Profetiskt: Pastor Brian 14/5

<< Tillbaka

EN RÖST, ETT ANSIKTE” EN DAG BLIR DET ETT HELVETE

MINA TANKAR

Man måste känna med Catherine Ashton. Hon var dömd att misslyckas. Storbritannien, Frankrike och Tyskland ville inte ha en mäktig utrikesminister för EU. Javier Solana, Tony Blair och David Miliband skulle alla ha varit för mäktiga för de Tre Stora. Tydligen är Catherine Ashtons dagar räknade. Detta är viktigt, för om hon snart släpper taget, så tror många, inklusive jag, att posten som EU:s utrikesminister blir den post som Antikrist kommer att ta. I en tid av stora förändringar i Mellanöstern, befinner sig Israel vid ett vägskäl, och när världen vänder sig mot Jerusalem, kommer den nya individ som ersätter Ashton, om hon släpper taget, att vara väldigt intressant för profetians väktare. En dag kommer EU att ha en röst, och ett ansikte, och han kommer att kuva tre EU-nationer, och då börjar den stora vedermödan.

Förvänta er att en uppmorskad Obama pressar Israel alltmer att ge upp land till palestinierna. EU kommer också att pressa Israel, vilket kan riskera Catherine Ashtons överlevnad. När EU vill ha en stor bit av israel, så kan EU-nationerna låta Ashton gå, och ta in någon av de tre mäktiga, ovannämnda herrarna, eller någon annan som kan föra EU:s agenda. Förvänta er att Storbritannien, Frankrike och Tyskland sätter sig emot en stark röst för EU. Då kan vi ha kommit det profetiska varvet runt. Tiden får utvisa.
// Broder Brian

NYHETSLÄNK
”Men valet  av Lady Ashton som Högsta Representant – någon utan politisk erfarenhet inom utrikespolitik, jämfört med landsmannen Tony Blair, som också var aktuell för jobbet – indikerar bara det att medlemsländerna egentligen aldrig ville att hon skulle spela någon betydande roll. Det märks också i titeln ’högsta representant för utrikesfrågor’, snarare än utrikesminister.”

Ashtons position kompliceras ytterligare av det faktum att, utöver att vara högsta representant, också vara vice president för EU Kommissionen, Europas exekutive kropp, och således även svara inför Europaparlamentet (EP).

Vid utfrågningarna i EP i Strasbourg i onsdags, kritiserade medlemmar Ashton för hennes hantering av den senaste händelseutvecklingen i Mellanöstern, även om det samtidigt fanns en viss förståelse för att hennes begränsningar orsakas av medlemsnationernas ovilja.

”Europa har sökt att få ’en röst och ett ansikte’, men har hittills inte lyckats.” >>

___________________________________________________________________________________