Profetiskt: Ohlins funderingar 5/1-10 (EO)

<< Tillbaka

Innehåll:
1. År 2010 -
kort sammandrag av tidsläget enligt Bibelns förutsägelser
2. Stort intresse för det profetiska
- inför Jesu återkomst
3. Laglöshetens hemlighet - mysticism - innebörden av "Hemligheten Babylon" (jag tar upp grundtext)
4. Kommer något att hända i februari 2010?
5. Miljonarmé i USA redo 30 januari 2010 - skrämmande nyheter och citat av David Wilkerson

1. År 2010

Frågorna är många inför ett nytt år. Mycket kan hända och det kan gå snabbt. En ekonomisk kollaps? Ett återuppbyggt tempel i Jerusalem eller Förödelsens styggelse? Ett delat Israel? Jerusalem? Enligt rykten kan Obamas regering tvinga Israel att ge upp en del av landet redan i mars. Varje kvadratmeter som Israel hittills har lämnat för fred, har använts som plattform för hat och terrorism från palestinierna. Det är bevisat efter 17 års erfarenhet. >>

Det vi vet med säkerhet från Bibelns profetior och som vi har sett dra ihop sig med stora steg 2009:
1. En global världsregering - Inga länder är suveräna längre. FN kräver världsherravälde.
2. En global världsekonomi – Allt fler röster hörs som kräver en världsvaluta.
3. En global världsreligion - Interfaith rörelsen jämställer alla religioner.
Det kommer en tid när alla som vägrar erkänna alla religioners lika värde kommer att straffas ekonomiskt och inte få köpa eller sälja (Upp 13).

”Romarriket” tar form i EU med Lissabonfördraget och en president. The Holy Roman Empire med en politisk ledare och en religiös ledare är inte långt borta. Ett förstatligande pågår och Bibeln förutsäger att världsregeringen kommer att vara röd - socialistisk/kommunistisk.

Det betyder också att vi närmar oss Jesu tillkommelse med stormsteg!

2. Stort intresse för det profetiska

Trots att det talas och predikas väldigt lite om tidens tecken och Jesu återkomst finns det ett stort intresse bland många. När David Wilkerson gick ut med en profetisk varning i mars 2009 blev det årets näst mest lästa artikel på tidningen Dagen. Då hade många redan läst den på nätet. Låt oss inte glömma bort eller sänka beredskapen.

2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Om vi har fokus på Jesus längtar vi efter hans återkomst och vill föra människor till honom. Åtskilliga som har läst och lyssnat på vår undervisning om Jesu återkomst och tidens slut har insett att Bibeln inte beskriver något ”hemligt uppryckande” av församlingen. Tvärtom beskriver både GT och NTen synlig återkomst i härlighet då uppryckandet sker och vi ska möta Jesus på skyn när denna tidsålder avslutas.

Corrie Ten Boom: ”Det finns de ibland oss som lär att det inte blir någon vedermöda, att alla kristna ska undkomma allt sådant…
…Jag känner att jag har ett gudomligt mandat att gå och säga till människor i den här världen att det är möjligt att vara stark i Herren Jesus Kristus. Vi tränas för vedermödan, men mer än 60 %  av Kristi kropp över världen har redan gått in i sin vedermöda. Det finns ingen väg att fly. Vi kommer sen. Sedan jag redan har gått igenom fängelse för Jesu skull, och sedan jag mötte Kinas biskop, varje gång jag läser en bra bibeltext nu tänker jag, Hey, det kan jag ha användning för i vedermödans tid. Så jag skriver ned det och lär det utantill”.

Vi ska alltid vara redo för uppbrott eftersom vi inte vet när våra liv tar slut här. Men vi ska också vara inställda på svåra tider eftersom Bibeln har förutsagt det. Segern ligger i efterföljelsen och där får vi också ta del av och vandra in i alla underbara löften. Bibeln är den mat vi behöver som ger oss kraft, ljus och klarhet.

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
Ps 23:5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.

3. Laglöshetens hemlighet - mysticism

Det finns annan ”mat” som leder fokus och uppmärksamhet bort från Jesus och hans återkomst. Den maten kallas laglöshet och gör att kärleken (agape – Guds kärlek som ges till oss för att vi ska älska och lyda honom) kommer att kallna hos de flesta (Matt 24). Anomia (laglöshet på grekiska) betyder olaglig eller förbjuden mat (för får).

