Profetiskt: Pastor Brian 10/1-11 Massdöden

<< Tillbaka

MINA TANKAR

Den senaste rapporten om plötslig massdöd av djur är 8000 turturduvor i Italien. Vetenskapsmännen börjar undra om det är den snabba ändringen av jordemagnetiska poler som gör djuren desorienterade, då många är beroende av jordens magnetiska poler för att navigera sig vid flytt. De magnetiska polerna påverkas av jordens innersta kärna, som också kan påverkas av solen. Jordens inre kärna verkar röra sig mer ostyrigt än någonsin tidigare i modern tid. Världen befinner sig inte ännu vid en punkt då profetiorna uppfylls, men massdöden kan peka mot något mycket mer illavarslande.

Intressant nog, så talar ett ganska okänt avsnitt i Efesierbrevet (se nedan) om hur Kristus går ner till jordens inre mitt, där helvetet finns. Jesus gick ner till helvetet efter korsfästelsen och innan Han återuppstod, för att göra anspråk på Sin seger över döden och helvetet. Det verkar genom Bibeln som om helvetet, och den del av helvetet som kallas Avgrunden, befinner sig inne i jorden, nära kärnan. Jag måste nämna att inte alla kristna är överens om det här, men baserad på bevis från Skriften, så är det min uppfattning. Det är ur Avgrunden som den store demonkungen Apollyon ska komma upp, för att plåga alla dem som tagit Odjurets Märke. Är det helvetet, eller mer specifikt Avgrunden som nu börjar bli oroligt? Är det de onda krafterna som gör sig redo för en framtida apokalyptisk strid? Om helvet och Avgrunden finns i jordens mitt, så är det ganska logiskt att underliga saker inträffar innan deras ondskefulla angrepp på jorden.

Den sista artikeln talar om hur jorden hettas upp, om förvirring bland djuren, och om störningar i naturen vid ett eventuellt polskifte. Det låter som hämtat ur Uppenbarelseboken. Dagens nyheter befinner sig inte vid den punkten ännu, men om det blir värre, och det finns historier om hur polerna skiftar plats, så kan vi ha Uppenbarelsebokens domar inför oss. De som inte tror kan använda sig av vetenskapen för att bortförklara allt. Turligt nog för mig, så tror jag på Bibeln före vetenskapsmännen, såvida de inte får sina svar från Bibeln själva.

Återigen, så är det ännu inte alarmerande på apokalyptisk nivå, men kan det varsla om vad som stundar? Artiklarna nedan ger en förnuftig respons på att någonting händer. Om den vetenskapliga världen är oroad, så är det något onaturligt, och till och med andligt på gång. Det som sker i den naturliga världen har en direkt korrelation till det som sker i den andliga, och vice versa. Det är bra för oss att hålla koll på allt det här, för en dag så kommer Apokalypsens fyra Ryttare, och varningarna kommer innan de träder in i vår tidsålder. Broder Brian

BIBELLÄNK

Efesierbrevet 4:7-9 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord "han steg upp" vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden?

Uppenbarelseboken 9:1-6, 11 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. 5 De fick inte rätt att döda dem men väl att plåga dem i fem månader, och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

NYHETSLÄNKAR