Profetiskt: Born to Watch 25/4 Övervakning

<< Tillbaka

Artikel:
“Världen idag är otroligt sammankopplad. Varje dag passerar människor gränser in till ett annat land för att arbeta eller semestra. Dokumentverifieringen när man kommer in i ett nytt land kan vara en ansträngande, tidskrävande historia, med tanke på att olika stater har sitt eget unika system för att identifiera dokument.

Därför har Interpols generalsekreterare, Ronald K. Noble, nyligen uttalat önskemål om utformandet av ett elektroniskt, universalt accepterat medel för identifiering, som ska  användas av internationella resande och arbetare.

Noble tror att Interpol är den bäst placerade globala organisationen att övervaka ett sådant system – med tanke på att de redan hjälper sina medlemsländer att kontrollera dokumenten för internationella flygresenärer som minst 1,5 miljarder gånger om året.

Ett dylikt elektroniskt system skulle försäkra att en resenär kan identifieras i olika länder med hjälp av samma identifikationsdokument. Deltagande länder skulle åläggas att förmedla elektroniska uppehålls- och arbetsvisa anpassade till en enda, universal standard.

Enligt Interpols generalsekreterare, Ronald K. Noble, skulle det tilltänkta systemet hjälpa till att öka effektiviteten överlag, att höja den globala säkerheten, och minska möjligheterna för korruption. Även om formatet och innehållet hos det internationella elektroniska ID:et  ännu inte har diskuterats färdigt, och ingen överenskommelse fattats, skulle kortet med stor sannolikhet innefatta individens biometriska data, inklusive DNA och fingeravtryck, som skulle laddas upp på en global databas.” >>

Kommentar:
Vad gillar ni deras logga? [se artikel] …Det blir allt lättare att tyda skriften på väggen. Etablera detta system, och sedan vid någon tidpunkt, inför ett mandat som kan kräva att ett RFID chip blir implanterat i den högra handen eller pannan. Är du redo för allt detta?


… Har du tränat på att ikläda dig hela Guds rustning?… Är du säker på, att om du dog idag, så skulle du få spendera hela evigheten med den Himmelske Fadern, Jesus, änglarna och alla de andra heliga?… Vi är instruerade att pröva oss själva för att se om vi befinner oss ”i tron”. En frälsande relation med Jesus är mer än bara kunskap om vem Han är och vad Han gjorde. Du måste KÄNNA Honom.

Jacob 2:19
Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar.

Han ger en del av Sig Själv i deposition, via den Helige Anden, in i ditt hjärta när du ångrar dig och omvänder dig från din synd, tror i ditt hjärta på vad Han gjorde för dig på korset, att Han dog, begravdes, och återuppstod till livet igen. Om du verkligen tror på detta, så kommer du med din mun att bekänna Honom som din Frälsare. Då kommer den Helige Ande att börja Sitt verk i dig och i ditt liv. Han kommer att åstadkomma god frukt. Ett förändrat sinnelag, förändrade vanor, vilka du umgås med, vad du lyssnar på, vad du läser, vad du ser på, och så vidare. Han kommer att tala till dig med Sin milda röst och leda dig.

Han kommer att låta dig veta vilka områden i ditt liv han vill förändra, och be dig att samarbeta med Honom för att åstadkomma denna livslånga helgelseprocess. Han vill forma Sina barn i Sin egen avbild så att han kan verka genom oss för att åstadkomma Sin vilja här på jorden innan han, på ett eller annat sätt, kallar oss hem. Allt till Hans ära. Självklart välsignar han oss längs vägen, och badar oss i Sin ömsinta kärlek, ger oss Sin frid, Sin glädje, vår dagliga fysiska omsorg, och så vidare.

Sann tro i en människas hjärta producerar alltid ”god frukt”. Om du inte ser någon god frukt i ditt liv, och du tycker det är väldigt svårt att älska din nästa, så råder jag dig att söka Guds syndfria Son, Jesus Kristus, tills Han svarar. Alla har vi syndat. Det perfekta blod, som han utgöt för oss, är det enda som kan tvätta bort vår synd. Om din synd inte är borttvättad, så kan vi inte vara med Dem i all evighet, så enkelt är det. Tiden håller på att rinna ut. Ingen garanteras någon morgondag.

Jakob 2:20

 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

Jakob 2:18
Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.

 

Obs! Nils Olov Nilssons nya bok: Anden och vi har beslutat : "Den svenska pingströrelsens förändringsprocess" kan du beställa här >> (Du väljer att betala med faktura smidigt och lätt)

___________________________________________________________________________________