Profetisk Varning till Guds folk

<< Tillbaka

Guds frid! Vi upplever att vi måste ge en profetisk varning till kristenheten i vårt land.

Tack Lennart H för att du berättade din dröm på Berndt Isakssons forum den 15/1 med sådana detaljer som du gjorde. Vi tror att drömmen var från Gud för den stämmer precis med vad Herren har talat till oss om den senaste tiden genom profetior och genom drömmar.

Lennart H drömde:
Jag befann mig i mitt barndomshem, allt var lugnt och harmoni rådde. Plötsligt kom en främmande familj in i vårt hus, inte genom att bryta sig in utan snarare genom något som verkade som vänskapskorruption. Jag tror ett ingifte ingick i deras intåg i huset. Främlingarna blev på ett sätt indirekt styrande i husets normala verksamhet. De övertog initiativet men jag upplevde deras närvaro som ett hot. De som tagit sig in hade med sig sina egna seder och bruk som var långt från hur vi tidigare levt. Jag försökte leva som jag alltid gjort men främlingarnas uppträdande visade tydligt att de inte gillade att jag försökte hålla kvar vid det gamla. De serverade ogillande blickar vid mina försök till ”gammalt” uppträdande.

Kan denna dröm betyda någonting?

Själv kommer jag att tänka på den oheliga ekumeniken som flödar in i våra samfund. Den har kommit smygande och oftast från ledande håll. Fotfolket kan inte göra så mycket utan enbart konstatera vad som sker. Många trogna försöker påverka på ett bibeltroget sätt men deras försök pressas ner med ogillande blick eller med auktoritet. Jag minns att jag i drömmen funderade på att ”bättre fly än illa fäkta” men jag tvekade för detta är ändå mitt hem. Jag vet inte vad som är bäst eller när det är klokast att lämna huset för man vill höra hemma någonstans.
(Slut citat Lennart H)

2 Kor 13:1 Det är nu tredje gången jag försöker komma till er. Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.

Om man tar din dröm och tolkar den tillsammans med vad vi har fått från Gud så hamnar vi i Gal 4 och i Matt 13.
Den familj som kommer in i huset genom ingifte kan jämföras med Hagar och Ismael, för i GT var man ett med den man hade samlag med (Abraham-Hagar).

Lennarts dröm har samma innehåll som Elvors ”Harmagedon-dröm”, som handlar om det stora avfallet.>>

Janne har drömt en identisk dröm som Lennarts men det var bara det att den främmande familjen i drömmen var ormar istället för människor (huggormsungar).

Två gånger förr har Herren varnat bland annat genom att visa att det kommer ett stort avfall genom att ett tåg fullt av människor åker bort från (ut ur) Kristus ner i fördärvet. Vagnarna som människorna åkte i såg ut som de boskapsvagnar som körde fångarna till koncentrationslägren.

Vi har ju starkt gått ut och profetiskt varnat för att Rick Warren har en mycket stor roll i det stora avfall vi ser i våra församlingar. Vi har också varnat för att Rick Warren och Tony Blair kan vara de 2 hornen (ledarna) som nämns i Upp.

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn (Ledare) som ett lamm men talade som en drake (eller orm).

Jannes dröm:
Elvor och jag kommer in i en tågkupé men vi var liksom bara som åskådare. I drömmen hade jag en känsla av att tåget precis skulle avgå.  En ensam man satt i kupén. Han var klädd i mycket ”gammalmodiga” men fina och rena kläder. Han hade kritvit skjorta och fina byxor med pressveck på. I sin bröstficka hade han en gammal fin penna av modell äldre. Mannen som satt där var Sven Reichmann. Plötsligt säger Sven att han skall ta och ringa till sin mor innan tåget går. Han tar upp en mobiltelefon som var av modell äldre och ringer till sin mor. Han tittade ut genom fönstret och uppåt himlen, nu fick vi se att Svens mamma bodde högst upp i ett vitt jättehögt höghus.
I hennes lägenhet var allting som det var på 50-60 talet ungefär och telefonen hon svarade i var oerhört gammal och klumpig precis som de var på den tiden. Man skulle ju kunna säga att det var som ett gammalt budskap (det "gamla, äkta Evangeliet).

Nu kom en man in i tågkupén klädd som en företagare eller en affärsman i moderna kläder, guldklocka, manschetter, slipsnål mm. Den här mannen som kom in strax innan tåget skulle lämna stationen var en sådan kontrast till Sven Reichmanns stil.

När nu Gud visade mannens ansikte blev vi så förvånade för mannen var Tony Blair och han såg alldeles perfekt ut i allting till och med hans tänder var kritvita. Han såg inte hotfull ut på något sätt men det var när han öppnade sin mun man kände att det var fel ande. Då kunde man förnimma ett hat och ett förakt som kom ifrån hans ande.
Han sa: Du! och pekade på Sven Richmann, "om det skall bli tal om några slags konferenser nu i kristenheten så är det JAG som skall tala och inte du".

1Joh 2:24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Vi ser alltså bilden i Gal 4:

Gal 4:22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Se nu på den här länken som handlar om Tony Blair och Rick Warren, som skall föra församlingarna och religionerna tillsammans in i FN:s milleniemål (NWO) >>

Kan det vara så att vi ser den falske profeten? Vad kommer att ske när tåget börjar att rulla av mot fördärvet? En profet vi känner profeterade om stora splittringar och Gal 4. (Läs Ohlins fundering från 2011-01-08)

Men samtidigt är detta urskiljningen av ogräset och vetet i Matt 13. Vi uppmanar återigen: dra er undan allt som det står Rick Warren eller Bill Hybels på, innan det är för sent.

Mvh
Ohlins