OHLINS Kommenterar - Roger Oaklands bok : Faith Undone

<< Tillbaka

Kapitel 8 av 13 Den Eukaristiske Jesus andra tillkommelse

Kommentarer av Janne med blått

När jag första gången hörde talas om Emerging Church hade jag varit i Syd Afrika och talat. Ämnet där hade varit Katolska Kyrkans nya program att evangelisera världen och vinna den för deras Katolske Euakristiske Jesus. Just då fick jag ett mail från en läsare om Emerging Church.

Läsaren undrade om inte Emerging Church kunde vara den bro som just den Katolska Kyrkans evangelisationsprogram skulle kunna använda sig av för att nå världen med den Eukaristiske Jesus?

För de som inte vet vad Katolska Kyrkans plan just nu är, tar vi en kort förklaring. De planerar att upprätta Guds Rike på Jorden och att vinna världen för den Katolske Jesus. (Eucharistic Christ) Man menar att detta kommer att ske när världen (inklusive de separerade bröderna) kommer in under Roms ledarskap och deras Eukaristiske Jesus.

 

Transubstansiation - Förvandlingen av "våfflan" till "Realpresens"

Den Eukaristiske Jesus menar man är " den närvaro" som uppstår, då en Katolsk präst genom Transubstansiation, förvandlar våfflan till Kristus. Detta är höjdpunkten i den Katolska mässan.

Eukaristi är den katolska termen för nattvarden där man säger, att brödet och vinet har förvandlats till Jesu kropp och Jesu blod bokstavligen.

Katolska läroboken säger att Euakaristin innehåller även Jesu själ och hela hans Gudomlighet och man menar då att hela Kristus är i brödet och vinet bokstavligen.

 

Monstrance and Holy Smoke

Den här "våfflan" placeras efter "förvandlingen till Kristus" i någonting som man kallar för Monstrance och sedan tillber man denna "våffla" som Jesus Kristus, Guds son.

 

Det innebär att frälsningen har blivit ett sakrament (delaktighet i en ritual) vilket då står i totalt motsats till Luthers rättfärdighet genom Tro allenast.

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Det här är ju helt uppenbart inte en biblisk väg utan en mystisk väg. Och det öppnar också upp för "villoandar" att börja manifestera sig >> och det får konsekvenser >>

Hur märkligt det än kan vara så har denna Eukaristi fått mer och mer anhängare även bland de Evangelikala Kristna. Och det är precis vad Katolska Kyrkans nya Evangelisationsprogram vill. Man vill att de skall återvända hem till Rom och så vill man "Väcka" intresset för det mystiska och övernaturliga i Eukaristin.

Katolska Kyrkan ser det som att alla skall tillbedja Eukaristin. Och ledarskapet säger att den är förbannad som inte gör det.

Vid mötet i Trent fastslogs detta som en lära i Katolska Kyrkan: " Om någon förnekar att den Heliga Eukaristin inte innehåller Jesu Kristi Gudomlighet tillsammans med hans Kött och Blod ja hela Kristus, utan säger att detta bara är en symbol så skall han vara förbannad ".

Detta gäller alltså som en dogm i Katolska Kyrkan. Så alla som inte tror som de är förbannade. Och om vi läser historien så dödades massor för att de inte tillbad Eukaristen som Gud. Mike Gendron tror att det kommer att ske igen? >>

 

Påven Benedict

Nya Påven Benedict kastade sig med iver in i det nya programmet: Vinna världen för den Eukaristiske Jesus. En artikel: Påven Benedict bad de "trofasta" att intensifiera hängivenheten för den Eukaristiske Jesus. Han bad dem även att vara frimodiga och bereda väg för den här reella närvaron av Herren.

Påven Benedict kom med förslaget att mer böner till Maria kommer att hälpa "Alla Kristna" att komma närmare den Eukaristiske Jesus. Han sa: " Maria är den Eukaristiska kvinnan så låt oss be till Jungfrun att alla Kristna får en djupare tro i det Eukaristiska mysteriet så att de kan leva i en konstant gemenskap med Jesus och vara hans vittnen. "

Vi måste förstå att denne Eukaristiske Jesus offras varje mässa på nytt och på nytt igen i denna ritual (som de menar är frälsande) som ett oblodigt offer till Gud. Detta är helt emot vad bibeln lär om Jesu död.

Heb 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Jesus Kristus dog för våra synder en gång för alla.

Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Jag bevittnade festen Corpus Cristi. Påven kom dit och hade den Eukaristiske Jesus i en Monstrance. Tidigare på dagen så hade alltå denne Eukaristiske Jesus bakats av mjöl, "invigts" och firats i en mässa i Petruskyrkan.

