Profetiskt: Pastor Brian ODJURET KOMMER TILL STAN

<< Tillbaka

VAD JAG VET

 

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

EU cirkulerar en idé om att de vill placera observatörer på marken i Östra Jerusalem, vilket är den bibliska Gamla Staden Jerusalem. Jag skulle vilja veta var, om någonstans, Solana skulle passa in. Vi ser att EU vill öka sin närvaro i Israel, särskilt Jerusalem. Satan vill väldigt gärna ha staden, för den är en symbol för Gud på jorden. Och det är den plats Jesus kommer att sätta Sina fötter vid Sin Återkomst. Den andliga striden om Jerusalem kommer att bli väldigt blodig i framtiden. Allt detta bäddar för senare i år, när palestinierna lägger fram en FN-resolution för en fristående stat. Enligt rapporter, kommer Spanien, och troligen även andra EU-stater, att erkänna en palestinsk stat antingen före, eller vid en omröstning i FN.

Detta skulle kunna pressa EU till att erkänna an stat, men USA håller fortfarande på bromsen. Jag misstänker att USA kommer att söka finna ett sätt att stödja en stat, antingen genom att hjälpa till att utforma resolutionen, eller genom att ställa Israel i en position där hon hamnar i väldigt dålig dager på den internationella arenan. USA har en del taktiska grepp att ta till för att genomföra detta, om de verkligen vill. Vad USA inte vill ha, är fullskaligt krig. USA vill väldigt gärna ha en palestinsk stat, men måste göra det på ett sådant sätt att de inte tappar sin amerikanska väljarskara, som tenderar att vara väldigt pro-israelisk. Allt detta kommer ju tillsammans med den ekonomiska turbulensen i EU, och hoten om krig i Mellanöstern.

Räntorna stiger i Portugal, Spanien, Italien, Belgien, och EU oroas när ränteläget ökar det instabila läget inom EU. EU är bankrutt, och Spanien är det land vi får hålla ögonen på. Det skulle vara mycket svårt för mig att föreställa mig att världen skulle tillåta att Spanien gick så långt som Irland eller Grekland innan man erbjuder hjälp. Kina hjälper redan Spanien, men Spaniens problem fortsätter att växa. Dessa omständigheter kan ändra debatten om en palestinsk stat över en natt. När orostider kommer, så kommer man att skuldbelägga dem som tror på Jesus, och det judiska folket. Därför kan en palestinsk stat uppstå snabbare än någon för ögonblicket tror. Tiden får utvisa. // Broder Brian

BIBELLÄNK

Daniel 7:7-10 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. 9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. 10 En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades.

NYHETSLÄNKAR

EU:s diplomatiska representanter vill närvara vid husrivningar, och vräkningsrättegångar för att ”försäkra sig om EU:s ingripande, när palestinier arresteras eller hotas av israeliska myndigheter” i Östra Jerusalem. >>

Spanien skulle bli det första västeuropeiska land att erkänna en palestinsk stat. Kommunistiska länder i Östeuropa erkände Palestina redan 1988. Palestinierna verkar ha majoritet (för unilateral statsbildning) i Generalförsamlingen, men skulle troligtvis inte få klartecken från Säkerhetsrådet. >>