Profetiskt: Pastor Brian 1/6 FLYTTA MÅLSTOLPARNA

<< Tillbaka

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

Jag tänker besvara min egen fråga. Jag tror att Obama kommer att ge sitt stöd till en palestinsk stat i september, genom att lägga ner sin röst. Det är det svaga sättet att säga ja. Jag tackar Gud för Kanadas premiärminister Harper, som visar Israel ett sådant starkt stöd. Om bara min ledare ville göra det samma. Jag tror att Obamas flytt av debatten för in Israel på farligt vatten. Jag har sagt förut att striden om Jerusalem har börjat, och denna sommar kommer ordkriget att eskalera, fram till september, då Israel får se hur FN och kanske även Säkerhetsrådet stödjer en unilateralt utropad palestinsk stat. Det kommer att sätta östra Jerusalem, det bibliska Jerusalem, i en position där Skriften kan uppfyllas.

Obama följer ett manus. Detta manus är skrivet av någon annan. Obama är inte någon som kommer med grandiosa idéer, men är ofta språkrör. Han är agendans ansikte. Om det nu är Javier Solana, eller en grupp män, så är det någon som för denna världsordning till Jerusalem. Det är därför jag håller så nära koll på Libyen, Egypten och Sudan. Enligt Daniel 11, kommer dessa tre att underkuvas av odjurets rike (Europeiska Unionen) innan Antikrist kommer in i Jerusalem. Profetia handlar inte om känslor eller nycker, utan om tecken. Bokstavliga tecken som uppfylls exakt så som det förutsagts.

Jag gillar Wickus (Unsealed Prophecy) poäng om Lukas 21:20. Vi kan komma att se arméer omringa Jerusalem innan Antikrist träder in. Allt detta kommer att utfalla exakt så som Gud har tänkt. Jag kan föreställa mig hur, när man utropat en palestinsk stat, Israel protesterar, och världen går hårt åt Israel, och hur Antikrist kommer in för att stävja allt israeliskt uppror. Det kommer att ta tid, men inte så länge. Som jag sagt tidigare – vi lever i profetiorna nu. Allt kulminerar när Antikrist kommer in i Jerusalem. Sedan, under 1260 dagar, kommer världen att uppleva den stora vedermödan, uppryckandet, Herrens Dag, och Jesu återkomst, i nämnd ordning. Bara tänk – du är den generationen. Du har blivit satt på denna jord så att Gud kan använda dig. Ingenting sker av sammanträffanden.
// Broder Brian

BIBELLÄNK
Lukas 21:20
”När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd.”

Kommentar: Wickus uttryckte det bäst, i att detta kan ske i stadier. Jag tror att de kommer att ligga nära varann i tiden, men etappvis. – Broder Brian

NYHETSLÄNKAR

Nyhetsledare av Charles Krauthammer: ”Bara tanken att judendomens allra heligaste plats är främmande, eller att Jerusalems judiska kvarter med historisk eller demografisk rätt är arabiskt, är absurt. Och idén att Israel, för att få behålla dessa, måste ge upp andra delar av sig själv, är en travesti.” >>

Obama flyttade inte enbart målstolparna om gränsdragning. Han gjorde det också om den så kallade rätten att återvända. >>

 

___________________________________________________________________________________