Nu transporterades denne Jesus till St Johanneskyrkan för ännu en ceremoni. Och efter detta kom finalen då denne Jesus transporterades till Mariakyrkan. Påven tog nu Monstrancen och steg upp på trappan till kyrkan och höll upp denne Jesus så att massorna skulle kunna se honom. Nu placerades den temporärt på ett altare. En kardinal "plockade" ut Jesus ur Monstransen. Och nu placerades den i en liten kyrka eller tabernakel. Den här upplevelsen fick mig verkligen att inse vilket fruktansvärt avfall de hade hamnat i.

Thomas W. Petrisko tror på "den Gudomliga närvaron" av den Eukaristiske Jesus.

Petrisko beskriver hur det som förut var gömt och hemligt i Kyrkans historia nu håller på att bli själva hörnstenen i "den tid av härlighet (Glory) som kommer att uppenbaras" han menar att det är en tid då den Eukaristiske Jesus skall komma och regera runt hela vår jord genom den Eukaristiska mässan.

Lägg märke till att för dem är Glory den närvaron de menar sig uppleva av den Eukaristiske Jesus. Jag är rädd för att det är samma Glory de nya Apostlarna och Profeterna talar om i Latter Rain. Den närvaro och den Glory som Todd Bentley mfl talar om.

I en bok förklaras Petrisko vad han menar med "En tid av härlighet". " Visionärer (andeguider?) ser att vi kommer att lämna den sekulariserade världen, den ateistiska världen. Och gå in i en dimension där Guds realitet råder och där vi har tron på den övernaturliga närvaron. (Realpresens) Profeterna säger att då skall människorna få uppleva en riktig och stabil tro på denna sanna realiteten. Då kommer sann fred att råda och kyrkan (katolska) kommer att leda detta. Våra visionärer säger att världen skall äntligen komma till insikt om det djupa mysterium och den kraft och nåd som finns tillgänglig i den sanna Närvaron av Jesus Kristus som uppenbaras i offret av Den heliga Eukaristin.

 

Maria som Himmelens drottning (Jer 44)

Petrisko tror att Maria kommer att spela en avgörande roll i denna omvändelseprocess som måste föregå om hela världen skall kunna ta emot "Den Eukaristiske Jesus regering på jorden".

Maureen Flynn: " Precis som Johannes döparen var en vägröjare för Jesus vid hans första tillkommelse, Så kommer Maria att vara vägröjaren inför hans andra tillkommelse. Maria säger nu att den här NYA TIDSÅLDERN är inne och att den andra Pingsten (Utgjutandet av Anden) kommer att föra in regeringstiden av Jesu rena hjärta. (Den Eukaristiske Jesus regering på jorden)

Det här scenariet har Guds Ande profetiskt sagt till f d katoliken och förkunnaren ED Tarkowski >> (del 5)

Återigen så är det här exakt vad de Nya Apostlarna och Profeternas agenda är och vad de väntar på. En andeutgjutelse "Glory" som skall göra dem till Manifested Sons of God som ska regera på jorden. Kingdom Now och Dominion läran verkar att dra samman alltihop det här till en enda enhet.

Scott Hahn: " Jesu andra tillkommelse är vad NT kallar på grekiska för "Parousian". Det är ingenting som är långt borta alls. Det är "närvaron vid Eukaristin". Fundamentalisterna reducerar meningen med denna "Parousia" till att mena att det är när Jesus kommer vid tidens slut. Men redan de första grekiska talarna på 1:a århundradet använde ordet när de talade om en Närvaro. Och den Katolska Kyrkan håller fast vid den tolkningen.

Kolla upp vad de nya Apostlarna och Profeterna i Latter Rain har börjat fått för teologi om Jesu Tilkommelse, så får du se att de börjar tro precis likadant om Jesu andra tillkommelse till jorden. (Se Kundalinivarning Del 2)

Eukaristin och den evangelikala kyrkan

Trots att Eukaristin och bibeln motsäger varandra helt och hållet så börjar fler och fler populära personer inom den evangelikala kyrkan anamma den här obibliska synen. (Särskilt de som är berörda av Emerging church).

Vi kan se idag hur det mer och mer förs in mystiska ritualer och föremål i de evangelikala kyrkorna. Och det gör att man inte längre står emot lögnerna med den Eukaristiska Jesus och dess tillbedjan.

