Profetiskt: Pastor Brian 11/5 EU BEHÖVER EN LEDARE

<< Tillbaka

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

För det första, så är jag inte någon som sätter hela min tro på spel över huruvida Javier Solana uppfyller Skriften. Jag sätter min tro till Jesus Kristus. Jag vet inte var Solana eller någon annan kan passa in i Skriften. Ingen vet med säkerhet innan förödelsens styggelse. Men, med det sagt, måste vi se på händelser som möjligheter. Detta scenario, som många andra jag lägger fram, är inte visioner, eller politiska uttalanden, utan endast analyser av nyhetshändelser mot Bibeln. Mitt liv kommer att gå vidare om inte dessa händelser inträffar, men ifall de nu skulle göra det, låt oss då hypotisera lite.

Ni kanske har läst min EU-varning häromdagen? Ni kan läsa den här >>

Den handlar om det viktiga mötet på onsdag, då utrikesminister Catherine Ashton kommer att grillas av parlamentsledamöter om sin oförmåga att formulera en effektiv utrikespolitik. [   ] Om Lady Ashtons agerande fortsätter att vara till besvikelse, så kan det hända att man röstar genom ett icke-förtroendevotum. Om så är fallet, kan EU komma att tvingas hitta en ersättare illa kvickt, och det skulle kunna vara den viktigaste profetiska nyheten sedan Israels återfödelse 1948. Så därför…

Om Lady Ashton avgår, kommer det att återstå 3,5 år av hennes 5-åriga mandat som Utrikespolitisk Policychef för EU. Bibeln säger att Antikrist ska fortsätta, som om han varit en viktig person redan innan, i 3,5 år. Det är vid denna tidpunkt som förödelsens styggelse kommer att inträffa i Jerusalem. Bara en man kan idag fylla den rollen, och det är Javier Solana. Om det är dags nu, så säger Bibeln att det är Israel som driver fram denne man som Antikrist. Om EU:s utrikespolitiska chefsstol är Antikrists position, så skulle detta kunna hända. Därför, om det nu är dags, kan jag se någon form av härdsmälta i Mellanöstern, med Israel i centrum. Tempelberget kommer vara tillräckligt mycket i nyheterna för att Antikrist ska komma till Jerusalem, pressa fram ett FN-mandat för en palestinsk stat genom ett EU-initiativ, för EU kan nu vara röst för hela Europa. Tyskland, Storbritannien och Frankrike vägrar att följa Antikrists ledning, för det skulle förminska deras inflytande. Men Antikrist lyckas, och förödelsens styggelse inträffar.

Det finns vissa detaljer som måste uppfyllas. Om Libyen och Egypten har blivit kuvade, enligt Daniel 11:33-45, så måste EU också kuva Sudan (antika Kush/ Etiopien). Jordanien kommer att skyddas av EU, vilket de på ett sätt redan är, och USA måste vända sig helt mot Israel, vilket ser mer och mer troligt ut för varje dag (se andra artikeln). Catherine Ashton måste avskaffas runt samma tid som Israel blir centrum för den arabiska vårrevolten. Bosättarrörelsen kommer att förkasta FN:s initiativ för en palestinsk stat, och Antikrist kommer att gå in och tvinga bort bosättarna med våld, som uppfyllelse av Matteus 24:15-21. Antikrists arméer kommer att omringa Jerusalem, och hedningarna kommer att kontrollera Östra Jerusalem i 1260 dagar, medan Gud sänder två män att predika i Östra Jerusalem, och de kommer att vara de två vittnena. Mänskligt sett är det omöjligt för allt detta att bringas samman, men vi tjänar en Gud som ingenting är omöjligt för. Tiden får utvisa om det blir så här.

Jag har även tagit med den näst sista artikeln för att visa att Ashton inte står att finnas i den ekonomiska kollapsen av Europa. Hon är verkligen den osynliga kvinnan. Ashton är på väg ut, det är jag nästan 100% säker på. Frågan är när, och vem som blir hennes ersättare. Europa vacklar, och de behöver ledarskap. Vem kommer att fylla tomrummet, och är det verkligen dags nu? Återigen, tiden får utvisa.
// Broder Brian

BIBELLÄNK
Daniel 11:43-45
 ”Han skall erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och etiopier skall följa honom. 44 Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. 45 Sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom."

Matteus 24:15-21
”När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.”

NYHETSLÄNKAR
Lady Ashton kommer att grillas av parlamentsledamöter på onsdag. ”Om det fortsätter så här kommer det sannolikt att sluta med ett icke-förtroendevotum.” >>

EU:s djupnande finanskris >>

Ett övertagande av det Muslimska Brödraskapet i de arabiska grannländerna skulle utgöra ett direkt hot mot Israel. Men Obama kommer inte att vara emottaglig för Israels argument.>>

 

___________________________________________________________________________________