Profetiskt: Pastor Brian - Nyhetsbrev FEB - 01

<< Tillbaka

JANUARIS NYHETER

De som följer den profetiska utvecklingen har märkt att januari var en månad då mycket nyheter hände i skymundan. EU gör sig redo för sin nya utrikesminister, Storbritanniens Catherine Ashton. Vi kommer också att få en ny EU-president i Bryssel, Van Rompoy Emellertid så spänner det spanska ordförandeskapet sina muskler också, och vi ser järnet blandat med lera. Världen måste relatera till ett EU, som ofta ser ut att argumentera inbördes. En hel rad med utnämningar väntar, bland annat den mycket viktiga positionen som ordförande för Politiska Säkerhetskommittén (PSC), som kontrollerar EU:s säkerhet, och möjligen en ny utsänd till Mellanöstern för att ersätta den nuvarande representanten, Marc Otte. Dessa två positioner skulle kunna vara något för den pensionerade Javier Solana, eftersom han redan arbetar på ett spansk/europeiskt säkerhetsdokument som ska vara klart till november, och som är tänkt att uppgradera Spaniens/EU:s säkerhet. Javier Solana är viktig, för det var han som bekräftade Barcelonaprocessen för EU och Mellanöstern för januari 2007, i den överenskomna sjuårsbudget som kallas det Europeiska Grannskaps Policy Instrumentet (ENPI), som numera benämns mer svepande som Medelhavsunionen. Därför är det många som vakar som väntar sig att få se dr. Solana i någon EU-befattning.

Israels religiösa judar uttalade sig genom sin Sanhedrin, som funnits i funktion de senaste åren, för första gången sedan Kristi första advent, och kallar alla judar till Jerusalem mellan den 30:e mars till 4:e april 2010 för offrandet av påskalammet på det första återuppbyggda altaret sedan 2000 år. Vi får se hur det går. Israels regering sa ju faktiskt i slutet av 2009 att de ville bygga en synagoga på Tempelberget, något som ännu inte skett. Kommer Netanyahus konservativa styre att tillåta detta påskalamm? Vi får väl se. Så, även om det inte varit så mycket rubriker under januari, så har det hänt grejer som visar hur den profetiska utvecklingen har fortsatt under januari, vilket kan leda oss in i intressanta tider under februari och mars. Amerika kommer att fortsätta sätta press på Israel om en fredsprocess som förutsagts i Guds Ord.

FEBRUARIS NYHETER

Tyska förbundskanslern Angela Merkel har låtit veta att februari kommer att bli en viktig månad i relation till Iran. Iran sägs genomföra omfattande krigsövningar, annonsera genombrott i kärnvapentillverkningen, och en möjlig ny allians med Turkiet, Syrien, och ett återerövrat Hizbollah. Beredskapsläget i norra Israel och truppförstärkningar i Syrien är bara upptakten till en väldigt händelserik månad för Iran. Jag är inte sensationslysten, det lämnar jag åt andra, så att förutsäga ett förödande krig för februari är möjligt, men det är det för flera andra månader också. Jag misstänker att det kan bli spänt i Israel, och en dag kommer Gud att göra Gog/Magogs styrkor redo (Hes. 38/39) för demonen Gog hålls tillbaka tills den dag Gud ger honom frihet att göra sin demoniska plikt att försöka förgöra Israel, men då kommer Gud att gripa in och frälsa Israel, innan Han Själv återvänder.