Laglöshet är inte enbart att bryta samhällets lagar utan att bryta Guds bud, vilket händer om man fyller sig med böcker och läror som leder fel. Sådan ”mat” ger näring till ”köttet” och självupphöjelsen och gör att man litar på sig själv och sin egen förmåga istället för på Gud. Läs om en profetisk dröm som vi fick del av via mail. >>

Upp 17:5  Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig [musterion] betydelse: "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden."

King James Bible: “Mystery Babylon”. Det är samma som “laglöshetens hemlighet” (musterion) i 2 Tess 2:7. Ordet musterion betyder en hemlig (ockult) kunskap. Strongs G 3436: (att stänga munnen), hemlig eller ”mystik” (genom idén om tystnaden som följer av invigningen i religiösa riter).

Mysticism kommer från österländska religioner och är ingen ny företeelse. Paulus skrev att “laglöshetens hemlighet” redan var verksam på NT:s tid. Men den kommer att kulminera i den yttersta tiden innan Jesu återkomst.

Thomas Merton var en katolsk munk och mystiker. Han har ibland kallats ”den moderna kontemplativa bönens fader”. Han har sagt: ”… i mitten av vår existens är en punkt i tomheten som är orört av synd och av illusioner, en punkt av den rena sanningen…Om vi alla visste vilka vi egentligen är, skulle vi falla ned och tillbe varandra eftersom den rena härligheten från Gud är inom oss – i var och en av oss”. (Conjectures of a Guilty Bystander -1989 edition, pp.157-158)

Det är målet och syftet med kontemplativ bön, allt mer populärt idag, nämligen att upptäcka ”Gud” inom sig. Slutmålet på mystikens väg är människans ”gudomliggörelse”. Världsledaren, antikrist, kommer att säga sig vara Gud (2 Tess 2:4). Genom mysticism och kontemplativ bön kan marken förberedas för det tänkesättet och New Age kan infiltrera kyrkor. Det öppnar upp för ockulta manifestationer (vilket vi såg exempel på i Lakeland).

Här följer ett citat av Solveig Hendriksen: Läs hela sammanhanget här >> & >>

De flesta kan se hotet från islam, men hur många är medvetna om den osynliga kraftmätning mellan två religiösa paradigm, som i det fördolda åstadkommer en teologisk och mystik polarisering också inom svensk kristenhet? De två motpolerna är judisk-kristen monoteism och indisk-hellenistisk monism, uppenbarelse kontra metod, en tro på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och Jesu Fader, kontra en tro på ett opersonligt, gudomligt och enhetligt Vara, som finns i allt, bortom allt och djupast i människans centrum. Den förre Guden rättfärdiggör och helgar var och en som i ödmjukhet och lydnad för hans Ord vänder sig till honom och tar emot Jesus Kristus. Den senare upptäcks genom en djupborrning till människans innersta med hjälp av urgamla yogatekniker, som tömmer medvetandet och väcker kundalini, meditationskraften, vilket resulterar i en djup upplevelse av alltings enhet genom det gudomliga Självets förening med en transcendent GUD bortom religionernas olika gudar.

Medan evangelisk, apostolisk kristendom växer som aldrig förr på gräsrotsnivå, närmar sig de stora världsreligionerna varandra på toppnivå - i alla fall skenbart - genom interreligiösa "dialoger", böner och gudstjänster med enhet och världsfred som mål och mystiken som en gemensam utgångspunkt. Företrädarna är nämligen för det mesta mystiker och starkt övertygade om att den mystika erfarenheten av GUD, som yoga, TM, zenmeditation, kontemplation och andra typer av djupmeditation leder fram till, är densamma inom alla religioner, även om tolkningen styrs av respektive religions dogmatiska referensramar. En av huvudaktörerna i den här ekumeniken är Dalai Lama, vars munkar systematiskt bereder väg för inkarnationen av GUD på plats efter plats i Europa och Amerika.

