Sammanfattning

En furste ska stå upp ur det rike (vilddjur) som förstörde Jerusalem och templet

Dan 7:7-9; Upp 13:1

Antikrist kommer ur ett återuppbyggt Romarrike (vilddjur)

 

Rike av 10 horn = 10 konungar/ledare

Dan 7:7-9, 24; Upp 13:1

WEU       10-statsallians i EU som utgör EU:s armé – bildades 1995 då Grekland blev den tionde nationen

 

1 horn ur de tio, men inte ett av de tio

Dan 7:8, 20,24

Javier Solana - spanjor och NATO – chef 1995-99

-         Högste representant för EU:s utlands- och militärpolitik

-         Generalsekreterare för WEU (10-statsalliansen)

-         Generalsekreterare för EU:s rådsförsamling

-         Arkitekt till ”Vägkartan till fred” som vill att Israel går tillbaka till 1967 års gränser

= Solana besitter mycket makt i EU

 

Stöter bort 3 horn för att komma fram

Dan 7:8, 20,24

EU 3       Frankrike (Shirac), Storbritannien(Blair), Tyskland (Schroder) försökte hindra Solana att få denna maktposition i utrikes och militär politik – men Solana är ”EU:s röst” (Kan detta vara det profetian syftar på?)

 

Numret är en människas tal / det är numret på en människa och det är 666

Upp 13:18

666         - när beslutet togs om Solana blev det Article 666 (av 1150 dokument)

- när man beslutade att Högste Representant ska få all kontroll politiskt och militärt vi krissituationer och använda militären som han vill får det namnet Recommendation 666

 

Antikrist ska komma fredligt / med fred och förstärka ett förbund för en vecka = 7 år

Dan 9:27

EUROMED Solana ligger bakom ett handels – och fredsavtal som slöts 1995 – EUROMED man vill skapa en zon av fred och säkerhet i EU och dess grannländer.

15 EU-stater och 12 andra har skrivit under.

Dessa utgör en exakt karta av gamla Romarriket.

Israel, palestinska ledare, Jordanien, Libanon, Syrien är bland dem.

ENP        Efter 1995 hände inte mycket så Solana kom med en ny strategi och avtal – ENP – som förstärker det tidigare avtalet EUROMED.

Det första målet är fred i Mellanöstern.

 

Mitt i 7 – åriga avtal ska han (Antikrist) sätta upp förödelsens styggelse, avskaffa det dagliga offret, förfölja de heliga, sätta sig i Guds tempel och säga sig vara gud. Vedermöda pågår i 3,5 år.

Dan 9:27, 11:30-32, 12:1-22 2 Tess 2:1-4, Upp 11:1-2, Matt 24:15, 21, Upp 13:5-7

ENP - avtalet gäller en 7 – årsperiod från 1 jan 2007 – 31 dec 2013

Mitt i veckan görs en ”midterm review period” - år 2010 - för utvärdering och korrigering om något land inte följer direktiven.

AoC        År 2006 sjösattes AoC (allians mellan civilisationer) i FN. Första målet är fred i Mellanöstern. AoC:s arbete ska vara i full funktion år 2010. Det startar inom EU men planeras att bli globalt. (Bakom ligger Solana).

AoC kommer att föra krig mot och bekämpa all fundamentalism.

(Kan det vara den 70:de årsveckan enligt Daniels bok i GT?)

 

Den falske profeten (vilddjuret från jorden) kommer att få människor att följa Antikrist (vilddjuret från havet)

Upp 13:1, 11-12

Påven:    ”Behovet går ut på att utarbeta en ny politisk och ekonomisk ordning. Men samtidigt och framför allt en andlig och kulturell – det är förnyad humanism …medan politiker, vetenskapsmän och forskare spelar en viktig roll i den moderna världen, idag mer än någonsin, är det nödvändigt att vid deras sida ställa de icke kristna religiösa traditionerna lika väl som kristna ledare”.

EN NY VÄRLDSORDNING (New World Order)

Politisk – ekonomisk – religiös 666?

Humanism - människan är gud

 

Tecken i solen, månen och stjärnorna

Luk 21:25

Solstorm Vetenskapsmän och forskare har följt solens stormcykel sedan 1868. Fyra av de fem största har hänt de senaste 50 åren. Den värsta hittills kommer troligen att ske vid år 2010.

 

Alla jordens inbyggare – alla som inte är skrivna i Livets bok - kommer under Antikrist kontroll och tar emot ett märke på handen eller pannan.

Upp 13:8, 16-17

Galileo    ett system för satellitnavigering som utvecklas på uppdrag av EU.

En konstellation av 30 satelliter.

-         den möjliggör positionsbestämning med meterprecision över hela jordklotet.

-         Man kan säga en individs position eller ett objekts - rörligt eller stillastående – som bil, båt, boskapshjord osv med en precision på en meter, tack vare en liten individuell mottagare.

År 2008-2010 sker utveckling och testning

Från år 2010 kan den börja sina kommersiella operationer

Kommer att lösa rörlighets – och transportproblem över hela världen, räddningstjänster förbättras kraftigt, ett av Europas bidrag till det internationella humanitära hjälparbetet, kommer att upptäcka nödsignaler var som helst på jorden när de sänds ut med en precision på ett par meter.

 

Stor jordbävning, ljungeldar, dunder, tordön, folkens städer störtar samman – änglarna vid Eufrat släpps lösa - strax innan Jesus kommer

Upp 6:12-17, 11:15-19, 16:17-21, Luk 21:26, Upp 9:13-15

Då FN:s inspektörer kom till Irak 1991, efter Gulfkriget, fann de ca 200 000 liter av NERVGASEN VX. Detta var nog för att döda hela jordens befolkning.

Man säger sig veta att det finns massförstörelsevapen i området vid Eufrat.