Profetiskt: Jannes funderingar 22/6 - 09

<< Tillbaka

De senaste dagarnas profetiska uppdateringar är nog de starkaste hitills, Nästan alla tidstecken nämns i nyheterna just nu. Och på hemsidan så var det mest besök någonsin just igår.

Det var just en profetisk händelse som vi tror på ett särskilt sätt var en varning från Gud. Det var den att Eufrat torkar ut och ormar biter både människor och djur. >>

De flesta missade händelserna när Gud varnade vid Annapolis - 07 >> och på samma sätt så är det väldigt lätt att missa det här med. När det samtidigt uppenbarar sig tecken i solen så blir det här extra starkt >> (LK 21:25)

Jag var tvungen att ta fram en världskarta och titta lite grann för vi tror att det här är profetiskt. Men kan det vara så att det finns en andlig dimension också? När det gäller Israel så vet vi att det kommer en falsk fred i Israel. På samma sätt tror vi att vi får se en falsk enhet i kristenheten.

Samtidigt med att Eufrat torkar ut så ska vi ta och titta på vilka länder som ligger i en linje öster om Israel.

Upp 16:12 Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern. 13 Och ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun såg jag tre orena andar utgå, lika paddor. 14 De är nämligen onda andar som göra tecken, och som gå ut till konungarna i hela världen, för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 ("Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han icke måste gå naken, och man får se hans skam.") 16 Och de församlade dem till den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Tittar du på världskartan finner du att i länderna som ligger rakt öster om Israel så börjar det att vara väldiga omvälvningar just nu. Du finner där bland annat Irak, Iran , Afghanistan , Pakistan, Kina, Nord - Korea ligger även det i den riktningen för att nämna några. Nord Koreas senaste utspel känner vi ju väl till men kanske inte att Kina stödjer Nord Korea. Samtidigt så är det skrämmande att Kina rustar upp sin armé som aldrig förr just nu. Precis som Ryssland också gör för den delen

Men profetiskt så är just "österut" det vädersträck som är synonymt med villfarelsens andemakter i gamla testamentet. Eufrat betyder gräns och att gränsen suddas ut kan andligen betyda att villfarelsens andemakter på ett starkare sätt släpps loss nu? När Gud dömde det avfälliga Israel så kom Babylonierna men hur dömer Gud det avfallna "andliga Israel"? Jo 2 Tess 2 säger att han gör det genom att släppa lös en villfarelsens andemakt.

2Tess 2:9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedra dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12 för att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Det kanske är dags att se på vad vi tror kommer att vara "det stora avfallet". Vi tror att stora falska under och tecken kommer nu att ske runt en "annan Jesus". Läs de här 3 studierna om Babylon så kommer du att förstå vad jag menar. Babylon del 1 del 2 del 3. (och utvecklingen går ju åt det hållet eller hur?)

Se även Roger Oaklands varningar som också går åt det hållet, Vi fruktar att Emerging church kommer att bli en bro som förenar med Rom och för in människor under villfarelsens andemakt >>

Frågan är om det här en varning från Gud att väldiga andemakter är på gång att släppas loss? Ja om vi är så långt fram i tiden som vi tror att vi är. Då kommer också de varningar Gud gav oss för 10 år sedan att uppfyllas i allt snabbare takt.

2Pe 1:19 Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet och I gör väl om I aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. 21 Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.

En del säger idag: varför bry sig om profetiorna om ändens tid? Men bibeln säger att vi gör väl i att akta på det profetiska ordet. Det är alltså inte alls som Rick Warren och Emerging Church säger lägg märke till det.

Mvh Janne Ohlin/Göteborg