Bibelns väg, den smala vägen, är omvändelse och pånyttfödelse genom tro på Jesus Kristus och ett liv i lydnad och gemenskap med honom. Satans väg, den breda vägen, är människans självförverkligande och strävan att nå gudomliggörelse genom metoder och tekniker, ofta hämtade i österländska religioner. Vi som kristna ska inte ha del i något sådant.

Förödelsens styggelse beskrivs i grundtexten som ”något som gör att man vill spy” eller ”känner illamående, att vända sig bort från stank och dålig lukt”. Religionssynkretism är som rutten mat och något är sjukt när präster och pastorer dras till mysticism och annan österländsk villfarelse. Följ dem inte och lyssna inte till dem!

4. Kommer något att hända i februari 2010?

Vi bör vara försiktiga med allt profetiskt som förutsäger datum. Det har gjorts många gånger men visat sig inte stämma. Vi vet inte om något speciellt kommer att hända i februari men faktum är att jag senaste halvåret har haft en tanke/känsla: ”två månader från nyår”. Jag har nämnt det till några få personer.

Det märkliga är att pastor Carter Conlon i predikan från 3 januari i år säger så här: ”Jag känner att i februari i år kommer vi att få veta hur djup och mörk och svår denna tillbakagång kommer att bli. Det lämnar aldrig mitt hjärta. Det är något som Gud har talat till mig i nästan ett år nu, att det blir denna kommande februari som vi verkligen börjar inse hur svåra dagarna som ligger framför kommer att bli…”

Conlon fortsätter tala om att han ber särskilt för de fattiga och utsatta i samhället, att de inte ska drivas ut hjälplösa på gatorna i vintertid (Matt 24:20). Carter Conlon är pastor och medarbetare till David Wilkerson i Times Square Church.
Läs Wilkersons allvarliga profetiska budskap från mars -09. >> (svenska)
Lyssna till ljudklippet med Carter Conlon >> 

5. Miljonarmé i USA redo 30 januari 2010

En ganska chockerande nyhet skrevs av The European Unions Times 28 november. Nämligen att Barak Obama har beordrat en beställning av en armé på 1 miljon amerikaner redo till den 30 januari 2010, beredda för inbördeskrig. Man förväntar sig en ”explosion av våld” när amerikanerna inser att hela ekonomin är bankrutt. Av Amerikas närmare 400 miljoner medborgare vet man att 220 miljoner är beväpnade till tänderna.

Samtidigt varnar chefen för Internationella valutafonden (IMF), Dominique Strauss-Kahn, för att stimulanspaketen i Västvärlden är ett ”hot mot demokratin” då miljoner människor förväntas agera i våldsutbrott mot sina regeringars ”stöld” av deras pengar och deras framtid. En av Europas största banker, Société Génerale, uppmanar sina kunder för att förbereda sig för en ”total ekonomisk kollaps”. >>

Är det detta som David Wilkerson har förutsagt? Citat: I 10 år har jag varnat för en tid med 1000-tals bränder i New York, eldar som övertäcker stora områden, även New Jersey och Connecticut. Flera av de största städerna i USA kommer att få uppleva våldsamma upplopp och stora bränder, liknande dem vi skådade i Watts, Los Angeles för några år sedan.
Det blir upplopp och eldar i städer över hela jorden, ödeläggelse och vandalisering här i Times Square, New York City. Det vi skådar nu är inte en recession, inte ens en depression. Vi är under Guds vrede. I Ps 11 så står det skrivet: När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Ps 11:3
. Gud dömer Amerikas överflödande synder, men inte bara Amerikas utan alla nationers. Han bryter ner de sekulariserade fundamenten.

Nu är inte tid för ytlighet och materiell tillfredsställelse. Låt oss vara bedjande och vakande! Det är tid att göra sig redo för stormen som kommer. Det är tid för omvändelse, rening och helgelse. Nu är tid för att låta JESUS KRISTUS vara allt för oss.

Vi som är Guds folk har Guds löften att vila i och lita på. Det är inte vår egen skicklighet som det beror på utan den helige Andes kraft. Vårt ansvar är att gå dit Gud sänder oss och att vara hans redskap för våra medmänniskor i den här tiden.

Jes 43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig (grundtexten: när du måste gå...), eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld (grundtexten: när du måste gå...), skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. 3 Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare.

Mvh
Elvor Ohlin