Profetiskt: Bill Salus - Egypten

<< Tillbaka

Jag skall uppegga egyptier mot egyptier” Av Bill Salus


Det här är dagarna när Bibeln är sin egen bästa kommentar. Tänk dig profeten Jesaja stå på Kairos gator idag och tala inför en nyhetskamera och säga:
Utsaga om Egypten. Se, HERREN far fram på ett ilande moln och kommer till Egypten. Egyptens avgudar bäva då för honom, och egyptiernas hjärtan förfäras i deras bröst. Och jag skall uppegga egyptier mot egyptier, så att broder skall strida mot broder och vän mot vän, stad mot stad och rike mot rike. Och egyptiernas förstånd skall försvinna ur deras hjärtan, och deras råd skall jag göra om intet; de skola då fråga sina avgudar och signare, sina andebesvärjare och spåmän. Men jag skall giva egyptierna i en hård herres hand, och en grym konung skall få råda över dem, säger Herren, HERREN Sebaot.(Jesaja 19:1-4, 1917)

Som ett ilande moln profeterar Jesaja den snabba försämringen av händelser i Egypten. Inre oroligheter får egyptier att strida mot varandra. Denna strid sprider sig från hem till hem och växer till ett krig i riket. Kristus citerade antagligen Jesaja 19:2 när Han varnade för att riken skulle resa sig mot varandra i Matteus 24:7. Till skillnad från nation som angriper nation, vilket hänsyftar till världskrig, refererar ”rike mot rike” till regionala konflikter. Kristus lärde att dessa profetior skulle komma över världen såsom födslovärkar. På samma sätt som en kvinna som ska till att föda sitt barn är dessa händelser förutsagda att komma med ökande frekvens och intensitet, var och en byggd på den föregående.


Det vimlar av rykten om regionala inbördeskrig i Mellanöstern just nu. Egypten och Saudiarabien genomförde enligt vad som sagts gemensamma militärövningar 2010 för att förbereda sig för en möjlig konfrontation med Iran. Iran representerar det persiska riket och Egypten och Saudiarabien det arabiska riket. Därtill har den apokalyptiskt sinnade presidenten i Iran, Ahmadinejad, vid flera tillfällen hotat att radera ut Israel, som representerar det judiska riket, från kartan.


Psalm 83 förutsäger att det arabiska riket en dag kommer att uppresa sig mot det judiska riket för att avlägsna Israels namn för evigt. Både Egypten och Saudiarabien tillsammans med åtta andra arabfolk förenar sig med det arabiska riket i detta förestående profetiska krig.


Jesajas prognos för Egypten förvärras när du läser resten av hans nittonde kapitel. Jesaja 19:5-12 säger oss att en aldrig förut skådad religiös och ekonomisk strid plågar nationen enligt Herrens avsikter. Uppenbarligen drabbas Egypten av detta katastrofala tillstånd på grund av dess framtida inblandning i psalm 83 eftersom vi i Jesaja 19:16-18 läser att Israel kommer att ta över fem städer i Egypten och göra så att hebreiska blir det talade språket inom stadsgränserna. En av dessa städer kommer att kallas ”Fördärvets stad”, vilket antagligen innebär att IDF förgör denna stad.


På den tiden skola egyptierna vara såsom kvinnor: de skola bäva och förskräckas för HERREN Sebaots upplyfta hand, när han lyfter den mot dem. Och Juda land skall bliva en skräck för egyptierna; så ofta man nämner det för dem, skola de förskräckas, för det besluts skull som HERREN Sebaot har fattat över dem. På den tiden skola i Egyptens land finnas fem städer som tala Kanaans tungomål, och som svärja vid HERREN Sebaot; en av dem skall heta Ir-Haheres (= Fördärvets stad). (Jesaja 19:16-18, 1917).


Kommer den civila kampen som utvecklas i Egypten leda till att president Hosni Mubarak störtas, presidenten som förmodligen har cancer och fyller 83 den fjärde maj 2011? Många förväntade sig att hans son Gamal Mubarak skulle ersätta honom; men enligt vad som sagts har Gamal med sin familj flytt till Storbritannien för att vara i säkerhet. Om Mubaraks regering störtas, kommer det muslimska brödraskapet att bekläda hans post med en av sina egna och uppfylla Jesaja 19:4? Det muslimska brödraskapet, som för närvarande är bannlyst i Egypten, hatar Israel och stöder Jihad mot den judiska staten. Hamas, som också är delaktig mot Israel i psalm 83 är deras politiska arm inuti Gaza. Hamas, precis som det muslimska brödraskapet, kräver Israels förintelse.


Kommer de nuvarande protesterna i Egypten att bilda metastaser till uppfyllandet av Jesaja 19? Om det är så, ska den kommande grymme ledaren vara den som leder Egypten in i konfederationen i psalm 83:7-9? Allt detta är okänt men fullt möjligt. En sak är säkert; Mellanöstern verkar vara på randen till att bli apokalyptiskt.
Januari 2011 har sett regeringarna i Libanon, Tunisien och Egypten bli kännbart utmanade. Jordaniens regering väntas bli nästa. Libanon, Egypten och Jordanien är inblandade i psalm 83 och Tunisien verkar vara delaktig i profetian i Hesekiel 38 och 39. Det verkar vara hög tid för kristna att göra sig förtrogna med profetiorna i Jesaja 19, Jesaja 17, Jeremia 49, Psaltaren 83 och Hesekiel 38 och 39. Dessa är några av scenuppsättningarna för profetiorna om världsomvälvningar på den profetiska horisonten.