Profetiskt: Ohlins funderingar 9/12-09

<< Tillbaka

Köpenhamnskonferensen ännu ett steg till världsregering

”Global uppvärmning har blivit en religion och folk som inte håller med kallas villolärare”. Så säger en av många forskare som säger sig bevisa att dagens klimattoppmöten bygger på en lögn för att få global kontroll. >> & >>

Många vetenskapsmän och forskare visar att Al Gores teori om jordens uppvärmning inte stämmer. Jordens uppvärmning beror inte på fossila bränslen som ökar koldioxiden på jorden. Mätningarna visar att uppvärmningen inte har med koldioxidutsläppen att göra utan följer solens aktivitet. Mätningar visar att temperaturen inte ökade under industrialismen till exempel, utan snarare minskade. De siffror man hade förutsagt om global uppvärmning i vår tid har visat sig felaktiga. Tvärtom har temperaturen sjunkit men den informationen har man mörkat.

Klimathotet används som en förevändning för att nå de syften man vill, nämligen att få en världsregering och för att få världskontroll, allt i enlighet Bibelns profetiska varningar. EU:s president Herman Von Rompuy uttryckte det så här på sin första presskonferens: ”2009 är också första året med en global världsregering genom fastställandet av G20 mitt i en finanskris. Klimatkonferensen i Köpenhamn är ännu ett steg till global ledning (världsregering) av vår planet”.

Världen idags reporter blev stoppad på klimatkonferensen. Orsaken var att tidningen vill stå för kristna värden. >>

Världsreligion med säte på tempelberget?

Vi har kunnat läsa den senaste tiden om att Tempelinstitutet har spenderat 27 miljoner dollar på förberedelser till ett återuppbyggt tredje tempel. Många supportrar är evangeliska kristna. >>

Det många inte inser är att Tempelinstitutet planerar ett tempel för de tre monoteistiska religionerna: kristna, muslimer och judar. En annan judisk websida har en vision att alla religioner ska tillbe tillsammans. Ett konstverk som publicerades i juni 2009 visar hur judar, muslimer och kristna kommer in genom Östra porten och tillber tillsammans på tempelberget. Interfaith Encounter Association (IEA) är sponsorer. På frågan när templet kommer att byggas blir svaret ”när Messias träder fram”.

Man citerar Bibeln och tror att det är dessa ord som man uppfyller: ”På den tiden skall Herren vara en och hans namn ett” (Sak 14:9) och ”Ett bönehus för alla folk” (Jes 56:7). Men den som inte ber till Bibelns Gud tillber en annan gud. Den som inte bekänner JESUS som Herre och Frälsare kan inte komma inför Fadern.

Joh 14:6 Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

1 Joh 4:3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Om denna strävan med sammanblandning av religioner på tempelberget blir en verklighet kan det vara ”förödelsens styggelse”. Ett tempel för alla religioner skulle bara bli ett synligt resultat av de avgudar som redan många har i sina hjärtan och som har intagit många andligt.

Kommer Israel att gå med på att lämna Östra Jerusalem för tillåtelse att bygga ett tempel? Enligt en rabbinsk profetia kommer det tredje templet att påbörjas i mars 2010. >> Israel kommer först att ta emot en falsk Messias, antikrist, som kommer att svika dem. Men då kommer uppvaknandet att Jesus är Messias.

Joh 5:43 Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. [annan övers. honom kommer ni att ta emot].

Jes 10:20 På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem. I trohet skall de stödja sig på HERREN, Israels Helige.

Jerusalem dokumentet

Utrikesministrarna i EU möts i Bryssel 7-8 december om fredsprocessen i Mellanöstern. Med Sverige i spetsen, som ordförandeland, har EU satt ihop ett dokument där man för första gången officiellt säger att Jerusalem bör delas. Haarets har lagt ut en kopia av dokumentet. >>

Punkt 4 i dokumentet säger att man fortsätter att utveckla de ömsesidiga relationerna med Israel inom ramen för ENP som det uttrycktes i juni 2009. Jerusalemdokumentet är mycket Israelfientligt och antyder att EU kan stödja utropandet av en palestinsk stat även om en fredsuppgörelse inte har uppnåtts. Den som ligger bakom dokumentet om Jerusalems delning och en framtvingad tvåstatslösning, Vägkartan till fred, är Javier Solana som här ses tillsammans med Carl Bildt. >>

Solana leder fortfarande WEU (10-statsallians = 10 horn). Det är intressant när vi jämför med profetiorna i Daniels bok och Upp.boken.

