David Wilkerson: Ett utdrag ur boken "Synen"

 

Utdrag ur David wilkerson ur boken synen sid 13-14-15 som finns att köpa på  http://www.marcusforlag.se/

 

En världsvid ekonomisk förvirring ligger alldeles framför oss det var vad jag tydligast såg. Många bedjande människor har upplevt samma sak. Dollarn och andra valutor kommer att möta svårigheter. Jag tror att vi kommer att få bevittna hur många av vårt lands största och populäraste företag går i konkurs. Och jag ser enorma problem uppstå för kreditföretagen.

Bilindustrin blir allvarligt skadad och krisen kommer att slå hårt mot dem som tillverkar fordon för fritidsbruk försäljningssiffrorna sjunker drastiskt och varuförråden ökar. Alla konjukturanalyser blir dystra och till en början drabbar det bara vissa industrier men till slut kommer alla att beröras. 

Utdrag ur David wilkerson ur boken synen sid 18-19

Guldpriserna kommer att stiga pga att människor söker sin trygghet i guldets värde. Priset på guld kommer att stiga till astronomiska summor, men det kommer att sjunka tillbaka igen. Samma sak gäller för silvret. Tro det eller ej men guldet kommer inte heller att få behålla sitt värde.

Guldhamstrare kommer att drabbas svårt.

Utdrag ur David wilkerson ur boken synen sid 24

Värlsekonomin kommer att fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa fram över världen på grund av de framtida ekonomiska villkoren. Aldrig mer kommer folk att ha tro på en stabil världsekonomi. Varje liten högkonjuktur kommer att skymmas av hotet om en ny depression. Människor får hjärtsvikt när de ser de ödeläggande effekterna av en förkrympt ekonomi.

Utdrag ur David wilkerson ur boken synen sid 19-20

Antikrists framträdande ur den ekonomiska förvirringen

 Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp. Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen, utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. (HÄR) Jag tror att vi får se ett återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett kreditkort som gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som bara kan upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 nummer i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma krediter.