Februari kommer också att innebära några viktiga utnämningar inom EU, såsom ordföranden för den Politiska Säkerhetskommittén, och EU:s utsände till Mellanöstern. Så snart någon utnämns till en EU-post till Mellanöstern så behöver det granskas. EU:s nya utrikesminister kommer att resa till mellanöstern någon gång under februari, och EU kommer att ordna en konferens med ekonomiska målsättningar mot 2020, som vi kommer märka av, om det kontantlösa samhället snart blir en verklighet. Februari kommer också att innebära ökat amerikanskt tryck på Israel, och det ryktas att Obama har gett Israel mars månad ut, för att genomföra hans Mellanösternpolicy, vilket innebär att riva bosättningar, och ge efter för många palestinska krav. Kommer februari att vara den månad då Iran, de nya EU-posterna, Amerikas ansträngda relation till Israel, och en försvagad världsekonomi att vara upptakten till något större? Det kan vara så, vilket innebär att vi får hålla koll på nyheterna från det östra halvklotet under den kommande månaden, för det är där det händer.

MINA TANKAR

Jag fick möjligheten att predika i ett par församlingar under förra månaden, och det var glädjande och uppfriskande. Det finns ett sånt behov i församlingarna av grundläggande bibelundervisning över hur vi, som kyrka, ska leva i en så ogudaktig värld. För några år sedan predikade jag en impopulär serie över två söndagar, där jag beskrev att morgondagens kyrka kommer att vara en blandning av virtuell och traditionell. Jag talade om hur internet kommer att förändra sättet som församlingar fungerar. Det här är fortfarande i sin linda, men jag tror att Bibeln säger att i den sista tiden (Upp. 3), kommer församlingen i Filadelfia att ha litet styrka, pengar och makt, men en öppen dörr kommer att finnas för henne. Jag tror att kyrkor som använder sig av internet/informationsåldern kommer att ha en sådan öppen dörr framför sig. Men vi måste vara försiktiga som församlingar i internet/informationsåldern, och inte missa mötet mellan människor på tu man hand. Oavsett hur teknologiska vi blir, så får vi inte glömma att människokontakten är den viktigaste delen av all tjänst. Du läser just nu ett nyhetsbrev från en individ som har varit pastor för två församlingar, och numera är ’reservpredikant’. Jag engagerar mig också i en jättefin församling, som är mycket större än dem jag tidigare varit pastor för. Det här nyhetsbrevet och hemsidan når fler människor på ett par dagar än jag någonsin nått under mina tio år som pastor. Jag är fortfarande en pastor – virtuell eller ej – Gud har kallat mig att vara en pastor för dem jag har runtomkring mig, oavsett om det är på skolan där jag undervisar, eller runt jorden i främmande länder och kontinenter.

För att sammanfatta mitt svammel, så måste vi som kyrka blicka tillbaka för att se vad som gjorde att kyrkan växte. Vi nådde ut till samhället omkring oss med tillgängliga medel. Problemet idag är att vi inte använder det som finns tillgängligt för oss. Vi vågar inte ge upp pengar, kontroll och bekvämligheter för Herren. Den sista tidens Laodicea-församling var de som hade pengarna, makten och byggnaderna, men inte hade ett hjärta att gå genom den öppna dörren. Det gäller mer än att bidra till mission, det gäller att involvera sig i mission. Många av våra församlingar verkar tycka att det var bättre på den gamla goda tiden. Det var bättre för att kyrkan var beredd att förändra sig för att kunna nå ut till människor. Många av dem som klagar att det var bättre förr, är samma människor som håller församlingen tillbaka idag. I församlingen jag är med i arbetar gamla, unga och medelålders relativt bra tillsammans för att nå de förlorade. Vi kan bli bättre, men att förbli som man alltid varit är oacceptabelt i Herrens ögon. Den där tvåveckors-predikan kanske alltid kommer vara den mest impopulära jag någonsin predikat, men vi ser hur utvecklingen sker mitt framför ögonen på oss. Det här nyhetsbrevet är ett bevis på det.

Broder Brian

BIBELORD

Sakarja 14:1-7 1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig. 6 Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta, himlens ljus skall förmörkas. 7 Det blir en särskild dag, känd av HERREN, inte dag och inte natt. Men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust.

Uppenbarelseboken 3:7-10 7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

NYHETSLÄNK >>