Johannes såg i sin uppenbarelse att templets yttre förgård skall trampas av hedningarna och ges till dem under 3,5 år (Upp 11). Sakarja profeterade om att Jerusalem skall belägras och halva staden intas, det vill säga delas (Sak 14). Grunden för det scenariot kan alltså läggas i EU den här veckan!

Det är med bestörtning och sorg vi ser att Sverige har en framträdande roll i planen att dela Israel och Jerusalem. Att arbeta i uppror mot Bibeln och mot Gud får alltid konsekvenser. Det bådar inte gott för vårt land!

Rykten säger att Obama kommer att pressa Israel hårt kommande vår 2010, för att Israel skall lämna Västbanken och Östra Jerusalem. Det kan snabbt leda till den förföljelse i Judéen (Västbanken) som beskrivs i Matt 24:15.

En tolkning av Matt 24:15 är att det kommer att ske vid Lövhyddohögtiden (september) eftersom Jesus sa ”de som är uppe på taken”. Det är nämligen på taken man brukar bygga sina lövhyddor, sukkot, under högtiden. I vilket fall är nog uppfyllelsen av Jesu ord inte långt borta.

Reaktioner mot SKR!

Ett uppvaknande sker över att bibeltrogna samfund bör lämna SKR! Världen idag skriver att många kristna på gräsrotsnivå reagerar efter beslut om samkönade vigslar i SMK och SK. >>

Kanske ekumeniken börjar spricka här och där och förhoppningsvis kan det även bli ett uppvaknande över vad sann biblisk enhet är. Däremot är väl inte att förvänta sig att någon kyrkoledare erkänner att man har haft fel angående ekumeniken som felaktigt sammanblandas med biblisk enhet.

”Problemen enar, problemen är motorn”

Kissinger har sagt ”Problemen är motorn i förändringen”. Han syftar på New World Order, en ny världsordning med globalt styre och leder till ett totalt kontrollsamhälle. För att lösa de globala problemen kräver man ett globalt överstyre som tar bort nationernas suveränitet.

Vi kan jämföra detta med ekumeniken. Varför vill man egentligen ha ekumenik? Vi har problem och minskar därför måste vi enas. Man tror sig kunna bli starka och nå framgång genom att gå samman. Många är redan beredda att gå in under påvens överstyre.

Eller: vi måste hitta nya församlingsmetoder för att få tillväxt och framgång. Man inför en ny struktur och sätter en ledning över den förra. Den förra ledningen blir snart bortmanipulerad eller tvingas in i den nya strukturen. Problemen enar, problemen är motorn. Man använder problemen för att nå sina syften.

När den helige Ande enar är det på sanningens grund, Guds ord. Att citera en och annan bibelvers som försvar för den organiserade ekumeniken räcker inte. Man citerar bibelverser även där man vill blanda alla religioner. Biblisk enhet är Andens verk och kan aldrig organiseras fram.

Ekonomisk ”monsterbubbla”

Dagens industri skrev 27 november: Nouriel Roubini, även kallad "Dr Doom", varnar för en ny bubbla på finansmarknaden. Den storskaliga spekulationen i en fortsatt fallande dollar riskerar att orsaka masshysteri när kursen en dag planar ut eller vänder, enligt den kände ekonomen Paniken kommer att få större dimensioner än efter Lehman Brothers-kraschen under förra hösten, enligt Roubini som kallar spekulationsvågen för en "monsterbubbla".

Trots varningar rullar den amerikanska ekonomin vidare i en vansinnesfärd. Är det så att Gud har prisgett folket som har vänt honom ryggen? Har girigheten och habegäret tagit kontroll och blivit gud?

Många kyrkor har förvrängt evangeliet till att användas för att nå rikedom, succé och välstånd. Då avskärmar man sig automatiskt från HERREN därför att man inte vill ödmjuka sig eller förändras. Guds namn används flitigt men man följer sina själviska begär. Det är människans val och det handlar om viljan.

Ps 81:11 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 12 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. 13 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar!

Människans villfarelse är att hon tror att hon är god i sig själv. När människor enas för att lösa problem utan Guds hjälp, förblindas de av högmod och blir som dårar. Det enda människan kan åstadkomma är Babelstorn, maktkonstruktioner. Resultatet blir i slutändan splittring (1 Mos 11).

Gud kallar oss, som han kallade Abraham och Sara, ut ur och bort från världens tänkesätt och planer. Först då kan vi höra Guds röst. Låt oss söka JESUS för vi vet att han har lösningar och ger råd till alla som söker honom. Han leder oss på rätt väg. Han bygger sitt (övernaturliga) verk som ska bestå för evigt.

Ords 8:13 Att frukta HERREN är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. 14 Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd, och hos mig finns makt.

Mvh Ohlins