Det kan omöjligt vara så att det här är samme Jesus Kristus. Den katolska Eukaristiska Jesus är helt annorlunda den bibliske Jesus. En som tydligt visat att han inte tänker kämpa för den bibliske Jesus är Rick Warren, författaren av Purpose Driven Life (Oj! han är många pastores lilla helgon)

Han har gjort följande uttalande: " Cellgruppsstrukturen är en struktur som ger förnyelse i varje facett av Kristenheten även hos de Katolska ".

och: " Jag uppmuntrar nu att ni tar er en titt på den framväxande alliansen mellan Protestanterna och Katolikerna, Speciellt bland den evangelikala delen av Katolikerna ."

och: " Nu när du har 25 % av Amerika som är Katoliker då har vi 28-29 % av Amerika som tillsammans är evangelikala, ja då är vi i majoritet. Detta är ett mycket mäktigt block och tänk er om de ställer sig samman i en enda fråga ."

Det säger David Wilkerson i "Synen" att de kommer att göra i ändetiden. Warren har också utvecklat ett eget Purpose driven Life program för Katolikerna.

Nicky Gumbel

Nicky Gumbel som har gjort Alfa- kurserna sa efter ett besök hos påven 2004: " Det var en stor ära att bli presenterad för Påven Johannes II som har gjort så mycket för spridandet av evangeliet till världen. Vi kan förenas och föra ut denna Jesus till världen " (Vilken Jesus?)

Raniero Cantalamessa

Den Katolske prästen Raniero Cantalamessa (kallad påvens predikant) var huvudtalare för Nicky Gumbels Alpha Program. Han introducerade alla deltagarna till den Katolska synen på sakramenten, på helgonen och på Maria som Himmelens Drottning.

Cantalamessa har varit och talat i Sverige också och predikat. Här är ett inlägg av Reijo Karvonen från aug 2010 i den kristna bloggen Aletheia - Inlägget heter "En annan ande" >>

När kristna börjar att jaga efter mystiska upplevelser som de tror skall föra dem närmare Jesus, så verkar det bli ett mörker som ger katastrofala resultat. Emerging Church har just börjat sin väg mot det mörkret.

När jag gör radioprogram och skriver på vår hemsida >> och varnar för den ekumenik jag ser bildas nu, så vet jag redan innan hur reaktionen kommer att bli. Det är inte populärt alls idag att stå upp för bibelns lära när huvudfåran skriker: Enhet till varje pris!

Robert Webber sa: " De postmoderna människorna vill ha ett "gudsmöte", de vill ha mera mysterium. De vill därför ha mer Eukaristi ."

Om nu den här vägen till Rom som är byggd på Mysticism fortsätter, så kommer Webber att få rätt. Och på frågan hur han trodde att kyrkan skulle se ut i framtiden sa han: " Bibliska symboler som Dopet och Den Eukaristiska Tacksägelsen kommer att få en helt ny mening. Kyrkan kommer inte vara intresserad av att ha en eskatologi eller samlas till en eskatologisk sammanslutning. "

De sista åren har vi kunnat se hur Webbers förutsägelse stämmer. Många som var brinnande för Jesu snara tillkommelse har nu somnat in. Och några säger: Herren har försenat sin tillkommelse! Andra säger att de har blivit förledda av pastorer och lärare som har sagt: Jesus kommer kroppsligen tillbaka till jorden igen.

Man kan undra hur en protestant som Webber har förändrat sig till den katolska synen? Jo han var på en Katolsk Konferens och fick ta emot Eukaristin av en Katolsk präst. Efter denna konferens blev Webber dramatiskt förändrad och han beskrev vad som hände: " Jag blev överraskad av glädje! Jag har aldrig haft en sådan upplevelse i hela mitt liv. I det lilla Katolska kapellet har en helt ny tillbedjan rest sig upp över mina gamla tankar. En ny attityd föddes där jag var intagen av upplevelsen i denna andra tradition. "

Villigheten att som grund lägga mystiska upplevelser, har gjort att den Jesus som man vill vinna hela världen för, inte är bibelns Jesus. Faran blir ännu större när denne Jesus får tillbedjan för en massa under och tecken som sker.

Tänk er vad som plötsligt kan hända. Den Eukaristiske Jesus börjar att manifestera en massa övernaturliga helanden och till synes välsigna alla dessa som nu tillber honom? Vad tror du detta skulle innebära för dem utanför den Katolska Kyrkan?

Eukaristisk tillbedjan

Peter Kreeft förutsäger i sin bok Ekumeniskt Jihad att det är just Eukaristisk tillbedjan som kommer att ha kraften att förena i en Interspirituell ekumenik. Denna kraft, säger han, kommer att ena kyrkan och vinna hela världen för den Eukaristiska tilldedjan.

Bilden fick mig att tänka på ett bibelställe i Romarbrevet.

Rom 11:3 Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda. 4 Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män (symboliskt) som inte har böjt knä för Baal. 5 På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd.

Kommentarer: Janne Ohlin - Göteborg