Profetiskt: Pastor Brian 12/7 UNDERKUVAS SÖDRA SUDAN?

<< Tillbaka

UNDERKUVAS SÖDRA SUDAN?
(ANTIKENS ETIOPIEN/ KUSH)

I SÅ FALL, ÄR NÄSTA ANHALT
JERUSALEM

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

Södra Sudan har deklarerat sitt oberoende, och FN har redan delegerat dit 7000 trupper, vilket allvarligt bekymrar ryssarna. I Daniel är det tre nationer som måste kuvas av antikrist-styrkorna, innan Antikrist uppenbaras/ träder fram i Östra Jerusalem. Vi vet att Egypten och Libyen har kuvats med hjälp från EU, och nu har vi Södra Sudan, som FN tar över kontrollen av, vilket också EU är en stor del av. Underkuvande kan ske på olika sätt. I Egypten var det störtandet av en existerande diktator, i Libyen var det militär kontroll, och med Södra Sudan – är det de fredsbevarande trupperna? För Israel kommer det att vara kontrollen av Östra Jerusalem. Jag vill vara vaken de kommande veckorna, men, vänner, jag tror att vi kanske ser kuvandet av antikens Etiopien, kallat Södra Sudan.

Detta stämmer in med profetiorna, för den norra delen av antikens Etiopien, även kallat Kush, är den Islamiska Republiken Sudan. I Hesekiel deltar antika Etiopien/ Kush i den rysk/turkisk/iranska invasionen av Israel. Södra Sudan kan inte göra det, för de har ingen stark militär, och är nu allierade med EU, och nu mer än någonsin, med det möjliga ’kuvandet’ via FN. Republiken Sudan är allierade med Kina, Ryssland, Iran, Turkiet och resten av Israels fiender ur Hesekiel. Därför kan profetia bokstavligen uppfyllas nu, för antikens Etiopien, Kush, kan uppfylla båda bibeltexterna, för det är två olika länder.

Nu återstår frågan, var är Israel? Dessa nationer som kuvas, kan bara vara profetiska om Östra Jerusalem kuvas inom en snar framtid. Sättet det skulle kunna ske på kanske vi får veta så snart som på måndag. När Kvartetten möts, kommer vi att se de internationella kraven, och den israeliska responsen. Palestinierna kommer att starta processen för en stat så snart som veckan efter Kvartettens möte på måndag. Palestinierna väntar på att Kvartetten ska ge sitt stöd åt 1967 års gränser, vilket jag tror Israel kommer att förkasta, och då kan palestinierna påpeka att Israel inte är intresserade av fred. Detta kommer att bereda vägen för en unilateral stat, uppbackat av FN. Denna uppbackning kommer att sätta press på USA, och vissa EU-länder, att stödja FN-manövern. När Södra Sudan nu röstas in som den 193:e nationen i FN, kommer palestinierna att fråga, varför inte de också. Trycket kommer att vara oerhört. Kommer USA och EU att ge sitt stöd till en stat? Vi får se i september.

Om en palestinsk stat utropas, och EU och USA ger sitt stöd, och EU:s nuvarande utrikesminister avgår, så kan jag se ett scenario där Israel, centrum för all utrikespolitik, kommer att bli så hårt pressat, att EU kommer att ta in en äldre statsman för att styra EU:s utrikespolitiska skuta. Om någon kommer, i 42 månader, så kan vi ha Antikrists framträdande inför oss. Ytterligare en pusselbit kan ha lagts på plats i och med Södra Sudan, för det kan redan ha kuvats. Om så är fallet, så är nästa anhalt Jerusalem. Tiden får utvisa.
// Broder Brian

BIBELLÄNKAR
Daniel 11:40-45
”Men vid ändens tid skall kungen i Söderlandet drabba samman med honom. Kungen i Nordlandet skall då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han skall rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. 41 Han skall också dra in i 'det härliga landet', och många länder skall falla, men dessa skall undkomma hans hand: Edom och Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar. 42 Ja, han skall sträcka ut sin hand mot länderna. Egypten skall inte slippa undan. 43 Han skall erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och etiopier skall följa honom. 44 Då skall han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. och han skall dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. 45 Sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom.”

Hesekiel 38:1-8
”HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig.
7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. 8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet.”

NYHETSLÄNK
FN-trupper i Södra Sudan. >>

Kommentar: EU:s fingeravtryck finns överallt i det här. Det kanske är för tidigt, men kuvandet av Sudan kan ha börjat. // Broder Brian

________________________________________________________________________________