Profetiskt: Pastor Brian 13/2-11 NEDRÄKNINGEN TILL SEPTEMBER

<< Tillbaka

VAD JAG VET

VAD JAG INTE VET

MINA TANKAR

Jag är ingen stor talare, och ingen profet. Men om ni vill höra mina studier i Uppenbarelseboken kan ni gå HIT >> och lyssna. Jag kommer att uppdatera studiet ungefär två gånger i veckan. Dessutom ska jag på samma sida försöka lägga upp bibelstudier av Randy Alcorn, för alla som vill läsa.

De filmer jag länkade till förra helgen är intressanta, och hur sanna de är återstår att se. Snälla, låt inget gå obemärkt förbi, för vi befinner oss i ett andligt krig, som många missar betydelsen och allvaret i. Ljuset över Jerusalem kallades av en väktare för en ’eldsvagn’. Jag vet inte om jag skulle gå så långt, men en dag kommer Elia att vara ett av vittnena i Jerusalem, om det nu blir i egen person, eller om någon kommer i Elias Ande. Det kommer att finnas två vittnen i Jerusalem under denna tidsålders sista dagar, den ene Elia, och den andre möjligtvis Mose, och världen kommer att hata de två vittnena i Jerusalem, för de kommer att uttala domar över en fallen värld, och det laglöshetens system som kommer att ta till fånga många män, kvinnor och barn. Syndens bojor dras åt runt jorden, men en dag kommer HAN tillbaka för att ge frihet till varje man, kvinna och barn som tror på Hans frälsande nåd.

Mellanösternkvartetten gav Israel till och med september för att uppnå ett fredsavtal med palestinierna. Intressant är, att det är då FN:s Säkerhetsråd (UNSC) har sitt årsmöte i Generalförsamlingen, och palestinierna förbereder sig att utropa sin unilaterala stat. Jag tror att Kvartetten vill tvinga ett fredsavtal på israeler/palestinier, och hålla en unilateral stat på avstånd tills vidare. De vill ha en påtvingad fred, men ett fullskaligt krig vill de inte ha. Men, kan man inte uppnå en påtvingad fred, så skulle ett krig med en unilateral stat vara ett alternativ som Kvartetten kan leva med.

Jag ser tre möjliga scenarier. För det första: Om Kvartetten lyckas med sin påtvingade fred, så måste vi vara uppmärksamma på om man undertecknar ett sjuårsavtal. Om det signeras, så kommer någon europeisk ledare att vara spjutspets. För ögonblicket, så är den ende i position att göra det Tony Blair, för han är Kvartettens utsände, och EU:s utrikesminister Catherine Ashton är för svag.

För det andra: Om man utropar en unilateral stat, och deklarerar att ENP-avtalet avbryts, så är Javier Solana den ende möjlige antikristkandidaten, för han skapade ENP. Då skulle vi gå in i den stora vedermödan, som Bibeln talar om.

Slutligen: Om inget av ovanstående scenarier inträffar, så kan vi stå inför en fortsatt kamp, utan några större profetiska vägskyltar. Jag vet inte åt vilket håll det kommer att gå, men september måste vi alla ringa in, och markera. Det judiska nyåret, Rosh Hashanah, är den 28-30 september, 2011, och FN:s Generalförsamling möts i mitten av september, 2011. Om man når fram till ett avtal, så skulle allt detta kunna hända.

Obamas regering accepterade Södra Sudan, vilket är bra. Men, jag undrar om han kommer att använda detta senare, för att framtvinga en palestinsk stat. Smidig som han är, så kan han acceptera att en kristen fribrytarstat skapas i juli, 2011, för att sedan acceptera en palestinsk stat i september, 2011. Han skulle säga sig vara rättvis, men han använder sig av lockbete. Han lägger lockbete för världen med sin till synes rättvisa behandling, för att sedan locka världen att isolera Israel. Förförelsen är stor, mina vänner. Lucifer vet att hans tid är kort, så villfarelsen kommer att bli värre och värre. Kaos kommer att sprida sig över världen, ekonomiska svårigheter väntar, och förföljelse av de troende kommer att öka dag för dag. Mitt i allt detta har vi hopp, och det hoppet finns i Jesu Kristi offerdöd, och i Hans uppståndelse. Hans återkomst kommer att bringa rättvisa till jorden, men fram till dess kommer ondska och död att råda. Men till slut segrar Livet för alla dem som tror på Jesus Kristus som Guds Son. // Broder Brian

BIBELLÄNK

1 Tessalonikerbrevet 5:1-11 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

NYHETSLÄNK

Mellanösternkvartetten manade Israel och palestinierna att ha en överenskommelse till september, och citerade de egyptiska oroligheterna som en faktor. Man berömde även det paket av tillmötesgående gester, som presenterats av den israeliske premiärministern Netanyahu och Kvartettens utsände Tony Blair under ett möte i Jerusalem. >>