Idag den 9 Av 2009 kan vi läsa om att ett okänt oidentifierat objekt träffat Jupiter. Det nya hålet som upptäckts lagom till månaden Av 2009 uppför sig konstigt och växer. >>

Är det så att Gud vill att vi skall förstå att de tecknen som nu sker i Jupiter är tecken på Antikrists snara framträdande?

Luk 21:11 och det skall bli stora jordbävningar, så också hungersnöd och farsoter (svininfluensan) på den ena orten efter den andra, och skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen.

Tecken i himlen - har det med planeterna och solen och månen att göra?

Det här är bara funderingar (glöm inte det) att just Jupiter (planeten) har med antikrist att göra? Antiochus Epiphanes är förebilden på den kommande antikrist i Dan 11.

Tecknen på planeten Jupiter händer samtidigt som solförmörkelsen den 1 Av då Judarnas Sanhedrin bestämmer sig för att bygga ett tempel för alla folk. >>

Där kan vi läsa om Antiochus Epiphanes att han tog namnet Theos – Epiphanes och sade att han var en inkarnation av Zeus (Jupiter, solguden – Baal) >> Han reste upp en staty av Zeus (sig själv) i templet i Jerusalem.

Här kan du få reda på att Jupiter har fått sitt namn av romarnas gud Zeus >>

Zeus (Jupiter) är alltså en bild på Baal och Nimrod och den kommande Antikrist? På den exakta dagen som kometen slog in i Jupiter 1994 så bygger man nu ett altare för templet i Jerusalem.

Vi måste ställa oss frågan, kan verkligen allt som sker med solförmörkelsen på 1:a dagen i månaden Av och händelserna på Jupiter samtidigt som solförmörkelsen vara en slump? Kan det vara Gud som varnar oss för händelserna som kommer att utspelas i det tempel som man tydligen vill bygga på tempelplatsen i Jerusalem?

Den här sidan knyter ihop Jupiter med hör och häpna The New World Order. >>

Där kan du läsa:

Vad ögat på endollarsedeln egentligen representerar är omdiskuterat. Eftersom frimurarna använder det som symbol har de anklagats för att ligga bakom designen på endollarsedeln. De försvarar sig med att de visserligen använder både ögat och pyramiden som symboler, men aldrig i kombination med varandra. Hur som helst så lyder texten ovanför ögat Annuit Cœptis.
Frasen härstammar från romarnas nationalepos Aeneiden. Originalfrasen lyder Iuppiter omnipotens, audacibus adnue cœptis vilket betyder Jupiter Allsmäktige, godkänn [mitt] djärva företag. Nu har vi det allseende ögat, som troligen härstammar från Jupiters öga som Galileo såg med sitt teleskop, och en text som även den syftar på Jupiter. Ordet Dio (Gud) härstammar från det grekiska namnet på Jupiter (Dios/Zeus). Dessutom var Jupiter både i den Grekiska och Romerska mytologin härskare över de andra gudarna (planeterna). Det går att dra väldigt stora växlar på det här med Jupiter, men det lämnar vi till läsaren.

Och varför i hela världen döper EU sitt nya satellit projekt till Gallileo? Är det en koppling till New World Order?

Vi har redan gått igenom Sakarja 5 i en annan fundering för ett tag sedan. sedan >> Där vi knyter ihop New World Order med justt Babylon och ett kommande tempel.

Håll med om att det här är skumt?

Uppdaterat! 

Kolla in den här sidan av Tricia Tillin >> Hon nämner planeten Jupiter ihop med utgjutandet av antikrists ande. Tänk då på Sanhedrin och Adnan Oktars tempelbygge för alla folk...

På den här sidan kopplar hon ihop Påven med Jupiter >>
Läs noga igenom de här sidorna med Tricia Tillin för hon är verkligen ingen som överdriver.

T Tillin: Är vi i födslovåndan? >>

Mvh Ohlins