Profetiskt: Gud varnar men missar vi det?

<< Tillbaka

27 November -07 Annapolis konferensen och Guds varning.

Vid samma tid uppträdde en av de konstigaste fenomen som astronomer har sett nämligen kometen Holmes 17 p som på 1 dygn blev 1milj x större i omkrets och vars storlek enligt uppgift överträffade vår största planet Jupiter.

Luk 21:11 och det skall bliva stora jordbävningar, så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner ska visa sig och stora tecken på himmelen.

Kan det verkigen bli "större" tecken?

Här är en sida som nämner detta fantastiska mirakel på himmelen >>

Samtidigt så utbröt väldiga skogsbränderna på Usa:s västkust vars rökpelare syntes väl även från rymden. Man fastslog i den konferensen att hålla fast vid förlaget om en 2 statslösning.

Joe 2:30 Och jag skall låta tecken (Mirakler) synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom HERREN har sagt; och till de undsluppna ska höra de som HERREN kallar. Joe 3:1 Ty se i de dagarna och på den tiden då jag åter upprättar Juda och Jerusalem 2 då skall jag samla tillhopa alla hednafolk och föra dem ned till Josafats dal (Det är Harmageddon) och där skall jag hålla dom över dem för mitt folks och min arvedels Israels skull, därför att de har förskingrat dem bland hedningarna och utskiftat mitt land.

Man samlar sig alltså 27 November - 07 i Annapolis och man bestämmer sig för en två statslösning med Palestinierna. Det är samma två statslösning som Obamas tal och hot nu handlar om. Även i ENP avtalet som EU har med Israel som skall uppgraderas Juli – 2010 efter 3 ½ år av 7 så ligger det inbakat att Israel är tvunget att arbeta för en tvåstatslösning för att få sitt avtal med EU uppgraderat >>

Vi är rädda för att om vi missar detta tidstecken hur många mer tidstecken missar vi inte då? Eller är det kanske så att vi inte vill se dem?

Pastor Brian vars kommentar till Obamas tal den 4/6 vi översatte till Svenska >> lägger fram en mycket intressant vy på det hela. Om han har rätt så har de flesta av oss missat någonting och väntar på någonting som skall komma som redan har skett.

Vi har redan en man vars tjänst har titeln Recommendation 666.

Han har redan slutit ett 7 årigt avtal med många och där ingår Israel.

Det avtalet skall uppgraderas 30 Juni - 2010 och kan i så fall vara starten på vedermödan.